Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BM2155

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
16-03-2010
Datum publicatie
23-04-2010
Zaaknummer
1068763
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Deze zaak betreft een verzoek tot benoeming van een bijzonder curator. De kantonrechter verklaart zich, gelet op de nieuwe tekst van artikel 1:250 BW, onbevoegd en verwijst de zaak naar de rechtbank sector civiel recht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector Kanton

Locatie Brielle

Beschikking op grond van artikel 1:250 BW

inzake:

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

gemachtigde: mr. A.A. van Ochten

t e g e n :

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerster,

gemachtigde: mr. M. Bas.

[verzoeker] wordt aangeduid als “de man” en [verweerder] wordt aangeduid als “de vrouw”.

Het verloop van de procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

1. verzoekschrift met bijlagen,

2. verweerschrift met bijlagen,

3. brief d.d. 26 februari 2010 van de man.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 2 maart 2010. De man is zonder advocaat verschenen. De vrouw en haar advocaat zijn verschenen. Partijen hebben de standpunten toegelicht. De griffier heeft van het verhandelde aantekening gehouden.

De vaststaande feiten

Partijen hebben sinds eind 1996 een affectieve relatie gehad en hebben sinds juni 1997 met elkaar samengewoond. De relatie is beëindigd op 13 augustus 2009.

Uit de relatie is op [geboortedatum] het thans nog minderjarige kind [kind] geboren, verder te noemen: “het kind”. De man heeft het kind op 26 oktober 2000 erkend. Partijen oefenen sinds 16 december 2004 het gezamenlijk gezag uit.

Het kind woont bij de moeder.

Bij de rechtbank Rotterdam, Sector Civiel Recht, is onder nummer 340104 / F1 RK 09-2400 een procedure tussen partijen aanhangig. Het onderwerp daarvan betreft de hoofdverblijfplaats van het kind en de vaststelling van een omgangsregeling. De mondelinge behandeling vindt plaats op 12 mei 2010. Deze zitting kan niet worden uitgesteld.

Het verzoek

Het verzoek van de man luidt als volgt:

“Weshalve de man zich gewend tot de rechtbank Rotterdam sector kanton locatie Rotterdam met het eerbiedig verzoek bij beschikking, voorzover de wet zulks toelaat uitvoerbaar bij voorraad, over het thans nog minderjarig kind [kind] geboren op [geboortedatum] te [woonplaats] een bijzonder curator te benoemen.``

Het verweer

De vrouw verzoekt de kantonrechter om de man niet-ontvankelijk te verklaren in het verzoek dan wel het verzoek af te wijzen, kosten rechtens.

De beoordeling

Partijen voeren over en weer de nodige argumenten aan, deels aan de hand van bescheiden. Hun stellingen worden hierna beoordeeld, indien en voorzover deze relevant zijn voor de uitkomst van de procedure.

Bij wet van 27 november 2008 (Staatsblad 500) is met ingang van 1 maart 2009 de tekst van artikel 1:250 BW gewijzigd. De wettekst luidt sindsdien als volgt:

“Wanneer in aangelegenheden betreffende diens verzorging en opvoeding, dan wel het vermogen van de minderjarige, de belangen van de met het gezag belaste ouders of een van hen dan wel van de voogd of de beide voogden in strijd zijn met die van de minderjarige, benoemt de rechtbank, danwel, indien het een aangelegenheid inzake het vermogen van de minderjarige betreft, de kantonrechter, of indien de zaak reeds aanhangig is, de desbetreffende rechter, indien hij dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk acht, daarbij in het bijzonder de aard van deze belangenstrijd in aanmerking genomen, op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve een bijzondere curator om de minderjarige ter zake, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen.” (onderstreping kantonrechter).

Ter zitting is aan de orde gekomen dat beide partijen de onderstreepte wijzigingen in de wettekst niet in ogenschouw hebben genomen. De man heeft bepleit dat de kantonrechter bevoegd is en dat het belang van het kind dicteert dat er zo spoedig mogelijk een bijzondere curator wordt benoemd. De vrouw heeft zich ter zitting beroepen op onbevoegdheid van de kantonrechter.

Gelet op de wettekst dient de kantonrechter zich onbevoegd te verklaren. Het geschil tussen partijen betreft de omgang van de vader met het kind en heeft niets uitstaande met het vermogen van de minderjarige. Bovendien is de zaak reeds aanhangig bij de familierechter die de bevoegdheid heeft om een bijzonder curator te benoemen.

Op grond van artikel 73 Rv dient de kantonrechter de zaak te verwijzen naar de familierechter te Rotterdam.

Nu partijen gewezen partners zijn dienen zij de proceskosten ieder voor eigen rekening te houden.

De beslissing

De kantonrechter:

verklaart zich onbevoegd,

verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de rechtbank Rotterdam, Sector Civiel Recht, zaaknummer 340104 / F1 RK 09-2400,

bepaalt dat de griffier een afschrift van deze beschikking zendt aan de rechtbank Rotterdam, Sector Civiel Recht o.v.v.

voormeld zaaknummer,

bepaalt dat partijen de proceskosten ieder voor eigen rekening dienen te houden.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J.J. van Rijen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting.