Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BO3190

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
15-10-2010
Datum publicatie
08-11-2010
Zaaknummer
1127731
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres heeft met gedaagde sub 1, een rechtspersoon, een huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfsruimte gesloten. Gedaagde sub 2 heeft deze huurovereenkomst namens gedaagde sub 1 ondertekent. Gedaagde sub 2 wordt door eiseres hoofdelijk aansprakelijk gesteld, omdat zij, aldus eiseres, niet gerechtigd was om de huurovereenkomst namens gedaagde sub 1 te ondertekenen. Gedaagde sub 1 heeft opgehouden te bestaan en heeft in deze procedure verstek laten gaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

Locatie Rotterdam

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Hevaza Vastgoed B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

gemachtigde: mr. J.C.G. Franken,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gierros Transport en Verhuur B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde sub 1,

die niet heeft gereageerd,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats],

gedaagde sub 2,

gemachtigde: mr. J.L. Pit.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Hevaza’, ‘Gierros’ en ‘[gedaagde sub 2]’.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken:

• het exploot van dagvaarding van 20 mei 2010 met producties;

• de conclusie van antwoord van [gedaagde sub 2].

Hevaza heeft afgezien van het nemen van een conclusie van repliek. De kantonrechter heeft de uitspraak van het vonnis bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende vaststaande feiten. Deze feiten zijn enerzijds gesteld en anderzijds niet dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken.

2.1 In juni 2006 is tussen Hevaza en Gierros een huurovereenkomst kantoorruimte tot stand gekomen, in die zin, dat Gierros van Hevaza huurt de bedrijfsruimte gelegen aan de [adres]. De huurovereenkomst is namens Gierros ondertekend door [gedaagde sub 2].

2.2 Gierros bestaat sinds 27 april 2010 niet meer omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn.

3. De stellingen van partijen

3.1 Hevaza vordert bij dagvaarding bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Gierros en [gedaagde sub 2] hoofdelijk te veroordelen aan haar te betalen € 34.762,82, met rente en met neven-vorderingen en met veroordeling van Gierros en [gedaagde sub 2] in de kosten van de procedure.

3.2 Hevaza legt aan haar vordering ten grondslag dat Gierros de huur voor de bedrijfsruimte aan de [adres] voor de maanden juni 2009 tot en met mei 2010, na verrekening van € 129,24 in totaal een bedrag van € 32.912,82, niet heeft betaald. In verband met de uitblijvende betaling is Gierros de wettelijke rente verschuldigd en

€ 1.850,00 aan buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de huurachterstand recht-vaardigt ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Omdat [gedaagde sub 2] de huurovereenkomst namens Gierros heeft getekend terwijl zij daartoe niet bevoegd was, is [gedaagde sub 2] hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de vordering.

3.3 Gierros heeft niet op de dagvaarding gereageerd. Tegen haar is verstek verleend.

3.4 [gedaagde sub 2] betwist de vordering. Zij geeft aan wel degelijk bevoegd te zijn geweest namens Gierros de huurovereenkomst te tekenen.

4. De beoordeling

ten aanzien van Gierros

4.1 Uit het door Hevaza in het geding gebrachte uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 12 mei 2010 blijkt dat op 27 april 2010 is geregistreerd dat Gierros is opgehouden te bestaan omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn. Dit betekent (vergelijk artikel 2:19 BW) dat Gierros ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding (20 mei 2010) niet meer bestond en daarom niet meer in rechte kan optreden. Om die reden kan Hevaza niet ontvangen worden in haar vordering ten aanzien van Gierros.

4.2 De kantonrechter wijst er ten overvloede op dat iedere gerechtigde tot mogelijk toch aanwezig vermogen van Gierros op grond van artikel 2:23c BW heropening van de vereffening van het vermogen van Gierros kan verzoeken. Als dat verzoek wordt gehonoreerd zal Gierros voor de afwikkeling van de vereffening weer voortbestaan.

ten aanzien van [gedaagde sub 2]

4.3 Hevaza stelt dat [gedaagde sub 2] persoonlijk aansprakelijk is voor betaling van de huurachter-stand van Gierros. Dit omdat [gedaagde sub 2] niet bevoegd was tot het namens Gierros onder-tekenen van de huurovereenkomst van juni 2006. Omdat de door Hevaza bij dagvaarding in het geding gebrachte stukken deze stelling niet (zonder meer) onderbouwen en [gedaagde sub 2] de stelling daarnaast gemotiveerd betwist, had het op weg van Hevaza gelegen deze stelling bij conclusie van repliek nader (met stukken) te onderbouwen. Dit heeft zij echter niet gedaan. Hevaza heeft afgezien van het nemen van een conclusie van repliek. De kanton-rechter wijst de vordering ten aanzien van [gedaagde sub 2] daarom als onvoldoende onderbouwd af.

ten aanzien van Gierros en [gedaagde sub 2]

4.4 Hevaza zal als de niet-ontvankelijke respectievelijk de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

5. De beslissing

De kantonrechter:

verklaart Hevaza niet-ontvankelijk in haar vordering ten aanzien van Gierros;

wijst de vordering ten aanzien van [gedaagde sub 2] af;

veroordeelt Hevaza in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Gierros vast-gesteld op nihil en aan de zijde van [gedaagde sub 2] vastgesteld op € 400,00 aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.F. Lubberink en uitgesproken ter openbare terechtzitting.