Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2012:BY6942

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
20-12-2012
Datum publicatie
20-12-2012
Zaaknummer
10/960069-10 en 10/960277-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Onderzoek Batam. Veroordeling tot gevangenis¬straf voor grootschalige drugshandel en witwassen. Schorsing voorlopige hechtenis opgeheven bij einduitspraak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummers: 10/960069-10 en 10/960277-11

Datum uitspraak: 20 december 2012

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de gevoegde zaken tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Nederlandse Antillen) op [geboortedatum] 1963,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres [adres],

raadsman mr. H.W. van Eeuwijk, advocaat te Den Haag.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 12, 16, 19, 22, 23, 26 en 28 november 2012. Het onderzoek is gesloten op 7 december 2012.

TENLASTELEGGINGEN

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding onder parketnummer 10/960069-10, zoals deze op de terechtzitting van 12 november 2012 overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding onder parketnummer 10/960277-11, zoals deze op de terechtzitting van 12 november 2012 overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage II aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. Patist heeft gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder parketnummer 10/960069-10 onder 1 primair, 2 primair en 3 ten laste gelegde;

- bewezenverklaring van het onder parketnummer 10/960277-11 onder 1, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van tien jaren, met aftrek van voorarrest;

- opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis in de zaak onder parketnummer 10/960069-10;

- gevangenneming van de verdachte in de zaak onder parketnummer 10/960277-11.

MOTIVERING VRIJSPRAAK

Parketnummer 10/960277-11, onder 4

In de zaken Kleren en Krijt overweegt de rechtbank het volgende.

De verdachte heeft over deze zaken verklaard dat hij de medeverdachten met elkaar in contact bracht zodat zij eventueel zaken met elkaar konden doen. Wat daarvan ook zij, in elk geval is er onvoldoende bewijs dat deze medeverdachten daadwerkelijk met elkaar in verdovende middelen hebben gehandeld. Er zijn geen verdovende middelen aangetroffen en evenmin is uit andere feiten of omstandig¬heden af te leiden dat de getapte telefoon¬gesprekken wel betrekking moeten hebben op daadwerkelijk uitgevoerde handel in verdovende middelen. De betrokkenheid van de verdachte bij de handel in verdovende middelen kan in de zaken Krijt en Kleren niet worden bewezen. De verdachte wordt dan ook vrijgesproken van het onder parketnummer 10/960277-11 onder 4 ten laste gelegde.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder parketnummer 10/960069-10 onder 1 primair, 2 primair en 3 ten laste gelegde en het onder parketnummer 10/960277-11 onder 1, 2, 3 en 5 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

Parketnummer 10/960069-10

1 primair.

hij in of omstreeks de periode van 10 december 2010 tot en met 4 januari 2011, te [plaats] en/of Rotterdam en/of Zeebrugge, in ieder geval in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met anderen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer andere(n), opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland te brengen van (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en), van (een) materia(a)1(en) bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

- een grote hoeveelheid cocaïne aan boord van het schip de ‘Reefer’ aanwezig heeft gehad, terwijl deze cocaïne bestemd was voor Nederland (al dan niet via de haven van Zeebrugge), en/of

- meermalen één of meer ontmoeting(en) heeft gehad met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of aankopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- meermalen één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik)

heeft gevoerd en/of e-mailberichten heeft verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne

- meermalen een of meer codewoorden en/of codeletters heeft bedacht en/of heeft gebruikt voor de communicatie met medeverdachten met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne,

dat zulks terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2 primair.

hij op of omstreeks 6 april 2010 op de Westerschelde, althans binnen de territoriale wateren van Nederland (op weg naar de haven van Antwerpen), tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, 15 kilogram, althans (een) grote hoeveelhe(i)d(en), van (een) materia(a)1(en) bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2010 tot en met 4 november 2010 te Rotterdam en/of [plaats], althans in Nederland en/of Ecuador, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) grote hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit/die feiten te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachten te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

hebbende, verdachte, en/of één of meer van zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar (telkens) opzettelijk

