Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2012:BW5991

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
16-04-2012
Datum publicatie
16-05-2012
Zaaknummer
397210 - KG ZA 12-177
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

aanbesteding; vraag of sprake is van een ondertekende inschrijving bij digitaal indienen van de inschrijving.

Wetsverwijzingen
Besluit aanbestedingen speciale sectoren
Burgerlijk Wetboek Boek 3
Burgerlijk Wetboek Boek 3 15a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2012/285
JAAN 2012/95
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 397210 / KG ZA 12-177

Vonnis in kort geding van 16 april 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MELSPRING INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Velp, gemeente Rheden,

eiseres,

advocaat mr. F. Koster,

tegen

de naamloze vennootschap EVIDES N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. J.F. van Nouhuys,

in welke zaak is toegelaten als tussenkomende partij:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KEMIRA ROTTERDAM B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

tussengekomen partij,

advocaat mr. D.J.L. van Ee.

Partijen zullen hierna Melspring, Evides en Kemira genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 1 maart 2012 met producties

- de akte houdende wijziging van (voorwaardelijke) eis, tevens houdende aanvullende producties

- de akte houdende overlegging producties aan de zijde van Evides

- de incidentele conclusie tot tussenkomst althans voeging van Kemira

- de brief d.d. 29 maart 2012 aan de zijde van Kemira

- de mondelinge behandeling d.d. 2 april 2012

- de pleitnota van mr. Koster

- de pleitnota van mr. Van Nouhuys

- de pleitnota van mr. Van Ee.

Kemira heeft verzocht te mogen tussenkomen in dit geding. Nadat het belang van Kemira bij tussenkomst ter zitting is komen vast te staan, hebben Melspring en Evides verklaard daar geen bezwaar tegen te hebben. De voorzieningenrechter heeft daarop de tussenkomst toegestaan, aangezien niet is gebleken dat het verzoek tot tussenkomst aan de vereiste spoed en de goede procesorde in dit kort geding in de weg staat.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

De onderhavige aanbesteding betreft de levering van ijzerchloride voor diverse locaties van Evides. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EVI). Op de aanbesteding heeft Evides het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) en het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2006 (ARN 2006) van toepassing verklaard.

Melspring staat op de lijst van erkende ondernemers in de zin van de Erkenningsregeling Samenwerkende Waterbedrijven, een door de Drinkwaterbedrijven overeenkomstig artikel 54 Bass opgezet kwalificatiesysteem (hierna: de erkenningsregeling). Bijlage 1 van de erkenningsregeling betreft het "Aanmeldingsformulier". In het door Melspring ingevulde aanmeldingsformulier staat - voor zover relevant - :

"Vertegenwoordiger van de onderneming

Persoon die de inschrijver/gegadigde rechtsgeldig vertegenwoordigt

Volledige naam: [X]

(...) (vzr: hier staat een handtekening)

Contactpersoon voor de aanbesteding

Persoon die de inschrijver/gegadigde vertegenwoordigt

Volledige naam: [X] (vzr: hier staat een handtekening)"

Bij e-mail van 13 december 2011 om 9:48 uur heeft Evides inschrijvers, waaronder Melspring ter attentie van [X], als volgt uitgenodigd voor het maken van een aanbieding:

"Via onderstaande link wordt u namens Evides N.V. uitgenodigd voor het maken van een aanbieding voor het project "IJzerchloride".

Berichten en indiening van deze aanvraag verloopt via een digitaal inkoopplatform. Met onderstaande link krijgt u toegang tot het platform en dient u zich aan te melden met een zelfbedachte persoonlijke code.

Wij verzoeken u de ontvangst van de uitnodiging te bevestigen door een zelfbedachte pincode van vier cijfers in te voeren en dan de uitnodiging te accepteren. (...)

Voor technische vragen over het gebruik van de elektronische instrumenten kunt u terecht bij de customer service van Commerce-hub (...)."

Bij e-mail van 13 december 2011 om 12:01 heeft Evides nog een e-mail doen uitgaan met daarin - voor zover relevant - :

"Hierbij ontvangt u de uitnodiging, waarmee u toegang krijgt tot de aanbesteding IJzerchloride ten behoeve van Waterbedrijf Evides. Deze aanbesteding wordt ondersteund door middel van een aanbestedingswebsite.

