Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2013:8003

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17-04-2013
Datum publicatie
11-10-2013
Zaaknummer
C/10/393151 / HA ZA 12-16
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Inbreuk auteursrecht op de behuizing van de beeldschermen in metrostation Beurs te Rotterdam. Beschermende elementen, eigen oorspronkelijk karakter, geen ongeoorloofde verveelvoudiging, geen onrechtmatig gebruik van informatie, geen slaafse nabootsing, geen proceskostenveroordeling ex art.1019h Rv ivm ontbreken specificatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Afdeling privaatrecht
Team Haven & Handel

Zittingsplaats Rotterdam

zaaknummer / rolnummer: C/10/393151 / HA ZA 12-16

Vonnis van 17 april 2013

in de zaak van

de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Engels recht

CHEIL EUROPE LIMITED,

gevestigd te Cardiff,

eiseres,

advocaat mr. Ph.W.M. ter Burg te Den Haag,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CITY MEDIA ROTTERDAM B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LIBRIUM HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LIBRIUM TV B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagden,

advocaat mr. H.F.K. Schulz te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Cheil en City Media c.s. genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 4 april 2012;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 25 mei 2012 en de daarin genoemde stukken.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Cheil is een onderneming die zich volgens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister, bezig houdt met het “voeren van een reclame en marketing bureau, daarbij gebruik makend van diverse media zoals televisie, radio, tijdschriften, kranten, internet alsmede evenementen, winkel etalages, tentoonstellingen, sport marketing en sponsoring”. Zij maakt deel uit van de Koreaanse Samsung groep en verleent diensten aan groepsmaatschappijen binnen die groep en aan derden.

2.2.

Citymedia c.s. maken deel uit van de Librium Groep.
City Media Rotterdam B.V. houdt zich bezig met de uitzending van programmeringen op digitale displays op openbare locaties in Rotterdam.

2.3.

Vanaf januari 2008 zijn in Terminal 5 van de luchthaven London Heathrow
43 displays geplaatst, genaamd T5-displays (verder: de T5). Later zijn nog 13 exemplaren geplaatst in terminal 2B van de luchthaven London Heathrow.
De T5 bestaat uit 2 pilaren van roestvrij staal met daartussen een beeldscherm, zoals hieronder afgebeeld (productie 2 bij dagvaarding aan de zijde van Cheil):

2.4.

Begin 2011 heeft overleg plaatsgevonden tussen Cheil en [persoon 1] (verder: [persoon 1]) van Cinqo B.V. over levering door Cheil van displays voor plaatsing in metrostation Beursplein te Rotterdam.

2.5.

Tegelijkertijd had [persoon 1] ook twee constructeurs benaderd voor het uitbrengen van offertes voor het ontwerpen van de digitale displays, alsmede het produceren van een prototype display: Audipack Verkoop B.V. (hierna: Audipack) en [bedrijf 1] (hierna: [bedrijf 1]). [persoon 1] handelde daarbij namens een of meer gedaagden.

2.6.

Aanvankelijk bood Cheil een model aan dat tussen de pilaren op de middenberm tussen de sporen moest worden bevestigd. Tijdens een bespreking heeft [persoon 1] aan Cheil meegedeeld dat de voorkeur uitging naar een model dat op de vloer werd geplaatst.

2.7.

Op 18 februari 2011 heeft Cheil een presentatie aan [persoon 1] gestuurd, met onder andere foto’s van de T5 display en een technische tekening.

2.8.

Op 28 februari 2011 heeft [persoon 1] een email aan Cheil gestuurd met onder meer
Dit is het idee waar wij vanuit gaan. Zie jij kans om vandaag hier een indicatieve prijs voor te geven?
We hebben het over:
55 inch scherm (samsung 55ex)


Glas met parpartoe (eventueel ontspiegelt)
Stofdichte behuizing
Eventueel (ip) led verlichting verwerkt in de zijkant van de rvs Palen.
Hou ook rekening met service en beheer. Het wisselen van scherm (op een eenvoudige manier) mogelijk zijn”.

De hieronder afgebeelde foto was bij deze email gevoegd (productie 11 bij antwoordakte van

Citymedia c.s.):2.9.

[persoon 1] heeft bovenstaande foto ook gestuurd aan Audipack en Domburg, die op basis daarvan offertes hebben uitgebracht.

2.10.

Op 1 maart 2011 heeft Cheil een offerte uitgebracht. Dezelfde dag antwoordde [persoon 1] dat de diameter van de palen 150 mm moest zijn en vroeg hij aan Cheil of dat van invloed zou zijn op de prijs.

2.11.

Op 8 maart 2011 heeft Cheil een nieuwe offerte gestuurd aan [persoon 1].

2.12.

City Media c.s. heeft de opdracht aan Audipack gegeven en de offertes van Cheil en [bedrijf 1] afgewezen.

2.13.

Na een geslaagde proef met het prototype van Audipack op metrostation Beurs heeft City Media Rotterdam B.V. in de zomer van 2011 een zevental exemplaren van de hieronder afgebeelde display geplaatst in metrostation Beursplein te Rotterdam (verwezen wordt in dit verband naar de producties 8 en 9 bij conclusie van antwoord aan de zijde van City Media c.s):

2.14.

Bij brief van 25 juli 2011 aan [persoon 1] heeft Cheil formeel bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van deze – volgens haar: op haar auteursrechten inbreukmakende – displays.

3 Het geschil

3.1.

Cheil vordert - kort samengevat - veroordeling van City Media c.s. tot het staken van inbreuk op de auteursrechten van Cheil door geen qua totaalindruk met haar T5-displays overeenstemmende displays te (doen) produceren, aanbieden, verkopen en leveren, met nevenvorderingen en winstafdracht en veroordeling in de proceskosten ex artikel 1019hRv, althans ex 239 e.v. Rv.

3.2.

City Media c.s. voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Auteursrecht

4.1.

Cheil stelt dat de T5-display een werk is in de zin van de Auteurswet en dat de display van Citymedia c.s. een ongeoorloofde verveelvoudiging is van haar ontwerp. Citymedia c.s. betwist zowel het een als het ander.

Werk

4.2.

Bij de beoordeling van de vraag of een voorwerp een werk is in de zin van de Auteurswet geldt het volgende als juridische maatstaf (vgl. HR 22 februari 2013, LJN BY1529, Stokke). Het betreffende voorwerp moet een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Volgens het HvJEU moet het gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)). Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten. Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat echter onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren. Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.

4.3.

Cheil omschrijft als kenmerkende elementen van de T5-display de “elegante roestvrijstalen palen met daartussen op ooghoogte opgehangen een TV c.q. LED scherm” (dagvaarding alinea 16). Voorts wijst zij op het grote oppervlak voor het beeldscherm en de metalen behuizing met daaronder zichtbaar het merk Samsung, waarbij het gaat om de totaalindruk die maakt dat de display uniek is (zie: proces-verbaal van de comparitie van partijen). Een meer concrete beschrijving van wat volgens Cheil de beschermde elementen zijn, heeft zij niet gegeven.

4.4.

Citymedia voert aan dat een constructie bestaande uit cilindrische roestvrijstalen palen waartussen (horizontaal of verticaal) een TV-scherm is opgehangen gebruikelijk is en geen werk kan zijn en dat Cheil de T5 heeft ontleend aan oudere displays.
Zij wijst op foto’s van acht vloergemonteerde reclamedisplays die alle aan deze omschrijving beantwoorden (zij verwijst in dit verband naar diverse foto’s, overgelegd in productie 5 bij conclusie van antwoord).
Cheil heeft niet betwist dat deze displays ouder zijn dan de T5, zodat dit tussen partijen vaststaat.

4.5.

