Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2011:BP5131

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
03-02-2011
Datum publicatie
21-02-2011
Zaaknummer
369657 / F2 RK 10-2701
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Procesrecht. Kostenveroordeling man in familierechtzaak, wegens onnodig veroorzaakte kosten. Suggestie rechtbank dat de advocaat deze kosten voor zijn rekening neemt, nu deze is opgetreden op een wijze die strijdig is met hetgeen een advocaat betaamt

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 252
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2011/202
JBPR 2011/38 met annotatie van Prof. mr. F.A.W. Bannier
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Enkelvoudige kamer

Datum uitspraak: 3 februari 2011

Zaak- / Rekestnummer: 369657 / F2 RK 10-2701

Beschikking in de zaak van:

[persoon 1], de man,

wonende te [woonplaats 1],

advocaat mr. M.N.R. Nasrullah,

t e g e n

[persoon 2], de vrouw,

wonende te [woonplaats 2].

advocaat mr. G.M.H. Vriesde.

Het verloop van de procedure

De man heeft een verzoekschrift ingediend tot wijziging van het ouderlijk gezag over na te noemen minderjarige.

De mondelinge behandeling van het verzoek is bepaald op 3 februari 2011. Bij die gelegenheid zijn partijen noch hun advocaten verschenen.

Van de zijde van de vrouw is een brief d.d. 2 februari 2011 ingekomen, met als bijlage een door de vrouw ondertekende referteverklaring.

Ingekomen is een faxbrief d.d. 3 februari 2011 van mr. Nasrullah, met de mededeling dat onder verwijzing naar het telefonisch overleg met de griffier, de procedure wordt ingetrokken.

De vaststaande feiten

Partijen zijn de ouders van de minderjarige:

[kind], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats].

De man heeft de minderjarige erkend. De vrouw is van rechtswege alleen belast met het ouderlijk gezag over de minderjarige.

De beoordeling

De man verzoekt hem mede te belasten met het ouderlijk gezag. Hij stelt daartoe dat partijen zijn overeengekomen, dat hij voortaan ook het gezag zal uitoefenen over de minderjarige.

De rechtbank vermag niet in te zien waarom de man via een advocaat een verzoekschrift op tegenspraak bij de rechtbank heeft ingediend, nu partijen overeenstemming op dit punt hebben. Partijen kunnen in dat geval eenvoudig zelf, zonder een procesadvocaat in te schakelen, een verzoek doen tot gezamenlijk gezag, door een formulier met bijlagen persoonlijk af te geven bij het Informatiecentrum van de rechtbank, Wilhelminaplein 100 te Rotterdam. Dat kan elke werkdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Vervolgens wordt ter plaatse een aantekening in het gezagregister gemaakt waarvan zij een afschrift meekrijgen. Beide ouders krijgen na verwerking van de stukken een bewijs van registratie per post thuis gestuurd. De rechtbank verwijst in dit verband naar de algemeen toegankelijke internetsite: http://rechtspraak.bistro.ro.minjus/Gerechten/Rechtbanken/Rotterdam/Voor+bezoekers/Inschrijving+gezamenlijk+gezag+over+minderjarige+kinderen+buiten+huwelijk.htm .

Het verrast de rechtbank dat de advocaat van de man partijen niet op deze eenvoudige administratieve mogelijkheid heeft gewezen, maar dat gekozen is om een procedure op tegenspraak aanhangig te maken.

Daar komt nog bij dat bijzonder kwalijk moet worden geoordeeld dat voor de vrouw optreedt mr. G.H.M. Vriesde, een advocaat die verbonden is aan hetzelfde advocatenkantoor als de advocaat van de man, hetgeen in strijd moet worden geacht met de gedragsregels voor advocaten. De rechtbank heeft de betrokken advocaten telefonisch om opheldering gevraagd, met verwijzing naar de door partijen eenvoudig zelf uit te voeren administratieve handelingen, waarna mr. Nasrullah de onderhavige procedure bij faxbrief van 3 februari 2011 heeft ingetrokken.

De rechtbank zal met het oog op die intrekking het verzoek van de man buiten behandeling stellen.

De rechtbank ziet in het vorenstaande aanleiding de man te veroordelen in de onnodig veroorzaakte kosten van deze procedure. Nu de man procedeert op basis van een toevoeging, op grond waarvan door de griffier van deze rechtbank een bedrag van [bedrag]- aan vast recht in debet werd gesteld, wordt de man veroordeeld het verschuldigde griffierecht aan de griffier van de rechtbank te voldoen.

De rechtbank is evenwel van oordeel dat de handelwijze van de advocaat van de man zo strijdig is met hetgeen een advocaat betaamt, dat het niet gerechtvaardigd is dat de man de kosten van deze procedure zelf moet dragen, temeer nu de rechtbank niet ondenkbaar acht dat de man mogelijk niet geheel heeft doorzien dat partijen een dergelijk verzoek eenvoudig zelf, zonder inschakeling van een procesadvocaat, kunnen doen.

Tegen die achtergrond doet de rechtbank de suggestie dat de advocaat van de man de proceskosten van de man, alsmede de in het kader van de verleende toevoeging door de man aan zijn advocaat verschuldigde eigen bijdrage, geheel voor zijn rekening zal nemen.

Gelet op het vorenstaande beslist de rechtbank als volgt.

De beslissing

Stelt het verzoek van de man buiten behandeling.

Veroordeelt de man in de kosten van deze procedure tot op deze uitspraak begroot op [bedrag] aan in debet gesteld vast recht te voldoen aan de griffier van deze rechtbank ([bankrekening-nummer] ten name van MvJ Arrondissement Rotterdam, onder vermelding van zaak-/ rekstnummer);

Verklaart deze beschikking ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. Van de Ven, rechter tevens kinderrechter, in bijzijn van mr. Brito, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting.