Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2012:BY5836

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
06-12-2012
Datum publicatie
12-12-2012
Zaaknummer
10/963072-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Dagvaarding ambtshalve partieel nietig verklaard, obscuur libel.

Openbaar Ministerie ontvankelijk nu de materiele bepalingen van het ten tijde van het tenlastegelegde geldende - doch inmiddels vervallen - artikel 3 van de Wet inzake geldtransactiekantoren zijn overgenomen in de Wet op het financieel toezicht. Hierdoor is van een verandering in de wetgeving als bedoeld in artikel 1, tweede lid van het Wetboek van Strafrecht, geen sprake.

Beroep op eendaadse samenloop:197a Sr (gewoonte mensensmokkel); 234 Sr (voorwerpen voorhanden hebben om te vervalsen) 420ter Sr (gewoontewitwassen) en 417 Sr (opzetheling). Hoewel in het bewezenverklaarde sprake is van eenheid in tijd en plaats, faalt het beroep op eendaadse samenloop nu in de gemelde artikelen telkens verschillende belangen worden beschermd. Niettemin zou bij een weloverwogen keuze van het OM - in plaats van de uitgebreide wijze van tenlastelegging - niet tot andere straf hebben geleid, omdat bij beoordeling de aard en ernst van het feitencomplex voorop staat.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 197a
Wetboek van Strafrecht 234
Wetboek van Strafrecht 416
Wetboek van Strafrecht 417
Wetboek van Strafrecht 420bis
Wetboek van Strafrecht 420ter
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/963072-10

Datum uitspraak: 6 december 2012

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

{naam verdachte},

geboren op {geboortedatum verdachte} te {geboorteplaats verdachte},

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres {adres en woonplaats verdachte},

raadsman mr. A.M. Moszkowicz, advocaat te Amsterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 29, 30 en 31 oktober 2012 en 7, 8, en 22 november 2012.

TENLASTELEGGING

Aan verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding zoals deze ter terechtzitting op vordering van de officier van justitie is aangepast in de zin van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) en vervolgens is gewijzigd op de voet van artikel 313 Sv.

De tekst van de nader omschreven en gewijzigde tenlastelegging is als bijlage A aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. D. Stikkelbroeck heeft gerekwireerd tot:

- niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie ten aanzien van het onder 8 ten laste gelegde;

- vrijspraak van het onder 4 ten laste gelegde;

- bewezenverklaring van het onder 1 primair, 2, 3 primair, 5, 6 primair en 7 ten laste gelegde;

- veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar met aftrek van voorarrest, alsmede opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis bij uitspraak.

GELDIGHEID DAGVAARDING

De tenlastelegging dient krachtens het bepaalde in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) een beschrijving te geven van hetgeen waarvan verdachte wordt beschuldigd.

Onder feit 3 primair is blijkens de slotzin en de vermelding van de artikelen 45 en 197a van het Wetboek van Strafrecht (Sr) kennelijk beoogd een poging tot het plegen van het misdrijf bedoeld in artikel 197a Sr ten laste te leggen.

Het kwalificatieve deel omschrijft echter een voltooid delict en ten aanzien van de feitelijke handelingen ontbreekt de vermelding dat deze zijn gepleegd ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf bedoeld in artikel 197a Sr.

De omschrijving van het feit in dit onderdeel van de tenlastelegging is in dit opzicht innerlijk tegenstrijdig en kan niet dienen als grondslag van de terechtzitting.

Het onder feit 3 primair tenlastegelegde voldoet aldus niet aan de vereisten van artikel 261 Sv, zodat de rechtbank de dagvaarding in zoverre partieel nietig verklaart.

ONTVANKELIJKHEID OFFICIER VAN JUSTITIE

Het Openbaar Ministerie heeft bepleit (primair) dat het niet kan worden ontvangen in de vervolging van het onder 8 ten laste gelegde feit nu het toen geldende artikel 3 van de Wet inzake geldtransactiekantoren (Wgt), waarop de officier van justitie de vervolging baseert inmiddels is vervallen.

De officier van justitie baseert zich in deze kennelijk op het bepaalde in artikel 1, tweede lid Sr, dat inhoudt dat bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit is begaan, de voor verdachte gunstigste bepalingen worden toegepast. Nu de verandering in de wetgeving hier inhoudt dat de Wgt inmiddels is vervallen, is daarmee, volgens de officier van justitie, het recht op strafvervolging vervallen, dan wel dient verdachte om die reden te worden vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging.

De verdediging heeft zich in deze aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd.

De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

De Wgt van 27 juni 2002 is met ingang van 1 juli 2012 vervallen. Door middel van de Wijzigingswet financiële markten 2012 zijn de materiële bepalingen van de Wgt thans opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hierdoor is van een verandering in de wetgeving als bedoeld in artikel 1, tweede lid Sr geen sprake. Reeds daarom kan aan het vervallen van de Wgt geen reden worden ontleend om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren in de vervolging ter zake van het - op de Wgt gebaseerde - onder 8 ten laste gelegde feit. Nu ook overigens niet is gebleken van feiten of omstandigheden die aan strafvervolging in de weg staan, is het Openbaar Ministerie ontvankelijk in de vervolging.

VRIJSPRAAK

Feit 2

De rechtbank oordeelt - anders dan de officier van justitie - dat het onder 2 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend is bewezen. Met name is niet komen vast te staan dat het Spaanse reisdocument, na vervalsing, door verdachte persoonlijk of in vereniging met een mededader is afgegeven aan {naam gesmokkelde persoon 1}.

Feit 8

De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat het onder feit 8 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend is bewezen. Met name is niet komen vast te staan dat verdachte zich - alleen of als medepleger - schuldig maakte aan het zonder vergunning bankieren, in de zin van het tegen commissie ontvangen of overmaken van gelden naar of ter uitbetaling elders ter wereld of ontvangen ter uitbetaling in Nederland.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht op grond van de in bijlage B opgenomen bewijsmiddelen en de hieronder weergegeven toelichting van de rechtbank daarop - alles in onderling verband en samenhang bezien - wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 primair, 3 subsidiair, 4, 5, 6 primair en 7 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 1 januari 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en te Zaventem en Brussel en Turkije,

personen genaamd en/of zich noemende {naam gesmokkelde persoon 1} en {naam gesmokkelde persoon 2},

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door en

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Duitsland of België terwijl hij verdachte wist dat die toegang of die doorreis en dat verblijf wederrechtelijk was,

immers heeft verdachte

- tegen betaling de originele reisdocumenten vervoerd naar het buitenland

waarna er met die reisdocumenten is getracht de Europese Unie, te weten Duitsland en België in te reizen

3. Subsidiair

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 1 januari 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en te Zaventem en Brussel en Gent en Turkije,

ter voorbereiding van het door verdachte voorgenomen misdrijf mensensmokkel ten aanzien van te smokkelen personen,

- (tegen betaling) honderdzeventig (170), (originele) reisdocumenten heeft vervoerd en/of trachten te vervoeren naar het buitenland, te weten Turkije terwijl de verdachte daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

4.

hij op 12 februari 2011 te Purmerend ter voorbereiding van het door verdachte voorgenomen misdrijf mensensmokkel ten aanzien van te smokkelen personen,

- honderdtweeënzestig (162), (originele) reisdocumenten heeft voorhanden gehad ({in zijn woning in woonplaats})

terwijl de verdachte daarvan een gewoonte heeft gemaakt.

5.

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 17 oktober 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of te Zaventem en Brussel en/of Turkije, voorwerpen, te weten:

2 Franse paspoorten en

3 Oostenrijkse paspoorten en

1 Fins paspoort en

2 Spaanse paspoorten en

2 Italiaanse paspoorten en

2 blanco Duitse Passersatzen en

1 Deens paspoort en

10 Franse paspoorten en

1 Italiaans paspoort en

5 Israëlische paspoorten en

1 Italiaans paspoort en

1 blanco Duitse Reisausweis en

4 Franse paspoorten en

4 Franse paspoorten en

3 Deense paspoorten en

2 Zweedse paspoorten en

2 Noorse paspoorten en

16 Franse paspoorten en

1 Oostenrijks paspoort en

94 blanco Poolse Schengenvisa en

2 blanco Duitse Passersatzen en

3 blanco Duitse Aufenthaltstitels en

3 blanco Duitse Reisausweisen en

48 blanco Duitse Aufenthaltserlaubnissen en

6 blanco Duitse vluchtelingenpaspoorten en

8 blanco Duitse vreemdelingenpaspoorten en

2 blanco Duitse kinderpaspoorten en

2 Britse paspoorten en

8 Franse paspoorten en

1 Israëlisch paspoort en

28 blanco Griekse legeszegels en

14 blanco Duitse Passersatzen en

2 blanco Duitse Reisepassen en

39 blanco Poolse visastickers en

2 Iraanse paspoorten en

1 Spaanse identiteitskaart

voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist dat zij bestemd waren tot het plegen van enig in artikel 231, eerste lid omschreven misdrijf, namelijk het valselijk opmaken of vervalsen van reisdocumenten.

6.

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 17 oktober 2010 t/m 12 februari 2011, te Purmerend en/of Leiden en/of te Zaventem en Brussel en/of Turkije, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij, verdachte, voorwerpen, te weten

2 Franse paspoorten en

3 Oostenrijkse paspoorten en

1 Fins paspoort en

2 Spaanse paspoorten en

2 Italiaanse paspoorten en

2 blanco Duitse Passersatzen en

1 Deenspaspoort en

10 Franse paspoorten en

1 Italiaans paspoort en

5 Israëlische paspoorten en

1 Italiaans paspoort en

1 blanco Duitse Reisausweis en

4 Franse paspoorten en

4 Franse paspoorten en

1 Frans rijbewijs en

3 Deense paspoorten en

2 Zweedse paspoorten en

2 Noorse paspoorten en

16 Franse paspoorten en

1 Frans rijbewijs en

1 Oostenrijks paspoort en

94 blanco Poolse Schengenvisa en

2 blanco Duitse Passersatzen en

3 blanco Duitse Aufenthaltstitels en

3 blanco Duitse Reisausweisen en

48 blanco Duitse Aufenthaltserlaubnissen en

6 blanco Duitse vluchtelingenpaspoorten en

8 blanco Duitse vreemdelingenpaspoorten en

2 blanco Duitse kinderpaspoorten en

2 Britse paspoorten en

9 Franse paspoorten en

1 Israëlisch paspoort en

28 blanco Griekse legeszegels en

14 blanco Duitse Passersatzen en

2 blanco Duitse Reisepassen en

39 blanco Poolse visastickers en

2 Iraanse paspoorten en

1 Spaanse identiteitskaart en

2 Spaanse rijbewijzen en

één geldbedrag, te weten €50.000,-, verkregen op de {adres en plaats}

voorhanden gehad, zulks terwijl hij, verdachte telkens wist, dat die reisdocumenten en rijbewijzen, en het geldbedrag geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf.

7.

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 17 oktober 2010 t/m 12 februari 2011, te Purmerend en/of Leiden en/of te Zaventem en Brussel en/of Turkije, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, immers heeft verdachte toen aldaar, na te melden reisdocumenten en rijbewijzen, te weten

2 Franse paspoorten en

3 Oostenrijkse paspoorten en

1 Fins paspoort en

2 Spaanse paspoorten en

2 Italiaanse paspoorten en

2 blanco Duitse Passersatzen en

1 Deens paspoort en

10 Franse paspoorten en

1 Italiaans paspoort en

5 Israëlische paspoorten en

1 Italiaans paspoort en

1 blanco Duits Reisausweis en

4 Franse paspoorten en

4 Franse paspoorten en

1 Frans rijbewijs en

3 Deense paspoorten en

2 Zweedse paspoorten en

2 Noorse paspoorten en

16 Franse paspoorten en

1 Frans rijbewijs en

1 Oostenrijks paspoort en

94, blanco Poolse Schengenvisa en

2 blanco Duitse Passersatzen en

3 blanco Duitse Aufenthaltstitels en

3 blanco Duitse Reisausweisen en

48 blanco Duitse Aufenthaltserlaubnissen en

6 blanco Duitse vluchtelingenpaspoorten en

8 blanco Duitse vreemdelingenpaspoorten en

2 blanco Duitse kinderpaspoorten en

2 Britse paspoorten en

9 Franse paspoorten en

1 Israëlisch paspoort en

28 blanco Griekse legeszegels en

14 blanco Duitse Passersatzen en

2 blanco Duitse Reisepassen en

39 blanco Poolse visastickers en

2 Iraanse paspoorten en

1 Spaanse identiteitskaart en

2 Spaanse rijbewijzen

voorhanden gehad , terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die reisdocumenten en rijbewijzen, wist dat het door misdrijf, verkregen reisdocumenten en rijbewijzen, betrof.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

TOELICHTING OP DE BEWEZENVERKLARING

Feiten 1, 3 subsidiair, 4 en 5

Door de verdediging is vrijspraak bepleit nu het vervoer of voorhanden hebben van documenten onvoldoende is voor bewezenverklaring van deze feiten en het bewijs voor rechtstreekse betrokkenheid van verdachte bij smokkel ontbreekt en evenmin iets is komen vast te staan omtrent contacten van verdachte met anderen dienaangaand.

De rechtbank overweegt ter toelichting het volgende.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte een zeer groot aantal reis- of verblijfsdocumenten van Europese Unie lidstaten (326), van Israel (6) en Iran (2)

a. vanuit België naar Turkije vervoerde (66) of probeerde te vervoeren (106) of

b. voorhanden had in zijn woning (162).

Van een aantal van de door verdachte daadwerkelijk van België naar Turkije uitgevoerde reisdocumenten is blijkens de bewijsmiddelen komen vast te staan dat deze zijn vervalst en door derden - waaronder {naam gesmokkelde persoon 1} en{naam gesmokkelde persoon 2}- zijn gebruikt om in landen van de Europese Unie in te reizen.

De rechtstreekse betrokkenheid van verdachte bij de smokkel van {naam gesmokkelde persoon 2} op 13-12-2010 volgt uit de - in de bewijsmiddelen opgenomen - omstandigheid dat van het door hem gebruikte vervalste paspoort - uitgegeven te Bochum - een kopie is aangetroffen bij aanhouding van verdachte, dat een kopie van een paspoort met daarop sterk gelijkende persoonsgegevens is aangetroffen in de woning van de vriendin van verdachte, {naam vriendin verdachte en woonplaats}, en dat verdachte op 1 december 2010, dus kort voor de inreis, per telefoon met de zoon van zijn vriendin, {naam van zoon vriendin}, spreekt over de (on)mogelijkheid om de plaatsnaam Bochum te wijzigen.