Weliswaar tonen deze foto’s inderdaad schermen opgehangen tussen palen (meestal rond en van roestvrij staal), maar geen een de specifieke wijze waarop dit is uitgewerkt in de T5-display. De rechtbank wijst daarbij op de specifieke combinatie van:

- de ronde roestvrijstalen palen;
- de maatvoering en verhoudingen van de T5 (scherm op ooghoogte, smalle palen, het scherm in de behuizing hangt vrij laag en los tussen de palen);
- de vormgeving van de metalen behuizing van het scherm. Hoewel Cheil zelf dit niet nader heeft omschreven, blijkt uit de door haar overgelegde producties en de - op zichzelf niet door Cheil betwiste - omschrijving van Citymedia dat sprake is van een gedeeltelijke opliggende bedekking van glas, waarachter de hele TV zichtbaar is en van afronding van de boven- en onderzijde van de behuizing.

Afgezet tegen de displays op de door City Media overgelegde foto’s vertoont deze specifieke combinatie een zodanig afwijkende totaalindruk, dat de T5-display een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

4.6.

Citymedia c.s. voert aan dat roestvrij staal in openbare ruimtes vooral wordt gebruikt vanwege zijn robuustheid en klimaatbestendigheid en dat het daarom technisch is bepaald.
Ook het gebruik van beugels, waarmee het scherm aan de palen hangt, is volgens haar technisch bepaald. Als dit juist is, verandert dat het oordeel van de rechtbank niet.
Deze stelling kan ertoe leiden dat de palen en de beugels geen beschermde elementen zijn, maar dit neemt niet weg dat de combinatie van boven omschreven elementen naar het oordeel van de rechtbank het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Verveelvoudiging

4.7.

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is ven een verveelvoudiging geldt het volgende als juridische maatstaf (vgl. nogmaals HR 22 februari 2013). Beoordeeld moet worden in welke mate de totaalindrukken overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen zijn daarbij bepalend. Bij de vergelijking van de totaalindrukken moeten ook onbeschermde elementen in aanmerking worden genomen, voor zover de combinatie van deze elementen het persoonlijk stempel van de maker draagt.

4.8.

Citymedia c.s. heeft zich bij de vormgeving van haar display zonder meer laten leiden door de T5. Dit blijkt afdoende uit de volgorde van de gebeurtenissen.
Cheil heeft immers op 18 februari 2011 aan [persoon 1] een presentatie over de T5 displays, inclusief foto’s en technische tekeningen, toegestuurd; de daarna, op 25 februari 2011 door [persoon 1] aan onder meer Cheil gestuurde ‘artist impression’ (de foto-impressie (“visual”), overgelegd bij productie 11 antwoordakte) en de uiteindelijk op metrostation Beurs in Rotterdam gerealiseerde display vertonen vergaande gelijkenissen met de T5.

4.9.

Naar het oordeel van de rechtbank is bij de display van Citymedia c.s. echter geen sprake van een verveelvoudiging vanwege de volgende omstandigheden in onderlinge samenhang beschouwd:

 • -

  de display van Citymedia c.s. heeft aan twee zijden een TV-scherm, terwijl de T5 slechts een TV heeft. Cheil heeft deze stelling van Citymedia c.s. niet betwist;
  - de behuizing van het scherm van de display van Citymedia c.s. is aan de boven en onderzijde niet afgerond, maar plat;

 • -

  in de display van Citymedia c.s. is LED verlichting geïntegreerd: in het scherm en in de palen;
  het merk Samsung onder het TV scherm is verwijderd en vervangen door Central Station NL;
  het oppervlak van de voorzijde van de behuizing van de display van Citymedia c.s. is geheel vlak en van glas, terwijl bij de T5 slechts een deel voorzien is van (opliggend) glas;
  de maatvoering en verhoudingen zijn wezenlijk anders. Volgens opgave van Citymedia c.s., niet betwist door Cheil, hebben de displays de hieronder volgende maten: de display van Citymedia c.s. staat als het ware hoog en dik op olifantspoten en voldoet in het geheel niet aan de door Cheil herhaaldelijk als kenmerkend voor de T5 gegeven kwalificatie elegant.

Cheil Citymedia c.s.