- (meermalen) één of meer geldbedrag(en) overgemaakt en/of geleend en/of overhandigd en/of in ontvangst genomen en/of vervoerd ten behoeve van de aankoop en/of het transport van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer ontmoeting(en) gehad met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik) gevoerd en/of e-mailberichten verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne;

Parketnummer 10/960277-11

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 19 oktober 2010 tot en met 7 december 2010, te weten op of omstreeks;

- 19 oktober 2010 (ZD Star Quality) en/of

- 25 oktober 2010 (ZD Monterey) en/of

- 7 december 2010 (ZD Summerwind)

op de Westerschelde, althans binnen de territoriale wateren van Nederland, (op weg naar de haven van Antwerpen), meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, (telkens) (een) grote hoeveelhe(i)d(en), van (een) materia(a)l(en) bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

en/of

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2010 tot en met 7 december 2010, te weten in de perioden op de dag(en);

- 13 september 2010 tot en met 7 december 2010 (ZD Summerwind) en/of

- 18 september 2010 tot en met 29 oktober 2010 (ZD Monterey) en/of

- 15 oktober 2010 tot en met 19 oktober 2010 (ZD Star Quality)

te [plaats] en/of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer) en/of Rotterdam en/of Antwerpen, althans in Nederland en/of België, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) grote

hoeveelhe(i)d(en), althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit/die feiten te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachten te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

hebbende, verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar opzettelijk (telkens)

- (meermalen) één of meer geldbedrag(en) overgemaakt en/of geleend en/of

overhandigd en/of in ontvangst genomen en/of vervoerd ten behoeve van de aankoop en/of het transport van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer ontmoeting(en) gehad met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik)

gevoerd en/of e-mailberichten verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne;

2.

hij in of omstreeks de periode van 11 oktober 2010 tot en met 23 november 2010 te [plaats] en/of Rotterdam en/of Antwerpen en/of New York, in ieder geval in Nederland en/of België en/of de Verenigde Staten van Amerika en/of Colombia, tezamen en in vereniging met anderen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf, om tezamen en in vereniging met een of meer andere(n), opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland te brengen, van (een) grote hoeveelhe(i)d(en), althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, opzettelijk

- een grote hoeveelheid cocaïne aan boord van het schip de ‘Hood Island’ aanwezig heeft gehad, terwijl deze cocaïne bestemd was voor Nederland (al dan niet via de haven van Antwerpen), en/of

- meermalen een of meer ontmoeting(en) heeft gehad met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of aankopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- meermalen één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik)

heeft gevoerd en/of e-mailberichten heeft verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- meermalen één of meer codewoorden en/of codeletters heeft bedacht en/of heeft gebruikt voor de communicatie met medeverdachten met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne dat zulks, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij in of omstreeks de periode van 11 oktober 2010 tot en met 24 november 2010 te [plaats] en/of Rotterdam en/of Antwerpen en/of New York, in ieder geval in Nederland en/of België en/of de Verenigde Staten van Amerika en/of Colombia, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) grote hoeveelhe(i)d(en), althans (een) hoeveelhe(i)d(en), in elk geval een (grote) hoeveelheid cocaïne, althans een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit/die feiten te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachten te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

hebbende, verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar opzettelijk (telkens)

- (meermalen) één of meer geldbedrag(en) overgemaakt en/of geleend en/of overhandigd en/of in ontvangst genomen en/of vervoerd ten behoeve van de aankoop en/of het transport van voornoemde hoeveelheid cocaïne en/of

- (meermalen) een of meer ontmoeting(en) gehad met betrekking tot het opzettelijk binnen

het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelheid cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik) gevoerd en/of e-mailberichten verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelheid cocaïne

- (meemalen) één of meer codewoorden en/of codeletters bedacht en/of gebruikt voor de communicatie met medeverdachten met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelheid cocaïne;

3.

hij in of omstreeks de periode van 24 april 2010 tot en met 13 oktober 2010, te weten in of omstreeks de periode(n);

- 24 april 2010 tot en met 22 juni 2010 (ZD Zuid Amerika 4) en/of

- 11 mei 2010 tot en met 19 mei 2010 (ZD Zuid Amerika 5) en/of

- 19 juli 2010 tot en met 8 augustus 2010 (ZD Zuid Amerika 3) en/of

- 30 juli 2010 tot en met 13 oktober 2010 (ZD Zuid Amerika 2)

te [plaats] en/of Rotterdam en/of Antwerpen, althans in Nederland en/of België, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) grote hoeveelhe(i)d(en), althans (een) hoeveelhe(i)d(en), in elk geval een (grote) hoeveelheid cocaïne, althans een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit/die feiten te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachten te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

hebbende, verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar opzettelijk

- (meermalen) één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik) gevoerd en/of e-mailberichten verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne;

5.

hij in of omstreeks de periode van 10 maart 2009 tot en met 24 juni 2009 te [plaats] en/of Rotterdam en/of [plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (van) (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 410.000,- euro (te weten € 605.000,- en € 150.000,-), althans enig(e) geldbedrag(en), afkomstig uit enig misdrijf, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat bovengenoemde geldbedrag(en) -onmiddellijk of middellijk- afkomstig was/waren uit enig misdrijf.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte de onder parketnummer 10/960069-10 onder 1 primair, 2 primair en 3 bewezen verklaarde feiten en de onder parketnummer 10/960277-11 onder 1, 2, 3 en 5 heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, zoals vermeld op de aangehechte bijlage III, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

NADERE BEWIJSOVERWEGINGEN

Westerschelde

Ten aanzien van het onder parketnummer 10/960069-10 onder 2 primair bewezen verklaarde en het onder parketnummer 10/960277-11 onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde overweegt de rechtbank als volgt.

De schepen waarmee de door de verdachte en zijn mededaders in te voeren verdovende middelen werden vervoerd dan wel zouden worden vervoerd hadden als bestemming de haven van Antwerpen (België). De rechtbank neemt als feit van algemene bekendheid in aanmerking dat de haven van Antwerpen voor een zeeschip slechts bereikbaar is via het binnen de grenzen van Nederland gelegen gedeelte van de Westerschelde. De rechtbank is dan ook van oordeel dat ten aanzien het onder parketnummer 10/960069-10 onder 2 primair en het onder parketnummer 10/960277-11 onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde sprake is van voltooide dan wel beoogde invoer van cocaïne in Nederland.

Witwassen

Ten aanzien van het onder parketnummer 10/960277-11 onder 5 bewezen verklaarde overweegt de rechtbank als volgt.

Het dossier bevat voldoende bewijs om vast te kunnen stellen dat de verdachte € 180.000 heeft overgedragen en omgezet door het (via een van de bedrijven van [medeverdachte 1] te investeren in kavels die op naam van [medeverdachte 2] werden gesteld. Voorts is voldoende bewijs voorhanden dat hij de beschikking had over een bedrag van € 80.000 dat door [medeverdachte 1] (via zijn bedrijf [bedrijf 1]) op de rekening van [medeverdachte 2] was gestort en een bedrag van € 150.000 dat door [medeverdachte 1] (eveneens via zijn bedrijf [bedrijf 1]) op de rekening van de stichting [stichting] was gestort.

De bedragen van € 80.000 en € 150.000 waren, naar de verdachte heeft verklaard, afkomstig van [medeverdachte 3] (ook wel [medeverdachte 3] genoemd).

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat het bedrag van € 180.000 door hem gespaard kapitaal betrof. Deze verklaring is niet verifieerbaar en in zichzelf ook ongeloof¬waardig. Het is immers niet aannemelijk dat iemand met de carrière van de verdachte beroepsmilitair, verpleegkundige, sociaal/maatschappelijk werker, tolk een dergelijk bedrag weet te sparen in een kleine vijfentwintig jaar, mede gelet op het uitgavenpatroon van de verdachte. Daartegenover staat de verklaring van de verdachte dat hij enige malen grote sommen geld heeft geleend bij [medeverdachte 3] (ook wel [medeverdachte 3] genoemd) en ook bij de politie heeft verklaard dat hij het geleende geld onder andere heeft aangewend voor de koop van twee percelen op Curaçao.

Het dossier bevat aanwijzingen dat deze drie bedragen in totaal dus € 410.000 een criminele herkomst hebben. Immers is [medeverdachte 3] veelvuldig in beeld als het gaat om de aanvoer van cocaïne uit Zuid-Amerika; in dergelijke handel worden forse bedragen omgezet. Daarnaast is sprake van omstandig¬heden die voldoen aan een aantal zogenoemde witwastypologieën:

- de verdachte heeft op openbare plaatsen grote contante geldbedragen in ontvangst genomen van voor hem onbekende personen, kennelijk gestuurd door [medeverdachte 3];

- deze bedragen worden via de rekeningen van een ander bedrijf in het girale verkeer gebracht en overgeboekt naar bankrekeningen die geen van alle op naam staan van de verdachte;

- de gekochte kavels staan evenmin op naam van de verdachte;

- er zijn leenovereenkomsten opgemaakt die niet de werkelijke situatie weergeven, kennelijk bedoeld om geldstromen te verhullen.

De enige verklaring die de verdachte heeft gegeven over de herkomst van het geld is ongeloofwaardig. Gelet hierop en gezien de hierboven opgesomde omstandig¬heden kan het kan dan ook niet anders zijn dan dat het geld uit misdrijf afkomstig is. Nu de verdachte zelf heeft aangegeven dat hij wel vermoedde dat het geld dat van [medeverdachte 3] kwam, afkomstig was uit drugshandel, heeft hij willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat zulks het geval was, zodat het bestanddeel ‘wetenschap’ en daarmee het misdrijf witwassen bewezen kan worden verklaard.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

Parketnummer 10/960069-10

1 primair.

medeplegen van poging tot opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod;

2 primair.

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod;

3.

medeplegen van het, om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden, zich of een ander inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen en gelden voorhanden te hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit;

Parketnummer 10/960277-11

1.

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd

en

medeplegen van het, om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden, zich of een ander inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen, meermalen gepleegd;

2.

medeplegen van poging tot opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod

en

medeplegen van het, om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden, zich of een ander inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen;

3.

medeplegen van het, om een feit, bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden, zich of een ander inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen, meermalen gepleegd;

5.

medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd.

De feiten zijn strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich samen met anderen op grote schaal en veelvuldig schuldig gemaakt aan (het plegen van voorbereidingshandelingen voor) de invoer van cocaïne in Nederland en aan twee pogingen daartoe. Het betrof cocaïne die vanuit Zuid-Amerika werd verscheept naar de haven van Antwerpen, om van daaruit vervolgens verder verspreid te worden. De verdachte had hierin een belangrijke coördinerende rol en vervulde aldus een spilfunctie. Hij onderhield de contacten met en tussen de verschillende medeverdachten in binnen- en buitenland en zorgde ervoor dat afspraken met betrekking tot de transporten van de drugs werden afgestemd. De verdachte heeft zich, anders dan hijzelf thans lijkt te menen, niet slechts als een passieve tolk gedragen, maar zich actief opgesteld. Hij handelde weliswaar in overleg met anderen, maar bezat een hoge mate van zelfstandigheid die het niveau van het enkele vertalen voor de verschillende medeverdachten verre te boven ging.

Door aldus te handelen heeft de verdachte zich actief bezig gehouden met de (internationale) handel in verdovende middelen. Verdovende middelen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en de handel in verdovende middelen bevordert de met de verdere verspreiding van die verdovende middelen gepaard gaande criminaliteit. De verdachte heeft als reclasseringswerker zelf kunnen ervaren wat het verwoestende effect van een verslaving op mensen is.

De verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan witwassen, door geldbedragen over te dragen en/of om te zetten terwijl hij wist dat deze van misdrijf afkomstig waren.

Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd. Het vormt een aantasting van de legale economie en is, mede vanwege de ondermijnende invloed ervan op het legale handelsverkeer, een bedreiging voor de samenleving.

