Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BN1334

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-05-2010
Datum publicatie
15-07-2010
Zaaknummer
334137 - HA ZA 09-1827
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Internationaal bevoegdheidsincident. Beroep op forumkeuzebeding afgewezen nu dit beding alleen ziet op vorderingen tegen een vervoerder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 334137 / HA ZA 09-1827

Vonnis in incident van 12 mei 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JAS FORWARDING (NETHERLANDS) B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. E. Wilke,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DISTRIBRANDS INTERNATIONAL CORPORATION B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DISTRIBRANDS COSMETICS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagden,

eiseressen in het incident,

advocaat mr. A.J. van Steenderen.

Partijen zullen hierna Jas Forwarding (Netherlands) B.V. en Distribrands International Corporation B.V. c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 1 juli 2009, met 12 producties;

- de stukken van de op verzoek van JAS NL en ten laste van Distribrands c.s. gelegde conservatoire beslagen;

- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdverklaringheid; met 4 producties;

- de incidentele conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident; met 2 producties.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De vordering in de hoofdzaak en het geschil in het bevoegdheidsincident

in de hoofdzaak

2.1

De vorderingen van JAS NL luiden dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Distribrands c.s. veroordeelt aan JAS NL te voldoen:

- een bedrag van USD 30.812,50;

- de buitengerechtelijke kosten ad € 4.621,87;

- de wettelijke rente vanaf de dag dagvaarding tot en met de dag der algehele voldoening;

- de kosten van de procedure (waaronder de gemaakte beslagkosten);

- de nakosten volgens het liquidatietarief, indien en voor zover Distribrands c.s. niet binnen 10 dagen na de uitspraak vrijwillig aan de in het vonnis vermelde veroordeling voldoet.

2.2

JAS NL legt aan haar vorderingen de volgende stellingen ten grondslag.

Tiss Union Enterprise Co. Ltd (verder Tiss te noemen) heeft omstreeks juni 2008 aan Distribrands c.s. cosmetica-artikelen verkocht tegen een koopprijs van USD 30.812,50. JAS Taiwan heeft de cosmetica-artikelen in opdracht van Tiss vervoerd van Taiwan naar Rotterdam en voor dat vervoer een cognossement afgegeven aan Tiss. JAS NL is de Nederlandse agent van JAS Taiwan. JAS NL heeft de cosmetica afgeleverd aan Distribrands c.s. zonder inname van het originele cognossement. Distribrands c.s. weigert de koopprijs te betalen aan Tiss waarop Tiss JAS Taiwan voor haar schade, het mislopen van de koopprijs, aansprakelijk heeft gesteld. JAS Taiwan heeft op haar beurt JAS NL aansprakelijk gesteld.

JAS NL is in de rechten van JAS Taiwan gesubrogeerd, die op haar beurt in de rechten van Tiss is gesubrogeerd, welke rechten inhouden aanspraak op betaling van de koopsom door Distribrands c.s.

Voorts heeft Distribrands c.s., althans Distribrands Cosmetics B.V. (gedaagde sub 2), zich op ongerechtvaardigde wijze verrijkt ten koste van JAS NL door het aannemen van de lading cosmetica, het doorverkopen dan wel onder zich houden van deze lading zonder de koopprijs te voldoen

in het bevoegdheidsincident

2.3

De conclusie van Distribrands c.s. strekt tot onbevoegdverklaring, althans afwijzing van de vorderingen in de hoofdzaak, met veroordeling van JAS NL in de proceskosten, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

2.4

Distribrands c.s. legt aan haar incidentele vorderingen de stelling ten grondslag dat de rechtbank Rotterdam onbevoegd is om van de vorderingen van JAS NL kennis te nemen om de volgende redenen. JAS NL baseert haar vorderingen op het cognossement. Distribrands c.s. is toegetreden tot het cognossement. Op grond van het in de ‘Standard Conditions (1992) governing the FIATA Multimodal Transport Bill Of Lading’ (verder cognossementsvoorwaarden te noemen) opgenomen forumkeuzebeding bij uitsluiting de rechter in Taiwan bevoegd is.

2.5

JAS NL heeft geconcludeerd dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, de incidentele vordering van Distribrands c.s. zal afwijzen, met veroordeling van Distribrands c.s. in de kosten van het incident.

3. De beoordeling

in het bevoegdheidsincident

3.1

Distribrands c.s. heeft in haar eerste processtuk, derhalve tijdig, de onbevoegdheid in de zin van het ontbreken van rechtsmacht van de Nederlandse rechter ingeroepen, met een beroep op het forumkeuzebeding in de cognossementsvoorwaarden.

3.2

Allereerst zal vastgesteld moeten worden of de rechtsverhouding tussen JAS NL en Distribrands c.s. van internationale aard is dan wel dat deze een Nederlandse, interne aangelegenheid betreft.

Naar het oordeel van de rechtbank is hier sprake van een internationale rechtsverhouding. Weliswaar zijn zowel JAS NL als Distribrands c.s. in Nederland gevestigd, maar gelet op de omstandigheid dat JAS NL aan haar vorderingen de stelling ten grondslag heeft gelegd dat zij is gesubrogeerd in de rechten van JAS Taiwan, een in Taiwan gevestigde partij, dat die op haar beurt is gesubrogeerd in de rechten van Tiss, een eveneens in Taiwan gevestigde partij, en dat die rechten inhouden een vordering onder de koopovereenkomst tussen Tiss en een in Nederland gevestigde partij, namelijk Distribrands c.s. , heeft deze zaak voldoende internationale aspecten om van een internationale rechtsverhouding te kunnen spreken.

3.3

Met partijen gaat de rechtbank in het kader van de vraag of deze rechtbank bevoegd is om van de vorderingen van JAS NL kennis te nemen uit van de stellingen van JAS NL in de dagvaarding, inhoudende dat JAS NL is gesubrogeerd in de rechten van JAS Taiwan en dat JAS Taiwan op haar beurt is gesubrogeerd in de rechten van Tiss. Blijkens de dagvaarding houden deze rechten in een aanspraak op nakoming door Distribrands c.s. van haar verplichtingen onder de koopovereenkomst met Tiss, met de verplichting tot betaling van de koopprijs van de partij cosmetica.

3.4

Wegens het internationale karakter valt de rechtsverhouding tussen JAS NL en Distribrands c.s. onder het toepassingsbereik van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I-Vo).

Ingevolge de hoofdregel van artikel 2 in samenhang met artikel 60 Brussel I-Vo heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht om van de vorderingen tegen Distribrands c.s. kennis te nemen. Op grond van artikel 99 Rv is de rechtbank Rotterdam bevoegd.

3.5

Distribrands c.s. beroept zich echter op het in artikel 19 van de cognossementsvoorwaarden opgenomen forumkeuzebeding dat als volgt luidt:

19 Jurisdiction and applicable law

Actions against the Freight Forwarder may be instituted only in the place where the Freight Forwarder has his place of business as stated on the reverse of this FBL and shall be decided according to the law of the country in which that place of business is situated.

3.6

In het midden kan blijven of het forumkeuzebeding (naar het toepasselijke recht) rechtsgeldig is nu uit de bewoordingen van het forumkeuzebeding duidelijk volgt dat dit beding niet van toepassing is op de onderhavige vorderingen van JAS NL op Distribrands c.s. in de hoofdzaak. Het forumkeuzebeding ziet immers slechts op vorderingen tegen de vervoerder ( ‘Actions against the Freight Forwarder may be instituted only’). Gesteld noch gebleken is dat Distribrands c.s., tegen wie de vorderingen van JAS NL zijn gericht, als ‘Freight Forwarder’ dient te worden aangemerkt. In dit geval vordert JAS NL, op grond van subrogatie in de rechten van Tiss, betaling van de koopsom door Distribrands c.s.

Deze lezing van het forumkeuzebeding is onverschillig welk toepasselijk recht (het recht van Taiwan) hetzelfde.

3.7

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de incidentele vorderingen van Distribrands c.s. zullen worden afgewezen en dat Distribrands c.s. als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het incident zal worden veroordeeld.

in de hoofdzaak

3.8

De zaak zal naar de rolzitting van 9 juni 2010 worden verwezen voor het nemen van een conclusie van antwoord door Distribrands c.s. Voor het overige wordt elke verdere beslissing aangehouden.

4 De beslissing

De rechtbank

in het bevoegdheidsincident

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Distribrands c.s. in de aan de zijde van JAS NL gevallen proceskosten, tot deze uitspraak bepaald op nihil aan verschotten en op € 452,- aan salaris voor de advocaat;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in de hoofdzaak

verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 9 juni 2010 voor het nemen van een conclusie van antwoord door Distribrands c.s.;

houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door W.P. Sprenger en in het openbaar uitgesproken op 12 mei 2010.?

1295/1928