Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2011:BU8211

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
13-12-2011
Datum publicatie
14-12-2011
Zaaknummer
10/751003-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bedreiging van twee scholen op internet sites.

Verweer: ging om een grap hetgeen kenbaar was, omdat op de betreffende sites was aangeven dat de daarop gepubliceerde teksten niet serieus genomen moesten worden.

Verweer verworpen nu gelet op de ernst van de gebezigde termen, de aard van het gekozen medium en de omstandigheden (verwijzing naar eerdere schoolshooting in de VS en geplaatst kort na een dergelijke shooting in Duitsland) verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat bij scholieren en medewerkers de redelijke vrees kon ontstaan dat zij het leven zouden kunnen verliezen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Wetboek van Strafrecht 262
Wetboek van Strafrecht 285
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/751003-09

Datum uitspraak: 13 december 2011

Tegenspraak, raadsman gemachtigd

Verkort vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[Naam],

geboren op xx-xx-1980 te [geboorteplaats],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres [adres],

raadsman mr. A. ter Meulen, advocaat te Rotterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 29 november 2011. De verdachte is niet verschenen.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. Bonnes heeft gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van één jaar, voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaar en als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van de Stichting Reclassering Nederland;

- oplegging van een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 240 uur.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, en 4 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 15 maart 2009 tot en met 17 maart 2009 te Hilversum een of meer onbekend gebleven personen, te weten: één of meer personeelsleden en leerlingen van het [naam school 1] te Rotterdam althans één of meer aanwezigen in het [naam school 1] te Rotterdam heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht , immers heeft verdachte opzettelijk dreigend op de internetsites [naam website 1] en [naam website 2], een aantal berichten geplaatst met de navolgende inhoud:

- "Tomorrow, 1 plan to bring a Kalashnikov with over 9000 rounds to my school in Rotterdam in hopes of beating Cho's highscore. I hereby challenge the police to stop me before 1 accidently whole school. Good luck, I'm behind seven proxies" en

- "[naam school 1] Rotterdam And not before I put a over 9000.62mm in your skull" en

- "Tommorow I'm bringing a Kalashnikov te school with over 9000 bullets in

hopes of beating cho's highscore better top me before I accidently my whole school good luck I'm behind 7 proxies!" en

- "Ik ga morgen een kalashnikov met meer dan 9000 kogels legen in het [naam school 1] Rotterdam in de hoop Cho's highscore te verbeteren. Ik daag de politie hierbij uit me te stoppen voor ik per ongeluk mijn hele school. Succes, ik zit achter 7 proxies!";

2.

hij op 17 maart 2009 te Hilversum een of meer onbekend gebleven personen, te weten, één of meer personeelsleden en leerlingen van de [naam school 2], gevestigd te Hilversum althans één of meer aanwezigen in de [naam school 2], gevestigd te Hilversum, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht , immers heeft verdachte opzettelijk dreigend op de internetsite [naam website 1] een bericht geplaatst met de navolgende inhoud: "Tommorow I'm bringing a kalashnikov with over 9000 rounds of ammo to my school, the [naam school 2] in Hilversum, in hope of beating Cho's highscore I hereby challenge the AIVD and FBI to stop me before I accidently my whole school. Good luck! I'm behind seven proxies!";

3.

hij op of omstreeks 17 maart 2009 te Hilversum opzettelijk, door middel van het openlijk tentoonstellen van geschriften, de eer en de goede naam van [naam slachtoffer] heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel geschriften, openlijk tentoongesteld terwijl verdachte wist dat deze feiten in strijd met de waarheid waren, immers heeft hij, verdachte:

- op de website [naam website 1] de tekst geplaatst: "Tomorrow I'm bringing a kalashnikov with over 9000 rounds of ammo to my school, the [naam school 2] in Hilversum, in hope of beating Cho's highscore. I hereby challenge the AIVD and FBI to stop me before I accidently my whole school.", en

- op de website [naam website 2] de tekst geplaatst: "Ik ga morgen een kalashnikov met meer dan 9000 kogels legen in het [naam school 1] Rotterdam in de hoop Cho's highscore te verbeteren. Ik daag de politie hierbij uit me te stoppen oor ik per ongeluk mijn hele school.",

waarbij hij, verdachte, steeds een foto van deze [naam slachtoffer] had geplaatst, en aldus de indruk heeft gewekt dat voornoemde bedreigende tekstensteeds door of vanwege deze [naam slachtoffer] waren geplaatst;

4.

hij in de periode van 28 april 2008 tot en met 17 maart 2009 te Hilversum een aantal afbeeldingen, te weten 18 foto's en 2 films en twee gegevens dragers bevattende die afbeeldingen, te weten een computer en een laptop in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit onder meer

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een stift of potlood) door zichzelf en/of door een volwassen man en/of een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer "Cp3" en "cp2" en "Sierra nude bate") en

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer "1521882618" en "Bj" en "Cp1") en

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer "42774_0_b_123_4791o" en "1221380550948" en "1209078751311")en

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer "Cams850" en "Sierra nude bate").

