Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2013:6568

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-06-2013
Datum publicatie
23-08-2013
Zaaknummer
C-11-97561 - HA ZA 12-2090
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Vonnis in het incident

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/11/97561 / HA ZA 12-2090

Vonnis in incident van 19 juni 2013

in de zaak van

1 [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident],

wonende te Leerdam,

2. [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident],

wonende te Asperen,

3. de stichting

[Stichting A] ,

gevestigd te Leerdam,

4. de stichting

STICHTING MUZIEKTHERAPIE,

gevestigd te Leerdam,

5. de stichting

STICHTING REÏNTEGRATIE DE LINGE,

gevestigd te Leerdam,

eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident in reconventie,

advocaat mr. H.K. Jap A Joe,

mr. H. Schuurbiers in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KETENZORG DE LINGE BEHEER B.V.,

gevestigd te Leerdam,

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[Holding B]

gevestigd te Leerdam,

8. de stichting

STICHTING GLOBAL CARE,

gevestigd te Leerdam,

eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident in reconventie,

advocaat mr. H. Schuurbiers,

tegen

1 [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident],

wonende te Gorinchem,

2. [gedaagde 2 in conventie, eiseres 2 in reconventie en in het incident],

wonende te Gorinchem,

gedaagden in conventie, eisers in reconventie en in het incident in reconventie,

advocaat mr. T.V. Haster.

Partijen zullen hierna [alle eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident](afzonderlijk [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident], [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident], [Stichting A] Stichting Muziektherapie, Stichting Reïntegratie De Linge), de curator (afzonderlijk Ketenzorg De Linge, [Holding B] en Global Care) en [beide gedaagden in conventie, eisers in reconventie en in het incident] (afzonderlijk [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] en [gedaagde 2 in conventie, eiseres 2 in reconventie en in het incident]) worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure in incident blijkt uit:

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie, van eis in reconventie tevens houdende provisionele vordering van 8 augustus 2012,

 • -

  het tussenvonnis van 22 augustus 2012,

 • -

  de akte houdende producties van [beide gedaagden in conventie, eisers in reconventie en in het incident] van 12 februari 2013,

 • -

  de akte inbrengen productie, tevens houdende een wijziging van eis in conventie, tevens houdende een conclusie van antwoord in het incident en in reconventie van de curator van 12 februari 2013;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 21 mei 2013.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De feiten

2.1.

[alle eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident]verrichtte diensten en activiteiten op het gebied van - samengevat - psychologie, psychotherapie en (preventieve) gezondheidszorg. Ook Ketenzorg De Linge, [Holding B] en Global Care hebben deze diensten verricht, totdat zij op

18 september 2012 in staat van faillissement zijn verklaard.

2.2.

[gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] is in 2008 als directeur bij Ketenzorg De Linge in dienst getreden.

2.3.

Op de website ‘www.destadgorinchem.nl’ is op 9 januari 2012 een tekst geplaatst, met daarin - onder meer - de volgende passage:

“[gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident], dief van 2.300.00,- geld gestolen van patiënten. Zie website [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].nl (…).

Beste Familie, Vrienden, Collega’s en Menschen,

Zo juist is onze nieuwe website de lucht in gegaan (…) over de ellende die wij door de Media Hetze en Groep 24, veroorzaakt door [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident], in het afgelopen jaar, in het heden en voor in de naaste toekomst nog mee zullen maken.

[eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].nl

(…)

Tevens kunt u lezen over de veroorzaker van deze Hetze [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] en anderen.

[gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] die tevens een poging tot moord op zijn vrouw heeft gedaan.

(…)

Groet, (…)

[eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident]”

2.4.

Op de website [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].nl is een artikel uit het Algemeen Dagblad Rivierenland van 6 augustus 2011 gepubliceerd, met als kop: “Oud-directeur verdacht van fraude bij kliniek” met - onder meer - de volgende inhoud:

“Volgens de veelbesproken Leerdamse psychotherapeut [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] heeft de voormalige financieel directeur van zijn kliniek ruim een miljoen euro doorgesluisd naar privérekeningen. Ook zouden hij en een collega met de dood zijn bedreigd.