Ten aanzien van alle andere door verdachte vervoerde en bij hem (thuis) aangetroffen reisdocumenten heeft voorts het volgende te gelden.

Gelet op het aantal reis- en verblijfsdocumenten dat in een betrekkelijk korte periode bij verdachte is aangetroffen en de frequentie van zijn reizen van Brussel naar Istanbul met een groot aantal van die documenten, een en ander in samenhang met de telefonische contacten van verdachte {naam contact 1}), {naam contact 2}, {naam contact 3} en {naam contact 4} alsmede de door de twee laatstgenoemden en medeverdachte {naam medeverdachte 1} afgelegde verklaringen, kan aan het voorhanden hebben en vervoeren van de reisdocumenten geen andere betekenis worden toegekend dan dat verdachte wist dat deze documenten bestemd waren voor (een van) de in artikel 231 Sr bedoelde misdrijven en voorts dat hij die voorwerpen voorhanden had ten behoeve van mensensmokkel.

Kort samengevat komt het hier op neer dat verdachte met de bij hem aangetroffen documenten juist beoogde dat deze vals of vervalst konden dienen voor mensensmokkel en voorts dat verdachte daartoe noodzakelijkerwijze ook contacten onderhield. Dat niet is komen vast te staan of en zo ja in welke vorm verdachte heeft samengewerkt met zijn contactperso(o)n(en) bij het vervalsen of anderszins in de keten van mensensmokkelhandelingen staat niet aan de hier bedoelde bewezenverklaring in de weg.

Verdachte was aldus met het vervoer van reis- en verblijfdocumenten van België naar Turkije bij mensensmokkel behulpzaam in de zin van artikel 197a Sr, zoals onder 1 bewezen is verklaard en tevens kan de poging tot vervoer van documenten naar Turkije evenals het thuis voorhanden hebben van een zo groot aantal van dit soort documenten als voorbereidingshandeling worden aangemerkt zoals is bewezen verklaard onder 3 subsidiair, 4 en 5. Het onder 2 subsidiair ten laste gelegde is begaan door verdachte die daarvan een gewoonte maakt. Het onder 4 ten laste gelegde valt binnen de onder 3 subsidiair bewezen verklaarde in periode. Gelet op het grote aantal aangetroffen documenten wordt ook hier bewezen geacht dat dit feit is begaan door verdachte die daarvan een gewoonte maakt.

De rechtbank merkt in dit verband tot slot op dat aan de verklaringen van {naam getuige 1 en naam getuige 2}, die door de verdediging - ondanks een daarop gericht verzoek - niet ondervraagd konden worden, niet meer dan aanvullende betekenis toekomt.

Feiten 6 primair en 7

De rechtbank overweegt ten aanzien van het onder 6 primair en 7 bewezen verklaarde, voor zover inhoudende dat de documenten van misdrijf afkomstig zijn, het volgende.

Er bevindt zich ter zake de in de tenlastegelegging onder 6 primair en 7 bedoelde documenten (reisdocumenten, stickers, zegels en rijbewijzen) een groot aantal aangiftes van diefstal of vermissing in het dossier. Deze zijn in de bewijsmiddelen opgenomen zodat van deze documenten in ieder geval kan worden vastgesteld dat zij van diefstal of verduistering afkomstig zijn. Voor vals opgemaakte documenten geldt dat zij uit dien hoofde van misdrijf afkomstig zijn.

Gelet op het voorgaande en het grote aantal documenten dat in een betrekkelijk korte periode bij verdachte is aangetroffen, is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan dan dat ook alle andere documenten van enig misdrijf afkomstig waren en dat verdachte dat wist.

Aan dit oordeel draagt bij de omstandigheid dat verdachte geen verklaring wil geven omtrent de herkomst van de documenten en het een feit van algemene bekendheid is dat het bezitverlies voor de rechtmatige bezitter een niet onaanzienlijk financieel nadeel en ongerief met zich brengt, zodat vrijwillig bezitverlies niet in de rede ligt. Bovendien geldt als feit van algemene bekendheid dat reisdocumenten eigendom zijn van de (desbetreffende) staat en dat de staat het gebruik daarvan aan rechthebbenden heeft voorbehouden.

Feiten 4, 5, 6 primair en 7 voorts

Voor zover de verdediging heeft beoogd te betogen dat niet kan worden uitgesloten dat de in de woning van verdachte aan de {adres verdachte} aangetroffen documenten daar buiten diens medeweten waren, nu ook zijn echtgenote op dit adres woonachtig is, overweegt de rechtbank dat dit, gelet op de vastgestelde betrokkenheid van verdachte bij de handel in reisdocumenten, volstrekt onaannemelijk is.

Feit 6 primair voorts

De rechtbank is van oordeel dat uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte op 16-11-2010 een bedrag van € 50.000,- heeft ontvangen via underground banking. Het bedrag moet bovendien geacht worden vanuit Iran aan hem ter beschikking te zijn gesteld ten behoeve van voorbereiding van mensensmokkel. Verdachte heeft juist op die dag (16-11-2010) voor zichzelf een aantal vluchten gereserveerd van Brussel via Istanbul naar Athene en vice versa. De rechtbank acht hiermee wettig en overtuigend bewezen dat hij dit bedrag voorhanden heeft gehad terwijl hij wist dat het van misdrijf afkomstig was.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1 primair.

het een ander behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door en het een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie, terwijl hij weet dat die toegang of doorreis en dat verblijf wederrechtelijk is, meermalen gepleegd;

3 subsidiair. en 4.

voorbereiding van het misdrijf bedoeld in artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht te weten: mensensmokkel, begaan door een persoon die daarvan een gewoonte maakt;

5.

voorwerpen voorhanden hebben, waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het valselijk opmaken of vervalsen van reisdocumenten;

6 primair.

een gewoonte maken van witwassen;

7.

een gewoonte maken van opzetheling.

De feiten zijn strafbaar.

SAMENLOOP

Namens verdachte is een beroep gedaan op eendaadse samenloop. Het beroep is niet gespecificeerd.

De rechtbank overweegt dienaangaand het volgende.

Ten aanzien van de documenten is in het bewezenverklaarde (deels) sprake van een eenheid van tijd en plaats, te weten onder:

- 3 subsidiair en 4 (voorbereiding van gewoonte mensensmokkel ex artikel 197a Sr)

- 5 (voorwerpen voorhanden hebben ex artikel 234 Sr);

- 6 primair (gewoontewitwassen ex artikel 420 ter Sr) en

- 7 (gewoonte opzetheling ex artikel 417 Sr).

In de artikelen 197a Sr, 234 Sr, 417 Sr en 420ter Sr worden telkens verschillende belangen beschermd. Derhalve levert een handeling die in meer dan een van deze delictsomschrijvingen valt meerdaadse samenloop op.

Het belang van de strafbaarstelling van mensensmokkel in artikel 197a Sr is daarin gelegen dat op het grondgebied van de staat alleen mensen verblijven die daartoe gerechtigd zijn.

Bij de strafbaarstelling van valsheidsdelicten als bedoeld in artikel 234 Sr staan van oudsher twee andere belangen centraal: het belang van het vertrouwen dat burgers in het maatschappelijk verkeer in de juistheid van bepaalde geschriften moeten kunnen stellen enerzijds en het belang van het voorkomen van mogelijk nadeel dat door valsheid in geschrift kan worden geleden anderzijds.