Op dergelijke feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van aanzienlijke duur, ondanks dat blijkens het op zijn naam gestelde uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 16 oktober 2012 de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

De vrijspraak van het onder parketnummer 10/960277-11 onder 4 ten laste gelegde is, gelet op de ernst en de aard van de overige, bewezenverklaarde feiten, niet van matigende invloed op de duur van de hiervoor overwogen gevangenisstraf.

Gelet op het voorgaande, zal met ingang van heden de schorsing van de voorlopige hechtenis in de zaak onder parketnummer 10/960069-10 worden opgeheven en zal in de zaak onder parket¬nummer 10/960277-11, voor de feiten 1, 2, 3 en 5 de gevangenneming van de verdachte worden bevolen. Het bevel hiertoe is afzonderlijk geminuteerd.

De verdachte heeft verzocht de schorsing van de voorlopige hechtenis niet voor 1 januari 2013 op te heffen, zodat hij de feestdagen thuis kan doorbrengen. De voorlopige hechtenis is destijds geschorst omdat er in het onderzoek voorafgaand aan de behandeling ter terecht¬zitting onvoldoende voortgang was en er geen nog zicht was op een datum voor de inhoudelijke behandeling. Nu de behandeling van de strafzaak heeft plaatsgevonden en een vonnis is gewezen, is er geen aanleiding de opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis uit te stellen. De reden die aan de opheffing ten grondslag lag, is er niet meer en de feiten waarvoor de verdachte wordt veroordeeld zijn te ernstig om met het persoonlijk belang verder rekening te houden.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Behalve op de reeds genoemde artikelen, is gelet op de artikelen 45, 47, 57 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht en de artikel 10a van de Opiumwet.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder parketnummer 10/960277-11 onder 4 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder parketnummer 10/960069-10 onder 1 primair, 2 primair en 3 en de onder parketnummer 10/960277-11 onder 1, 2, 3 en 5 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 (tien) jaren;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Van Essen, voorzitter,

en mrs. Boer en Van den Bos, rechters,

in tegenwoordigheid van Meulendijk en mr. Welten, griffiers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 20 december 2012.

Bijlage I bij vonnis van 20 december 2012.

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt onder parketnummer 10/960069-10 ten laste gelegd dat

1.

primair

hij in of omstreeks de periode van 10 december 2010 tot en met 4 januari 2011, te [plaats] en/of Rotterdam en/of Zeebrugge, in ieder geval in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met anderen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer andere(n), opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland te brengen van (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en), van (een) materia(a)1(en) bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

- een grote hoeveelheid cocaïne aan boord van het schip de ‘Reefer’ aanwezig heeft gehad, terwijl deze cocaïne bestemd was voor Nederland (al dan niet via de haven van Zeebrugge), en/of

- meermalen één of meer ontmoeting(en) heeft gehad met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of aankopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- meermalen één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik)

heeft gevoerd en/of e-mailberichten heeft verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne

- meermalen een of meer codewoorden en/of codeletters heeft bedacht en/of heeft gebruikt voor de communicatie met medeverdachten met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne,

dat zulks terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Art. 2A OW jo 45 Sr jo 47 Sr

ZD Reefer

subsidiar

hij in of omstreeks de periode van 10 december 2010 tot en met 12 januari 2011 te [plaats] en/of Rotterdam en/of Zeebrugge, in ieder geval in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) grote hoeveelhe(i)d(en) cocaïne, althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel Vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I,voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit/die feiten te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachten te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

hebbende, verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s), tezamen

en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar (telkens) opzettelijk

- (meermalen) één of meer geldbedrag(en) overgemaakt en/of geleend en/of overhandigd en/of in ontvangst genomen en/of vervoerd ten behoeve van de aankoop en/of het

transport van voornoemde hoeveelheid cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer ontmoeting(en) gehad met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van

voornoemde hoeveelheid cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik) gevoerd en/of e-mailberichten verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelheid cocaïne

- (meemalen) één of meer codewoorden en/of codeletters bedacht en/of gebruikt voor de communicatie met medeverdachten met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelheid cocaïne;

