Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2013:10209

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-12-2013
Datum publicatie
19-12-2013
Zaaknummer
10/810235-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis, heropenen onderzoek ivm onderzoek naar de mate van ontoerekeningsvatbaarheid medeverdachte

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: [parketnummer]

Datum uitspraak: 19 december 2013

Tegenspraak

Tussenvonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres:

[adres],

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Zuid West “De Dordtse Poorten” te Dordrecht,

raadsman H.J. Andel, advocaat te Rotterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Gelet is op het onderzoek op de terechtzittingen van 26 en 27 november 2013.

Het onderzoek is gesloten op 5 december 2013.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officieren van justitie mrs. G. Sannes en M. Vreugdenhil, hierna te noemen de officier van justitie, hebben gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het primair ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren met aftrek van voorarrest.

OVERWEGING MET BETREKKING TOT DE TUSSENBESLISSING

De deskundigen die een onderzoek hebben gedaan naar de geestvermogens van de medeverdachte, adviseren de rechtbank om de medeverdachte volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren, gelet op de dissociatieve toestand waarin zij zich ten tijde van het delict zou hebben bevonden.

Bij de rechtbank zijn vragen gerezen omtrent de juistheid van deze conclusie en zij acht zich om die reden thans nog onvoldoende voorgelicht om een beslissing te kunnen nemen over de vraag of de medeverdachte al dan niet toerekeningsvatbaar moet worden geacht voor hetgeen aan haar wordt verweten. In de zaak van de medeverdachte heeft de rechtbank het onderzoek dan ook heropend en de officier van justitie opgedragen hiernaar opnieuw onderzoek te laten verrichten.

Nu de zaken van de verdachte en de medeverdachte nauw met elkaar samenhangen en de uitkomst van vorenbedoeld onderzoek - bij een eventuele bewezenverklaring van het feit - alleen al voor de kwalificatie ervan van belang kan zijn, kan de rechtbank derhalve ook in de zaak van de verdachte thans nog niet tot een einduitspraak komen.

De zaak zal om die reden worden heropend.

BESLISSING

De rechtbank:

- heropent het onderzoek ter terechtzitting;

- schorst het onderzoek in het belang daarvan voor onbepaalde tijd, waarbij de termijn van de schorsing op maximaal drie maanden wordt gesteld;

- schorst het onderzoek voor een termijn die langer is dan één maand, aangezien de hiervoor genoemde onderzoekshandelingen naar verwachting niet binnen één maand gereed zullen zijn;

- beveelt de oproeping ten de nadere terechtzitting van:

- de verdachte, met verstrekking van een afschrift van die oproeping aan zijn raadsman

mr. H.J. Andel, advocaat te Rotterdam

- de nabestaanden van het slachtoffer, met verstrekking van een afschrift van de

oproeping aan de raadsvrouw mr. W.M. Shreki, advocaat te Rotterdam.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A. Boer, voorzitter,

en mrs. H.J.M. van der Kaaij en W.L. van der Bijl-de Jong, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. K.H. Eelderink, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 19 december 2013.

De oudste rechter (maak een keuze)is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.