Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2014:7136

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
08-08-2014
Datum publicatie
27-10-2014
Zaaknummer
KTN-2955398
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

bod op auto via internetveiling van de Domeinen, aanvaarding toepasselijkheid algemene voorwaarden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2015/3
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 2955398 \ CV EXPL 14-16398

uitspraak: 8 augustus 2014

vonnis van de kantonrechter, zittinghoudende te Rotterdam

in de zaak van

DE STAAT DER NEDERLANDEN,

zetelende te Den Haag,

meer in het bijzonder Directie Domeinen Roerende Zaken,

zetelende te Apeldoorn,

eiser,

gemachtigde: gerechtsdeurwaarder J. Dekker,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te Schiedam,

gedaagde,

in persoon procederend.

Partijen worden hierna “ de Domeinen” en “[gedaagde]” genoemd.

1 Het verloop van het proces

1.1

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter heeft kennis genomen:

 • -

  het exploot van dagvaarding van 27 maart 2014, met producties;

 • -

  de aantekeningen van het mondelinge antwoord van [gedaagde];

 • -

  de conclusie van repliek, met producties;

 • -

  de aantekeningen van de mondelinge dupliek van [gedaagde].

1.2

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten.

2.1

Door middel van een inschrijving voor de verkoop van roerende zaken door de Domeinen is vanaf het e-mailadres van [gedaagde] op 7 februari 2013 een bod uitgebracht op een personenauto.

2.2

Naar aanleiding van dit bod heeft de Domeinen [gedaagde] de auto gegund. Nadat de auto niet werd afgenomen, heeft Domeinen de overeenkomst ontbonden en is [gedaagde] bij factuur van 15 maart 2013 een boete van € 1.179,20 opgelegd.

3 Het geschil

3.1

De Domeinen heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

[gedaagde] te veroordelen tot betaling van € 1.179,20 aan hoofdsom, € 214,02 aan buitengerechtelijke kosten en € 31,60 aan verschenen rente.

3.2

Aan zijn vordering legt de Domeinen – zakelijk weergegeven – het volgende ten grondslag. [gedaagde] is tekort geschoten in de nakoming van haar betalingsverplichting uit hoofde van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst. De Domeinen heeft daarom de overeenkomst ontbonden. Op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden is [gedaagde] vervolgens een boete opgelegd. Omdat betaling daarvan achterwege is gebleven, heeft de Domeinen zich genoodzaakt gezien zijn vordering ter incasso uit handen te geven. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van [gedaagde]. Verder wordt aanspraak gemaakt op wettelijke rente.

3.3

[gedaagde] heeft de vordering betwist. Daartoe is onder meer aangevoerd dat niet zij maar haar kinderen een bod hebben uitgebracht en dat zij niet bekend is met de algemene voorwaarden.

3.4

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling van de vordering

4.1

Niet in geschil is dat [gedaagde] de auto niet heeft afgenomen en dat de Domeinen de gestelde koopovereenkomst vervolgens heeft ontbonden. Naar aanleiding van die ontbinding maakt de Domeinen aanspraak op betaling van een boete die is gegrond op de volgens haar tussen partijen van toepassing zijnde algemene voorwaarden. [gedaagde] heeft gesteld niet bekend te zijn met die voorwaarden.

4.2

De kantonrechter begrijpt dit verweer aldus dat [gedaagde] (ook) betwist dat de algemene voorwaarden zijn overeengekomen. Voor de vraag of een partij de toepasselijkheid van algemene voorwaarden heeft aanvaard, gelden de algemene regels met betrekking tot de totstandkoming van overeenkomsten. De hoofdregel van artikel 6:217 BW bepaalt dat daarvoor een aanbod en de aanvaarding hiervan vereist zijn. Al aangenomen dat tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen, heeft de Domeinen niet gesteld op welke wijze daarbij ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is aanvaard. In dat verband is de enkele opmerking dat de voorwaarden op de website van de Domeinen staan vermeld niet zonder meer voldoende.

4.3

Door de Domeinen zijn voor het overige geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit kan worden opgemaakt dat en hoe bij het sluiten van een koopovereenkomst ook sprake is van een aanvaarding van de algemene voorwaarden. De kantonrechter komt dan ook tot het oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat in de rechtsverhouding tussen partijen, voor zover aanwezig, de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Dit brengt mee dat de op die voorwaarden gegronde en gevorderde boete niet voor toewijzing in aanmerking kan komen. De nevenvorderingen delen in dat lot.

4.4

De Domeinen wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] bepaald op nihil nu zij de procesvoering in eigen hand gehouden heeft.

5 De beslissing

De kantonrechter:

wijst af de vordering;

veroordeelt de Domeinen in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. V.F. Milders en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745