Art. 10a OW jo 47 WySr

ZD Reefer

2.

primair

hij op of omstreeks 6 april 2010 op de Westerschelde, althans binnen de territoriale wateren van Nederland (op weg naar de haven van Antwerpen), tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, 15 kilogram, althans (een) grote hoeveelhe(i)d(en), van (een) materia(a)1(en) bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Art. 2A OW jo 47 WvSr

ZD Italia

subsidiair

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2010 tot en met 23 april 2010, te [plaats] en/of Rotterdam en/of Antwerpen, althans in Nederland en/of België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) grote hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I„ voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit/die feiten te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachten te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

hebbende, verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar (telkens) opzettelijk

- (meermalen) één of meer geldbedrag(en) overgemaakt en/of geleend en/of overhandigd en/of in ontvangst genomen en/of vervoerd ten behoeve van de aankoop en/of het transport van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer ontmoeting(en) gehad met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik)

gevoerd en/of e-mailberichten verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne;

Art. 10a OW jo 47 WvSr

ZD Italia

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2010 tot en met 4 november 2010 te Rotterdam en/of [plaats], althans in Nederland en/of Ecuador, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) grote hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit/die feiten te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachten te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

hebbende, verdachte, en/of één of meer van zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar (telkens) opzettelijk

- (meermalen) één of meer geldbedrag(en) overgemaakt en/of geleend en/of overhandigd en/of in ontvangst genomen en/of vervoerd ten behoeve van de aankoop en/of het transport van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer ontmoeting(en) gehad met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik) gevoerd en/of e-mailberichten verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne;

Art. 10a OW jo 47 WvSr

ZD Zuid-Amerika Hfstk 1 Ecuador

Bijlage II bij vonnis van 20 december 2012.

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt onder parketnummer 10/960277-11 ten laste gelegd dat

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2010 tot en met 7 december 2010, te weten op of omstreeks;

- 19 oktober 2010 (ZD Star Quality) en/of

- 25 oktober 2010 (ZD Monterey) en/of

- 7 december 2010 (ZD Summerwind)

op de Westerschelde, althans binnen de territoriale wateren van Nederland, (op weg naar de haven van Antwerpen), meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, (telkens) (een) grote hoeveelhe(i)d(en), van (een) materia(a)l(en) bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Art. 2A OW jo 47 WvSr

ZD Monterey

ZD Star Quality

ZD Summerwind

en/of

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2010 tot en met 7 december 2010, te weten in de perioden op de dag(en);

- 13 september 2010 tot en met 7 december 2010 (ZD Summerwind) en/of

- 18 september 2010 tot en met 3 november 2010 (ZD Monterey) en/of

- 15 oktober 2010 tot en met 22 oktober 2010 (ZD Star Quality)

te [plaats] en/of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer) en/of Rotterdam en/of Antwerpen, althans in Nederland en/of België, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) grote

hoeveelhe(i)d(en), althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit/die feiten te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachten te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

hebbende, verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar opzettelijk (telkens)

- (meermalen) één of meer geldbedrag(en) overgemaakt en/of geleend en/of

overhandigd en/of in ontvangst genomen en/of vervoerd ten behoeve van de aankoop en/of het transport van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer ontmoeting(en) gehad met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik)

gevoerd en/of e-mailberichten verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne;

Art. 10a OW jo 47 WvSr

ZD Monterey

ZD Star Quality

ZD Summerwind

2.

hij in of omstreeks de periode van 28 september 2010 tot en met 23 november 2010 te [plaats] en/of Rotterdam en/of Antwerpen en/of New York, in ieder geval in Nederland en/of België en/of de Verenigde Staten van Amerika en/of Colombia, tezamen en vereniging met anderen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf, om tezamen en in vereniging met een of meer andere(n), opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland te brengen, van (een) grote hoeveelhe(i)d(en), althans (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, opzettelijk

- een grote hoeveelheid cocaïne aan boord van het schip de ‘Hood Island’ aanwezig heeft gehad, terwijl deze cocaïne bestemd was voor Nederland (al dan niet via de haven van Antwerpen), en/of