(…)

hij is niet gerust op de daden van de oud-medewerker uit Gorinchem, de voormalig financieel directeur van Ketenzorg De Linge. [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en zijn compagnon [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident] zeggen dat zij tientallen keren met de dood zijn bedreigd sinds ze de man eind april confronteerden met een tekort van 1,2 miljoen euro.

(…)

“Hij zegt steeds dat hij ons allebei wil doodschieten. We voelen ons niet veilig”, zegt [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].

(…)

De zaak kwam aan het rollen toen de voormalig financieel directeur een boekhouder van het bedrijf ontsloeg. Die trok aan de bel omdat hij zijn afdelingshoofd niet vertrouwde. Al snel bleek de boekhouder gelijk te hebben. Toen de betalingsopdrachten werden nagelopen, bleek dat iemand steeds relatief kleine bedragen overmaakte naar rekeningen die niets met de kliniek van doen hadden.

De medewerker heeft enkele tonnen teruggestort nadat hij was betrapt, maar voor het resterende bedrag is nog geen betalingsregeling getroffen.

Daarom hebben [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident] aangifte gedaan van fraude. Bovendien beschuldigen ze de Gorcumer er van dat hij computerservers heeft gestolen uit de kliniek met daarop bedrijfs- en patiëntengegevens.

(…)”

2.5.

Op de website [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].nl is tevens onder de kop: “[gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] Sadist”, de volgende tekst geplaatst:

““Betrokkene lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens in de vorm van een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en borderline kenmerken”, blijkt uit het door drs.[betrokkene] psycholoog over verdachte uitgebrachte rapport van 2 november 2011 (…).

Gorcumse directeur [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident](41) van Ketenzorg De Linge verdacht van moordpoging op vrouw. (…).”

2.6.

Daarnaast staat op de website [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].nl, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:

“[gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] Gorinchem

Na het lezen van het (…) krantenbericht over “[gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] de 41 jarige Gorcumer, Sadistische man moet tocht de cel in”:

Bij de zoekpagina voor uitspraken op de officiële site van “de Rechtspraak” is na het intypen van de zoektermen: strafrecht, rechtbank Dordrecht, periode 01-01-2012 tot 01-02-2012, de volgende uitspraak te vinden, waarbij vooral (…) de diagnose in “Het rapport door de deskundige” opvalt!

(…)

De beschrijving in de uitspraak heeft duidelijk betrekking op, zoals in de Pers genoemd “[gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] te G.”, (…).

[gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] de 41-jarige Gorcumer. “Sadistische Man moet toch cel in (...).”

3 Omschrijving van het geschil in het incident

3.1.

[beide gedaagden in conventie, eisers in reconventie en in het incident] vordert provisioneel bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [alle eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident]hoofdelijk te veroordelen binnen twee dagen na betekening van het vonnis alle publicaties over gedaagden, zowel [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] als [gedaagde 2 in conventie, eiseres 2 in reconventie en in het incident] te verwijderen en verwijderd te houden, onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per dag dat zij hiermee in gebreke blijft, met veroordeling van [alle eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident]in de advocatenkosten in het incident.

3.2.

[beide gedaagden in conventie, eisers in reconventie en in het incident] heeft aan deze vordering ten grondslag gelegd dat [alle eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident]onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. [beide gedaagden in conventie, eisers in reconventie en in het incident] stelt daartoe dat [alle eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident]op de websites ‘www.dedestadgorinchem.nl’ en ‘[eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].nl’ èn tegenover het Algemeen Dagblad onjuiste en zeer negatieve uitlatingen heeft gedaan, waardoor de eer en goede naam van [beide gedaagden in conventie, eisers in reconventie en in het incident] wordt aangetast. Gezien de onlangs door [alle eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident]op zijn website geplaatste nieuwe publicaties die schadelijk zijn voor [beide gedaagden in conventie, eisers in reconventie en in het incident], stelt [beide gedaagden in conventie, eisers in reconventie en in het incident] een spoedeisend belang te hebben bij verwijdering en het verwijderd houden van al deze publicaties, op straffe van een dwangsom.

3.3.

[alle eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident]betwist dat hij verantwoordelijk is voor de uitlatingen die op de website [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].nl zijn gedaan, nu hij deze uitlatingen niet op de website heeft geplaatst. Het zijn anderen die voor [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] op deze website schrijven.

4 De beoordeling in het incident

4.1.

Tijdens de comparitie op 21 mei 2013 is gebleken dat de vordering zich niet richt tegen de curator, zodat in zoverre niet op de vordering behoeft te worden beslist.

4.2.

Voor toewijzing van een provisionele vordering als bedoeld in artikel 223 Rv is allereerst vereist dat de vordering samenhangt met de hoofdvordering. Aan dit vereiste is voldaan. Daarnaast is vereist dat de eisende partij voldoende belang heeft bij toewijzing van de vordering. Dit is het geval nu van [beide gedaagden in conventie, eisers in reconventie en in het incident] niet kan worden gevergd dat hij de afloop van de bodemprocedure afwacht.

4.3.

In de onder 2.3. tot en met 2.6. weergegeven uitlatingen die op de websites ‘www.destadgorinchem.nl’ en ‘[eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].nl’ zijn gepubliceerd en tegenover het Algemeen Dagblad zijn gedaan, wordt de volledige naam van [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] (herhaaldelijk) gekoppeld aan de woorden 'fraudeur', 'dief' en ‘sadist’. In deze uitlatingen wordt onder meer gesuggereerd dat [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] als ‘financieel directeur van Ketenzorg de Linge’ geldbedragen heeft verduisterd/gestolen en dat hij daarnaast [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident] ‘tientallen keren met de dood heeft bedreigd’. Verder wordt onder verwijzing naar een geanonimiseerde uitspraak op www.rechtspraak.nl herhaaldelijk beweerd dat [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] een ‘poging tot moord op zijn vrouw heeft gedaan’. De uitlatingen betreffen ernstige beschuldigingen, die - vanwege de aard daarvan - een (zeer) negatief beeld van [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] schetsen. De uitlatingen leveren als zodanig dan ook een aantasting op van de eer en goede naam van [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident]. De door [beide gedaagden in conventie, eisers in reconventie en in het incident] gestelde onjuistheid van deze uitlatingen, is door [alle eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident]niet (gemotiveerd) weersproken. Nu voorts niet is gesteld of gebleken van een algemeen maatschappelijk belang tot publicatie van deze uitlatingen, worden deze uitlatingen strijdig geacht met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

4.4.

Niet betwist is dat [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] de onder 2.3. vermelde tekst op de website www.destadgorinchem.nl heeft geplaatst en dat [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident] tegenover het Algemeen Dagblad de onder 2.4. vermelde uitlatingen over [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] hebben gedaan. Wel heeft [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] betwist verantwoordelijk te zijn voor de uitlatingen op de website [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].nl. Ter comparitie heeft [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] verklaard dat op deze website door mensen voor [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] wordt geschreven. Daarmee is [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] in beginsel verantwoordelijk voor hetgeen er op die website wordt gepubliceerd. Bijkomende feiten of omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat deze verantwoordelijkheid in het onderhavige geval anders ligt, zijn door [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] niet gesteld.

4.5.

Gezien het voorgaande wordt vastgesteld dat [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident] onrechtmatig jegens [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] hebben gehandeld, tengevolge waarvan hij schade in de zin van aantasting van zijn eer en goede naam heeft ondervonden. Nu daarnaast als onbetwist is komen vast te staan dat onlangs op de website [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].nl nieuwe publicaties zijn geplaatst die schadelijk voor [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] zijn, is er voldoende belang de provisionele vordering van [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] jegens [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident] toe te wijzen.

4.6.

De onder 3.1. weergegeven vordering is evenwel te algemeen geformuleerd om dienovereenkomstig te kunnen worden toegewezen. In de veroordeling zal daarom worden bepaald dat [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident]:

- alle publicaties waarin de termen fraudeur, dief, sadist en dergelijke over [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] voorkomen danwel zullen worden gebezigd op de website ‘[eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].nl’ dienen te worden verwijderd en verwijderd gehouden,

- te bewerkstelligen dat de tekst van 9 januari 2012 over [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] op de website www.destadgorinchem.nl zal worden verwijderd en dat die tekst en/of andere teksten en/of publicaties over [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] waarin de termen fraudeur, dief, sadist en dergelijke over [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] voorkomen niet door of namens [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] op die website geplaatst zullen worden.