Open de webpagina (...)login.commerce-hub.com en volg de instructies op het scherm om toegang te krijgen tot de aanbestedingswebsite en de aanbestedingsdocumenten.

Bij de vorige mail ontbrak bovenstaande link, waardoor het niet mogelijk was om in te loggen. Dit zou nu beter moeten gaan."

Bij e-mail van 13 december 2011 om 13:14 uur heeft het door Evides gehanteerde elektronische aanbestedingsprogramma "C-SOURCE" aan Melspring, ter attentie van [X], het volgende geschreven - voor zover relevant - :

"Als laatste stap in het registratieproces, ontvangt u hierbij de verificatie e-mail.

Om gebruik te kunnen maken van C-SOURCE, verzoeken wij u om op de onderstaande link te klikken. Zodra u op deze link heeft geklikt, is uw gebruikersaccount actief en kunt u inloggen.

(...)

Uw gebruikersnaam/e-mail is: [adres]

Uw wachtwoord heeft u zojuist zelf aangemaakt en is vertrouwelijk."

Bij e-mail van 13 december 2011 om 13:22 uur heeft C-SOURCE aan Melspring, ter attentie van [X], het volgende geschreven - voor zover relevant - :

"U heeft zojuist binnen C.SOURCE de aanvraag 'IJzerchloride' van Evides geaccepteerd. Deze aanvraag bestaat uit een of meerdere documenten (vragenlijst en/of prijzenbladen en/of bijlagen).

Om deze aanvraag goed en volledig af te handelen, dient u de volgende stappen te doorlopen:

* Accepteer: Accepteer de aanvraag (reeds gedaan)

* Team: Optioneel kunt u een team samenstellen voor de aanvraag (submenu Omschrijving, tabel Team, knop Toevoegen)

* Beantwoord: Beantwoord de documenten

* Teken af: Ieder document dat klaar is, moet u klaar zetten voor indiening. Doe dat door op 'Aftekenen' te klikken. Mogelijk dient u ook een of meerdere bijlagen voor 'Akkoord en gezien' af te tekenen.

* Dien in: Tenslotte dient u de aanvraag definitief te maken en in te dienen door op 'Indienen' te klikken. Ter verificatie wordt uw wachtwoord gevraagd. Let op: alleen de persoon binnen uw organisatie die de uitnodiging voor de aanvraag heeft ontvangen kan indienen!

Uw respons moet voor do 5 jan 2012 12:00 zijn ingediend. Hierna verloopt de termijn voor indiening!

Het is de verantwoordelijkheid van u als aanbieder zorg te dragen voor een correcte indiening van uw respons. U kunt op twee manieren controleren of uw indiening correct is verlopen: 1) u ontvangt een bevestiging van indiening per e-mail; 2) In het submenu 'Omschrijving' staat boven in beeld: 'Uw respons is ondertekend...' en onderin bij Mijn Status staat 'Ingediend'."

Paragraaf 3.7 (Wijze van aanbieden van offertes) van het bestek luidt - voor zover relevant - :

"3.7.1 Informatie

Uw offerte dient te bestaan uit de volgende onderdelen:

* volledig ingevulde en of alle gevraagde en waar nodig rechtsgeldig getekende bijlagen.

De inschrijving dient te bestaan uit de hierboven genoemde onderdelen en een rechtsgeldig ondertekende begeleidende brief waarmee de offerte wordt aangeboden.

Met een rechtsgeldig ondertekende begeleidende brief wordt een begeleidende brief bedoeld die is ondertekend door de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde tekenbevoegde, of een gelijkwaardig document waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is de onderneming te vertegenwoordigen en binden.

De gevraagde informatie in de offerte dient compleet te zijn (d.w.z. een antwoord te bevatten op alle in deze Offerteaanvraag gestelde vragen en gevraagde informatie). U dient deze Offerteaanvraag dan ook volledig in te vullen/te beantwoorden om in aanmerking te komen voor de opdracht.

(...)

In het geval van incompleetheid kan ervan uit worden gegaan dat de Deelnemer niet kan voldoen aan het gestelde in het betreffende artikel.