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud van de bewijsmiddelen.

NADERE BEWIJSMOTIVERING

met betrekking tot de onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde feiten

Namens de verdachte is vrijspraak bepleit. De verdachte heeft geen opzet gehad om te bedreigen of om iemand in zijn eer en/of goede naam aan te tasten. De verdachte heeft de teksten op twee voor hem bekende sites geplaatst om door middel van een grap reacties uit te lokken en discussies op gang te brengen. De reguliere bezoekers van de twee sites waarop de berichten zijn geplaatst, hebben zich gezien de context waarin en de sites waarop de berichten zijn geplaatst ook helemaal niet bedreigd gevoeld en de grap begrepen. Dit blijkt ook uit de reacties die bezoekers van de sites hebben gegeven op de berichten. Ook niet-reguliere bezoekers hadden kunnen weten dat het om een grap ging omdat op de beide sites gewaarschuwd wordt de inhoud van de teksten niet serieus te nemen; de teksten zijn slechts artistieke werken en geen feiten. Ook is geen sprake van voorwaardelijke opzet. De verdachte was zich, vanwege zijn psychische beperkingen, niet bewust van de aanmerkelijke kans dat mensen zich bedreigd of gekrenkt zouden kunnen voelen en heeft dus ook niet die kans daarop bewust aanvaard.

Het verweer wordt verworpen. Daartoe wordt het volgende overwogen.

De verdachte heeft op 15 en 17 maart 2009 een aantal bedreigende teksten op twee websites geplaatst. Het betreft openbare websites die voor iedereen toegankelijk zijn. De teksten richtten zich tot twee scholen; het [naam school 1] en de [naam school 2]. De verdachte is op deze laatste school student geweest. De verdachte heeft met de berichten willen shockeren om reacties los te krijgen onder meer over de wijze waarop de media aandacht had besteed aan een schietincident op een Duitse school op 11 maart 2009 waarbij 16 mensen om het leven zijn gekomen. De verdachte heeft in zijn dreigende berichten ook verwezen naar de schoolshooting van april 2007 op een school in de Verenigde Staten, waarbij de dader Cho 32 medestudenten en leraren doodschoot en daarna zelfmoord pleegde. Op de berichten heeft de verdachte veel reacties gekregen van bezoekers van de sites. De berichten die geplaatst waren op 15 maart 2009 kwamen bij de politie terecht en deze nam de berichten serieus. De bedreiging was gericht aan het [naam school 1] in Rotterdam en is blijkens de daarop volgende handelingen, waarbij gedurende twee dagen politiebewaking op de drie schoollocaties werd ingezet, ook duidelijk als een bedreiging door die school gezien. De bedreiging was direct, specifiek en plausibel. De school heeft ook aangifte gedaan van bedreiging. Ook het bericht van 17 maart 2009 gericht aan de school in Hilversum is door de politie zeer serieus genomen toen een leerling van deze school zich meldde bij de politie omdat hij door medeleerlingen van de school was aangesproken op het bericht waarbij zijn foto stond. Ook deze school heeft aangifte gedaan van bedreiging. Uiteindelijk zijn op deze school geen speciale veiligheidsmaatregelen getroffen, omdat de verdachte nog diezelfde dag werd aangehouden.

Voor een veroordeling ter zake van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht is vereist dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is gedaan dat bij de bedreigde de redelijke vrees kon ontstaan dat hij het leven zou laten. Voor een veroordeling ter zake van laster is vereist dat het ten laste gelegde feit in strijd met de waarheid is. Vastgesteld wordt dat de bewoordingen van de berichten zonder meer bedreigend van aard zijn. De verdachte heeft zijn bedreiging gedaan vier dagen na een ernstig schietincident op een Duitse school en heeft in zijn berichten ook nog eens gerefereerd aan een schoolshooting in april 2007 in de Verenigde Staten waarbij 32 mensen om het leven kwamen. Voorts hebben zich de afgelopen jaren al eerdere incidenten voorgedaan waarbij in scholen met wapens is geschoten hetgeen tot veel commotie heeft geleid in de samenleving. Verdachte heeft zijn berichten onder deze omstandigheden geplaatst en heeft voorts in strijd met de waarheid doen voorkomen alsof de berichten gericht aan de school in Hilversum door een leerling van die school waren geplaatst.

