Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2014:7379

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-09-2014
Datum publicatie
04-09-2014
Zaaknummer
10/765040-13 (meerderjarig)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Cybercrime. Verdachte wordt veroordeeld voor het op grote schaal inbreken op andere computers en het overnemen van gegevens van die computers. Verdachte heeft stelselmatig webcams van zijn slachtoffers aangezet door verspreiding van malware. Hij categoriseerde de binnengehaalde beelden, waaronder veel beelden van jonge meisjes die naakt waren en met zichzelf of anderen seksuele handelingen verrichtten. Verder bezat de verdachte ook harde kinderporno die hij van gehackte computers had gedownload en heeft hij de computer van een ander gebruikt om de examenfraudezaak uit 2013 aan het licht te brengen. Veroordeling tot grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf en een onvoorwaardelijke werkstraf. Feiten gepleegd tijdens meerderjarigheid; nauwe samenhang met feiten gepleegd tijdens minderjarigheid, waarover is geoordeeld in zaak ECLI:NL:2014:7380

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team Jeugd

Parketnummer: 10/765040-13 (meerderjarig)

Datum uitspraak: 4 september 2014

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1994 te [geboorteplaats],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres:[adres]

raadsman mr. J.C. Spigt, advocaat te Rotterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 21 augustus 2014.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de vordering nadere omschrijving tenlastelegging, waarbij de oorspronkelijke opgave van de feiten als bedoeld in artikel 261, derde lid van het Wetboek van Strafvordering op vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de nader omschreven tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

EIS OFFICIEREN VAN JUSTITIE

De officieren van justitie mrs. M. van Solingen en J.M. Bonnes (hierna: de officier van justitie) hebben gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 4, 5, 6, 7, 8, en 9 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van 137 dagen met aftrek
van voorarrest, alsmede terbeschikkingstelling (hierna: TBS) met voorwaarden, conform
het reclasseringsadvies voorbereiding TBS met voorwaarden van Reclassering Nederland
van 19 augustus 2014, waarbij de officier van justitie de rechtbank verzoekt te bepalen dat
de TBS met voorwaarden dadelijk uitvoerbaar is.

De eis is gebaseerd op de samenhang met de feiten vermeld op de dagvaarding van verdachte als minderjarige onder hetzelfde parketnummer.

ONTVANKELIJKHEID OFFICIER VAN JUSTITIE

De verdediging heeft betoogd dat de officier van justitie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging, voor zover dit het tiende gedachtestreepje van feit 5 betreft (slachtoffer B1). De opnames zijn uit de periode dat de verdachte minderjarig was en er is sprake van dubbele vervolging, nu deze zaak ook bij de dagvaarding als minderjarige onder feit 2 ten laste is gelegd.

De rechtbank verwerpt dit verweer. De datering van de afbeeldingen genoemd in feit 5 maakt deel uit van de omschrijving van de afbeeldingen, maar niet van de omschrijving van het bezit. Onder feit 5 wordt de verdachte verweten dat hij gegevensdragers met afbeeldingen in bezit heeft gehad in de periode 15 december 2012 tot en met 7 oktober 2013. Onder feit 2 wordt de verspreiding van de afbeeldingen ten laste gelegd, ruim drie maanden daarvoor. Er is dus geen sprake van hetzelfde feit en dus ook niet van een dubbele vervolging.

Nu overigens geen feiten of omstandigheden zijn gebleken waaruit volgt dat de officier van justitie niet-ontvankelijk moet worden verklaard, is de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging.

MOTIVERING VRIJSPRAAK

De rechtbank is van oordeel dat het eerste onder feit 6 ten laste gelegde feit niet kan worden bewezen.

De kern van het ten laste gelegde artikel 139e, tweede onderdeel, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) is de bescherming tegen het aftappen van gegevens die ‘in beweging zijn’: een gesprek dat wordt gevoerd, uitgevoerde telecommunicatie, gegevensoverdracht of andere gegevensverwerking. Er is echter niet meer bewijs voorhanden dan dat de afbeeldingen die de verdachte openbaar maakte eenvoudigweg waren opgeslagen op de computer van het slachtoffer. Dan is geen sprake van gegevensverwerking of overdracht. Nu evenmin sprake was van een gesprek of telecommunicatie, kan het eerste onder feit 6 ten laste gelegde feit niet worden bewezen en wordt de verdachte daarvan vrijgesproken.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 4, 5, onder 6 als tweede, 7, 8 en 9 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

4.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 december 2012 tot en met 7 oktober 2013 te Rotterdam, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een grote hoeveelheid geautomatiseerde werken voor opslag of verwerking van gegevens,

te weten tenminste (ongeveer) 2000 computer(s) (die toebehoren aan anderen dan verdachte), althans in een deel daarvan,

is binnengedrongen,

waarbij hij, verdachte, toegang tot dat/die werk(en) heeft verworven door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met hulp van valse signalen en/of valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid

(telkens) door gebruikmaking van kwetsbaarheden in genoemde geautomatiseerde werk(en), te weten door een (kwaadaardig) software -programma [programma1],[programma2], [programma3],[programma4] en/of[programma5], althans een Remote Administration Toolkit, en/of (een) ander(e) software-programma('s), te (doen) verspreiden en/of te (doen) installeren;

en/of

waarna hij, verdachte, gegevens, die in dat/die geautomatiseerd(e) werk(en) waren opgeslagen en/of werden verwerkt en/of werden overgedragen door middel van het/de geautomatiseerd(e) werk(en) waarin hij, verdachte, zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf of een ander heeft overgenomen en/of afgetapt en/of opgenomen

5.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van

15 december 2012 tot en met 7 oktober 2013 te Rotterdam, althans in Nederland, (telkens)

(een) gegevensdrager(s) te weten één of meer harddisk(s), te weten een harddisk, merk Cirago (A.A.1) en/of een harddisk, merk Toshiba (A.A.6), bevattende afbeelding(en), te weten één of meer foto('s) en/of video('s) en/of film(s)

in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het vaginaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en)) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 7 juni 2012 tot en met 21 januari 2013, van meisje C6 geboren in maart 1997;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 17 18 juli 2013 tot en met 19 28 juli 2013, van meisje C7 geboren in maart 1999

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 8 juli 2012 tot en met omstreeks 8 januari 2013 20 december 2012 en 30 december 2012, van meisje C16 geboren mei 1995;

en/of

het oraal penetreren (met de penis en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

-datum opname afbeeldingen op omstreeks 12 augustus 2012, meisje van C2 geboren in maart 1996, en/of van jongen C2 geboren in november 1994;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 5 oktober 2013 tot en met 6 oktober 2013,van meisje C17 geboren juli 1998;

en/of

het (met een voorwerp en/of de hand) betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt:

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 21 december 2010 tot en met omstreeks 22 maart 2012 27 januari 2011, 17 augustus 2011 en 2 februari 2012, van meisje C1 geboren in september 1994;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 28 december 2012 tot en met 2 januari 2013, van meisje C4 geboren in december 1995;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 22 mei 2013 tot en met 23 mei 2013, van meisje C10 geboren in juni juli 1998;

-datum opname afbeeldingen op of omstreeks 23 mei 2013,van meisje C13 geboren in januari 1997;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 22 december 2011 tot en met 6 september 30 augustus 2012, van meisje B1 geboren in oktober 1995;

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en)

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in

opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten in beeld zijn gebracht

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 21 januari 2013 tot en met omstreeks 7 mei 2013, van meisje C3 geboren in juni 1998;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 7 26 november 2012 tot en met 20 april 7 maart 2013, van meisje C5 geboren in december 1998;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 15 februari 2013 tot en met 16 februari 2013, van meisje C8 geboren in augustus 1998;

-datum opname afbeeldingen omstreeks 30 juli 2012, van meisje C12 geboren in april 1997;

-datum opname afbeeldingen omstreeks 23 mei 2013, van meisje C17 geboren in

januari 1997 juli 1998 ;

-datum opname afbeeldingen omstreeks 25 september 2013, van meisje C14 geboren

in april 1999;

-datum opname afbeeldingen omstreeks 26 juni 2013,van meisje C15 geboren in

maart 1999;

- datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 27 juli 2013 tot en met 31 30 juli 2013, van meisje C18 geboren in oktober 1999

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

6.

hij in of omstreeks de periode van 30 december 2012 tot en met 31 december 2012 te Rotterdam gegevens,

te weten één of meer (digitale) foto's, toebehorende aan aangeefster zaak D1, althans aan een ander of anderen dan verdachte,

die verdachte door wederrechtelijk afluisteren, aftappen of opnemen van (een) gesprek(ken), telecommunicatie of andere gegevensoverdracht of andere gegevensverwerking door (een) geautomatiseerd(e) werk(en) heeft verkregen of die, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, ten gevolge van zulk afluisteren, aftappen of opnemen te zijner kennis waren gekomen, opzettelijk aan een ander bekend heeft gemaakt,

immers heeft hij, verdachte, deze foto('s) gemaild aan anderen dan die aangeefster en/of die foto('s) op aangeefster's (social-media-)account geplaatst, waar deze aldus zichtbaar waren voor een deel van haar (social-media-)contacten;

art 139e ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

en/of

hij in of omstreeks de periode van 30 december 2012 tot en met 31 december 2012 te Rotterdam

opzettelijk, door middel van verspreiding van een of meer afbeelding(en), de eer en/of goede naam van aangeefster zaak D1 heeft aangerand door telastelegging van een of meer feiten,

met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven,

immers heeft verdachte buiten medeweten en/of toestemming van aangeefster zaak D1,

met voormeld doel een of meer afbeelding(en), te weten

-één of meerdere afbeelding(en) van aangeefster zaak D1 (deels) gekleed in ondergoed met vermelding van de naam van aangeefster D1 en de tekst 'I'm fat and anorexic'

verspreid via het internet en/of geplaatst op een blog;

