Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2011:BP6464

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
23-02-2011
Datum publicatie
02-03-2011
Zaaknummer
345149 / HA ZA 09-3717
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Inbreuk op merkrecht en handelsnaamrecht. Vordering afgewezen. Ander merk aan vordering ten grondslag gelegd dan het geregistreerde merk. Geen gevaar voor verwarring door handelsnamen. Geen wanprestatie ten aanzien van onthoudingsverklaring.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 345149 / HA ZA 09-3717

Uitspraak: 23 februari 2011

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

[eiser],

wonende te [woonplaats],

[eiser in conventie]

verweerder in reconventie,

advocaat mr J.P.M. Borsboom,

- tegen -

1. de vennootschap onder firma

LOCK EXPERT BEVEILIGINGEN V.O.F.,

gevestigd te Capelle aan den IJssel,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats 2],

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats 2],

[gedaagden in conventie]

eisers in reconventie,

advocaat mr H.H.M. van der Burg.

Partijen worden hierna aangeduid als respectievelijk "[eiser]", "Lock Expert",

[gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] en de eisers in reconventie samen als "Lock Expert c.s.".

1. Het verdere verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van het in deze zaak op 2 december 2009 gewezen vonnis van de kantonrechter in de rechtbank Rotterdam en de daaraan ten grondslag liggende stukken.

In dat vonnis heeft de kantonrechter het geschil in conventie en dat in reconventie gesplitst, in conventie de vordering afgewezen en in reconventie de zaak verwezen naar de sector civiel recht.

Daarna zijn de volgende stukken gewisseld:

-conclusie van repliek in reconventie, met producties;

-conclusie van dupliek in reconventie, met producties.

2. Het geschil in reconventie en de beoordeling daarvan

2.1

De rechtbank verwijst voor de vordering van Lock Expert c.s. met de grondslag daarvoor naar het vonnis van 2 december 2009 onder 3.4 en 3.5. Bij conclusie van repliek heeft Lock Expert c.s. haar vorderingen ingetrokken voor zover deze betrekking hebben op de aanduiding "yourlockandkeyexpert". Deze aanduiding wordt hierna buiten beschouwing gelaten.

2.2

Lock Expert c.s. legt aan haar vordering, voor zover deze is gebaseerd op merkrecht, ten grondslag haar Benelux-merkinschrijving d.d. 5 november 2007 met [inschrijvingsnummer].

2.3

De rechtbank acht het onbegrijpelijk dat Lock Expert c.s. zich één en andermaal op het standpunt stelt dat Lock Expert houdster is van het merk "Lock Expert" en - uitdrukkelijk - niet van het merk "Lock Expert Beveiligingen" zoals [eiser] aanvoert, waarbij Lock Expert c.s. verwijst naar een door haar (als productie 1 bij de kort gedingdagvaarding) overgelegde kopie uit het merkenregister waarop in feite alleen het woord "LOCK EXPERT" zichtbaar is. Dat standpunt van Lock Expert c.s. is immers kennelijk onjuist, zoals blijkt uit de door [eiser] overgelegde kopie uit het openbare BBIE-Merkenregister van [inschrijvingsnummer]: het gaat om een beeldmerk bestaande uit de woorden "LOCK EXPERT" in blauwe letters met daaronder het woord "BEVEILIGINGEN" in goudgele letters en daarnaast een logo. Hier is derhalve onmiskenbaar sprake van een onjuiste voorlichting van de rechtbank als waarop art. 21 Rv het oog heeft.

De op dat onhoudbare standpunt gebaseerde vordering van Lock Expert c.s. ten aanzien van merkinbreuk (art. 2.20 BVIE) kan daarom niet slagen. Dat geldt eveneens voor zover de vordering van Lock Expert c.s. berust op het voeren door [eiser] van een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van het merk van Lock Expert (art. 5a Handelsnaamwet).

2.4

Lock Expert c.s. legt voorts aan haar vordering ten grondslag dat zij "houder" is van de handelsnaam "Lock Expert Beveiligingen" die reeds in 2004 is ingeschreven in het handelsregister en vanaf 2003 in het handelsverkeer wordt gebruikt en dat [eiser] op dat handelsnaamrecht onrechtmatig inbreuk maakt door het voeren van de handelsnaam en aanduiding "yourkeyandlockexpert", nu bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is en Lock Expert c.s. daardoor schade lijdt.

2.5

Van de volgende feiten kan, als tussen partijen vaststaand, worden uitgegaan:

(a) Lock Expert drijft een onderneming die zich, kort gezegd, bezighoudt met het adviseren over en het plaatsen van mechanische beveiligingen en met de verkoop/installatie van beveiligingsproducten; Lock Expert voert voor haar onderneming, in elk geval sinds 2004, de handelsnaam "Lock Expert Beveiligingen";

(b) [eiser] is in februari 2006 gestart met zijn onderneming, kort gezegd: het uitoefenen van een beveiligingsbedrijf en het aanbrengen en herstellen van hang- en sluitwerk; daarbij gebruikt hij, behalve de naam "[eiser] Beveiligingen", in elk geval vanaf september 2008 de handelsnaam "Your key and lock expert" (ook geschreven als "Yourkeyandlockexpert"); de handelsnaam "Your key and lock expert" (bij dupliek door [eiser] aangeduid als 'slagzin') wordt altijd gebruikt in combinatie met "[eiser] Beveiligingen";

(c) [eiser] heeft in september 2008 de domeinnaam "yourkeyandlockexpert.nl" laten registreren;

(d) nadat de gemachtigde en de advocaat van Lock Expert [eiser] hierover hadden aangeschreven, heeft [eiser] op 27 januari 2009 een onthoudingsverklaring ondertekend die op 28 januari 2009 aan de advocaat van Lock Expert is gefaxt;

in deze onthoudingsverklaring verklaarde [eiser], in het kort, dat hij elk gebruik van de aanduiding YOURKEYANDLOCKEXPERT.NL dan wel elk ander met de handelsnaam en/of het merk Lock Expert Beveiligingen overeenstemmend teken zou staken en gestaakt houden;

(e) Lock Expert heeft - ondanks deze onthoudingsverklaring - op 23 februari 2009 [eiser] in kort geding gedagvaard, waarbij in wezen hetzelfde werd gevorderd als in de onderhavige procedure in reconventie; op de dag waarop het kort geding zou dienen, 16 maart 2009, heeft Lock Expert het kort geding ingetrokken;

(f) de onder c genoemde domeinaam wordt niet meer gebruikt; de aanduiding "Your key and lock expert" wordt nog wel gebruikt.

2.6

Bij het antwoord op de vraag of door het gebruik van de jongere handelsnaam "Your key and lock expert" naast de oudere handelsnaam "Lock Expert Beveiligingen" verwarring te duchten is tussen de ondernemingen van [eiser] en Lock Expert zijn verschillende omstandigheden van belang:

(a) tussen de twee handelsnamen bestaan duidelijke en meer dan ondergeschikte verschillen, ook al komt in beide namen de woordcombinatie "lock expert" voor;

(b) de verschillende onderdelen van de twee handelsnamen zijn vooral beschrijvend van aard; dat geldt met name ook voor de woordcombinatie "lock expert"; daaraan doet niet af dat het gaat om Engelse woorden;

(c) de handelsnaam "Your key and lock expert" wordt steeds gebruikt in combinatie met de handelsnaam "[eiser] Beveiligingen"; het publiek ziet deze namen dus steeds samen;

(d) de ondernemingen van [eiser] en Lock Expert bewegen zich op hetzelfde terrein en zijn beide actief in de regio Rotterdam;

(e) niet is gebleken of aannemelijk dat "Lock Expert Beveiligingen" moet worden aangemerkt als een bekende handelsnaam van een bekende onderneming;

(f) niet is gebleken of aannemelijk geworden dat het gebruik van de handelsnaam "Your key and lock expert" daadwerkelijk heeft geleid tot verwarring bij het in aanmerking te nemen publiek; voor de door Lock Expert c.s. gestelde 'bewuste misleiding door [eiser] van klanten die daardoor bedrogen uitkomen' ontbreekt elke feitelijke onderbouwing.

2.7

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot het oordeel dat geen sprake is van inbreuk op het handelsnaamrecht van Lock Expert als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet.

Ook is er geen grond om te oordelen dat [eiser] anderszins onrechtmatig heeft gehandeld jegens Lock Expert c.s.

2.8

Het verwijt van Lock Expert c.s. dat [eiser] wanprestatie heeft gepleegd door in strijd te handelen met de onthoudingsverklaring moet van de hand worden gewezen.

Vast staat immers dat het gebruik van de domeinnaam "yourkeyandlockexpert.nl" is gestaakt. Uit het hiervoor gegeven oordeel volgt dat geen sprake is van het gebruik - door het voeren van de handelsnaam "Your key and lock expert" - van een met de handelsnaam of het merk "Lock Expert Beveiligingen" overeenstemmende naam.

2.9

Voor de gevorderde opgave van de gegevens van de klanten van [eiser] en van de bezoekers van de website www.yourkeyandlockexpert.nl bestaat geen deugdelijke grondslag.

2.10

Uit het voorgaande volgt dat de vordering van Lock Expert c.s. moet worden afgewezen, met veroordeling van Lock Expert c.s. in de proceskosten. Bij de begroting van de kosten aan de zijde van [eiser] zal op de voet van art. 1019h Rv een hogere vergoeding voor advocaatkosten worden vastgesteld dan die volgens het gebruikelijke forfaitaire liquidatietarief, waarbij echter de kosten verband houdende met het uiteindelijk niet gevoerde kort geding buiten beschouwing blijven, zulks gelet ook op de beslissing van de kantonrechter over de vordering in conventie.

3. De beslissing

De rechtbank, sector civiel recht,

in reconventie

wijst de vordering af;

veroordeelt Lock Expert c.s. in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot op nihil aan verschotten en op € 7.500,- aan salaris van de advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr Van Zelm van Eldik.

Uitgesproken in het openbaar.

10/1278