De vraag is of gezegd kan worden dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat mensen zich bedreigd en gekrenkt zouden voelen door de berichten. Daarvoor is niet alleen vereist dat de verdachte zich op het tijdstip van het plaatsen van de berichten op internet bewust was van de aanmerkelijke kans dat mensen zich bedreigd en gekrenkt zouden kunnen voelen, maar ook dat hij die kans daarop op dat betreffende tijdstip bewust heeft aanvaard. Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm zozeer gericht zijn op een bepaald gevolg dat het - behoudens contra- indicaties- niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op dat gevolg heeft aanvaard. Hiervan is sprake, waartoe als volgt wordt overwogen.

De verdachte heeft de berichten geplaatst op openbare sites die voor iedereen toegankelijk zijn. In die berichten was hij concreet door expliciet de scholen te benoemen waarop de shootings zouden plaatsvinden. Ook heeft de verdachte daarbij aangegeven wanneer de shootings verwacht konden worden. Het is voorts een feit van algemene bekendheid dat eerdere schoolshootings op internet zijn aangekondigd en dat het zeer ernstige gebeurtenissen betreft die tot veel onrust in de samenleving leiden. Ook verklaarde de verdachte zijn berichten juist naar aanleiding van de commotie over de schoolshooting op een Duitse school geplaatst te hebben. De verdachte heeft voorts verklaard dat het ook zijn bedoeling was om mensen te shockeren en schrik aan te jagen. De verdachte wist dus wat het effect op de samenleving van de shooting in Duitsland was en hij wist dat de kans dat scholieren en medewerkers van de twee scholen kennis van zijn berichten zouden kunnen nemen groot was en dat degene wiens foto bij de berichten was geplaatst zich daardoor in zijn eer en goede naam aangetast zou kunnen voelen. Desondanks heeft de verdachte zijn berichten geplaatst en deze later niet aangepast of verwijderd. Gezien de ernst van de gebezigde termen en de aard van het gekozen medium en de omstandigheden zoals hierboven vastgesteld, wordt geconcludeerd dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat bij personeelsleden en studenten van de scholen de redelijke vrees kon ontstaan dat zij het leven zouden kunnen verliezen en dat de aangever wiens foto bij de berichten was geplaatst zich gekrenkt zou voelen.

Het verweer van de verdediging dat de verdachte zich, vanwege zijn psychische beperkingen, niet bewust was van de aanmerkelijke kans dat mensen zich bedreigd en gekrenkt zouden kunnen voelen en dat daarom geen sprake kan zijn van voorwaardelijke opzet, slaagt niet. Uit de rapporten die zijn opgesteld door de psychiater en de psycholoog blijkt dat de verdachte zicht had op het wederrechtelijke van zijn handelen. Vanwege de psychische aandoening was de wilsvrijheid van de verdachte om al dan niet zijn wil conform dit inzicht te bepalen weliswaar enigszins beperkt, maar niet compleet afwezig.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

2

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

3

laster;

4

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

De feiten zijn strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft dreigende berichten op voor iedereen toegankelijke websites geplaatst. De berichten betroffen de aankondiging van schietpartijen op twee scholen. De verdachte deed dit vier dagen nadat daadwerkelijk een zogeheten schoolshooting had plaatsgevonden in Duitsland. Bij de Duitse schoolshooting kwamen, inclusief de dader, 16 mensen om het leven. Het feit veroorzaakte onrust in Nederland. De berichten van de verdachte werden door meerdere mensen gelezen en als bedreigend ervaren, zoals blijkt uit de aangiften van de beide scholen. Door deskundigen in dienst van de politie werd geadviseerd de bedreigingen serieus te nemen. De politie nam dit advies ter harte en heeft op een van de bedreigde scholen politiebewaking ingezet. Tevens is veel capaciteit ingezet om zo spoedig mogelijk te achterhalen wie de berichten geplaatst had om zodoende de dreiging weg te nemen.

Door de verdachte was bij twee van die berichten een foto van een oud-klasgenoot van hem geplaatst. Zo werd de indruk gewekt dat deze persoon de berichten had geplaatst. De verdachte heeft zo de eer en goede naam van die oud-klasgenoot aangetast.

Voorts is op de computer en de laptop van de verdachte kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Het in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal is, ook al betreft het slechts een geringe hoeveelheid afbeeldingen, zeer ongewenst, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Door het downloaden van dit materiaal blijft de markt van kinderporno in stand en door zijn handelingen heeft verdachte hieraan bijgedragen. Het is een feit van algemene bekendheid dat de nadelige gevolgen die deze kinderen hiervan zowel in psychische als in lichamelijke zin ondervinden veelal bijzonder ingrijpend zijn en diepe sporen nalaten. Kinderen dienen te worden beschermd tegen dit ernstige misbruik.

Over verdachte zijn verschillende rapporten opgesteld. Op 20 juli 2009 is een psychiatrisch rapport opgesteld door de psychiater P.C.A. van der Graaff en tevens is door hem op 19 april 2010 een aanvullende rapportage opgesteld. Voorts zijn op 13 juli 2009 en op 6 april 2010 twee psychologische rapporten opgesteld door de klinisch psycholoog B. van Giessen. Uit de rapporten is naar voren gekomen dat de verdachte lijdt aan een pervasieve ontwikkelingsstoornis. De verdachte heeft hierdoor een ernstige sociale en contacthandicap en is in het gewone leven moeilijk in staat tot het aangaan van duurzame contacten met anderen, maar heeft wel contactbehoefte. Door de virtuele, maar anonieme wereld van het internet lukt het hem om zonder ingewikkelde sociale interacties in contact te komen met anderen. Daarop heeft hij provocerende en bedreigende teksten geplaatst in de hoop op deze wijze reacties van anderen te krijgen. Daarbij had hij geen oog voor de gevolgen. De verdachte had weliswaar zicht op zijn wederrechtelijk handelen ten tijde van de feiten, maar door het bestaan van de pervasieve ontwikkelingsstoornis was hij in verminderde mate in staat om zijn wil conform dit inzicht te bepalen. De deskundigen adviseren daarom de verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen. De deskundigen hebben voorts geadviseerd tot behandeling en begeleiding zodat de verdachte meer zicht krijgt op zijn beperkingen die uit de pervasieve ontwikkelingsstoornis voortvloeien. Tevens is het van belang dat de verdachte uit zijn isolement komt, sociale vaardigheden krijgt aangeleerd en een passende dagbesteding krijgt en niet slechts virtuele contacten heeft via de computer.

De conclusies van de deskundigen ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid worden overgenomen. De rechtbank acht de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar ten aanzien van het bewezenverklaarde.

Uit een recent opgesteld voortgangsverslag van de reclassering d.d. 15 november 2011 blijkt dat de verdachte inmiddels al tweeënhalf jaar reclasseringstoezicht heeft en dat de ambulante behandeling van de verdachte in het najaar van 2010 is opgestart. Sinds kort wordt de verdachte behandeld in De Waag. Die behandeling verloopt goed, zo blijkt uit het voortgangsverslag. De verdachte verkeert niet meer in een sociaal isolement. Hij heeft een vriendin en volgens de reclassering ontwikkelt de verdachte daardoor meer inlevingsvermogen en empathie. De verdachte ontwikkelt ook inzicht in zijn delictgedrag en ontdekt dat dit gedrag niet acceptabel is. Hij wil niet meer in de problemen komen en heeft besloten zich te conformeren aan de sociale (omgangs)normen van de maatschappij. Geadviseerd wordt aan de verdachte een voorwaardelijke straf met verplicht reclasseringscontact op te leggen. Ook acht de reclassering het van belang dat de behandeling bij De Waag wordt voortgezet. Toezicht op deze behandeling is noodzakelijk vanwege het risico op onttrekking van de afspraken bij De Waag wegens het chaotische en impulsieve gedrag van de verdachte.

Bij het bepalen van de duur van de op te leggen straf is in het nadeel van de verdachte in aanmerking genomen dat hij blijkens het op zijn naam gestelde uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 20 september 2011 eerder is veroordeeld voor bezit van kinderporno en computercriminaliteit. In het voordeel van de verdachte is meegewogen dat de verdachte sinds het starten van het reclasseringstoezicht niet meer in herhaling is gevallen. Ook weegt in het voordeel van de verdachte mee dat hij gemotiveerd is om de behandeling bij De Waag voort te zetten en zich de afgelopen tweeënhalf jaar aan de afspraken met de reclassering heeft gehouden.

Voorts is meegewogen het feit dat het inmiddels oudere feiten betreft en dat de verdachte al sinds tweeënhalf jaar leeft met de dreiging van een gevangenisstraf. In deze periode is de verdachte ook nog eens ten onrechte door psychiater Bartikowski van de GGZ kliniek in Heiloo neergezet als een gevaarlijke sadist die uitvoering zou kunnen geven aan zijn bedreigingen, waardoor hij niet werd toegelaten tot deze kliniek voor een klinische behandeling. Deze conclusie is in de aanvullende rapportages van de psychiater Van der Graaff en de psycholoog Van Giessen met kracht weersproken. Niettemin heeft de verdachte zich hierdoor vernederd gevoeld en dit ook als emotioneel schadend ervaren. De rechtbank neemt dit dan ook mee in de weging van de straf.

Tot slot is meegewogen het feit dat op de laptop en de computer van de verdachte weliswaar kinderpornografisch materiaal is aangetroffen, maar dat dit slechts een beperkte hoeveelheid betrof.

Naar het oordeel van de rechtbank is om herhaling te voorkomen van belang dat de verdachte de behandeling door De Waag en het contact met de reclassering voortzet. De rechtbank zal, om dit in een verplicht kader te stellen, maar ook om de verdachte in de toekomst er van te weerhouden opnieuw te recidiveren, een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. De rechtbank ziet geen aanleiding om hierbij een langere proeftijd te bepalen dan de gangbare proeftijd van twee jaar. Daarbij is in aanmerking genomen dat de verdachte reeds tweeënhalf jaar, in het kader van de schorsing van zijn voorlopige hechtenis, onder toezicht van de reclassering heeft gestaan.

De rechtbank ziet geen meerwaarde in het opleggen van een onvoorwaardelijke werkstraf, gelet op de ouderdom van de feiten en hetgeen hiervoor is overwogen over het toezicht en de door de verdachte ondergane behandeling.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

VORDERING BENADEELDE PARTIJ

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naam slachtoffer], wonende te [woonplaats], ter zake van feit 3. De benadeelde partij vordert vergoeding van immateriële schade tot een bedrag van € 550,-- . De benadeelde partij vordert daarnaast ook vermeerdering van dit bedrag met de wettelijke rente vanaf 17 maart 2009, zijnde de datum van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Tot slot wordt verzocht om oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Namens de verdachte is afwijzing verzocht van de vordering.

De door de benadeelde partij ter zake van de psychische schade gevorderde immateriële schadevergoeding is voorzien van een deugdelijke onderbouwing. Vast staat dat de gestelde psychische schade door laster is toegebracht en dus zogenaamde rechtstreekse schade betreft. Naar maatstaven van billijkheid zal ten aanzien van de benadeelde partij de omvang van de vergoeding voor deze immateriële schade worden vastgesteld op € 250,--. Het toe te wijzen bedrag zal worden vermeerderd met de wettelijke rente ingaande op 17 maart 2009. Voor het overige wordt de vordering afgewezen.

Nu de vordering van de benadeelde partij deels wordt toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 36f, 57, 240b, 262 en 285 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van zes (6) maanden;

bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten;

stelt daarbij een proeftijd vast van twee (2) jaren; de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien:

- de veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

- de veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarde niet naleeft;

stelt als bijzondere voorwaarde:

- dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen die zullen worden gegeven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, welke aanwijzingen mede kunnen inhouden dat de veroordeelde zich (verder) laat behandelen bij De Waag in Den Haag of een soortgelijke instelling zolang deze instelling dat noodzakelijk vindt en voorts dat de veroordeelde zich gedurende deze behandeling zal gedragen naar de aanwijzingen van genoemde instelling;

verstrekt aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht aan de veroordeelde hulp en steun te verlenen bij de naleving van de voorwaarde;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte;

wijst de vordering van de benadeelde partij toe tot een bedrag van € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig euro) en veroordeelt de verdachte dit bedrag aan [naam slachtoffer], wonende te [woonplaats], te betalen;

bepaalt dat dit bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 maart 2009 tot aan de dag van de algehele voldoening;

wijst af het door de benadeelde partij meer of anders gevorderde;

veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op, inhoudende de verplichting aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partij voornoemd te betalen € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig euro), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 5 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Van der Kaaij, voorzitter,

en mrs. Benaissa en Kernkamp-Maathuis, rechters,

in tegenwoordigheid van Van der Heijde, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 13 december 2011.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bij vonnis van 13 december 2011:

TEKST TENLASTELEGGING.

