Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7564

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
02-03-2011
Datum publicatie
09-06-2011
Zaaknummer
345029 / HA ZA 09-3691
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Incidentele vordering tot zekerheidstelling proceskosten (cautio iudicatium solvi). Art. 224 Rv. Incidentele vordering toegewezen. Eiseres in de hoofdzaak, gevestigd te Brazilië, heeft zich gerefereerd t.a.v. haar verplichting tot het stellen van proceskostenzekerheid. G eschil betreft voorts nog de wijze waarop deze zekerheid moet worden gesteld. Eiseres wil zekerheid stellen door storten bedrag op derdengeldrekening advocaat. Gedaagde heeft hierin geen vertrouwen (meer). Rechtbank beslist: bankgarantie

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 345029 / HA ZA 09-3691

Uitspraak: 2 maart 2011

VONNIS van de enkelvoudige kamer

in de zaak van:

de vennootschap naar buitenlands recht SYSTEMA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA,

gevestigd te Rio de Janeiro, Brazilië,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. A.W. Brantjes,

- tegen -

de naamloze vennootschap FEYENOORD ROTTERDAM N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. H.J.A. Knijff.

Partijen worden aangeduid als "Systema" en "Feyenoord".

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 9 december 2009, met producties;

- incidentele conclusie van Feyenoord;

- incidentele conclusie van antwoord van Systema;

- akte van Feyenoord;

- akte van Systema.

Voorts is vonnis in incident bepaald op heden.

2 De vordering in het incident en de beoordeling daarvan

2.1 Feyenoord heeft gevorderd dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Systema gelast zekerheid te stellen voor de proceskosten, op een door de rechtbank te bepalen wijze, voor een bedrag van € 28.158,00,-, met veroordeling van Systema in de kosten van het incident. Zij heeft daaraan ten grondslag gelegd dat Systema te Brazilië is gevestigd en op basis van artikel 224 Rechtsvordering verplicht is zekerheid te stellen voor de proceskosten waartoe zij veroordeeld kan worden.

2.2 Systema heeft zich gerefereerd ten aanzien van de vordering tot zekerheidstelling en ten aanzien van het door Feyenoord genoemde bedrag. Zij heeft voorkeur voor het stellen van zekerheid door middel van het storten van het bedrag op de derdengeldrekening van Brandjes Veerman Advocaten en geeft aan dat Feyenoord hier reeds mee heeft ingestemd. Systema concludeert tot afwijzing van de gevorderde proceskostenveroordeling in het incident.

2.3 Feyenoord heeft zich bij akte verweerd tegen de zekerheidstelling op de door Systema voorgestelde wijze. Feyenoord geeft aan dat zij destijds met het voorstel van Systema instemde, maar dat zij inmiddels niet meer geacht kan worden in te stemmen met de voorgestelde wijze van zekerheidstelling. Feyenoord verzoekt derhalve de rechtbank te bepalen op welke wijze zekerheid dient te worden gesteld.

2.4 Systema heeft in haar aanvullende akte haar voorkeur herhaald ten aanzien van de wijze waarop zekerheid moet worden gesteld.

2.5 Tussen partijen staat vast dat Systema op grond van artikel 224 Rechtsvordering verplicht is tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten.

2.6 Feyenoord heeft verzocht het bedrag waarvoor zekerheid dient te worden gesteld vast te stellen op € 28.158,00. Systema heeft geen verweer gevoerd ten aanzien van dit bedrag.

Gezien de omstandigheid dat reeds nu duidelijk is dat geen pleidooi in het incident zal plaatsvinden, ziet de rechtbank aanleiding het bedrag vast te stellen op € 25.578,00 (8 punten liquidatietarief + vastrecht).

2.7 Voor de wijze waarop zekerheidstelling op basis van artikel 224 Rechtsvordering dient te geschieden, moet aansluiting worden gezocht bij het bepaalde in artikel 51 van boek 6 BW. In ieder geval is van belang dat Feyenoord zonder moeite verhaal zal kunnen nemen op de aangeboden zekerheid.

2.8 Nu Feyenoord geen vertrouwen meer heeft in de door Systema voorgestelde overmaking van het bedrag op een derdengeldrekening van het kantoor van de raadsman van Systema, en tevens niet vaststaat dat deze wijze van zekerheidstelling voldoet aan de hiervoor genoemde vereisten, ziet de rechtbank aanleiding een andere wijze van zekerheidstelling te bepalen. Systema zal worden bevolen zekerheid te stellen door het afgeven van een bankgarantie, zoals nader bepaald in het dictum.

2.9 De rechtbank bepaalt de termijn waarbinnen zekerheid dient te worden gesteld op vier weken na de uitspraak.

2.10 De uitspraak over de kosten van dit incident zal worden gereserveerd tot de einduitspraak in de hoofdzaak.

3. De beslissing

De rechtbank,

in het incident

beveelt dat Systema zekerheid stelt voor een bedrag van € 25.578,00 ter zake van proceskosten waarin zij veroordeeld kan worden;

bepaalt dat Systema deze zekerheid dient te stellen door middel van afgifte aan Feyenoord van een bankgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank volgens het Rotterdams garantieformulier in de meest recente versie, dan wel het model van de Nederlandse Vereniging van Banken in de meest recente versie;

bepaalt dat de zekerheid op voornoemde wijze moet zijn gesteld binnen een termijn van vier weken na deze uitspraak op straffe van niet-ontvankelijkheid van Systema in de hoofdzaak;

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 27 april 2011 voor het nemen van een akte door Feyenoord teneinde zich uit te laten over de vraag of vorenbedoelde zekerheid daadwerkelijk is gesteld en zo ja, tevens te concluderen voor antwoord in de hoofdzaak;

reserveert de uitspraak over de kosten tot de einduitspraak in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak

houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th. Veling.

Uitgesproken in het openbaar.

1634/1980