Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2012:BW9211

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
22-06-2012
Datum publicatie
22-06-2012
Zaaknummer
10/960106-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van het medeplegen van of schuld aan het vervoeren en aanwezig hebben van een grote hoeveelheid cocaïne in een schip. Onvoldoende is gebleken dat de verdachte wetenschap had van omstandigheden van zodanige aard, dat de verdachte op grond daarvan op enig moment argwaan had moet hebben van de aanwezigheid van cocaïne in het schip.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/960106-11

Datum uitspraak: 22 juni 2012

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [1976] te [plaats],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres:

[adres] [woonplaats],

raadsvrouw mr. M. Rijser, advocaat te Amsterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 5 en 8 juni 2012.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. G.H. Rip heeft gerekwireerd tot:

- vrijspraak van het primair ten laste gelegde;

- bewezenverklaring van het subsidiair ten laste gelegde, in de schuldvariant met betrekking tot het vervoeren van een grote hoeveelheid cocaïne (ongeveer 1.000 kilo);

- veroordeling van de verdachte tot hechtenis voor de duur van drieënveertig (43) dagen met aftrek van voorarrest.

MOTIVERING VRIJSPRAKEN

Primair en subsidiair

Het primair ten laste gelegde (poging invoer van ongeveer 1.000 kilo cocaïne in vereniging) en de opzetvariant van het subsidiair ten laste gelegde (opzettelijk vervoeren en aanwezig hebben van ongeveer 1.000 kilo cocaïne in vereniging) zijn niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken. Nu zowel de officier van justitie als de raadsvrouw hiertoe hebben geconcludeerd, behoeft dit oordeel niet nader te worden gemotiveerd.

Schuldvariant in het subsidiair ten laste gelegde

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte schuld heeft aan het vervoeren en aanwezig hebben van ongeveer 1.000 kilo cocaïne in vereniging. In dit verband heeft de officier van justitie gesteld dat de verdachte, als kapitein, het schip de Louise naar Tortola (Britse Maagdeneilanden) heeft gevaren, waarbij hij wetenschap heeft gehad van een aantal verdachte omstandigheden - verkort zakelijk weergegeven -:

- het vervoer van het schip Louise vanaf Antwerpen naar Isla Margarita en terug naar Nederland was niet economisch verantwoord;

- de waterlijn van de Louise was lager komen te liggen;

- het extra gewicht van de Louise;

- de verdachte had contant geld ontvangen van de medeverdachte [medeverdachte 1] wist dat deze de vliegtickets betaalde;

- een andere kapitein, [medeverdachte 2] en de monteur [getuige] vertrouwden de gang van zaken ook niet.

De beoordeling

De rechtbank is - met de verdediging - van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte schuld heeft aan het -al dan niet in vereniging- vervoeren en aanwezig hebben van een grote hoeveelheid cocaïne in de Louise, zodat de verdachte ook daarvan moet worden vrijgesproken. Niet, althans onvoldoende is gebleken dat verdachte wetenschap had van omstandigheden van zodanige aard, dat verdachte op grond daarvan argwaan had moeten hebben en/of anders had moeten handelen. Of en in hoeverre de verdachte (op enig moment) wetenschap heeft gehad van de door de officier van justitie genoemde omstandigheden (zie de eerste drie gedachtestreepjes hierboven) laat zich noch aan de hand van het dossier, noch aan de hand van de behandeling ter zitting vaststellen. Verder is de omstandigheid dat door verdachte geld werd ontvangen van de medeverdachte [medeverdachte 1], welk bedrag door verdachte per bank is overgeboekt naar de bankrekening van [medeverdachte 2] als vergoeding voor het varen van de Louise van Curaçao naar Isla de Margarita en voor zijn verblijf op de Louise aldaar naar het oordeel van de rechtbank niet van dien aard, dat op grond daarvan bij de verdachte argwaan had moeten ontstaan dat die [medeverdachte 1] zich bezighield met de import van cocaïne.