7.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 december 2012 tot en met 7 oktober 24 juni 2013 te Rotterdam, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, heeft

veranderd en/of

gewist en/of

onbruikbaar gemaakt en/of

ontoegankelijk heeft gemaakt

en/of andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,

immers, heeft hij, verdachte,

(telkens) door gebruikmaking van kwetsbaarheden in genoemde geautomatiseerde werk(en), te weten door een (kwaadaardig) software -programma ([programma1],[programma2], [programma3],[programma4] en/of[programma5], althans een Remote Administration Toolkit), en/of (een) ander(e) software-programma('s), te (doen) verspreiden en/of te (doen) installeren,

en aldus handelende:

-zaak B4: ten aanzien van aangeefster zaak B4, op of omstreeks de periode van 14 16 tot en met 28 februari 2013, Word-bestanden, afbeeldingen, en een map met schoolbestanden van het Luzac-college,en/of

-zaak E1: ten aanzien van aangeefster zaak E1, op of omstreeks 9 mei 2013,

bestanden en een scriptiedocument,

-zaak A4: ten aanzien van aangeefster zaak A4, vanaf omstreeks 15 december 2012 tot en met 24 juni 2013, software ten behoeve van de controle van haar computer,

(telkens) gewist en/of onbruikbaar gemaakt en/of ontoegankelijk gemaakt;

8.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 december

2012 tot en met 7 oktober 2013 te Rotterdam, althans in Nederland, (telkens) een of meer gegevensdrager(s), te weten één harddisk (merk Cirago (A.A.1)), bevattende (een) afbeelding(en), te weten 38, althans een of meer, video('s) en/of film(s)

in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (zaak F1, geschatte leeftijd slachtoffer 10 a à 13 jaar)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of het oraal penetreren (met de penis) van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (Zaak F2, geschatte leeftijd slachtoffer 6 a à 8 jaar)

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier

(zaak F3)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

9.

hij op een of meer tijdstippen op of omstreeks 28 mei 2013 te Rotterdam, althans in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk voor opslag of verwerking van gegevens,

te weten één of meer computer(s), toebehorende aan en/of in gebruik bij aangever zaak G1,

althans in een deel daarvan, is binnengedrongen,

waarbij hij, verdachte, toegang tot dat werk heeft verworven door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met hulp van valse signalen en/of valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

door gebruikmaking van kwetsbaarheden in genoemd geautomatiseerd werk, te weten door een (kwaadaardig) software -programma ([programma1],[programma2], [programma3],[programma4] en/of[programma5], althans een Remote Administration Toolkit), en/of (een) ander(e) software-programma('s), te (doen) installeren

en/of waarna hij, verdachte, vervolgens met gebruikmaking van (één van) de aldus binnengedrongen computer(s)

-een (gestolen) VWO-examen Frans 2013 op internet heeft geplaatst en/of

-een foto van die computer(s) heeft gehaald ter registratie op een website om aldus bekend te kunnen maken dat het VWO-examen Frans 2013 was uitgelekt;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden.

Aangezien de verdachte de onder 4, 5, 6, 7, 8 en 9 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor bewezenverklaard, op de zitting feitelijk heeft bekend, wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen. Deze opgave van de bewijsmiddelen is als bijlage II aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

NADERE BEWIJSOVERWEGINGEN

Feit 5

Met betrekking tot feit 5, vijfde en achttiende gedachtestreepjes (slachtoffers C17 en C18) heeft de verdediging betoogd dat wetenschap ontbreekt, zodat opzet ook in voorwaardelijke zin niet kan worden bewezen en verdachte derhalve van hetgeen hem onder deze streepjes wordt verweten moet worden vrijgesproken.

De rechtbank verwerpt dit verweer. De verdachte heeft doelbewust op grote schaal software verspreid waarmee de webcams van besmette computers automatisch aan werden gezet en de opgenomen beelden automatisch naar zijn computer werden gezonden. Hij heeft maandenlang de beelden die hij ontving gecategoriseerd en hij wist dat daar beelden tussen zaten van jonge meisjes die seksuele handelingen met zichzelf verrichtten. Hij heeft geen enkele maatregel getroffen om het opnemen of het ontvangen van dit soort beelden te blokkeren, sterker nog: hij zag deze beelden als een vorm van trofee. Onder deze omstandigheden is er sprake van voorwaardelijk opzet: de verdachte heeft willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat tussen de beelden die hij binnenhaalde vanaf besmette computers, beelden zouden zitten van jonge meisjes die seksuele handelingen met zichzelf verrichten (zie ook: Hoge Raad 11 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA6316).

