Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2012:BY9059

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-12-2012
Datum publicatie
22-01-2013
Zaaknummer
412978 / HA RK 12-912
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek buiten behandeling gesteld wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Het verzoek omschrijft geen handelen of nalaten van een rechter, op grond waarvan de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Meervoudige kamer voor wrakingszaken

Uitspraak: 4 december 2012

Zaaknummer: 412978

Rekestnummer: HA RK 12-912

Beslissing van de meervoudige kamer op het verzoek van:

[naam verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

in deze bijgestaan door Adviesburo Ciobanu,

tot wraking in de zaken met de kenmerken 12/3373 tot en met 12/3375 AWBZ/GVZ bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht.

1. Het procesverloop en de processtukken

Bij de sector bestuursrecht van deze rechtbank zijn in behandeling de procedures tussen verzoeker en CIZ met de kenmerken 12/3373, 12/3374 en 12/3375 AWBZ GVZ.

Bij faxbericht van 14 november 2012 heeft verzoeker met betrekking tot die zaken een verzoek tot wraking ingediend.

De wrakingskamer heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- het hiervoor omschreven faxbericht met bijlage;

- de brief van de secretaris van de wrakingskamer aan genoemd adviesburo d.d. 16 november 2012;

- het faxbericht (en de correctie daarop) van het adviesburo aan de secretaris van de wrakingskamer d.d. 18 november 2012;

- het e-mailbericht van 19 november 2012 de secretaris van de wrakingskamer aan de voorzitters van de teams van de sector bestuursrecht, alsmede van het daarop door voorzitter mr. Van Strien per e-mail van 19 november 2012 gegeven antwoord.

2. De ontvankelijkheid van het verzoek

2.1

Ter adstructie van het wrakingsverzoek heeft verzoeker aangevoerd - verkort en zakelijk weergegeven - dat zelfs na het indienen van een klacht bij de president van de rechtbank,- nu alweer zes weken geleden - de zaken van verzoeker zonder deugdelijke reden niet op de rol schijnen te kunnen komen. Hierdoor krijgt de wederpartij een onredelijk voordeel, omdat de factor tijd in het nadeel van verzoeker is.

2.2

Desgevraagd heeft genoemde teamvoorzitter in de sector bestuursrecht meegedeeld dat de onderhavige zaken van verzoeker nog niet zijn toebedeeld aan een rechter.

2.3

Ingevolge hetgeen is bepaald in artikel 8:15 Algemene wet bestuursrecht kan elk van de rechters die een zaak behandelen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Het wrakingsverzoek dient gemotiveerd te zijn ten aanzien van iedere rechter op wie het betrekking heeft.

2.4

Het onderhavige verzoek voldoet niet aan voormelde vereisten. Zo omschrijft het verzoek geen handelen of nalaten van een rechter, op grond waarvan de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Het verzoek is daarom kennelijk niet-ontvankelijk en zal om deze reden buiten behandeling worden gesteld.

2.5

Ten overvloede overweegt de rechtbank dat de omstandigheid dat de zaken van verzoeker tot aan de indiening van het wrakingsverzoek nog niet zijn geappointeerd voor behandeling op een zitting, aanleiding kan zijn voor indiening van een klacht, zoals verzoeker deze naar zijn zeggen inmiddels ook heeft ingediend bij de president van de rechtbank. Het geven van een oordeel over uitblijven van het door verzoeker gewenste effect van die klacht valt buiten de bevoegdheid van de wrakingskamer.

3. De beslissing

stelt het verzoek van verzoeker tot wraking in de procedures tussen verzoeker en CIZ met de kenmerken 12/3373, 12/3374 en 12/3375 AWBZ GVZ buiten behandeling.

Deze beslissing is gegeven op 4 december 2012 door mr. A.J.P. van Essen, voorzitter, mr. P.H. Veling en mr. P. Vrolijk, rechters.

Deze beslissing is door de voorzitter uitgesproken ter openbare terechtzitting in tegenwoordigheid van J.A. Faaij, griffier.