4.7.

Ten overvloede wordt daarbij overwogen dat voor zover toewijzing van deze vordering leidt tot een beperking van de vrijheid van meningsuiting van [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en

[eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident], dit gezien hetgeen onder 4.3. tot en met 4.5. is overwogen, toelaatbaar is op grond van artikel 10, tweede lid EVRM.

4.8.

Voor zover de vordering van [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] zich richt tot [Stichting A] Stichting Muziektherapie en Stichting Reïntegratie De Linge, zal deze vordering worden afgewezen. Niet gesteld of gebleken is dat deze stichtingen onrechtmatig jegens [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] hebben gehandeld.

4.9.

De vordering van [gedaagde 2 in conventie, eiseres 2 in reconventie en in het incident] jegens [alle eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident]zal worden afgewezen. Door en namens [gedaagde 2 in conventie, eiseres 2 in reconventie en in het incident] is onvoldoende gesteld om aan te nemen dat ook zij door voornoemde uitlatingen van [alle eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident]in haar eer en goede naam is aangetast. Ook overigens is van voldoende belang voor toewijzing van haar vordering niet gebleken.

4.10.

De aan voormelde veroordeling te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.11.

[eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident] zullen als de in de in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van het incident van [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] worden veroordeeld. Het salaris voor de advocaat zal - op basis van het gebruikelijke forfaitaire liquidatietarief - worden bepaald op € 226,00 ((1x punt x tarief € 452,00)/ 2) daar in de relevante processtukken tevens op de hoofdzaak wordt ingegaan.

4.12.

[gedaagde 2 in conventie, eiseres 2 in reconventie en in het incident] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het incident van [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident] worden veroordeeld. Deze kosten worden tot op heden begroot op nihil.

4.13.

Iedere beslissing in de hoofdzaak zal worden aangehouden in afwachting van de nadere proceshandelingen zoals vermeld aan het slot van het proces-verbaal van comparitie.

5 De beslissing

De rechtbank

in het incident

5.1.

veroordeelt [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident] hoofdelijk om binnen twee dagen na betekening van het vonnis

- alle publicaties op de website ‘[eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident].nl’ waarin de termen fraudeur, dief, sadist en dergelijke over [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] voorkomen danwel zullen worden gebezigd dienen te worden verwijderd en verwijderd gehouden,

- te bewerkstelligen dat de tekst van 9 januari 2012 over [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] op de website www.destadgorinchem.nl zal worden verwijderd en dat die tekst en/of andere teksten en/of publicaties over [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] waarin de termen fraudeur, dief, sadist en dergelijke over [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] voorkomen niet door of namens [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] op die website geplaatst zullen worden,

5.2.

bepaalt dat [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident] een dwangsom zullen verbeuren van € 1.000,00 voor elke dag dat zij hiermee in gebreke blijven, zulks met een maximum van € 100.000,00,

5.3.

veroordeelt [eiser 1 in conventie, verweerder 1 in reconventie en in het incident] en [eiseres 2 in conventie, verweerster 2 in reconventie en in het incident] in de kosten van het incident, aan de zijde van [gedaagde 1 in conventie, eiser 1 in reconventie en in het incident] tot op heden begroot op € 226,00,

5.4.

verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst de vordering van [gedaagde 2 in conventie, eiseres 2 in reconventie en in het incident] en het meer of anders gevorderde af,

5.6.

veroordeelt [gedaagde 2 in conventie, eiseres 2 in reconventie en in het incident] in de kosten van het incident, aan de zijde van [alle eisers in conventie, verweerders in reconventie en in het incident]tot op heden begroot op nihil,

in de hoofdzaak

5.8.

houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Eerdhuijzen en in het openbaar uitgesproken op 19 juni 2013.

type: 2545

coll: 2294/2326