Feit 7

De rechtbank honoreert het verweer van de raadsman, dat van de drie gedachtestreepjes in dit feit slechts het derde bewezen kan worden verklaard. Noch uit de verklaringen van de verdachte, noch uit de uiterlijke verschijningsvorm van zijn handelingen, kan worden afgeleid dat hij opzet had op het wissen van bestanden van de computers van slachtoffers B4 en E1. Ook opzet in voorwaardelijke zin is niet bewezen; de redenering van de officier van justitie zou erop neerkomen dat een ervaren computergebruiker geen vergissingen zou kunnen maken.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

4. computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen door middel van het geautomatiseerde werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf overneemt, meermalen gepleegd;

5. een gewoonte maken van het in bezit hebben van een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar betrokken;

6 smaadschrift;

7. opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, onbruikbaar maken;

8. een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar betrokken, in bezit hebben;

9 computervredebreuk.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

STRAFMOTIVERING

Inleiding

De straffen die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Deze strafzaak kan niet los worden gezien van de strafzaak waarin de verdachte als minderjarige is gedagvaard voor soortgelijke feiten en waarin de rechtbank bij vonnis van heden eveneens uitspraak doet. De straffen en strafmotiveringen moeten dan ook in samenhang worden gelezen.

De feiten

De verdachte heeft zich gedurende bijna twee jaar op grote schaal bezig gehouden met computercriminaliteit. Hij verspreidde software waarmee hij ongemerkt de besturing van andere computers kon overnemen en gegevens die op die computers stonden kon downloaden, veranderen of wissen. Ook zorgde door hem verspreide software ervoor dat bij het opstarten van een besmette computer de webcam van die computer automatisch aan ging en beelden verzond naar de computer van de verdachte. Op deze manier heeft de verdachte honderden mensen bespied en een enorme hoeveelheid computerdata binnengehaald. De beelden die de verdachte ontving, heeft hij gecategoriseerd opgeslagen. Het hacken was voor de verdachte een spel en het gaf hem een gelukzalig gevoel. Het was hem te doen om het hebben van macht over de gehackte computers.

De politie heeft slechts een beperkt deel van de 41 miljoen afbeeldingen die op de computerapparatuur van de verdachte zijn aangetroffen kunnen onderzoeken en heeft de prioriteit gelegd bij de ernstigste feiten: het bezit en de verspreiding van kinderporno of andere onrechtmatig verkregen bestanden, het vernielen van gegevens op andere computers, het hacken van docenten en scholen en het bekendmaken van het VWO-eindexamen Frans 2013, dat nog moest worden afgenomen.

Het resultaat van dit onderzoek is de beschrijving van een veelheid aan filmpjes en foto’s van tienermeisjes, die zich in de beslotenheid van hun eigen kamer of badgelegenheid onbespied waanden. Veelal waren zij geheel of gedeeltelijk naakt en verrichtten zij seksuele handelingen, al dan niet met een vriendje. De slachtoffers hadden door het heimelijke karakter van de methode die verdachte gebruikte nauwelijks de kans om zich tegen deze inbreuk te verweren. De verdachte heeft in ieder geval een aantal slachtoffers, die zich veelal in een kwetsbare fase in hun ontwikkeling bevonden, aanzienlijke psychische schade toegebracht. De verdachte heeft de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers ingrijpend aangetast en dit heeft geleid tot gevoelens van onzekerheid, onveiligheid en angst.

Naast deze door de verdachte gemaakte beelden, zijn er ook klassieke kinderpornofilmpjes aangetroffen op zijn computer; hij had deze gedownload van een computer van een van zijn slachtoffers.

Het is ook niet bij bespieden gebleven.

De verdachte heeft van een computer de besturing deels beschadigd.

Verder heeft de verdachte foto’s van een van zijn slachtoffers verspreid via het blog van dat slachtoffer en via e‑mails vanaf haar eigen adres aan mensen die in haar contactenlijst waren opgenomen. De foto’s zijn voorzien van teksten als “I’m fat and anorexic” en “I’m so fat”, terwijl de verdachte wist dat zij problemen had met haar zelfbeeld.

Ook heeft de verdachte de computer van een ander gebruikt om bekend te maken dat het VWO-eindexamen Frans 2013 al in omloop was voordat het zou worden afgenomen. En hoewel het doel wellicht op zichzelf nog nobel kan worden genoemd, kan dit de gekozen methode niet rechtvaardigen. De verdachte was zich er zeer wel van bewust dat publicatie van het examen sporen zou achterlaten en heeft voor een methode gekozen waarbij de sporen niet doodliepen, maar wezen naar een willekeurige persoon van wie hij de computer had gehackt. Dit, terwijl de verdachte over de kennis en kunde beschikte om zonder herleidbare sporen hetzelfde te doen. Had hij het anders gedaan, dan had de willekeurige derde niet voor niets een nacht in een cel doorgebracht en was deze niet nog maanden als verdachte aangemerkt.

Dit alles rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan. Op dergelijke feiten kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met de oplegging van een gevangenisstraf.

De persoonlijke omstandigheden

Het is in het nadeel van de verdachte dat hij al eerder een transactie heeft aangeboden gekregen voor gepleegde computercriminaliteit en dat hij al eens van school is gestuurd omdat hij op computers van (docenten van) die school had ingebroken. Het heeft hem er niet van weerhouden de feiten waarvoor hij thans wordt veroordeeld, te plegen.

In het voordeel van de verdachte is ermee rekening gehouden dat hij zijn volledige medewerking aan het onderzoek heeft verleend en de wachtwoorden van de versleutelde harde schijven heeft verstrekt.

De rechtbank heeft acht geslagen op de rapporten die over de verdachte zijn uitgebracht:

  • -

    de rapportage van psycholoog Offermans, psychiater Geurkink en forensische milieuonderzoekers Stotijn en Van der Meer, en

  • -

    rapporten van de reclassering met betrekking tot de voorlopige hechtenis, de voortgang van het schorsingstoezicht en mogelijke voorwaarden voor een TBS met voorwaarden.

De psychiater en psycholoog komen tot de conclusie dat bij de verdachte sprake is van de stoornis van Asperger. Dit levert beperkingen op in de sociale interactie, in het functioneren binnen een beroep of opleiding en het leidt tot zich herhalende, stereotiepe patronen. De verdachte heeft wel het wederrechtelijke van zijn handelen kunnen inzien, maar heeft zich onvoldoende kunnen inleven in de consequenties die zijn gedrag voor zijn slachtoffers heeft gehad. De rapporteurs menen dan ook dat de verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd. De verdachte ontleent een deel van zijn identiteit aan het hacken van computers en gecombineerd met zijn persoonlijkheid bestaat daarom de kans dat de verdachte, indien er geen behandeling of begeleiding plaatsvindt, opnieuw vervalt in computercriminaliteit. Behandeling zou niet zo zeer zijn om de verdachte te genezen van Asperger, dat is immers niet mogelijk , maar om hem beter in staat te stellen zich in anderen in te leven en beter om te kunnen gaan met gevoelens van onvoldoende eigenwaarde.

De psychiater en psycholoog hebben TBS met voorwaarden geadviseerd en de reclassering heeft voorwaarden geformuleerd die dan zouden moeten opgelegd. Echter, de reclassering heeft ook haar twijfels geuit bij de noodzaak tot TBS met voorwaarden, gezien de houding van de verdachte, die in het kader van het schorsingstoezicht zich tot nu toe aan alle afspraken heeft gehouden en gemotiveerd lijkt voor een behandeling. De reclassering heeft de rechtbank in overweging gegeven de voorwaarden te verbinden aan een voorwaardelijke straf.

Conclusies

De rechtbank neemt de conclusie van de psychiater en psycholoog, dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is, over. De rechtbank is met alle deskundigen van oordeel dat een langdurige behandeling is aangewezen. De rechtbank is echter, met de reclassering en anders dan de psychiater en psycholoog, van oordeel dat een TBS met voorwaarden niet op zijn plaats is, gezien de aard van de feiten en de persoon van de verdachte.

Teneinde de behandeling mogelijk te maken zal de rechtbank een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen met een proeftijd van drie jaar, met bijzondere voorwaarden. Dit betekent toepassing van het volwassenenstrafrecht. Hoewel valt te beargumenteren dat er op de achttiende verjaardag van de verdachte geen wezenlijke persoonsverandering heeft plaatsgevonden en dus het minderjarigenstrafrecht ook op de feiten 4 tot en met 9 zou moeten worden toegepast, ziet de rechtbank daarvan af, omdat het minderjarigenstrafrecht een maximale proeftijd van twee jaar kent en dat lijkt onvoldoende voor een goede behandeling van de verdachte. De rechtbank zal de voorwaarden niet dadelijk uitvoerbaar verklaren, omdat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachte zal vervallen in agressief of pedoseksueel gedrag.

Het onvoorwaardelijk deel van de gevangenisstraf heeft de verdachte al uitgezeten in voorlopige hechtenis. De rechtbank acht het niet opportuun en zulks is overigens ook niet gevorderd de verdachte nu terug te sturen naar de gevangenis.

Wel ziet de rechtbank in de veelheid van de feiten aanleiding om de verdachte naast een deels voorwaardelijke gevangenisstraf een onvoorwaardelijke werkstraf op te leggen, als sanctie die de verdachte nu daadwerkelijk als straf zal moeten voelen.

Alles afwegend worden na te noemen straffen passend en geboden geacht.

VOORLOPIGE HECHTENIS

De rechtbank legt bij de vonnissen van heden in totaal 137 dagen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op, verdeeld over 107 dagen jeugddetentie en 30 dagen gevangenisstraf. Die periode heeft de verdachte reeds in voorlopige hechtenis uitgezeten, zodat noch voor dit vonnis, noch voor het andere vonnis een onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen vrijheidsstraf resteert.

VORDERING BENADEELDE PARTIJEN

Feit 4, zaak A3

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naam] (A3), wonende te [plaats], ter zake van het onder 4 tenlastegelegde feit.