Artikel 417 Sr beoogt tegen te gaan dat iemand profiteert van het misdrijf van een ander en beoogt tevens bescherming te bieden tegen het continueren van de door een misdrijf gecreëerde onrechtmatige vermogensrechtelijke toestand. Bijkomend beoogt deze strafbaarstelling ook het plegen van het onderliggende delict (bijvoorbeeld de diefstal) te ontmoedigen.

Witwasbepalingen zoals artikel 420ter Sr beschermen de integriteit van het financiële en economisch verkeer door tegen te gaan dat opbrengsten van misdrijven aan het zicht van justitie worden onttrokken. Krachtens de artikelen 420 bis en 420ter Sr is ook het enkele voorhanden hebben van de buit van een door hemzelf gepleegd misdrijf strafbaar. De helingsbepalingen en witwasbepalingen overlappen elkaar voor een deel, dit geldt ook voor het door deze bepalingen beschermde rechtsbelang.

Blijkens de wetsgeschiedenis is evenwel geen sprake van een specialiteitsverhouding. En aangezien de strekking niet (geheel) gelijk is, zal bij gedragingen die zowel witwassen als heling opleveren, meerdaadse samenloop moeten worden aangenomen.

Ten opzichte van de hiervoor vermelde artikelen 197a Sr en 234 Sr vertegenwoordigen de helings- en witwasbepalingen een geheel verschillend belang.

Uit het voorgaande volgt dat het beroep op eendaadse samenloop wordt verworpen.

Een en ander neemt niet weg dat bij strafoplegging de aard en ernst van het feitencomplex voorop staat en de uitgebreide wijze van tenlasteleggen, waarvoor in deze zaak door het Openbaar Ministerie is gekozen, niet tot een ander oordeel over strafwaardigheid en strafmaat leidt dan in het geval het Openbaar Ministerie in de tenlastelegging een weloverwogen keuze had gemaakt.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

Verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte is in de periode van 1 januari 2010 tot en met 12 februari 2011 behulpzaam geweest bij het binnensmokkelen van twee personen in landen van de Europese Unie, Tevens heeft verdachte zich in genoemde periode op grote schaal schuldig gemaakt aan de voorbereidingen van mensensmokkel. Verdachte heeft in dit verband ten minste 170 reis- of verblijfsdocumenten van lidstaten van de Europese Unie, van Israel en van Iran vanuit België naar Turkije vervoerd of trachten te vervoeren. Voorts zijn 162 reis- en verblijfsdocumenten in de woning van verdachte in {woonplaats} aangetroffen.

Bij mensensmokkel worden mensen die, om wat voor reden ook, hun land willen verlaten, voor illegaal verblijf naar een ander land getransporteerd. Aldus wordt ook het vreemdelingenbeleid van die landen gefrustreerd. Verdachte heeft aan de mensensmokkel en de voorbereiding daarvan willens en wetens en uit winstbejag bijgedragen. Dit rekent de rechtbank hem zwaar aan.

Door het voorhanden hebben van reisdocumenten en rijbewijzen wetende dat deze vals zijn of vervalst zouden worden heeft verdachte ook meer algemeen het belang van het vertrouwen dat burgers in het maatschappelijk verkeer in de juistheid van bepaalde geschriften moeten kunnen stellen enerzijds en het belang van het voorkomen van mogelijk nadeel dat door valsheid in geschrift kan worden geleden anderzijds geschaad.

Ten aanzien van genoemde documenten heeft verdachte zich tevens schuldig gemaakt aan witwassen en opzetheling.

Ook heeft verdachte een bedrag van € 50.000,- witgewassen.

Witwassen vormt een bedreiging voor de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan.

Dit zijn allemaal ernstige feiten waarop niet anders kan worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van aanzienlijk duur.

Bij het bepalen van de duur van de op te leggen gevangenisstraf heeft de rechtbank in aanmerking genomen het uittreksel uit de Justitiële Documentatie van verdachte d.d. 21 september 2012.

Ten aanzien van de vordering van de officier van justitie tot opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachte, overweegt de rechtbank dat een van de redenen om de voorlopige hechtenis te schorsen was gelegen in de omstandigheid dat geen duidelijkheid bestond omtrent de inplanning van de inhoudelijke behandeling. Nu deze reden is vervallen, is de rechtbank met de officier van justitie van oordeel dat de schorsing dient te worden opgeheven.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN

De officier van justitie heeft gevorderd enkele in beslag genomen paspoorten en visa zoals vermeld op de lijst met in beslag genomen voorwerpen terug te geven aan de rechthebbende en de overige te onttrekken aan het verkeer

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen sieraden en geld zoals vermeld op de lijst met in beslag genomen voorwerpen verbeurd te verklaren.

De officier van justitie heeft gevorderd de overige in beslag genomen voorwerpen zoals vermeld op de lijst van in beslag genomen voorwerpen en genummerd 1, 2, 33 verbeurd te verklaren.

De officier van justitie heeft gevorderd de in beslag genomen voorwerpen zoals vermeld op de lijst met in beslag genomen voorwerpen en genummerd 10, 11, 12 en 13 terug te geven aan verdachte.

De rechtbank overweegt als volgt.

De in beslag genomen reis- en verblijfsdocumenten zoals vermeld op de lijst van in beslag genomen voorwerpen en genummerd 2 t/m 9, 14 t/m 26, 32 t/m 35, 37 t/m 39, 42 t/m 44, 60, 75 t/m 79 en 143 t/m 157 zullen worden onttrokken aan het verkeer, de bewezen feiten zijn met behulp van deze documenten begaan en het ongecontroleerde bezit is in strijd met de wet of het algemeen belang.

Ten aanzien van de in beslag genomen sieraden en geld zoals vermeld op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen en genummerd 27 t/m 31, 46 t/m 47, 49A t/m 50, 52 t/m 57, 59, 64 t/m 71, 73 t/m 74, 80 t/m 104, 106 t/m 123, 125 t/m 131, 134 en 136 t/m 141 zal een last worden gegeven tot teruggave aan een ander zijnde deze degene bij wie deze in beslag zijn genomen en die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.

Ten aanzien van de in beslag genomen voorwerpen zoals vermeld op de lijst van in beslag genomen voorwerpen en genummerd 10 t/m 13 en 61 zal een last worden gegeven tot teruggave aan verdachte. De voorwerpen behoren aan verdachte toe.

Ten aanzien van de overige in beslag genomen voorwerpen zoals vermeld op de lijst van in beslag genomen voorwerpen en genummerd 1, 36, 40 t/m 41, 45, 48, 51, 58, 62 t/m 63, 72, 105, 124, 132 t/m 133, 135, 142 zal de bewaring worden gelast ten behoeve van de rechthebbende, nu thans geen persoon als rechthebbende kan worden aangemerkt.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 46, 57, 197a, 234, 416, 417, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart de dagvaarding nietig voor zover het betreft het onder 3 primair ten laste gelegde;

verklaart de dagvaarding voor het overige geldig;

verklaart de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging;

verklaart niet bewezen, dat verdachte de onder 2 en 8 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat verdachte de onder 1 primair, 3 subsidiair, 4, 5, 6 primair en 7 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart verdachte strafbaar;

veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaar;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:

- verklaart onttrokken aan het verkeer:

de in beslag genomen reis- en verblijfsdocumenten zoals vermeld op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen en genummerd 2 t/m 9, 14 t/m 26, 32 t/m 35, 37 t/m 39, 42 t/m 44, 60, 75 t/m 79 en 143 t/m 157

- gelast de teruggave aan verdachte van:

de in beslag genomen voorwerpen zoals vermeld op de lijst van in beslag genomen voorwerpen en genummerd 10 t/m 13 en 61;

- gelast de teruggave aan de rechthebbende van:

de in beslag genomen sieraden en geld zoals vermeld op de lijst van in beslag genomen voorwerpen en genummerd 27 t/m 31, 46 t/m 47, 49A t/m 50, 52 t/m 57, 59, 64 t/m71, 73 t/m 74, 80 t/m 104, 106 t/m 123, 125 t/m 131, 134 en 136 t/m 141;

- gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van:

de overige in beslag genomen voorwerpen zoals vermeld op de lijst van in beslag genomen voorwerpen en genummerd 1, 36, 40 t/m 41, 45, 48, 51, 58, 62 t/m 63, 72, 105, 124, 132 t/m 133, 135, 142;

heft op de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Russell-van der Hoeven, voorzitter,

en mrs. Mentink en Koekebakker, rechters,

in tegenwoordigheid van De Sain, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 6 december 2012.

De griffier is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage A bij vonnis van 6 december 2012.

TEKST NADER OMSCHREVEN EN GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING.

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat

1. (3 mensensmokkelincidenten)

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of Amsterdam en/of Leiden en/of Den Haag althans in Nederland en/of te Zaventem en/of Brussel en/of Gent en/of Antwerpen, althans in België en/of te Frankfurt, althans in Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

drie, althans één of meer perso(o)n(en) genaamd en/of zich noemende {naam gesmokkelde persoon 1 en naam gesmokkelde persoon 2} en/of de “broer” van {naam } althans een NN-man, althans drie personen,

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door en/of

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en/of Duitsland en/of België en/of een andere lidstaat van de Europese Unie en/of IJsland en/of Noorwegen en/of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of die ander(en) daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft terwijl hij verdachte en/of zijn medeverdachte(n) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat die toegang of die doorreis en/of dat verblijf wederrechtelijk was,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn medeverdachte(n)

- contact onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met één of meer medeverdachte(n) over de organisatie en/of de coördinatie en/of het verloop van het vervoer van deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of over het verlenen van onderdak en/of het ter beschikking (laten) stellen van reisdocumenten aan deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of over het betalen en/of innen van gelden voor het vervoer en/of reisdocumenten van deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of

- (al dan niet tegen betaling) de originele reisdocumenten vervoerd en/of laten vervoeren naar het buitenland en/of

- (al dan niet tegen betaling) die reisdocumenten vervalst en/of laten vervalsen en/of

- (al dan niet tegen betaling) die vervalste reisdocumenten overgedragen en/of laten overdragen aan die {naam gesmokkelde persoon 1 en naam gesmokkelde persoon 2} en/of de “broer” van {naam }, althans een NN-man, waarna er met die reisdocumenten is getracht de Europese Unie, te weten Nederland en/of Duitsland en/of België in te reizen, terwijl hij verdachte en/of één of meer van zijn medeverdachte(n) daarvan een beroep of gewoonte heeft/hebben gemaakt;

(artikel 197a Wetboek van Strafrecht, vindplaatsen zaaksdossiers B09 en B10)

Subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of Amsterdam en/of Leiden en/of Den Haag althans in Nederland en/of te Zaventem en/of Brussel en/of Gent en/of Antwerpen, althans in België en/of te Frankfurt, althans in Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

drie personen genaamd en/of zich noemende {naam gesmokkelde persoon 1 en naam gesmokkelde persoon 2} en/of de “broer” van {naam }, althans een NN-man, althans drie personen,

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door en/of

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en/of Duitsland en/of België en/of een andere lidstaat van de Europese Unie en/of IJsland en/of Noorwegen en/of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of die ander(en) daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft/hebben verschaft terwijl hij verdachte en/of zijn medeverdachte(n) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat die toegang of die doorreis en/of dat verblijf wederrechtelijk was,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn medeverdachte(n)

- contact onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met één of meer medeverdachte(n) over de organisatie en/of de coördinatie en/of het verloop van het vervoer van deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of over het verlenen van onderdak en/of het ter beschikking (laten) stellen van reisdocumenten aan deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of over het betalen en/of innen van gelden voor het vervoer en/of reisdocumenten van deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of

- (al dan niet tegen betaling) de originele reisdocumenten vervoerd en/of laten vervoeren naar het buitenland en/of

- (al dan niet tegen betaling) die reisdocumenten vervalst en/of laten vervalsen en/of

- (al dan niet tegen betaling) die vervalste reisdocumenten overgedragen en/of laten overdragen aan die {naam gesmokkelde persoon 1 en naam gesmokkelde persoon 2} en/of de “broer” van {naam } althans een NN-man, waarna er met die paspoorten is getracht de Europese Unie, te weten Nederland en/of Duitsland en/of België in te reizen, terwijl hij verdachte en/of één of meer van zijn medeverdachte(n) daarvan een beroep of gewoonte heeft/hebben gemaakt,

zijnde de verdere uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

(artikel 197a jo 45 Wetboek van Strafrecht, vindplaats zaaksdossier B09)

Meer subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of Amsterdam en/of Leiden en/of Den Haag althans in Nederland en/of te Zaventem en/of Brussel en/of Gent en/of Antwerpen, althans in België en/of te Frankfurt, althans in Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

ter voorbereiding van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf

mensensmokkel ten aanzien van {naam gesmokkelde persoon 1 en naam gesmokkelde persoon 2} en/of de “broer” van {naam }, althans een NN-man, althans drie personen,

- contact heeft onderhouden met en/of instructies heeft gegeven aan en/of heeft ontvangen van en/of afspraken heeft gemaakt met één of meer medeverdachte(n) over de organisatie en/of de coördinatie en/of het verloop van het vervoer van deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of over het verlenen van onderdak en/of het ter beschikking (laten) stellen van reisdocumenten aan deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of over het betalen en/of innen van gelden voor het vervoer en/of reisdocumenten van deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of

- (al dan niet tegen betaling) de originele reisdocumenten (ten behoeve van deze mensensmokkel) voorhanden heeft gehad en/of heeft vervoerd en/of heeft laten vervoeren naar het buitenland en/of

- (al dan niet tegen betaling) die reisdocumenten heeft vervalst en/of heeft laten vervalsen en/of

- (al dan niet tegen betaling) die vervalste documenten heeft overgedragen en/of heeft laten overdragen aan die {naam gesmokkelde persoon 1 en naam gesmokkelde persoon 2} en/of de “broer” van {naam }, althans een NN-man, waarna er met die paspoorten is getracht de Europese Unie, te weten Nederland en/of Duitsland en/of België in te reizen,

terwijl de verdachte en/of één of meer van zijn medeverdachte(n) daarvan een beroep of gewoonte heeft/hebben gemaakt;

(artikel 197a jo 46 Wetboek van Strafrecht, vindplaats zaaksdossier B09)

2. (Ter beschikking stellen reisdocumenten)

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 17 oktober 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of Amsterdam en/of Leiden en/of Den Haag althans in Nederland en/of te Zaventem en/of Brussel en/of Gent en/of Antwerpen, althans in België en/of Frankfurt, althans in Duitsland en/of Turkije,