Aanvullende informatie en/of wijzigingen die verstrekt worden na de sluitingsdatum zullen niet geaccepteerd worden, tenzij om de betreffende informatie/wijzigingen uitdrukkelijk is verzocht door EVIDES en EVIDES door acceptatie daarvan niet in strijd handelt met het aanbestedingsrecht.

3.7.2 Bepalingen van indiening:

De offerte dient ingediend te worden middels het internet portal Commerce Hub.

(...)

Informatie die wordt ingediend na genoemd tijdstip zal door Evides niet in behandeling genomen worden."

Vraag 17 en 18 en de antwoorden daarop in de Nota van Inlichtingen 1 luiden:

"Vraag 17

Offerte aanvraag 3.7 pagina 9. Er staat waar nodig rechtsgeldig getekende bijlagen. Welke bijlagen worden hier precies bedoeld?

Antwoord 17 De inschrijving, prijslijsten, begeleide schrijven.

Vraag 18

Offerte aanvraag 3.7 pagina 9. Wat wordt bedoeld met de begeleidende brief (wat moet hierin staan) en waar moet deze worden toegevoegd in het internet portal?

Antwoord 18 Dit zijn de bevestigingen van de KvK waarin de personen vermeld die tekenbevoegd zijn. Er zal in week 1 een uploadmogelijkheid in het systeem aangebracht worden."

In de Nota van Inlichtingen 2 staat - voor zover relevant - :

"1) Wij hebben abusievelijk vraag 18 van de nota van inlichtingen nog niet volledig behandeld. De toezegging dat er een uploadmogelijkheid was blijkt niet te kloppen. Daarom verzoeken wij u om de gevraagde bijlage gezamenlijk met uw offerteblad te sluiten. U kunt bij het uploaden meerdere documenten vanuit uw eigen bestandsmappen toevoegen. Desnoods kan dit via de "bericht" module. Voorkeur is gezamenlijk met het offerteblad

(...)

5) Deze aanpassingen hebben tot gevolgd dat het tijdstip van indienen van uw inschrijving ruimer is gesteld. Uiterlijke termijn is nu donderdag 19 januari 2012, om 12:00 uur."

Melspring heeft haar inschrijving ingediend op 19 januari 2012 om 13:52 uur. Twee minuten later heeft zij het volgende bericht ontvangen:

"Uw respons is ondertekend en ingediend op do 19 jan 2012 13:54."

Bij e-mail van 20 januari 2012 bericht Evides inschrijvers, waaronder Melspring het volgende:

"Bij deze verzoeken wij u vriendelijk om de data woensdag 1 en donderdag 2 februari vrij te houden voor een eerste bespreking om uw inschrijving toe te lichten. U kunt begin volgende week van ons een uitnodiging tegemoet zien."

Bij e-mail van 27 januari 2012 heeft Evides aan Melspring - voor zover relevant - het volgende bericht:

"Graag nodig ik u uit om uw inschrijving voor de aanbesteding ijzerchloride toe te lichten. Dit gesprek zal plaatsvinden op ons adres: [adres] op woensdag 1 februari van 13:30 tot 15:30 uur."

Bij e-mail van 9 februari 2012 heeft Melspring aan Evides - voor zover relevant - het volgende bericht:

"Naar aanleiding van onze "conference call" op 1 februari j.l. met u en dhr. [Y] voldoen wij graag aan de wens voor een nadere toelichting en/of aanvullende informatie.

Wij sluiten de volgende informatie bij:

- (...)

- Machtiging van ondergetekende door Directie Melspring en Procuratieformulier Kamer van Koophandel te Arnhem.

- (...)"

In het uittreksel van de Kamer van Koophandel d.d. 6 december 2011 staat - voor zover relevant - als volgt:

"Gevolmachtigden

(...)

Naam [X]

(...)

Titel Division manager Ferro

Inhoud volmacht Beperkte volmacht. Raadpleeg opgave voor de beperkende

bepalingen."

In het formulier "Inschrijving gevolmachtigde" van de Kamer van Koophandel, ondertekend en ingevuld op 15 november 2002, staat - voor zover relevant - ten aanzien van voornoemde beperkte volmacht van [X]:

"Afzonderlijk bevoegd tot maximaal EUR 50.000 per handeling."