De benadeelde partij vordert een bedrag van € 2.500,- aan immateriële schade.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De raadsman van verdachte heeft geconcludeerd tot matiging van de hoogte van de schadevergoeding in die zin dat de benadeelde partij slechts een symbolische schadevergoeding zal worden toegekend.

De rechtbank oordeelt als volgt.

De behandeling van de vordering van de benadeelde partij [A3]levert een onevenredige belasting van het strafgeding op. Nu nadere onderbouwing van de gevorderde geleden immateriële schade ontbreekt, kan de vordering niet goed worden beoordeeld zonder nadere bewijsvoering. De benadeelde partij zal daarom in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard. De vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu de benadeelde partij [A3] niet-ontvankelijk zal worden verklaard, bepaalt de rechtbank dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten dragen.

Feit 7, zaak B4

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naam] (B4), wonende te [plaats], ter zake van het onder 7 tenlastegelegde feit.

De benadeelde partij vordert een bedrag van € 198,44 aan materiële schade en een bedrag van € 200,- aan immateriële schade.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De raadsman van verdachte heeft geconcludeerd tot toewijzing van vordering.

De rechtbank oordeelt als volgt.

De benadeelde partij zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu aan de verdachte ten aanzien van feit 7 eerste gedachtestreepje (zaak B4) geen straf of maatregel is opgelegd en artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht geen toepassing heeft gevonden.

Nu de benadeelde partij [B4] niet-ontvankelijk zal worden verklaard, bepaalt de rechtbank dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten dragen.

Feit 7, zaak E1

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naam] (E1), wonende te [plaats], ter zake van het onder 7 tenlastegelegde feit.

De benadeelde partij vordert een bedrag van € 425,33 aan materiële schade en een bedrag van € 1.500,- aan immateriële schade.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De raadsman van de verdachte heeft primair geconcludeerd tot afwijzing van de vordering omdat hij ten aanzien van dit feit vrijspraak heeft bepleit. Subsidiair heeft de raadsman matiging van de hoogte van de schadevergoeding bepleit.

De benadeelde partij [E1] zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu aan de verdachte ten aanzien van feit 7 tweede gedachtestreepje (zaak E1) geen straf of maatregel is opgelegd en artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht geen toepassing heeft gevonden.

Nu de benadeelde partij [E1] niet-ontvankelijk zal worden verklaard, bepaalt de rechtbank dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten dragen.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 138ab, 240b, 261 en 350a van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging;

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder 6 als eerste ten laste gelegde feit (in de zin van artikel 139e Sr) heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 4, 5, onder 6 als tweede (in de zin van artikel 261 lid 2 Sr), 7, 8, en 9 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de tijd van 13 (dertien) maanden en bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 12 (twaalf) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 3 (drie) jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarden:

- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

- de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

- de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

stelt als bijzondere voorwaarden:

de veroordeelde zal zich melden bij het Leger des Heils, afdeling reclassering, zolang en frequent als die reclasseringsinstelling dat noodzakelijk vindt;

de veroordeelde zal zich onder behandeling stellen van een Forensische Polikliniek, zoals Palier Rotterdam of soortgelijke behandelsetting voor zijn problematiek, gedurende zijn proeftijd, of zoveel korter als de reclassering in overleg met zijn behandelaars verantwoord vindt;

de veroordeelde zal zich houden aan de behandelafspraken en indien geïndiceerd inname van voorgeschreven medicatie;

de veroordeelde werkt te zijner tijd mee aan een nabehandeling en een resocialisatieplan - inclusief terugvalplan - zoals dat door zijn behandelaars en

de reclassering wordt geïndiceerd;

de veroordeelde geeft toestemming aan de reclassering om met relevante derden te

overleggen en informatie uit te wisselen;

de veroordeelde zorgt voor een zinvolle dagbesteding;

de veroordeelde zal niet zonder toestemming van de reclassering veranderen van

adres;

de veroordeelde maakt slechts gebruik van zijn computer ten behoeve van zijn

studie of schoolopleiding en laat het gebruik hiervan controleren door politie

en/of reclassering, een en ander zo lang de reclassering dat nodig vindt;

de veroordeelde maakt gebruik van zijn steunend netwerk, te weten familie, studiegenoten en vrienden en stelt de reclassering in staat contact met deze

personen te onderhouden;

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht, zodat thans geen onvoorwaardelijk ten uitvoer te leggen gevangenisstraf resteert;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 120 (honderdtwintig) uren, waarbij Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 60 dagen;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte, die bij eerdere beslissing is geschorst;

verklaart de benadeelde partij [A3] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat deze vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

bepaalt dat de benadeelde partij [A3] en de verdachte ieder de eigen kosten dragen;

verklaart de benadeelde partij [B4] niet-ontvankelijk in de vordering;

bepaalt dat de benadeelde partij [B4] en de verdachte ieder de eigen kosten dragen;

verklaart de benadeelde partij [E1] niet-ontvankelijk in de vordering;

bepaalt dat de benadeelde partij [E1] en de verdachte ieder de eigen kosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J. van den Bos, voorzitter,

en mrs. M.J.M. Marseille en F. Aukema-Hartog, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. V.A. Versloot, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 4 september 2014.

Bijlage I bij vonnis van 4 september 2014 in de strafzaak tegen de verdachte [naam verdachte], geboren op [geboortedatum] 1994 te [geboorteplaats]

TEKST NADER OMSCHREVEN TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

4.

MEERDERJARIG

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 december 2012 tot en met 7 oktober 2013 te Rotterdam, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een grote hoeveelheid geautomatiseerde werken voor opslag of verwerking van gegevens,

te weten tenminste (ongeveer) 2000 computer(s)(die toebehoren aan anderen dan verdachte), althans in een deel daarvan,

is binnengedrongen,

waarbij hij, verdachte, toegang tot dat/die werk(en) heeft verworven door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met hulp van valse signalen en/of valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid

(telkens) door gebruikmaking van kwetsbaarheden in genoemde geautomatiseerde werk(en), te weten door een (kwaadaardig) software -programma [programma1],[programma2], [programma3],[programma4] en/of[programma5], althans een Remote Administration Toolkit, en/of (een) ander(e) software-programma('s), te (doen) verspreiden en/of te (doen) installeren;

en/of

waarna hij, verdachte, gegevens, die in dat/die geautomatiseerd(e) werk(en) waren opgeslagen en/of werden verwerkt en/of werden overgedragen door middel van het/de geautomatiseerd(e) werk(en) waarin hij, verdachte, zich wederrechtelijk bevond, voor zichzelf of een ander heeft overgenomen en/of afgetapt en/of opgenomen

(Zaken Al,A2,A3,A5,C9,C11)

art 138ab lid 2 Wetboek van Strafrecht

5.

MEERDERJARIG

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van

15 december 2012 tot en met 7 oktober 2013 te Rotterdam, althans in Nederland, (telkens)

(een) gegevensdrager(s) te weten één of meer harddisk(s), te weten een harddisk, merk Cirago (A.A.1) en/of een harddisk, merk Toshiba (A.A.6), bevattende afbeelding(en), te weten één of meer foto('s) en/of video('s) en/of film(s)

in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het vaginaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en)) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 7 juni 2012 tot en met 21 januari 2013, van meisje C6 geboren in maart 1997;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 17 juli 2013 tot en met 28 juli 2013, van meisje C7 geboren in maart 1999

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 8 juli 2012 tot en met omstreeks 8 januari 2013, van meisje C16 geboren mei 1995;

en/of

het oraal penetreren (met de penis en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

-datum opname afbeeldingen op omstreeks 12 augustus 2012, meisje van C2 geboren in maart 1996, en/of van jongen C2 geboren in november 1994;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 5 oktober 2013 tot en met 6 oktober 2013,van meisje C17 geboren juli 1998;

en/of

het (met een voorwerp en/of de hand) betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt:

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 21 december 2010 tot en met omstreeks 22 maart 2012, van meisje Cl geboren in september 1994;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 28 december 2012 tot en met 2 januari 2013, van meisje C4 geboren in december 1995;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 22 mei 2013 tot en met 23 mei 2013, meisje van C10 geboren in juni 1998;

-datum opname afbeeldingen op of omstreeks 23 mei 2013,van meisje C13 geboren in januari 1997;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 22 december 2011 tot en met 6 september 2012, van meisje B1 geboren in oktober 1995;

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en)

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in

opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten in beeld zijn gebracht

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 21 januari 2013 tot en met omstreeks 7 mei 2013, van meisje C3 geboren in juni 1998;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 7 november 2012 tot en met 20 april 2013, van meisje C5 geboren in december 1998;

-datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 15 februari 2013 tot en met 16 februari 2013, van meisje C8 geboren in augustus 1998;

-datum opname afbeeldingen omstreeks 30 juli 2012, van meisje C12 geboren in april 1997;

-datum opname afbeeldingen omstreeks 23 mei 2013, van meisje C17 geboren in

januari 1997;

-datum opname afbeeldingen omstreeks 25 september 2013, van meisje C14 geboren

in april 1999;

-datum opname afbeeldingen omstreeks 26 juni 2013,van meisje C15 geboren in

maart 1999;

- datum opname afbeeldingen vanaf omstreeks 27 juli 2013 tot en met 31 juli 2013, van meisje C18 geboren in oktober 1999

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt; (zaken Cl tot en met C8, C10, C12 tot en met C18, zaak B1)

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 240b lid 2 Wetboek van Strafrecht

6.

