Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BM0129

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
06-04-2010
Datum publicatie
06-04-2010
Zaaknummer
10/610333-09
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2012:BY3547, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Hoek van Holland-zaken: openlijk geweld tijdens strandrellen. Oplegging evenementenverbod, ondanks het blanco strafblad, het lage recidiverisico, de stabiele thuissituatie, de vaste fulltime baan van de verdachte en zijn jeugdige leeftijd. De verdachte is meerdere malen naar voren is gekomen bij voetbalgerelateerde ongeregeldheden en heeft daar volstrekt onnodig geweld toegepast. LJN-nummers medeverdachten: BM0127, BM0128, BM0130 en BM0131. Eerdere veroordelingen in deze zaak zijn terug te vinden onder de LJN-nummers BL1680, BL1681, BL1682, BL1683, BL4551, BL4552, BL4553, BL4554, BL8098, BL8099 en BL8100.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/610333-09

Datum uitspraak: 6 april 2010

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1989 te 's-Gravenhage,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres [adres],

raadsvrouw mr. W.M. Oosthoek, advocaat te Rotterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 23 maart 2010.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officieren van justitie is gewijzigd. De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIEREN VAN JUSTITIE

De officieren van justitie mrs. Van Heemst en Klip hebben gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar met als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van Reclassering Nederland en dat de verdachte dient te voldoen aan een locatieverbod, een middelenverbod en een meldingsgebod;

- gevangenneming van de verdachte op de datum van de einduitspraak.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij

in de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,op de openbare weg, te weten

op/nabij het strand van Hoek van Holland, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen onbekend gebleven personen (bezoekers van het feest

"Veronica's Sunset Groove"),

welk geweld bestond uit het meermalen:

- zich opdringen aan/tegen insluiten van die onbekend

gebleven personen en- vervolgens achtervolgen/achternalopen van die onbekend gebleven

personen en- duwen van/tegen die onbekend gebleven personen en

- dreigend opheffen van (een) arm(en) en/of vuist(en) en/of (daarbij) (luid)

scanderen en/of roepen van de woorden: "Rotterdam Hooligans" en/of

"Joden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- trappen en/of schoppen tegen het lichaam van die onbekend gebleven personen en

- slaan en/of stompen in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/of

het lichaam van die onbekend gebleven personen.

2.

hij

in de periode van 22 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

op de openbare weg, op/nabij het strand van Hoek van Holland,

openlijk in vereniging geweld heeft

gepleegd tegen de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, welk geweld bestond uit het:

- hoorbaar voor die politieambtenaren schreeuwend aftellen en

- gooien van glazen en bekersbier en

met zand gevuldeflessen en lampjes/lichtjes tegen en/of naar en/of

in de richting van die politieambtenaren en- schoppen van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtenaren en- zich opdringen aan/tegen envervolgens achtervolgen/achternalopen van

die politieambtenarenenvervolgensdie politieambtenaren

te dwingen achteruit naar en/of in de richting van dranghekken te lopen en

- omver trappen/schoppen en/of duwen van die/dat (drang)hek(ken) (waarachter

die politieambtenaren schuilden) envervolgensdie

politieambtenaren te dwingen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en- daarbij dreigendluid scanderen en roepen van de woorden:

"Rotterdam Hooligans" en/of "(Kanker)Joden" , althans woorden van gelijke aard en/of

strekking;

3.

hij

in de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, heeft bedreigd met zware mishandeling, immers hebben verdachte

en zijn mededaders opzettelijk dreigend

- hoorbaar voor die politieambtenaren schreeuwend afgeteld en

- glazen en bekers bier en met zand gevulde

flessen en lampjes/lichtjes gegooid tegen en/of naar en/of in de richting

van die politieambtenaren en

- los zand naar en/of in de richting van die

politieambtenaren geschopt en

- zich opgedrongen aan/tegen die politieambtenaren en(vervolgens) die

politieambtenaren gedwongen achteruit f in de richting van

drang hekken te lopen en- diedranghekken (waarachter die politieambtenaren schuilden) omver getrapt/geschopt of geduwd en die politieambtenaren gedwongen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en (daarbij) tezamen en in vereniging met anderen, , deze dreigend de woorden toegevoegd: "Rotterdam Hooligans"

en/of "(Kanker)Joden" , althans woorden van gelijke dreigende aard en/ofstrekking.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud dan wel de opgave van de bewijsmiddelen.