De onder 2.13. bedoelde machtiging d.d. 1 februari 2012 luidt - voor zover relevant - als volgt:

"HIERBIJ MACHTIG IK, [Z], ALGEMEEN DIRECTEUR ALLEEN/ZELFSTANDIG BEVOEGD, DE HEER [X] DE DOCUMENTEN VOOR BOVENGENOEMDE TENDER IN MIJN NAAM EN VOOR MIJN REKENING TE ONDERTEKENEN.

IK HEB KENNIS GENOMEN VAN DE INHOUD VAN ALLE TENDERVOORWAARDEN DIE IK HIERMEE ONDERSCHRIJF.

Datum: 01-02-2012

(vzr: hier staat een handtekening)

[Z]"

Bij e-mail van 13 februari 2012 wordt Melspring als volgt bericht:

"Zoals telefonisch reeds medegedeeld bevestigen wij hiermee dat uw offerte door ons op juridische gronden wordt afgewezen. Op het moment van indienen was het noodzakelijk om een begeleidend schrijven bij de offerte te voegen die getekend diende te worden door een rechtsgeldig vertegenwoordigd persoon. Dit staat omschreven in hoofdstuk 3.7 van het bestek. Niet alleen het begeleidend schrijven maar ook het prijzenblad was niet ondertekend terwijl dit wel was geëist."

Het geschil

Melspring vordert - samengevat - na wijzigingen van eis bij akte en ter zitting:

primair

1.

a. Evides te verbieden één van de percelen van de opdracht te gunnen aan een ander dan Melspring;

b. Evides te bevelen één van de percelen van de opdracht te gunnen aan Melspring, indien en voor zover Evides nog steeds voornemens is tot gunning over te gaan;

c. zulks op straffe van een dwangsom.

2.

a. Evides te gebieden Melspring toe te laten tot de onderhandelingsprocedure, welke procedure moet voldoen aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht;

b. Evides te gebieden Melspring in de onderhandelingsprocedure in de plaats van andere deelnemers aan die onderhandelingsprocedure te laten treden, indien en voorzover dat noodzakelijk is;

c. Evides te gebieden een onderhandelingsprocedure te houden die voldoet aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht en mitsdien toetsbaar is in een gerechtelijke procedure.

3.

Evides te gebieden elke voorlopige voorziening na te komen die de voorzieningenrechter passend acht.

subsidiair

Evides te gebieden tot betaling van de (integrale) redelijke kosten van rechtsbijstand ad

€ 8.000,- die Melspring heeft gemaakt in het kader van deze procedure, voor zover komt vast te staan dat Evides heeft geweten dat Melspring onnodig een procedure aanhangig heeft gemaakt omdat deze evident kansloos was.

primair en subsidiair

Evides te veroordelen in de kosten van het geding, inclusief de nakosten.

Evides voert verweer.

Kemira vordert - samengevat - de vordering van Melspring af te wijzen en Evides te gebieden de overeenkomst met betrekking tot de levering van ijzerchloride voor perceel 2 met Kemira aan te gaan, althans een voorziening te treffen die de voorzieningenrechter juist oordeelt, zodanig dat daarmee aan de belangen van Kemira tegemoet wordt gekomen, met veroordeling van Melspring in de kosten van dit geding.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

ten aanzien van de eiswijziging en het indienen van stukken

Evides heeft zich verzet tegen de ter terechtzitting door Melspring middels haar pleitnota ingediende eiswijziging. Niet gebleken is echter dat Evides, gelet op het bepaalde in artikel 11.1 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie (hierna: het procesreglement) en de inhoud van de eiswijziging, in haar procesbelang is geschaad. De voorzieningenrechter laat daarom de eiswijziging toe en zal bij de beoordeling van die gewijzigde eis uitgaan.

Op grond van artikel 6.2 van het procesreglement laat de voorzieningenrechter de producties achter de pleitnota van mr. Koster buiten beschouwing.

inhoudelijke beoordeling

In het aanbestedingsrecht heeft als uitgangspunt te gelden dat de aanbestedende dienst erop moet kunnen vertrouwen dat de inschrijver instaat voor de inhoud van de inschrijving en voor het volledige bedrag waartoe de inschrijving zal kunnen leiden. De inschrijving voorzien van een handtekening door een daartoe bevoegde persoon, is daarvoor de geëigende weg, ook in het geval zoals de onderhavige, waarbij is gekozen voor een procedure van gunning via onderhandelen. Anders dan Melspring is de voorzieningenrechter van oordeel dat in die zin geen sprake is van een zinloze of overbodige eis.

kern van het geschil

Kern van het geschil is de vraag of Evides de inschrijving van Melspring terzijde heeft mogen leggen. Volgens Melspring is dat niet het geval. Melspring erkent dat sprake moet zijn van een ondertekende inschrijving door iemand die bevoegd was om Melspring rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Melspring stelt dat daarvan sprake is. Evides betwist dit.

ondertekende inschrijving

Volgens Melspring is sprake van een ondertekende inschrijving, omdat door de wijze van inschrijving waarin beveiliging van data en authentificatie centraal hebben gestaan, moet worden geoordeeld dat sprake is van een elektronische handtekening waar eenzelfde rechtsgevolg aan wordt verbonden als aan een natte handtekening.

De voorzieningenrechter verwerpt deze stelling. Weliswaar biedt de onderhavige wijze van inschrijven een hoge mate van zekerheid aan de aanbestedende dienst dat de inschrijving is gedaan door een onderneming die daarvoor door Evides is geselecteerd, dit wil echter nog niet zeggen dat deze onderneming ook instaat voor hetgeen zij heeft aangeboden. Daarvoor is ook in het elektronische handelsverkeer, net als bij een schriftelijke aanbesteding, een (gescande of elektronische) handtekening nodig. Ook bij een schriftelijke aanbesteding, kan de aanbestedende dienst, gelet op de lay-out en de logo's op briefpapier en enveloppen, er doorgaans vanuit gaan dat de inschrijving afkomstig is van de onderneming die daarop vermeld staat. In dat geval is echter nog steeds de handtekening van een bevoegd persoon vereist, wil sprake zijn van een geldige inschrijving.

Evides heeft vereist dat er handtekeningen komen te staan op de inschrijving, de prijslijsten en het begeleidend schrijven. Melspring heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter aan deze eis niet voldaan. Melspring heeft de documenten noch voorzien van een gescande handtekening, noch van een elektronische handtekening in de zin van artikel 3:15a lid 4 Burgerlijk Wetboek (de handtekening die bestaat uit elektronische gegevens, de zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor authentificatie). Evides heeft het zetten van een elektronische handtekening ook niet gefaciliteerd. De wijze van indienen van de onderhavige inschrijving kan niet worden gelijkgesteld met een elektronische handtekening. De andersluidende mening van de door Melspring geconsulteerde deskundige, heeft de voorzieningenrechter niet overtuigd. Melspring kan overigens evenmin worden gezien als ondertekenaar in de zin van lid 5 van voornoemd artikel (de persoon die geconfigureerde software of hardware gebruikt om de gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen te implementeren als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel uu Telecommunicatiewet). De wijze van indienen betreft slechts de digitale communicatie van Evides met de geselecteerde gegadigden ten aanzien van de processtappen die zij moeten nemen.

De voorzieningenrechter passeert de stelling van Melspring dat het vereiste van een handtekening niet duidelijk was. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter blijkt dit genoegzaam uit paragraaf 3.7 van het bestek. Daarin staat immers dat de inschrijving "dient te bestaan uit de volgende onderdelen: volledig ingevulde en of alle gevraagde en waar nodig rechtsgeldig getekende bijlagen". Daarnaast staat in genoemde paragraaf dat de inschrijving dient te bestaan uit een rechtsgeldig ondertekende begeleidende brief waarmee de inschrijving wordt aangeboden. Vervolgens wordt nog eens uitgelegd wat met een "rechtsgeldig ondertekende begeleidende brief" wordt bedoeld ("een brief die is ondertekend door de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde tekenbevoegde, of een gelijkwaardig document waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is de onderneming te vertegenwoordigen en binden"). Daar komt bij dat in de Nota van Inlichtingen vragen zijn gesteld over (het ondertekenen van) de bijlagen en de begeleidende brief. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter blijkt ook uit de antwoorden op die vragen voldoende dat de inschrijving, prijslijsten en begeleidend schrijven moeten worden ondertekend. Over een elektronische handtekening wordt daarin niet gerept, noch wordt dit gefaciliteerd in de te nemen stappen.

Niet nodig is dat gedurende de te nemen stappen de inschrijver er nog eens extra op moet worden gewezen dat een handtekening op de begeleidende brief en de bijlagen vereist is. Voor een normaal oplettende inschrijver moeten de tekst van paragraaf 3.7.1 en de antwoorden op de in dit kader gestelde vragen duidelijk zijn. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de inschrijver om de aanbestedingsstukken in onderlinge samenhang goed te lezen.

Tegen deze achtergrond is het enkele geautomatiseerd opgemaakte bericht van C-SOURCE dat "Uw respons is ondertekend en ingediend op do 19 jan 2012 13:54." onvoldoende om tot het oordeel te komen dat Melspring er vanuit mocht gaan dat haar inschrijving daadwerkelijk was ondertekend. Gelet op de e-mail van13 december 2011 (13:22 uur) moet het er, anders dan Melspring meent, voor worden gehouden dat daarmee wordt bedoeld dat de indiending correct is verlopen ("U kunt op twee manieren controleren of uw indiening correct is verlopen") en niet dat de inschrijving rechtsgeldig is ondertekend.

Mede gelet op de omstandigheid dat Melspring in het geheel geen begeleidende brief heeft meegestuurd met haar inschrijving, leidt het voorgaande tot het oordeel van de voorzieningenrechter dat Melspring de inschrijving niet heeft ondertekend. Op de keper beschouwd betekent dit dat er geen aanbieding is gedaan. De onder 4.4. geformuleerde vraag dient dan ook bevestigend te worden beantwoord. De vordering zal derhalve worden afgewezen.

bevoegdheid "ondertekenaar"

Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter dat het antwoord op voornoemde vraag niet anders zou hebben geluid, wanneer er in het onderhavige geval vanuit zou zijn gegaan dat de inschrijving wel was ondertekend. Nu uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer [X] alleen bevoegd was Melspring rechtsgeldig te vertegenwoordigen tot een bedrag van € 50.000 per handeling, is geen sprake van een rechtsgeldig ondertekende aanbestedingsbrief, zoals vereist in het bestek. De onderhavige opdracht gaat dit bedrag immers ver te boven.

Weliswaar mocht deze bevoegdheid krachtens paragraaf 3.7.1 ook uit een gelijkwaardig document blijken, doch Melspring heeft in het geheel geen document ingediend. De erkenningsregeling kan met een dergelijk document niet worden gelijkgesteld. De erkenningsregeling is een door de Drinkwaterbedrijven overeenkomstig artikel 54 Bass opgezet kwalificatiesysteem. De erkenningsregeling strekt ten doel dat ondernemers op grond van bepaalde criteria worden geselecteerd en erkend als deelnemers voor aanbestedingen als de onderhavige. Anders dan Melspring kennelijk meent, is het niet zo dat wanneer een ondernemer eenmaal op de lijst staat van erkende ondernemers, een aanbestedende dienst er om die reden zonder meer vanuit mag gaan dat wanneer deze ondernemer een inschrijving indient, hij daarvoor ook instaat.

Dat Melspring in bijlage I bij de erkenningsregeling heeft ingevuld dat de heer [X] de persoon is die Melspring rechtsgeldig vertegenwoordigt, maakt dit niet anders.

Dat de heer [X] over een schriftelijke machtiging van Melspring zou beschikken was op het moment van inschrijven niet kenbaar voor Evides. Op zich kan een schriftelijke machtiging wel als een rechtens gelijkwaardig document worden beschouwd, doch deze machtiging heeft Melspring eerst op 9 februari 2012, derhalve na de sluitingsdatum, aan Evides verstrekt. Dat Evides daarom zou hebben verzocht, wordt door Evides weersproken. Hetzelfde geldt voor de verklaring van de directie van Melspring dat de heer [X] al vanaf juli 2007 over een mondelinge volmacht zou beschikken. Deze verklaring dateert van 27 maart 2012.