MEERDERJARIG

hij in of omstreeks de periode van 30 december 2012 tot en met 31 december 2012 te Rotterdam gegevens,

te weten één of meer (digitale) foto's, toebehorende aan aangeefster zaak D1, althans aan een ander of anderen dan verdachte,

die verdachte door wederrechtelijk afluisteren, aftappen of opnemen van (een) gesprek(ken), telecommunicatie of andere gegevensoverdracht of andere gegevensverwerking door (een) geautomatiseerd(e) werk(en) heeft verkregen of die, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, ten gevolge van zulk afluisteren, aftappen of opnemen te zijner kennis waren gekomen, opzettelijk aan een ander bekend heeft gemaakt,

immers heeft hij, verdachte, deze foto('s) gemaild aan anderen dan die aangeefster en/of die foto('s) op aangeefster's (social-media-)account geplaatst, waar deze aldus zichtbaar waren voor een deel van haar (social-media-)contacten;

art 139e ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht en/of

hij in of omstreeks de periode van 30 december 2012 tot en met 31 december 2012 te Rotterdam

opzettelijk, door middel van verspreiding van een of meer afbeelding(en), de eer en/of goede naam van aangeefster zaak D1 heeft aangerand door telastelegging van een of meer feiten,

met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven,

immers heeft verdachte buiten medeweten en/of toestemming van aangeefster zaak D1,

met voormeld doel een of meer afbeelding(en), te weten

-één of meerdere afbeelding(en) van aangeefster zaak D1 (deels) gekleed in ondergoed met vermelding van de naam van aangeefster D1 en de tekst 'I'm fat and anorexic'

verspreid via het internet en/of geplaatst op een blog;

art 261 lid 2 Wetboek van Strafrecht (zaak D1)

art 139e ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

7.

MEERDERJARIG

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 december 2012 tot en met 7 oktober 2013 te Rotterdam, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, heeft

veranderd en/of

gewist en/of

onbruikbaar gemaakt en/of

ontoegankelijk heeft gemaakt

en/of andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,

immers, heeft hij, verdachte,

(telkens) door gebruikmaking van kwetsbaarheden in genoemde geautomatiseerde werk(en), te weten door een (kwaadaardig) software -programma [programma1],[programma2], [programma3],[programma4] en/of[programma5], althans een Remote Administration Toolkit, en/of (een) ander(e) software-programma('s), te (doen) verspreiden en/of te (doen) installeren,

en aldus handelende:

-zaak B4: ten aanzien van aangeefster zaak B4, op of omstreeks de periode van 14 tot en met 28 februari 2013, Word-bestanden, afbeeldingen, en een map met schoolbestanden van het Luzac-college,en/of

-zaak El: ten aanzien van aangeefster zaak El, op of omstreeks 9 mei 2013,

bestanden en een scriptiedocument,

-zaak A4: ten aanzien van aangeefster zaak A4, vanaf omstreeks 15 december 2012 tot en met 24 juni 2013, software ten behoeve van de controle van haar computer,

(telkens) gewist en/of onbruikbaar gemaakt en/of ontoegankelijk gemaakt; (Zaak 54, Zaak El, zaak A4)

art 350a lid 1 Wetboek van Strafrecht

8.

MEERDERJARIG

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 december

2012 tot en met 7 oktober 2013 te Rotterdam, althans in Nederland, (telkens) een of meer gegevensdrager(s), te weten één harddisk (merk Cirago (A.A.1)), bevattende (een) afbeelding(en), te weten 38, althans een of meer, video('s) en/of film(s)

in bezit heeft gehad,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (zaak Fl, geschatte leeftijd slachtoffer 10 a 13 jaar)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of het oraal penetreren (met de penis) van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (Zaak F2, geschatte leeftijd slachtoffer 6 a 8 jaar)

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal penetreren (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong) van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwep(en) en/of de mond/tong) van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten (met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwep(en) en/of de mond/tong) van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier

(zaak F3)

van welk(e) misdrijf/misdrijven híj, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt; (zaken F.1, F.2, F.3)

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

9.

MEERDERJARIG

hij op een of meer tijdstippen op of omstreeks 28 mei 2013 te Rotterdam, althans in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk voor opslag of verwerking van gegevens,

te weten één of meer computer(s), toebehorende aan en/of in gebruik bij aangever zaak Gl,

althans in een deel daarvan, is binnengedrongen,

waarbij hij, verdachte, toegang tot dat werk heeft verworven door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met hulp van valse signalen en/of valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid,

door gebruikmaking van kwetsbaarheden in genoemd geautomatiseerd werk, te weten door een (kwaadaardig) software -programma ([programma1],[programma2], [programma3],[programma4] en/of[programma5], althans een Remote Administration Toolkit), en/of (een) ander(e) software-programma('s), te (doen) installeren

en/of hij, verdachte, vervolgens met gebruikmaking van (één van) de aldus binnengedrongen computer(s)

-een (gestolen) VW0-examen Frans 2013 op internet heeft geplaatst en/of

-een foto van die computer(s) heeft gehaald ter registratie op een website om aldus bekend te kunnen maken dat het VW0-examen Frans 2013 was uitgelekt;

Art 138ab lid 1ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

Art 138ab lid 1ahf/ond b Wetboek van Strafrecht

Art 138ab lid 1ahf/ond c Wetboek van Strafrecht

Art 138ab lid 1ahf/ond d Wetboek van Strafrecht