Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2013:9500

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-11-2013
Datum publicatie
03-12-2013
Zaaknummer
C/10/433422
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar, bekendmaking op internet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team familie 1

zaaknummer / rekestnummer: C/10/433422 / FA RK 13-7667

Beschikking van 28 november 2013 in de zaak van:

de naamloze vennootschap DIREKTBANK N.V.

gevestigd te Amsterdam,

hierna te noemen verzoekster,

advocaat mr. W.H. Benard te Rotterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen ter griffie op 26 augustus 2013;

 • -

  de brief van verzoekster d.d. 3 oktober 2013, met bijlage.

1.2.

De behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden ter zitting van 14 november 2013.

Bij die gelegenheid zijn gehoord:

 • -

  mr. W.H. Benard;

 • -

  mr. A.C.M. Fokkema-Schute.

1.3.

Zoals afgesproken ter zitting zijn van de zijde van verzoekster brieven met bijlagen ingekomen, gedateerd 18 november 2013 en 26 november 2013.

2 De vaststaande feiten

2.1.

Op 7 maart 2012 is te Rotterdam overleden Laurina Céline Maria Emilie Marianne BADOUX , laatst gewoond hebbende te Rotterdam (hierna: erflaatster).

2.2.

Erflaatster heeft geen testament gemaakt.

2.3.

De nalatenschap is niet onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.

2.4.

Erflaatster was ten tijde van haar overlijden ongehuwd en had geen geregistreerd partner.

2.5.

De ouders van erflaatster zijn overleden. De broer en twee zussen van erflaatster, alsmede hun partners, kinderen, partners van de kinderen en de kleinkinderen van één van de zussen, hebben de nalatenschap verworpen.

2.6.

Verzoekster is schuldeiser van de nalatenschap.

3 De beoordeling

3.1.

Het verzoek strekt tot benoeming van notaris mr. A.C.M. Fokkema-Schute tot vereffenaar over de nalatenschap van erflaatster indien het verzoek tot vaststelling van het loon als vereffenaar wordt goedgekeurd door de kantonrechter, alsmede ontheffing van de publicatieplicht te verlenen.

3.2.

Op grond van het bepaalde in artikel 4:204 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) kan het verzoek in beginsel worden toegewezen. Echter aan de benoeming is de voorwaarde verbonden dat het verzoek tot vaststelling van het loon als vereffenaar wordt goedgekeurd door de kantonrechter.

3.3.

In artikel 4:206 lid 3 BW is bepaald dat de door de rechter benoemde vereffenaar recht heeft op het loon dat door de kantonrechter vóór het opmaken van de uitdelingslijst wordt vastgesteld. Ingevolge de Handleiding Erfrechtprocedures Kantonrechter d.d. 10 november 2008 wordt het verzoek tot vaststelling van het loon aangehouden zolang de activa en de passiva van de nalatenschap nog niet in kaart zijn gebracht, omdat het loon (en de redelijke omvang de werkzaamheden) daarmee verband houdt.

3.4.

Het loon hangt derhalve af van de werkzaamheden, die de notaris eerst dient te verrichten. Het is aan de notaris om daar eventueel met de kantonrechter vooraf afspraken te maken. De notaris en de advocaat van verzoekster zijn bekend met het feit dat zulke afspraken kunnen worden gemaakt met de kantonrechter. De notaris heeft ter zitting aangegeven dat deze voorwaarde niet aan haar benoeming in de weg staat en dat zij hoe dan ook de werkzaamheden zal uitvoeren. Het verzoek zal dan ook worden toegewezen.

3.5.

Resteert ter beoordeling het verzoek om ontheffing van de publicatieplicht te verlenen. Artikel 4:206 lid 6 BW schrijft voor dat de vereffenaar haar benoeming in de Staatscourant en in een of meer nieuwsbladen bekend dient te maken. Vaststaat dat in deze nalatenschap de schulden de lasten zullen overstijgen. De dwingende noodzaak voor de kostbare wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking als hiervoor weergegeven, acht de rechtbank thans niet noodzakelijk omdat alle erfgenamen afstand hebben gedaan zodat niemand in zijn belang wordt geschaad. De rechtbank zal dan ook ontheffing van de publicatieplicht verlenen en bepalen dat deze beschikking op internet (rechtspraak.nl) bekend wordt gemaakt.

4 De beslissing

De rechtbank:

4.1.

benoemt tot vereffenaar over de nalatenschap van Laurina Céline Maria Emilie Marianne BADOUX, geboren op 10 februari 1959 te Voorburg, laatst gewoond hebbende te Rotterdam en overleden op 7 maart 2012 te Rotterdam:

mr. A.C.M. Fokkema-Schute, notaris te Rotterdam;

4.2.

verstaat dat de griffier de benoeming onverwijld doet inschrijven in het boedelregister van de rechtbank op de voet van het bepaalde in artikel 4:206 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek;

4.3.

ontheft verzoekster van de publicatieplicht;

4.4.

bepaalt dat deze beschikking op internet (rechtspraak.nl) bekend wordt gemaakt;

4.5.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

Deze beschikking is gegeven door mr. H.I. Kernkamp-Maathuis, rechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.L. Visser op 28 november 2013.

Tegen deze beschikking kan - voor zover er definitief is beslist - door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Den Haag. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.