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat hij

1.

hij in of omstreeks de periode van 15 maart 2009 tot en met 17 maart 2009 te Hilversum en/of Rotterdam en/of elders in Nederland een of meer onbekend gebleven personen, te weten: één of meer personeelsleden en/of leerlingen van het [naam school 1] te Rotterdam althans één of meer aanwezigen in het [naam school 1] te Rotterdam heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend op de internetsite(s) [naam website 1] en/of [naam website 2], een (aantal) bericht(en) geplaatst met de navolgende inhoud:

- "Tomorrow, 1 plan to bring a Kalashnikov with over 9000 rounds to my school in Rotterdam in hopes of beating Cho's highscore. I hereby challenge the police to stop me before 1 accidently whole school. Good luck, I'm behind seven proxies" en/of

- "[naam school 1] Rotterdam And not before I put a over 9000.62mm in your skull" en/of

- "Tommorow I'm bringing a Kalashnikov te school with over 9000 bullets in

hopes of beating cho's highscore better top me before I accidently my whole school good luck I'm behind 7 proxies!" en/of

- "Ik ga morgen een kalashnikov met meer dan 9000 kogels legen in het [naam school 1] Rotterdam in de hoop Cho's highscore te verbeteren. Ik daag de politie hierbij uit me te stoppen voor ik per ongeluk mijn hele school. Succes, ik zit achter 7 proxies!",

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

(artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht)

2.

hij op of omstreeks 17 maart 2009 te Hilversum en/of elders in Nederland onbekend gebleven personen, te weten, één of meer personeelsleden en/of leerlingen van de [naam school 2] te Hilversum althans één of meer aanwezigen in de [naam school 2] te Hilversum, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend op de internetsite [naam website 1] een bericht geplaatst met de navolgende inhoud: "Tommorow I'm bringing a kalashnikov with over 9000 rounds of ammo to my school, the [naam school 2], in hope of beating Cho's highscore I hereby challenge the AIVD and FBI to stop me before I accidently my whole school. Good luck! I'm behind seven proxies!", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

(artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht)

3.

hij op of omstreeks 17 maart 2009 te Hilversum en/of elders in Nederland, opzettelijk, door middel van het openlijk tentoonstellen en/of aanslaan van (een) geschrift(en), de eer en/of de goede naam van [naam slachtoffer] heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel (een) geschrift(en), openlijk tentoongesteld of aangeslagen, terwijl verdachte wist dat dit/deze feiten(en) in strijd met de waarheid was/waren, immers heeft hij, verdachte:

- op de website [naam website 1] de tekst geplaatst/doen plaatsen: "Tomorrow I'm bringing a kalashnikov with over 9000 rounds of ammo to my school, the [naam school 2] in Hilversum, in hope of beating Cho's highscore. I hereby challenge the AIVD and FBI to stop me before I accidently my whole school.", en/of woorden van gelijke dreigende aard of strekking, en/of

- op de website [naam website 2] de tekst geplaatst/doen plaatsen: "Ik ga morgen een kalashnikov met meer dan 9000 kogels legen in het [naam school 2] Rotterdam in de hoop Cho's highscore te verbeteren. Ik daag de politie hierbij uit me te stoppen oor ik per ongeluk mijn hele school.", en/of woorden van gelijke dreigende aard of strekkíng,

waarbij hij, verdachte, (steeds) een foto van deze [naam slachtoffer] had geplaatst/doen plaatsen, en aldus de indruk heeft gewekt dat voornoemde bedreigende tekst(en) (steeds) door of vanwege deze [naam slachtoffer] waren geplaatst;

(artikel 262 Wetboek van Strafrecht)

4.

hij in of omstreeks de periode van 28 april 2008 tot en met 17 maart 2009 te Hilversum, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een aantal afbeelding(en), te weten 71 foto's en/of 2 films/video's en/of twee, althans een gegevensdrager(s) bevattende die/een afbeelding(en), te weten een computer en/of een laptop in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een stift of potlood) door zichzelf en/of door een volwassen man en/of een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer "Cp3" en/of "cp2" en/of "Sierra nude bate") en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer "1521882618" en/of "Bj" en/of "Cp1") en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer "42774_0_b_123_4791o" en/of "1221380550948" en/of "1209078751311")en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer "Cams850" en/of "Sierra nude bate"),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

(artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht)