Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2012:BY6506

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
14-12-2012
Datum publicatie
18-12-2012
Zaaknummer
408618 / F1 RK 12-3112
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag vereffenaar. Publicatie in Staatscourant en twee nieuwsbladen in verband met hoge kosten niet bepaald nu er alleen nog maar schulden resteren in de nalatenschap. Bekendmaking op internet geeft even goede, wellicht betere, mogelijkheid om de situatie van de nalatenschap te kunnen inzien en brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Enkelvoudige kamer

Datum uitspraak: 14 december 2012

Zaak- / Rekestnummer: 408618 / F1 RK 12-3112

Beschikking in de zaak van:

Boguslawa Janina ZEPIELSKA, hierna: verzoekster,

wonende te Rotterdam,

advocaat mr. L.A.L. Westerwoudt te Amsterdam,

betreffende de nalatenschap van Miroslaw Bernard RACZKA, hierna: de erflater.

Belanghebbenden zijn:

- de boedelnotaris mr. P.A. Noort te Rotterdam;

- mevrouw E.M. Raczka, zus van de erflater, wonende te Delft;

- mevrouw T. Rudnicka-Raczka, zus van de erflater, zonder bekende woon- of verblijfplaats,

- de heer A. Raczka, broer van de erflater, zonder bekende woon- of verblijfplaats.

Het verloop van de procedure

Op 27 augustus 2012 is ter griffie ingekomen een verzoekschrift met bijlagen ertoe strekkende verzoekster te ontslaan als vereffenaar van de onbeheerde nalatenschap van de erflater.

Ingekomen is een brief van mevrouw E.M. Raczka, gedateerd 19 november 2012.

De behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 30 november 2012.

Bij die gelegenheid is mr. Westerwoudt gehoord.

Verzoekster, alsmede de belanghebbenden zijn, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

Van de zijde van verzoekster is een brief met bijlagen ingekomen, gedateerd 30 november 2012.

De vaststaande feiten

Bij beschikking van deze rechtbank van 8 mei 2012 is verzoekster benoemd tot vereffenaar over de nalatenschap van de erflater.

De beoordeling

Verzoekster, met de erflater mede-eigenaar van de woning aan de Plutostraat 9 te Rotterdam, heeft gesteld dat deze woning inmiddels is verkocht en geleverd aan een derde. Thans resteren er alleen nog maar schulden in de nalatenschap. Verzoekster ziet geen taak meer voor haar weggelegd.

De rechtbank is van oordeel, dat gelet op de inhoud van de stukken en het behandelde ter zitting, verzoekster kan worden ontslagen als vereffenaar van de onbeheerde nalatenschap van erflater.

De wet bepaalt dat het eindigen van de hoedanigheid van vereffenaar dient te worden gepubliceerd. Nu er alleen maar schulden zijn, is het in niemands belang om daarvoor nog kosten te maken. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er geen dwingende noodzaak voor de - kostbare - wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in twee nieuwsbladen) zodat dit niet zal worden bepaald. De belanghebbenden kunnen immers ook op een andere wijze, namelijk via internet, worden geïnformeerd, hetgeen iedere belanghebbende een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft om de financiële situatie van de nalatenschap te kunnen inzien. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidig erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

Verzoekster zal daarom worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

De griffier zal zorgdragen voor inschrijving van het ontslag van verzoekster als vereffenaar in het boedelregister.

De beslissing

Ontslaat Boguslawa Janina Zepielska, geboren op 26 mei 1939 te Lwow (Polen) als vereffenaar over de nalatenschap van Miroslaw Bernard Raczka, geboren op 3 augustus 1955 te Sulejówek (Polen), laatst gewoond hebbende te Rotterdam en overleden op 13 maart 2011 te Rotterdam.

Verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken.

Deze beschikking is gegeven door mr. Fiege, rechter, in bijzijn van mr. Hulsman, griffier en uitgesproken ter openbare zitting.

Voor zover in deze beschikking een of meer eindbeslissingen zijn opgenomen, staat tegen deze beschikking hoger beroep open. Het hoger beroep kan slechts worden ingesteld door een advocaat.

Door verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden moet het hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van de beschikking. Voor andere belanghebbenden geldt een termijn van drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden voor het instellen van hoger beroep.