Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2014:8538

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
14-10-2014
Datum publicatie
20-10-2014
Zaaknummer
C/10/460638 / FT EA 14/2370
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing aangifte faillietverklaring van een vennootschap onder firma alsmede haar vennoten, ingediend en ondertekend door slechts één vennoot. De andere vennoot weigert uitdrukkelijk haar medewerking aan de aangifte.

Wetsverwijzingen
Faillissementswet
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team Insolventie

Rekestnummer: [nummer]

BESCHIKKING op het verzoek van:

1. de vennootschap onder firma

[naam],

gevestigd aan de [adres]

[plaats],

hierna: de vennootschap,

alsmede haar vennoten:

2) [naam vennoot 1],

wonende aan de [adres]

[woonplaats]

hierna: [vennoot 1],

en

3) [naam vennoot 2],

wonende aan de [adres]

[woonplaats]

hierna: [vennoot 2],

strekkende tot hun faillietverklaring op eigen aangifte.

1 De procedure

Op 30 september 2014 heeft [vennoot 2] een aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap alsmede haar beide vennoten ingediend. De aangifte is op 23 september 2014 ondertekend door [vennoot 2]. De rechtbank heeft zowel de vennootschap alsmede haar beide vennoten opgeroepen voor de mondelinge behandeling in raadkamer.

Op 7 oktober 2014 zijn in raadkamer gehoord [vennoot 2], vergezeld van de heer [naam] en [vennoot 1], bijgestaan door mr. N. Claassen, advocaat.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 De standpunten

[vennoot 2] heeft verklaard dat de vennootschap een totale schuldenlast heeft van € 22.000,- en dat zij sedert 2 juli 2014 niet meer werkzaam is in de vennootschap. Zij heeft tevens verklaard uit de vennootschap te willen treden en hierover tot op heden met [vennoot 1] geen overeenstemming te hebben bereikt.

[vennoot 1] heeft betwist dat de vennootschap dan wel zijzelf in privé in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen. [vennoot 1] heeft uitdrukkelijk haar medewerking aan onderhavige aangifte geweigerd.

3 De beoordeling

Het faillissement van een vennootschap onder firma houdt in beginsel tevens in het faillissement van de afzonderlijke vennoten, aangezien deze hoofdelijk voor het geheel van de schulden van de vennootschap aansprakelijk zijn. De eigen aangifte tot faillietverklaring van een vennootschap onder firma is op grond van haar niet-zelfstandigheid niet een handeling die elk der vennoten bevoegd is namens de vennootschap te verrichten. De medewerking van alle vennoten is dus vereist. Verwezen zij hierbij naar het arrest van de Hoge Raad van 19 juli 1921, gepubliceerd in NJ 1921, p. 1032. De aangifte dient, in overeenstemming hiermee, door ieder der hoofdelijk aansprakelijke vennoten te zijn ondertekend, tenzij de aangever door de overige vennoten is gemachtigd tot de aangifte.

Bovendien dient op grond van artikel 1.2.2.6 van het Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken bij de eigen aangifte tot faillietverklaring een origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van elke vennoot te worden gevoegd.

De rechtbank stelt vast dat in onderhavige aangifte de handtekening dan wel machtiging van één beider vennoten ontbreekt. Tevens ontbreekt een origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de betreffende vennoot. De rechtbank ziet geen aanleiding de behandeling aan te houden, nu [vennoot 1] in raadkamer uitdrukkelijk haar medewerking aan de aangifte heeft geweigerd.

De aangifte tot faillietverklaring wordt daarom afgewezen.

4 De beslissing

De rechtbank:

- wijst af de aangifte tot faillietverklaring.

Deze beschikking is op 14 oktober 2014 gegeven door mr. A.J. van Spengen, rechter, in aanwezigheid van mr. J. Nagtegaal, griffier.1

De griffier is buiten staat deze

beschikking mede te ondertekenen.

1 Tegen deze uitspraak kan degene aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, gedurende acht dagen na de dag van deze uitspraak, hoger beroep instellen. Het hoger beroep kan uitsluitend door een advocaat worden ingesteld bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof dat van deze zaak kennis moet nemen.