- meermalen een of meer ontmoeting(en) heeft gehad met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of aankopen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne en/of

- meermalen één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik)

heeft gevoerd en/of e-mailberichten heeft verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne

- meermalen één of meer codewoorden en/of codeletters heeft bedacht en/of heeft gebruikt voor de communicatie met medeverdachten met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne dat zulks, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Art. 2A OW jo 45 Sr jo 47 Sr

ZD Hood Island

en/of

hij in of omstreeks de periode van 28 september 2010 tot en met 10 december 2010 te [plaats] en/of Rotterdam en/of Antwerpen en/of New York, in ieder geval in Nederland en/of België en/of de Verenigde Staten van Amerika en/of Colombia, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) grote hoeveelhe(i)d(en), althans (een) hoeveelhe(i)d(en), in elk geval een (grote) hoeveelheid cocaïne, althans een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit/die feiten te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachten te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

hebbende, verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar opzettelijk (telkens)

- (meermalen) één of meer geldbedrag(en) overgemaakt en/of geleend en/of overhandigd en/of in ontvangst genomen en/of vervoerd ten behoeve van de aankoop en/of het transport van voornoemde hoeveelheid cocaïne en/of

- (meermalen) een of meer ontmoeting(en) gehad met betrekking tot het opzettelijk binnen

het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelheid cocaïne en/of

- (meermalen) één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik) gevoerd en/of e-mailberichten verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelheid cocaïne

- (meemalen) één of meer codewoorden en/of codeletters bedacht en/of gebruikt voor de communicatie met medeverdachten met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelheid cocaïne;

Art. 10a OW jo 47 WvSr

ZD Hood Island

3.

hij in of omstreeks de periode van 19 april 2010 tot en met 18 januari 2011, te weten in of omstreeks de periode(n);

- 24 april 2010 tot en met 22 juni 2010 (ZD Zuid Amerika 4) en/of

- 11 mei 2010 tot en met 16 juni 2010 (ZD Zuid Amerika 5) en/of

- 14 juli 2010 tot en met 8 augustus 2010 (ZD Zuid Amerika 3) en/of

- 30 juli 2010 tot en met 13 oktober 2010 (ZD Zuid Amerika 2)

te [plaats] en/of Rotterdam en/of Antwerpen, althans in Nederland en/of België, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) grote hoeveelhe(i)d(en), althans (een) hoeveelhe(i)d(en), in elk geval een (grote) hoeveelheid cocaïne, althans een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat feit/die feiten te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

- zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachten te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven bedoelde feit,

hebbende, verdachte, en/of (één of meer van) zijn mededader(s), tezamen en in vereniging met elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar opzettelijk

- (meermalen) één of meer telefoongesprek(ken) (al dan niet in versluierd taalgebruik) gevoerd en/of e-mailberichten verstuurd met betrekking tot het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of afleveren en/of vervoeren van voornoemde hoeveelhe(i)d(en) cocaïne;

Art. 10a OW jo 47 WvSr

ZD Emailberichten

ZD Zuid Amerika Hoofdstukken 2, 3, 4 en 5

4.

hij in of omstreeks de periode van 13 april 2010 tot en met 21 juli 2010 te [plaats] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (meerdere keren) opzettelijk heeft bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, althans (meerdere keren) opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) grote hoeveelhe(i)d(en), althans (een) hoeveelhe(i)d(en), van (een) materia(a)l(en) bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Art. 2B/C OW jo 47 WvSr

ZD Krijt

ZD Kleren

5.

hij in of omstreeks de periode van 15 juli 2007 tot en met 18 januari 2011 te [plaaats] en/of Rotterdam en/of [plaats], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (van) (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedrag(en) van in totaal (ongeveer) 775.000,- euro (te weten € 605.000,- en € 150.000,-), althans enig(e) geldbedrag(en), afkomstig uit enig misdrijf, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat bovengenoemde geldbedrag(en) -onmiddellijk of middellijk- afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

art 420bis lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

ZD Oostenrijk