Diameter rvs palen 8 cm20 cm

Totale hoogte 200 cm299 cm

Totale breedte 173 cm204 cm

Hoogte scherm 136 cm

70% van totale hoogte 40% van totale hoogte

4.10.

Nu het beroep op het auteursrecht faalt omdat geen sprake is van een verveelvoudiging, hoeft het verweer dat Cheil geen rechthebbende is niet te worden beoordeeld.

Onrechtmatige daad: gebruik van informatie

4.11.

Cheil stelt dat Citymedia c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door in goed vertrouwen verstrekte informatie te gebruiken voor het (laten) ontwikkelen van een eigen display die qua totaalindruk volledig overeenstemt met de T5.

4.12.

Vast staat dat partijen hebben onderhandeld en dat tijdens die onderhandelingen Cheil informatie heeft verstrekt. Zoals is overwogen in r.o. 4.8 en 4.9 staat vast dat Citymedia c.s. die informatie heeft gebruikt voor haar ‘artist impression’ en de uiteindelijk gerealiseerde display. Echter, nu is geoordeeld dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, is dit gebruik op zichzelf (ook) niet onrechtmatig. Overigens is niet komen vast te staan dat Citymedia de technische informatie heeft gebruikt. Citymedia heeft dat betwist en aangevoerd dat de technische tekening niet leesbaar was, hetgeen Cheil niet heeft betwist (ook de aan de rechtbank overgelegde technische tekening uit de power point presentatie, productie 4 bij dagvaarding aan de zijde van Cheil, is onleesbaar).

4.13.

Cheil heeft geen bijzondere omstandigheden gesteld, zoals bijvoorbeeld een afspraak waaruit een verbod tot gebruik van de informatie voortvloeit, die de handelwijze van Citymedia c.s. onrechtmatig kunnen maken.

Onrechtmatige daad: slaafse nabootsing

4.14.

Cheil stelt dat sprake is van slaafse nabootsing gezien de overeenstemmende totaalindruk en gezien het gegeven dat Citymedia c.s. gemakkelijk een andere weg in had kunnen slaan, en door dit na te laten verwarring heeft gesticht.

4.15.

Deze stelling faalt, omdat Cheil onvoldoende heeft gesteld om aan te kunnen nemen dat de T5-display op de relevante markt onderscheidend vermogen heeft, dat wil zeggen een eigen plaats op de markt heeft verworven. Daarbij is in beginsel alleen de Nederlandse markt beslissend (vgl. HR 7jun1991, NJ 1992, 392 Rummykub en Hof Arnhem 20 oktober 2009, IER 2010/15 Kymco scooters).

Cheil heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat de T5-display op de Nederlandse markt een eigen plaats heeft verworven. Het enkele feit dat zij een aanbod aan Citymedia c.s. heeft gedaan is daarvoor onvoldoende.

Proceskosten

4.16.

Cheil wordt, als in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de proceskosten van Citymedia c.s.. Citymedia c.s. maakt blijkens de conclusie van haar conclusie van antwoord aanspraak op vergoeding van de werkelijke proceskosten, althans kosten volgens de
IE-indicatietarieven op basis van artikel 1019h Rv. Zij heeft echter geen enkel bedrag opgegeven, noch een onderbouwing waaruit een bedrag en specificatie daarvan blijkt.
Daarom worden de proceskosten tot aan de datum van dit vonnis aan de zijde van
Citymedia c.s. begroot volgens het liquidatietarief, als volgt:
- vast recht € 560,--

- honorarium advocaat (2,5 punten à Tarief II, gewaardeerd op € 452,- per punt) € 1.130,--
in totaal € 1.690,--


4.17. Tegen het verzoek van Citymedia c.s. om de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren is geen verweer gevoerd. Dit wordt daarom toegewezen.

5 De beslissing

De rechtbank

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Cheil, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Citymedia c.s., tot aan deze uitspraak begroot op € 1.690,--;

verklaart dit vonnis voor zover het de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.


Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. Rutten en in het openbaar uitgesproken
op 17 april 2013.

2502 / 209