Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2014:7390

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
03-09-2014
Datum publicatie
04-09-2014
Zaaknummer
C/10/458597 / FA RK 14-7164
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2014-0128
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team familie 1

zaaknummer / rekestnummer: C/10/458597 / FA RK 14-7164

Beschikking van 3 september 2014 betreffende de benoeming tot vereffenaar van de nalatenschap

in de zaak van:

ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

hierna te noemen verzoekster,

advocaat mr. J. Voskamp te Amsterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen van verzoekster, ingekomen ter griffie op 26 augustus 2014.

2 De vaststaande feiten

2.1.

Op 2 maart 2014 is te Capelle aan den IJssel overleden Emile DE GROOT, laatst gewoond hebbende te Rotterdam.

2.2.

Erflaatster heeft niet bij testament over haar nalatenschap beschikt.

2.3.

De bekende erfgenamen hebben de nalatenschap van erflaatster verworpen, zodat sprake is van een onbeheerde nalatenschap.

3 De beoordeling

3.1.

Het verzoek strekt tot benoeming van mr. L.E.D. Tjeertes tot vereffenaar over de nalatenschap van erflaatster.

3.2.

Het verzoek kan als niet onrechtmatig of ongegrond worden toegewezen.

3.3.

De wet bepaalt dat de benoeming van een vereffenaar dient te worden gepubliceerd. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er geen dwingende noodzaak voor de – kostbare – wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatcourant en advertentie in twee nieuwsbladen) zodat dit niet zal worden bepaald. De belanghebbenden kunnen immers ook op een andere wijze, namelijk via internet, worden geïnformeerd, hetgeen iedere belanghebbende een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft om de financiële situatie van de nalatenschap te kunnen inzien.

Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidig erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

Verzoekster zal daarom worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

4 De beslissing

De rechtbank:

4.1.

benoemt tot vereffenaar over de nalatenschap van Emilie DE GROOT, geboren op 22 juni 1941 te Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam en overleden op

2 maart 2014 te Capelle aan den IJssel:

mevrouw mr. L.E.D. Tjeertes, geboren op 14 april 1974, verbonden als advocaat aan Nexus Advocaten, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 201 te 1083 HN Amsterdam;

4.2.

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.3.

verstaat dat de griffier de benoeming onverwijld doet inschrijven in het boedelregister van de rechtbank op de voet van het bepaalde in artikel 4:206 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek;

4.4.

verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken.

Deze beschikking is gegeven door mr. S.W. Kuip, rechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier C. Brasser op 3 september 2014.

Tegen deze beschikking kan - voor zover er definitief is beslist - door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Den Haag. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.