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

een aan een ander verstrekt reisdocument, te weten een Spaans paspoort met nummer {nummers} op naam van {naam}, geboren op 27 juni 1971 ter beschikking heeft gesteld van een derde met het oogmerk het door deze derde te doen gebruiken als ware het aan hem verstrekt,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededaders

- een Spaanse reisdocument met nummer {nummer}, op naam van {naam en geboortedatum}, naar Turkije althans naar het buitenland vervoerd en/of laten vervoeren

- waarna dit reisdocument is vervalst, welke valsheid en/of vervalsing bestond uit fotovervanging en/of splitsing van de personaliapagina en/of wijziging/verandering van/aan de machine-leesbare strook en/of vervanging van het folie en

- waarna dit vervalste reisdocument is afgegeven aan {naam gesmokkelde persoon 1}, waarna deze {naam gesmokkelde persoon 1} dit reisdocument heeft gebruikt om zich toegang tot Duitsland, althans de Europese Unie te verschaffen;

(artikel 231 lid 1 Wetboek van Strafrecht, vindplaatsen zaaksdossier B09)

3. (Documentensmokkel ten behoeve van mensensmokkel luchthaven Zaventem)

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of Amsterdam en/of Leiden en/of Den Haag althans in Nederland en/of te Zaventem en/of Brussel en/of Gent en/of Antwerpen, althans in België en/of te Frankfurt althans in Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

- behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door en/of

- uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland en/of Duitsland en/of België en/of een andere lidstaat van de Europese Unie en/of IJsland en/of Noorwegen en/of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of die ander(en) daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft/hebben verschaft terwijl hij verdachte en/of zijn medeverdachte(e) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat die toegang of die doorreis en/of dat verblijf wederrechtelijk was,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn medeverdachte(n)

- contact onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met een of meer medeverdachte(n) over de organisatie en/of de coördinatie en/of het verloop van het vervoer van deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of over het verlenen van onderdak en/of het ter beschikking (laten) stellen van reisdocumenten aan deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of over het betalen en/of innen van gelden voor het vervoer en/of reisdocumenten van deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of

- (al dan niet tegen betaling) honderdzeventig (170), althans een aantal (originele) reisdocumenten vervoerd en/of laten vervoeren en/of trachten te vervoeren naar het buitenland, te weten België en/of Turkije en/of

- (al dan niet tegen betaling) reisdocumenten vervalst en/of laten vervalsen en/of

- (al dan niet tegen betaling) vervalste reisdocumenten overgedragen en/of laten overdragen aan één of meer anderen, met als doel die andere(n) de Europese Unie, te weten Nederland en/of Duitsland en/of België en/of een andere lidstaat van de Europese Unie in te laten reizen,

terwijl de verdachte en/of een of meer van zijn medeverdachte(n) daarvan een beroep of gewoonte heeft / hebben gemaakt,

zijnde de verdere uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

(artikel 197a jo. 45 Wetboek van Strafrecht, vindplaatsen zaaksdossiers B02 en B03)

Subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of Amsterdam en/of Leiden althans in Nederland en/of te Zaventem en/of Brussel en/of Gent en/of Antwerpen, althans in België en/of te Frankfurt, althans in Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

ter voorbereiding van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf mensensmokkel ten aanzien van één of meer te smokkelen perso(o)n(en),

- contact onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met een of meer medeverdachte(n) over de organisatie en/of de coördinatie en/of het verloop van het vervoer van deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of over het verlenen van onderdak en/of het ter beschikking (laten) stellen van reisdocumenten aan deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of over het betalen en/of innen van gelden voor het vervoer en/of reisdocumenten van deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of

- (al dan niet tegen betaling) honderdzeventig (170), althans een aantal (originele) reisdocumenten vervoerd en/of laten vervoeren en/of trachten te vervoeren naar het buitenland, te weten België en/of Turkije en/of

terwijl de verdachte en/of een of meer van zijn medeverdachte(n) daarvan een beroep of gewoonte heeft/hebben gemaakt;

(artikel 197a jo. 46 Wetboek van Strafrecht, vindplaatsen zaaksdossiers B02 en B03)

4. (Aangetroffen documenten doorzoeking woning {adres en plaats})

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of Amsterdam en/of Leiden en/of Den Haag althans in Nederland en/of te Zaventem en/of Brussel en/of Gent en/of Antwerpen, althans in België en/of te Frankfurt, althans in Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

ter voorbereiding van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf mensensmokkel ten aanzien van één of meer te smokkelen perso(o)n(en),

- contact onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met een of meer medeverdachte(n) over de organisatie en/of de coördinatie en/of het verloop van het vervoer van deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of over het verlenen van onderdak en/of het ter beschikking (laten) stellen van reisdocumenten aan deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of over het betalen en/of innen van gelden voor het vervoer en/of reisdocumenten van deze te smokkelen perso(o)n(en) en/of

- honderdtweeënzestig (162), althans een groot aantal (originele) reisdocumenten voorhanden gehad (in zijn woning in {woonplaats}

terwijl de verdachte en/of een of meer van zijn medeverdachte(n) daarvan een beroep of gewoonte heeft/hebben gemaakt;

(artikel 197a jo. 46 Wetboek van Strafrecht, vindplaats zaaksdossier B04)

5. (Voorbereiding artikel 231 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 17 oktober 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of Amsterdam en/of Leiden en/of Den Haag althans in Nederland en/of te Zaventem en/of Brussel en/of Gent en/of Antwerpen althans in België en/of te Frankfurt, althans in Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen,

stoffen en/of voorwerpen en/of gegevens, te weten:

- 2, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

3, althans één of meer, Oostenrijkse paspoorten en/of

1, althans één of meer, Fins(e) paspoort(en) en/of

2, althans één of meer, Spaanse paspoorten en/of

2, althans één of meer, Italiaanse paspoorten

(vindplaats paragraaf 5.3.1 zaaksdossier B02) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Passersatzen en/of

1, althans één of meer, Deens(e) paspoort(en) en/of

(vindplaats paragraaf 5.3.2 zaaksdossier B02) en/of

- 10, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

1, althans één of meer, Italiaans(e) paspoort(en) en/of

(vindplaats paragraaf 5.3.3 zaaksdossier B02) en/of

- 5, althans één of meer, Israëlische paspoorten en/of

1, althans één of meer, Italiaans(e) paspoort(en) en/of

(vindplaats paragraaf 5.3.4 zaaksdossier B02) en/of

- 1, althans één of meer, blanco Duits(e) Reisausweis (vindplaats paragraaf 5.3.5 zaaksdossier B02) en/of

- 4, althans één of meer, Franse paspoorten (vindplaats paragraaf 5.3.6 zaaksdossier B02) en/of

- 4, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

3, althans één of meer, Deense paspoorten en/of

2, althans één of meer, Zweedse paspoorten en/of

2, althans één of meer, Noorse paspoorten

(vindplaats paragraaf 5.3.7 zaaksdossier B02) en/of

- 16, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

1, althans één of meer, Oostenrijks(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.8 zaaksdossier B02) en/of

- 94, althans één of meer, blanco Poolse Schengenvisa (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Passersatzen (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Aufenthaltstitels (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Reisausweisen (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 48, althans één of meer, blanco Duitse Aufenaltserlaubnissen (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 6, althans één of meer, blanco Duitse vluchtelingenpaspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 8, althans één of meer, blanco Duitse vreemdelingenpaspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, blanco Duitse kinderpaspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, Britse paspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 9, althans één of meer, Franse paspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 1, althans één of meer, Israëlisch(e) paspoort(en) (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 28, althans één of meer, blanco Griekse legeszegels (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 14, althans één of meer, blanco Duitse Passersatzen (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, blanco Duitse Reisepassen (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 39, althans één of meer, blanco Poolse visastickers (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, Iraanse paspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 1, althans één of meer, Spaanse identiteitskaart(en) (vindplaats zaaksdossier B04)

heeft/hebben vervaardigd en/of heeft/hebben ontvangen en/of zich heeft/hebben verschaft en/of heeft/hebben verkocht en/of heeft/hebben overgedragen en/of voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan hij en/of zijn medeverdachte(n) wist(en) dat zij bestemd was/waren tot het plegen van enig in artikel 231, eerste lid omschreven misdrijf, namelijk het valselijk opmaken of vervalsen van (een) reisdocument(en), danwel (een) aan hem of een ander verstrekt(e) reisdocument(en) ter beschikking stellen van (een) derde(n) met het oogmerk het door deze te doen gebruiken als ware het aan hem/hen verstrekt;

(artikel 234 Wetboek van Strafrecht, vindplaatsen zaaksdossiers B02, B03 en B04)

6. (Witwassen van voorwerpen, geldbedragen en/of andere (on)roerende goederen)

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 t/m 12 februari 2011, althans vanaf 1 januari 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of Amsterdam en/of Leiden en/of Den Haag althans in Nederland en/of te Zaventem en/of Brussel en/of Gent en/of Antwerpen althans in België en/of te Frankfurt althans in Duitsland en/of Turkije,

van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans heeft witgewassen, immers heeft hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, één of meer voorwerp(en), te weten

- 2, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

3, althans één of meer, Oostenrijkse paspoorten en/of

1, althans één of meer, Fins(e) paspoort(en) en/of

2, althans één of meer, Spaanse paspoorten en/of

2, althans één of meer, Italiaanse paspoorten

(vindplaats paragraaf 5.3.1 zaaksdossier B02) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Passersatzen en/of

1, althans één of meer, Deens(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.2 zaaksdossier B02) en/of

- 10, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

1, althans één of meer, Italiaans(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.3 zaaksdossier B02) en/of

- 5, althans één of meer, Israëlische paspoorten en/of

1, althans één of meer, Italiaans(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.4 zaaksdossier B02) en/of

- 1, althans één of meer, blanco Duits(e) Reisausweis (vindplaats paragraaf 5.3.5 zaaksdossier B02) en/of

- 4, althans één of meer, Franse paspoorten (vindplaats paragraaf 5.3.6 zaaksdossier B02) en/of

- 4, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

1,althans één of meer, Frans(e) rijbewijs en/of

3, althans één of meer, Deense paspoorten en/of

2, althans één of meer, Zweedse paspoorten en/of

2, althans één of meer, Noorse paspoorten

(vindplaats paragraaf 5.3.7 zaaksdossier B02) en/of

- 16, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

1, althans één of meer, Frans(e) rijbewijs en/of

1, althans één of meer, Oostenrijks(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.8 zaaksdossier B02) en/of

- 94, althans één of meer, blanco Poolse Schengenvisa (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Passersatzen (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Aufenthaltstitels (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Reisausweisen (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 48, althans één of meer, blanco Duitse Aufenaltserlaubnissen (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 6, althans één of meer, blanco Duitse vluchtelingenpaspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 8, althans één of meer, blanco Duitse vreemdelingenpaspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, blanco Duitse kinderpaspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, Britse paspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 9, althans één of meer, Franse paspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 1, althans één of meer, Israëlisch(e) paspoort(en) (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 28, althans één of meer, blanco Griekse legeszegels (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 14, althans één of meer, blanco Duitse Passersatzen (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, blanco Duitse Reisepassen (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 39, althans één of meer, blanco Poolse visastickers (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, Iraanse paspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 1, althans één of meer, Spaanse identiteitskaart(en) (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, Spaanse rijbewijzen (vindplaats zaaksdossier B04)

en/of

één of meer geldbedragen, te weten

- € 1.168,55, althans een geldbedrag (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- € 1.000,-, althans een geldbedrag (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- €133.950,-, althans een geldbedrag aangetroffen op de {adres en plaats} (vindplaats zaaksdossier C01)

- €50.000,-, althans een geldbedrag verkregen op de {adres en plaats} (vindplaats zaaksdossier A01)

en/of

één of meer roerende- en/of onroerende goederen, te weten

- meerdere, althans één of meer, vliegtickets (vindplaats zaaksdossier C01) en/of

- meerdere, althans één of meer, sieraden (vindplaats zaaksdossier C01)

- een appartement te Istanbul (Turkije), ter waarde van €115.000,- (vindplaats zaaksdossier C01)

verworven en/of voorhanden gehad, en/of overgedragen en/of omgezet en/of van het/de (reis)document(en) en/of het/de rijbewijs(zen), althans het/de voorwerp(en) en/of van het/de geldbedrag(en) en/of de roerende- en/of onroerende goederen gebruik gemaakt, zulks terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) wist/wisten, dat die/het reisdocument(en) en/of rijbewijs(zen), althans voorwerp(en) en/of geldbedragen en/of roerende- en/of onroerende goederen geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

(artikel 420ter/ bis Wetboek van Strafrecht, vindplaatsen zaaksdossiers B02, B03, B04 en C01)

Subsidiair, voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden,

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 t/m 12 februari 2011, althans vanaf 1 januari 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of Amsterdam en/of Leiden en/of Den Haag althans in Nederland en/of te Zaventem en/of Brussel en/of Gent en/of Antwerpen althans in België en/of te Frankfurt, althans in Duitsland en/of Turkije, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, één of meer voorwerp(en), te weten

- 2, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

3, althans één of meer, Oostenrijkse paspoorten en/of

1, althans één of meer, Fins(e) paspoort(en) en/of

2, althans één of meer, Spaanse paspoorten en/of

2, althans één of meer, Italiaanse paspoorten

(vindplaats paragraaf 5.3.1 zaaksdossier B02) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Passersatzen en/of

1, althans één of meer, Deens(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.2 zaaksdossier B02) en/of

- 10, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

1, althans één of meer, Italiaans(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.3 zaaksdossier B02) en/of

- 5, althans één of meer, Israëlische paspoorten en/of

1, althans één of meer, Italiaans(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.4 zaaksdossier B02) en/of

- 1, althans één of meer, blanco Duits(e) Reisausweis (vindplaats paragraaf 5.3.5 zaaksdossier B02) en/of

- 4, althans één of meer, Franse paspoorten (vindplaats paragraaf 5.3.6 zaaksdossier B02) en/of

- 4, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

1,althans één of meer, Frans(e) rijbewijs en/of

3, althans één of meer, Deense paspoorten en/of

2, althans één of meer, Zweedse paspoorten en/of

2, althans één of meer, Noorse paspoorten

(vindplaats paragraaf 5.3.7 zaaksdossier B02) en/of

- 16, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

1, althans één of meer, Frans(e) rijbewijs en/of

1, althans één of meer, Oostenrijks(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.8 zaaksdossier B02) en/of

- 94, althans één of meer, blanco Poolse Schengenvisa (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Passersatzen (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Aufenthaltstitels (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Reisausweisen (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 48, althans één of meer, blanco Duitse Aufenaltserlaubnissen (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 6, althans één of meer, blanco Duitse vluchtelingenpaspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 8, althans één of meer, blanco Duitse vreemdelingenpaspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, blanco Duitse kinderpaspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, Britse paspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 9, althans één of meer, Franse paspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 1, althans één of meer, Israëlisch(e) paspoort(en) (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 28, althans één of meer, blanco Griekse legeszegels (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 14, althans één of meer, blanco Duitse Passersatzen (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, blanco Duitse Reisepassen (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 39, althans één of meer, blanco Poolse visastickers (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, Iraanse paspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 1, althans één of meer, Spaanse identiteitskaart(en) (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, Spaanse rijbewijzen (vindplaats zaaksdossier B04)

en/of

één of meer geldbedragen, te weten

- € 1.168,55, althans een geldbedrag (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- € 1.000,-, althans een geldbedrag (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- €133.950,-, althans een geldbedrag aangetroffen op de {adres en plaats} (vindplaats zaaksdossier C01)

- €50.000,-, althans een geldbedrag verkregen op de {adres en plaats}(vindplaats zaaksdossier A01)

en/of

één of meer roerende- en/of onroerende goederen, te weten

- meerdere, althans één of meer, vliegtickets (vindplaats zaaksdossier C01) en/of

- meerdere, althans één of meer, sieraden (vindplaats zaaksdossier C01)

- een appartement te Istanbul (Turkije), ter waarde van €115.000,- (vindplaats zaaksdossier C01)

heeft/hebben verworven en/of voorhanden heeft/hebben gehad, heeft/hebben overgedragen en/of heeft/hebben omgezet en/of van het/de (reis)document(en) en/of van het/de rijbewijs(zen), althans het/de voorwerp(en) en/of het/de geldbedrag(en) en/of de roerende- en/of onroerende goederen gebruik heeft/hebben gemaakt, zulks terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat die/het (reis)document(en) en/of rijbewijs(zen), althans het/de voorwerp(en) en/of geldbedragen en/of roerende- en/of onroerende goederen geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

(artikel 420quater Wetboek van Strafrecht, vindplaatsen zaaksdossier B02, B03, B04 en C01)

7.

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 t/m 12 februari 2011, althans vanaf 1 januari 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of Amsterdam en/of Leiden en/of Den Haag althans in Nederland en/of te Zaventem en/of Brussel en/of Gent en/of Antwerpen althans in België en/of te Frankfurt althans in Duitsland en/of Turkije,

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, een gewoonte heeft/hebben gemaakt van het plegen van opzetheling, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn medeverdachte(n) toen aldaar, na te melden reisdocument(en) en/of rijbewij(s)(zen), althans goed(eren), te weten

- 2, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

3, althans één of meer, Oostenrijkse paspoorten en/of

1, althans één of meer, Fins(e) paspoort(en) en/of

2, althans één of meer, Spaanse paspoorten en/of

2, althans één of meer, Italiaanse paspoorten

(vindplaats paragraaf 5.3.1 zaaksdossier B02) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Passersatzen en/of

1, althans één of meer, Deens(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.2 zaaksdossier B02) en/of

- 10, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

1, althans één of meer, Italiaans(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.3 zaaksdossier B02) en/of

- 5, althans één of meer, Israëlische paspoorten en/of

1, althans één of meer, Italiaans(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.4 zaaksdossier B02) en/of

- 1, althans één of meer, blanco Duits(e) Reisausweis (vindplaats paragraaf 5.3.5 zaaksdossier B02) en/of

- 4, althans één of meer, Franse paspoorten (vindplaats paragraaf 5.3.6 zaaksdossier B02) en/of

- 4, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

1,althans één of meer, Frans(e) rijbewijs en/of

3, althans één of meer, Deense paspoorten en/of

2, althans één of meer, Zweedse paspoorten en/of

2, althans één of meer, Noorse paspoorten

(vindplaats paragraaf 5.3.7 zaaksdossier B02) en/of

- 16, althans één of meer, Franse paspoorten en/of

1, althans één of meer, Frans(e) rijbewijs en/of

1, althans één of meer, Oostenrijks(e) paspoort(en)

(vindplaats paragraaf 5.3.8 zaaksdossier B02) en/of

- 94, althans één of meer, blanco Poolse Schengenvisa (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Passersatzen (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Aufenthaltstitels (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 3, althans één of meer, blanco Duitse Reisausweisen (vindplaats zaaksdossier B03) en/of

- 48, althans één of meer, blanco Duitse Aufenaltserlaubnissen (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 6, althans één of meer, blanco Duitse vluchtelingenpaspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 8, althans één of meer, blanco Duitse vreemdelingenpaspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, blanco Duitse kinderpaspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, Britse paspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 9, althans één of meer, Franse paspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 1, althans één of meer, Israëlisch(e) paspoort(en) (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 28, althans één of meer, blanco Griekse legeszegels (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 14, althans één of meer, blanco Duitse Passersatzen (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, blanco Duitse Reisepassen (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 39, althans één of meer, blanco Poolse visastickers (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, Iraanse paspoorten (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 1, althans één of meer, Spaanse identiteitskaart(en) (vindplaats zaaksdossier B04) en/of

- 2, althans één of meer, Spaanse rijbewijzen (vindplaats zaaksdossier B04);

verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en/of zijn medeverdachte(n) ten tijde van het verwerven en/of het voorhanden krijgen van die reisdocument(en) en/of rijbewij(s)(zen), althans goed(eren), wist(en) dat het/deze door misdrijf, namelijk door diefstal en/of verduistering, althans door enig (ander) misdrijf, verkregen reisdocument(en) en/of rijbewij(s)(zen), althans goed(eren) betrof;

(artikel 417/ 416 Wetboek van Strafrecht, vindplaatsen zaaksdossiers B02, B03 en B04)

8. (underground banking)

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 t/m 12 februari 2011 te Purmerend en/of Amsterdam en/of Leiderdorp en/of Leiden en/of Den Haag althans in Nederland en/of te Zaventem en/of Brussel en/of Gent en/of Antwerpen althans in België en/of te Frankfurt althans in Duitsland en/of Turkije,

tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans éénmaal, (telkens) opzettelijk (in strijd met artikel 3 van de Wet inzake de geldtransactiekantoren) als geldtransactiekantoor werkzaam is/zijn geweest,

immers heeft verdachte tezamen en in vereniging één of meer ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk van één of meer (in Nederland verblijvende) opdrachtgever(s),

althans één of meer perso(o)n(en) tegen betaling van een commissie/provisie,

één of meer geldbedrag(en) ontvangen en/of overgemaakt naar, en/of ter uitbetaling in Iran en/of elders in de wereld, en/of van in Iran en/of elders in de wereld verblijvende opdrachtgever(s), althans van één of meer perso(o)n(en) één of meer geldbedrag(en) ontvangen al dan niet ten behoeve van, en/of ter uitbetaling aan, één of meer in Nederland verblijvende begunstigde(n), althans van één of meer perso(o)n(en), terwijl hij noch zijn medeverdachte(n) daartoe een vergunning had(den);

(art 3 Wet inzake de geldtransactiekantoren)