Niet terzijde stellen van de inschrijving van Melspring wanneer is geconstateerd dat de inschrijving is ondertekend door een persoon die daartoe niet bevoegd is, is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, welk beginsel als leidend in een aanbestedingsrechtelijke context moet worden beschouwd. De schriftelijke machtiging van de directie van Melspring en haar verklaring zijn bekrachtigingen van de inschrijving achteraf. Voornoemd beginsel verzet zich daartegen. Het moet voor de aanbestedende dienst op het moment van inschrijven kenbaar zijn dat de ondertekenaar van de inschrijving bevoegd is de inschrijver rechtsgeldig te vertegenwoordigen. De aanbestedende dienst mag daarbij uitgaan van de juistheid van gegevens van de Kamer van Koophandel. Bekrachtiging achteraf zou voornoemd beginsel doorbreken, omdat alsdan de situatie zou kunnen ontstaan dat een inschrijver, nadat hij de inschrijving aan de aanbestedende dienst heeft aangeboden, zich kan beraden over de vraag of inschrijving nog wenselijk is, gelet op de overige inschrijvers c.q. inschrijvingen en op mogelijke andere opdrachten die zich aandienen.

Dat Evides de inschrijving van Melspring aanvankelijk alleen heeft afgewezen met als argument dat niet alleen het begeleidend schrijven, maar ook het prijzenblad niet was ondertekend en dit later aanvult met het argument dat het begeleidend schrijven en het prijzenblad bovendien niet zijn ondertekend door een daartoe bevoegd persoon, doet aan de ongeldigheid van de inschrijving wegens het ontbreken van bevoegdheid van de ondertekenaar niet af. Het beginsel van gelijke behandeling brengt in het onderhavige geval mee dat Evides alle door haar gestelde eisen strikt dient te handhaven.

slotsom

Gelet op het voorgaande heeft Evides zich terecht op het standpunt gesteld dat de inschrijving niet rechtsgeldig is ondertekend, en dat die omstandigheid volgens het bepaalde in het bestek tot ongeldigheid van de inschrijving moet leiden. De vordering zal dan ook worden afgewezen.

subsidiaire vordering

Aan de voorwaardelijke subsidiaire vordering van Melspring wordt niet toegekomen, aangezien de voorwaarde dat vast komt te staan dat Evides heeft geweten dat Melspring onnodig een procedure aanhangig heeft gemaakt, niet is ingetreden.

vordering Kemira

De vordering van Kemira om Evides te gebieden de overeenkomst met betrekking tot de levering van ijzerchloride voor perceel 2 met Kemira aan te gaan, zal worden toegewezen voor zover Evides nog voornemens is om de opdracht te gunnen.

losse punten van kritiek

De voorzieningenrechter gaat voorbij aan de "enkele losse punten van kritiek" van Melspring, nu deze punten onvoldoende zijn onderbouwd en Melspring daaraan geen rechtsgevolg heeft verbonden. Tegen deze achtergrond is de vordering van Melspring in dit kader om Evides te gebieden elke voorlopige voorziening na te komen die de voorzieningenrechter passend acht, onvoldoende concreet.

proceskosten

Melspring zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

De kosten aan de zijde van Evides worden begroot op

- griffierecht € 575,-

- salaris advocaat 816,-

Totaal € 1.391,-

De door Evides gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

De kosten aan de zijde van Kemira worden begroot op

- griffierecht € 575,-

- salaris advocaat 816,-

Totaal € 1.391,-

De beslissing

De voorzieningenrechter

wijst de vorderingen van Melspring af;

gebiedt Evides de overeenkomst met betrekking tot de levering van ijzerchloride voor perceel 2 met Kemira aan te gaan, voor zover Evides nog voornemens is om de opdracht te gunnen;

veroordeelt Melspring in de proceskosten, aan de zijde van Evides tot op heden begroot op € 1.391,-;

veroordeelt Melspring jegens Evides in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,- aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Melspring niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,- aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak;

veroordeelt Melspring in de proceskosten, aan de zijde van Kemira tot op heden begroot op € 1.391,-;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. V. Bouchla, griffier.

Ondertekend en uitgesproken in het openbaar door mr. P. de Bruin, voorzieningenrechter.

615/676