Ten slotte: het enkele feit dat [medeverdachte 2] en [getuige] hebben verklaard dat zij het (op enig moment) niet vertrouwden op grond van de hen waargenomen feiten en omstandigheden, betekent niet dat deze feiten en omstandigheden ook voor de verdachte kenbaar waren of hadden moeten zijn. Dit volgt in elk geval onvoldoende uit het dossier en/of uit de behandeling ter zitting.

Meer subsidiair

Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit tevens voort dat de rechtbank het meer subsidiair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen acht, zodat de verdachte ook daarvan dient te worden vrijgesproken.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Geerars, voorzitter,

en mrs. Blagrove en Stalenberg, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Van Puffelen, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 22 juni 2012.

mr. Blagrove is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bij vonnis van: 22 juni 2012

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING.

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van

1 juli 2010 tot 1 augustus 2011 te Waalwijk en/of Amsterdam en/of

Raamsdonksveer en/of elders in Nederland en/of te Antwerpen en/of te

Curaçao en/of te Venezuela (Isla Margarita) en/of de Britse Maagdeneilanden,

en/of te Southampton (GB),

ter uitvoering van het door hem en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf

om tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), opzettelijk een

(grote) hoeveelheid cocaïne (ongeveer 1000 kilogram), in elk geval een

(grote) hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een

middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, binnen het

grondgebied van Nederland te brengen,

tezamen en in vereniging met zijn mededader(s) toen en daar opzettelijk heeft

gepoogd om die cocaïne, verborgen in een motorjacht (Louise), via Southampton naar Nederland te vervoeren,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met

elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar opzettelijk:

-één of meermalen afgereisd naar Venezuela, en/of de Britse Maagdeneilanden

en/of Groot Brittannië en/of Antwerpen en/of aldaar verbleven en/of

-dat motorjacht voorzien van een geprepareerde ruimte waarin smokkelwaar

verborgen kon worden en/of

-dat motorjacht naar het Caribisch gebied verscheept of laten verschepen en/of

-een grote hoeveelheid cocaïne verborgen of laten verbergen in dat motorjacht

en/of

-werkzaamheden verricht aan dat motorjacht (om dat motorjacht vaarklaar te

krijgen) en/of

-gefungeerd als kapitein van dat motorjacht en/of

-zorg gedragen voor het vervoer van dat motorjacht en de daarin verborgen

cocaïne van het Caribisch gebied naar Nederland via Southampton en/of

-betalingen gedaan aan (een) perso(n)en in het Caribisch gebied ten behoeve

van het vervoer en/of het onderhoud en/of de reparatie van dat motorjacht en/of

-betalingen gedaan en/of geldbedragen ter beschikking gesteld aan zijn mededader(s) ten behoeve van het vervoer en/of het onderhoud en/of de

reparatie van dat motorjacht en/of de reiskosten van zijn mededader(s) en van

deze betalingen een administratie bijgehouden en/of

-met één of meer mededaders contact opgenomen en/of met één of meer

mededaders (een) ontmoeting(en) en/of (een) bespreking(en) gehad met

betrekking tot het importeren of vervoeren van een (grote) hoeveelheid cocaïne

en/of het motorjacht waarin de cocaïne was verborgen en/of met betrekking tot

het verwijderen van de cocaïne uit het motorjacht en/of

-één of meer telefoongesprek(ken) met (een) mededader(s) gevoerd met

betrekking tot het importeren of vervoeren een (grote) hoeveelheid cocaïne

en/of het motorjacht waarin de cocaïne was verborgen en/of

-één of meer smsbericht(en) verstuurd en/of ontvangen met betrekking tot het

importeren of vervoeren een (grote) hoeveelheid cocaïne en/of het motorjacht

waarin de cocaïne was verborgen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 2, aanhef en onder A jo 10 Opiumwet jo artikel 45 en 47 Wetboek van

Strafrecht)

subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van

1 juli 2010 tot 1 augustus 2011 te Waalwijk en/of Amsterdam en/of

Raamsdonksveer en/of elders in Nederland en/of te Antwerpen en/of te

Curaçao en/of te Venezuela (Isla Margarita) en/of de Britse Maagdeneilanden,

en/of te Southampton (GB),

tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), al dan niet opzettelijk

heeft vervoerd (van het Caribisch gebied naar Groot-Brittannie), althans al dan

niet opzettelijk aanwezig heeft gehad een (grote) hoeveelheid cocaïne

(ongeveer 1000 kilogram), in elk geval een (grote) hoeveelheid van een

materiaal bevattende cocaïne,

zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

(artikel 2, aanhef en onder B, subsidiair C jo 10 Opiumwet jo artikel 47

Wetboek van Strafrecht)

meer subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van

1 juli 2010 tot 1 augustus 2011 te Waalwijk en/of Amsterdam en/of Raamsdonksveer en/of elders in Nederland en/of te Antwerpen en/of te Curaçao en/of te Venezuela (Isla Margarita) en/of de Britse Maagdeneilanden, en/of te Southampton (GB),

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen

om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de

Opiumwet,

te weten het opzettelijk afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het

grondgebied van Nederland brengen van een (grote) hoeveelheid cocaïne

(ongeveer 1000 kilogram), in elk geval een (grote) hoeveelheid van een

materiaal bevattende cocaïne,

zijnde cocaïne een middel als bedoel in de bij de Opiumwet behorende Lijst I,

voor te bereiden en/of te bevorderen,

-een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) teplegen,

te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te

zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen,

en/of

-zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of

inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft trachten te verschaffen, en/of

-voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere

betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij en/of zijn mededader(s)

wist(en) of ernstige reden had(den) te vermoeden dat zij bestemd waren tot het

plegen van hierboven bedoeld feit,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) tezamen en in vereniging met

elkaar, althans ieder voor zich, toen en daar opzettelijk:

-één of meermalen afgereisd naar Venezuela, en/of de Britse Maagdeneilanden

en/of Groot Brittannië en/of Antwerpen en/of aldaar verbleven en/of

-dat motorjacht voorzien van een geprepareerde ruimte waarin smokkelwaar

verborgen kon worden en/of

-dat motorjacht naar het Caribisch gebied verscheept of laten verschepen en/of

-een grote hoeveelheid cocaïne verborgen of laten verbergen in dat motorjacht

en/of

-werkzaamheden verricht aan dat motorjacht (om dat motorjacht vaarklaar te

krijgen) en/of

-gefungeerd als kapitein van dat motorjacht en/of

-zorg gedragen voor het vervoer van dat motorjacht en de daarin verborgen

cocaïne van het Caribisch gebied naar Nederland via Southampton en/of

-betalingen gedaan aan (een) perso(n)en in het Caribisch gebied ten behoeve

van het vervoer en/of het onderhoud en/of de reparatie van dat motorjachten/of

-betalingen gedaan en/of geldbedragen ter beschikking gesteld aan zijn mededader(s) ten behoeve van het vervoer en/of het onderhoud en/of de

reparatie van dat motorjacht en/of de reiskosten van zijn mededader(s) en van

deze betalingen een administratie bijgehouden en/of

-met één of meer mededaders contact opgenomen en/of met één of meer

mededaders (een) ontmoeting(en) en/of (een) bespreking(en) gehad met

betrekking tot het importeren of vervoeren van een (grote) hoeveelheid cocaïne

en/of het motorjacht waarin de cocaïne was verborgen en/of met betrekking tot

het verwijderen van de cocaïne uit het motorjacht en/of

-één of meer telefoongesprek(ken) met (een) mededader(s) gevoerd met

betrekking tot het importeren of vervoeren een (grote) hoeveelheid cocaïne

en/of het motorjacht waarin de cocaïne was verborgen en/of

-één of meer smsbericht(en) verstuurd en/of ontvangen met betrekking tot het

importeren of vervoeren een (grote) hoeveelheid cocaïne en/of het motorjacht

waarin de cocaïne was verborgen,

(artikel 10a Opiumwet jo artikel 47 Wetboek van Strafrecht)