Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2012:BV3603

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
08-02-2012
Datum publicatie
10-02-2012
Zaaknummer
384125 / HA ZA 11-1744
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Incidentele vordering tot het stellen van proceskostenzekerheid ex art. 224 Rv. Eiseressen in de hoofdzaak zijn gevestigd in India.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 384125 / HA ZA 11-1744

Vonnis in incident van 8 februari 2012

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar het recht van de plaats harer vestiging

GLOBAL AGRISYSTEM PRIVATE LIMITED,

gevestigd te New Delhi (India),

2. de rechtspersoon naar het recht van de plaats harer vestiging

AMAYA FOODS PRIVATE LIMITED,

gevestigd te New Delhi (India),

eiseressen in de hoofdzaak,

verweersters in het incident,

advocaat mr. J.C. Debije,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

advocaat mr. M. Tsoutsanis.

Partijen zullen hierna Global Agrisystem c.s. en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 30 juni 2011 met producties;

- de rolbeslissing van deze rechtbank van 23 november 2011 en de daaraan ten grondslag liggende stukken;

- incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring, tevens incidentele conclusie tot zekerheidstelling proceskosten;

- de antwoordconclusie in het incident tot vrijwaring en het incident tot zekerheidstelling.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De vordering in het incident tot vrijwaring en de beoordeling daarvan

2.1. [gedaagde] vordert dat hem wordt toegestaan Eurogips Keukengroep B.V., Sunvita B.V. en A.S.K. Holding B.V. in vrijwaring op te roepen. Global Agrisystem c.s. refereert zich aan het oordeel van de rechtbank.

2.2. De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering moet worden toegewezen, nu de aangevoerde en niet weersproken gronden die vordering kunnen dragen.

2.3. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident tot vrijwaring aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

3. De vordering in het incident tot zekerheidstelling proceskosten en de beoordeling daarvan

3.1. [gedaagde] vordert - zakelijk weergegeven - dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad bepaalt dat Global Agrisystem c.s. zekerheid dient te stellen voor de proceskosten voor een bedrag van € 22.477,00 door middel van een onherroepelijke afroepgarantie onder de gebruikelijke garantievoorwaarden. Global Agrisystem c.s. is gevestigd in India en is daarmee een vreemdeling als bedoeld in artikel 224 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) en er is geen sprake van een van de uitzonderingen als bedoeld in artikel 224 lid 2 onder sub a tot en met d Rv, aldus [gedaagde].

3.2. Global Agrisystem c.s. erkent de vordering tot de zekerheidstelling, maar concludeert tot afwijzing van de door gedaagde gevorderde omvang en vorm van de zekerheidstelling. Global Agrisystem c.s. betwist de hoogte van de door [gedaagde] gevorderde zekerheidstelling en is bereid om zekerheid te stellen voor een bedrag van € 6.560,00. Global Agrisystem c.s. stelt dat de gevorderde vorm van de zekerheidstelling omslachtig en relatief duur is voor haar en dat zij bereid is om op een andere wijze zekerheid te stellen, bijvoorbeeld door storting van een bedrag onder een notaris of op de derdenrekening van de advocaat van gedaagde.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3.4. Tussen partijen staat vast dat Global Agrisystem c.s. op grond van artikel 224 Rv verplicht is tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten.

3.5. De rechtbank is van mening dat er reden is om uit te gaan van een procesverloop zonder complicaties en beperkt de te stellen zekerheid (voorshands) tot 4 punten aan salaris voor de advocaat. Tevens gaat de rechtbank uit van een liquidatietarief van € 3.211,00 per punt en een bedrag van € 1.400,00 aan vast recht. Dat sprake is van subjectieve cumulatie van de vorderingen, maakt niet dat aanleiding bestaat uit te gaan van het lagere tarief dat zou gelden voor de afzonderlijke vorderingen. Eisers worden immers niet afzonderlijk maar gezamenlijk tot het stellen van zekerheid verplicht. De rechtbank bepaalt het te begroten bedrag waarvoor zekerheid moet worden gesteld derhalve op € 14.244,00.

3.6. Voor de wijze waarop zekerheidstelling op basis van artikel 224 Rv dient te geschieden, moet aansluiting worden gezocht bij het bepaalde in artikel 6:51 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). In ieder geval is van belang dat [gedaagde] zonder moeite verhaal zal kunnen nemen op de aangeboden zekerheid.

3.7. Global Agrisystem c.s. heeft gesteld dat de gevorderde vorm van de zekerheidstelling omslachtig en relatief duur is voor haar en dat zij bereid is om op een andere wijze zekerheid te stellen, bijvoorbeeld door storting van een bedrag onder een notaris of op de derdenrekening van de advocaat van [gedaagde]. [gedaagde] heeft nog niet kunnen reageren op de stelling en het voorstel van Global Agrisystem c.s. De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de rol opdat [gedaagde] zich bij akte hierover kan uitlaten.

3.8. Alle overige beslissingen worden aangehouden.

4. De beslissing

De rechtbank

in beide incidenten

4.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 22 februari 2012 voor een akte aan de zijde van [gedaagde] zoals bedoeld in rechtsoverweging 3.7, waarna Global Agrisystem c.s. een antwoordakte kan nemen;

4.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th. Veling en in het openbaar uitgesproken op 8 februari 2012.?

1346/1980