NADERE BEWIJSMOTIVERINGEN

Feit 1 (Zaak Bar).

In de avond/nacht van zaterdag 22 augustus op zondag 23 augustus 2009 vond op het strand van Hoek van Holland een feest plaats, genaamd “Veronica’s Sunset Grooves”. Op beelden, opgenomen vanaf een verhoging in de buurt van een bartent op dat feest, is te zien dat een grote groep personen twee of drie mannen, die kennelijk niet tot die zelfde groep behoren, schoppen en slaan. Te zien is dat deze mannen worden ingesloten en dat door de groep rake klappen worden uitgedeeld. Vervolgens baant de groep zich al vechtend een weg langs de bar. Tijdens de vechtpartij steken een hoop mensen uit de groep hun handen in de lucht en worden er leuzen gescandeerd.

De verdachte is goed zichtbaar op de ter terechtzitting getoonde beelden met de code OPN.MOV.008.099. Te zien is dat in de buurt van de bar een man door meerdere personen wordt geslagen. Een tweede man – kennelijk een beveiliger – probeert de vechtende personen uit elkaar te halen. Dit lijkt in eerste instantie te lukken, maar al snel krijgt ook deze man klappen en trappen van meerdere personen. Hierna is te zien dat de verdachte dit tweede slachtoffer met gebalde vuist op zijn rug slaat. Hierna loopt de verdachte met de groep verder achter de vluchtende man aan, en steekt hij zijn rechterarm in de lucht terwijl de leus ‘Rotterdam Hooligans’ wordt gescandeerd. De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard zich te herkennen als een van de leden van de hierboven genoemde grote groep personen.

De verdachte heeft niet alleen onderdeel uitgemaakt van de groep die geweld pleegde tegen diverse feestgangers, maar heeft ook zelf geweld gebruikt. Door zelf een aanwezige te slaan, heeft de verdachte bijgedragen aan de sfeer van ontremming die heerste binnen de groep. Hierdoor heeft hij het door de groep geuite geweld welbewust bevorderd. Aldus heeft hij een voldoende wezenlijke bijdrage geleverd aan het door de groep gepleegde openlijke geweld, zodat hij dat geweld in vereniging heeft gepleegd.

Feiten 2 en 3 (zaak Linie).

Namens de verdachte is naar voren gebracht dat de verdachte weliswaar een of meer bekers bier naar de agenten heeft gegooid, maar dat dit nog was voordat de agenten zich in linie terugtrokken en dat daarom een vrijspraak voor de feiten 2 en 3 dient te volgen.

De rechtbank overweegt als volgt.

Na eerdere wanordelijkheden op het feest “Veronica’s Sunset Grooves”, ontstonden er aan het einde van de avond ongeregeldheden waarbij bezoekers hun agressie botvierden op de aanwezige politie. De politieagenten die zich belaagd zien door een grote groep mensen trekken zich, opgesteld in linie, terug richting nooduitgang. Op de zich in het dossier bevindende en ter terechtzitting getoonde videobeelden is te zien dat zij daarbij op korte afstand worden gevolgd door een grote groep die leuzen scandeert zoals ‘Rotterdam Hooligans’, ‘kankerjoden’ en ‘joden’. Ook is te zien dat er diverse voorwerpen naar de agenten worden gegooid. Het lukt de agenten om via de nooduitgang achter de hekken te komen. De hekken worden echter meteen besprongen en omver getrokken, waarna de menigte zich massaal naar voren beweegt en de politieagenten bekogelt met voorwerpen, waaronder met zand gevulde flessen.

Voor wat betreft de rol van de verdachte geldt dat hij tijdens zijn politieverhoor op 16 september 2009 rond 11:00 uur heeft verklaard dat hij op het festivalterrein een aantal vechtpartijen heeft gezien, dat hij ook wel wat heeft geroepen en dat hij ook een glas bier naar de politieagenten heeft gegooid. De lezing van de verdachte in dit verhoor, dat dit op het moment zou zijn dat hij nog op het middenplein van het festivalterrein stond, wordt door hem zelf ontkracht in zijn verhoor van 16 september 2009 omstreeks 15:35 uur. Hij verklaart in dit verhoor dat hij knallen heeft gehoord, dat hij zag dat een aantal agenten op linie wegliepen bij de witte tenten, dat de groep jongens die er omheen stonden er achteraan ging en dat daarna al die andere politieagenten kwamen en dat hij het bier naar hen heeft gegooid. Hij heeft ook verklaard achter de meute aan te zijn gerend en dat hij – toen er werd geschoten – achter een oranje hek is gaan staan. Bij de rechter-commissaris heeft hij verklaard zijn vuisten in de lucht te hebben gestoken en met de grote groep te hebben meegedaan om er bij te horen. Hij stond op ongeveer 20 meter afstand van de agenten in een groep die volgens de verdachte ongeveer 200 man groot was.

Gelet op de bovenstaande verklaringen van de verdachte kan het niet anders zijn dan dat de verdachte aanwezig was in de groep die geweld pleegde tegen de agenten en wel – in ieder geval – op het moment dat zij al schietend naar achteren werden gedreven, de duinen in. Gelet op de afstand tussen de verdachte en de agenten en de omvang van de groep kan het niet anders zijn dan dat de verdachte zich op zijn minst genomen redelijk vooraan in de groep moet hebben bevonden.

Door zijn voortgezette aanwezigheid in de groep die geweld pleegde tegen de agenten, terwijl hij de gelegenheid had om weg te gaan, en door zelf met voorwerpen te gooien heeft de verdachte er bewust voor gekozen deel uit te maken van deze groep. Het verweer van de raadsvrouw kan dus geen stand houden. De feiten 2 en 3 zijn wettig en overtuigend bewezen.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1. openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen;

De eendaadse samenloop van

2. openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen

en

3. medeplegen van bedreiging met zware mishandeling.

De feiten zijn strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straffen die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich in de avond/nacht van 22 augustus op 23 augustus 2009 op het strandfeest “Veronica’s Sunset Grooves” te Hoek van Holland schuldig gemaakt aan het plegen van openlijk geweld. Hij maakte deel uit van een groep die op die avond feestgangers in elkaar heeft geslagen. Personen uit die groep hebben daarbij krachtig met de vuist willekeurige slachtoffers tegen rug en achterhoofd geslagen. Tijdens de vechtpartij werden leuzen gescandeerd als ‘Rotterdam Hooligans’ en ‘Joden’. De verdachte heeft daarbij zelf ook geweld gebruikt door een man op de rug te stompen.

Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan openlijk geweld tegen en bedreiging van politieagenten op datzelfde strandfeest door de agenten achterna te lopen en zo de agenten te dwingen achteruit te gaan. Hij maakte deel uit van een groep die naast het scanderen van leuzen en het opdrijven van de agenten, de agenten bekogelde met verschillende voorwerpen. De verdachte heeft zich een weg naar voren gebaand, in de richting van de inmiddels hoorbaar en zichtbaar angstige politieagenten. Hij heeft daarbij zijn armen opgeheven en leuzen gescandeerd. Hij heeft zelf ook voorwerpen in de richting van de agenten gegooid. De agenten hebben daarbij voor hun leven gevreesd. De bijlage bij hun respectievelijke vorderingen benadeelde partij beschrijft de angst en paniek die zich van hen meester maakte. Zij hadden het gevoel in een oorlog te zijn terechtgekomen en betwijfelden of zij hun gezinnen nog zouden zien. Het is mede door het handelen van de verdachte dat het die bewuste nacht zo uit de hand is gelopen. De rechtbank rekent hem dat zwaar aan. Voor velen is dat wat een plezierig feest had kunnen zijn, geëindigd in een vervelende en angstige ervaring. De verdachte heeft door zijn handelwijze hieraan bijgedragen. Bovendien heeft hij door die handelwijze het gezag van de politiefunctionarissen ernstig ondermijnd.

Openlijke geweldpleging en bedreiging zijn ernstige strafbare feiten die niet alleen gevoelens van onveiligheid en angst in het leven roepen bij de slachtoffers, maar ook bij degenen die er getuige van zijn.

Op dergelijke feiten kan in het algemeen niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van gevangenisstraf van enige duur. In beginsel acht de rechtbank vanwege de ernst van de feiten dan ook een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, passend en geboden. Eerder zijn door deze rechtbank verdachten in dit onderzoek met een soortgelijk aandeel in de openlijke geweldplegingen ook tot gedeeltelijk onvoorwaardelijke gevangenisstraffen veroordeeld.

Bij het bepalen van de duur en de modaliteit van de op te leggen straf is in het voordeel van de verdachte in aanmerking genomen dat hij blijkens het op zijn naam gestelde uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 4 maart 2010 niet eerder is veroordeeld.

Op 11 december 2009 is door GGZ Reclassering Palier een voorlichtingsrapport over de verdachte opgemaakt. Hierin staat beschreven dat de verdacht woonachtig is bij en deel uitmaakt van een hecht gezin. Nadat de verdachte zijn middelbare schoolopleiding had afgerond, stroomde hij door naar een MBO-opleiding. Vanaf zijn zestiende jaar werkt hij gemiddeld meer dan 50 uur per week. Hij heeft inmiddels een vaste dienstbetrekking en geen schulden. Hij voetbalt op amateurniveau en had – zonder medeweten van zijn ouders – al enkele malen een seizoenskaart voor Feyenoord gekocht. Ondanks discussies over dit laatste wordt de gezinssituatie door alle betrokkenen als hecht en ondersteunend beschreven. De verdachte heeft aangegeven geschrokken te zijn over de uitwerking van alcohol tijdens het strandfeest. Ter terechtzitting heeft de verdachte verklaard sinds die tijd geen alcohol meer te hebben gedronken. Het feit dat de verdachte door de politie van huis werd gehaald heeft zijn uitwerking gehad binnen het gezin. Het gedrag van de verdachte wordt afgekeurd en hij is hierop aangesproken. Er zijn binnen het gezin afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. De kans op recidive wordt ingeschat als laag. De enige criminogene factor is het alcoholgebruik, maar noch op dit gebied, noch op andere gebieden zijn er dusdanige problemen dat hulpverlening geïndiceerd is. Palier ziet geen redenen om verplicht reclasseringscontact te adviseren en adviseert een taakstraf op te leggen.

De rechtbank ziet in het blanco strafblad, het lage recidiverisico, de stabiele thuissituatie, de vaste fulltime baan van de verdachte en zijn jeugdige leeftijd redenen om niet tot oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf over te gaan. Oplegging van een dergelijke straf zou alle positieve omstandigheden in het leven van de verdachte in ernstige mate doorkruisen. In plaats van gevangenisstraf zal de rechtbank de maximale werkstraf van 240 uur opleggen en zal als stok achter de deur een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden worden opgelegd. Gelet ook op het advies van Reclassering Palier zal geen verplicht reclasseringstoezicht worden opgelegd. Gelet op hetgeen hier is overwogen zal de vordering tot gevangenneming bij einduitspraak worden afgewezen.

De officieren van justitie hebben in hun eis oplegging van een aantal bijzondere voorwaarden gevraagd om herhaling van het tijdens het evenement vertoonde (groeps)gedrag zo effectief mogelijk te voorkomen en hebben aangegeven dat een door hen voorgesteld strafrechtelijk evenementenverbod met meldingsgebod en middelenverbod een relevante toegevoegde waarde heeft. De officieren van justitie hebben in een bijlage bij het requisitoir aangegeven om welke (risicovolle) evenementen het zou gaan.

De raadsvrouw heeft hiertegen gemotiveerd verweer gevoerd.

De rechtbank is van oordeel dat het verzochte evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod in het kader van op te leggen bijzondere voorwaarden voldoende concreet en bepaald is, gelet op het in de door het Openbaar Ministerie ter zitting overgelegde en aan dit vonnis gevoegde bijlage genoemde aantal van de evenementen, alsmede de aard, tijdperiode, duur en omvang daarvan. Naar verwachting zal het evenementen betreffen die qua omvang en aantal bezoekers gelijk zullen zijn aan strandfeest “Veronica’s Sunset Grooves”. Een uitzondering hierop vormt Koninginnedag. Hiervoor geldt het verbod slechts indien het een georganiseerd evenement betreft op een plaats waarbij een menigte mensen wordt verwacht.

De rechtbank heeft hierbij in ogenschouw genomen dat het evenementenverbod met de daaraan gekoppelde meldingsplicht en middelenverbod, aanmerkelijke gevolgen heeft voor de vrijheid van de verdachte om op de evenementdagen de door hem gewenste (privé-) activiteiten te ontplooien. Mede in verband daarmee heeft de rechtbank een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds de noodzaak om vanuit generaal preventief oogpunt een evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod op te leggen en anderzijds de in het geding zijnde belangen van de verdachte.

De rechtbank is van oordeel dat de noodzaak vanuit het oogpunt van generale preventie zwaarder weegt dan de belangen van de verdachte. In het bijzonder wordt bij oplegging van dit evenementenverbod aan de verdachte gewezen op de omstandigheid dat de verdachte conform verklaringen in het dossier meerdere malen naar voren is gekomen bij voetbalgerelateerde ongeregeldheden. Dit heeft de verdachte ter terechtzitting ook beaamd. De rol van de verdachte in de bewezenverklaarde feiten is er een van volstrekt onnodig geweld. Hoewel de recidivekans als laag wordt aangemerkt, hecht de rechtbank eraan om met zekerheid te voorkomen dat de verdachte in het aankomende evenementenseizoen opnieuw over de schreef kan gaan.

De rechtbank is - alles afwegende - van oordeel dat er voldoende gronden zijn om de verdachte naast de na te vermelden straffen, ook in het kader van de bijzondere voorwaarden, een evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod op te leggen. Wel zal de door de officieren van justitie voorgestelde bijzondere voorwaarde vanwege de woonplaats van deze verdachte enigszins gewijzigd worden, in dier voege dat hij zich tijdens de op de bij dit vonnis gevoegde bijlage genoemde evenementen niet op het politiebureau te Capelle aan den IJssel of Spijkenisse, maar op het politiebureau van Naaldwijk zal dienen te melden.

Alles afwegend worden na te noemen straffen passend en geboden geacht.

VORDERINGEN BENADEELDE PARTIJEN / SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL

Als benadeelde partijen hebben zich in het geding gevoegd ter vordering van vergoeding van immateriële schade bij wijze van voorschot tot een bedrag van € 200,= ter zake van de feiten 2 en 3, als in onderstaande tabel opgenomen:

Volgnr. Naam Woonplaats Immaterieel

1 XX Rotterdam € 200,--

2 XX Rotterdam € 200,--

3 XX Rotterdam € 200,--

4 XX Rotterdam € 200,--

5 XX Rotterdam € 200,--

6 XX Rotterdam € 200,--

7 XX Rotterdam € 200,--

8 XX Rotterdam € 200,--

9 XX Rotterdam € 200,--

10 XX Rotterdam € 200,--

11 XX Rotterdam € 200,--

12 XX Rotterdam € 200,--

13 XX Rotterdam € 200,--

14 XX Rotterdam € 200,--

15 XX Rotterdam € 200,--

16 XX Rotterdam € 200,--

17 XX Rotterdam € 200,--

18 XX Rotterdam € 200,--

19 XX Rotterdam € 200,--

20 XX Rotterdam € 200,--

21 XX Rotterdam € 200,--

22 XX Rotterdam € 200,--

23 XX Rotterdam € 200,--

24 XX Rotterdam € 200,--

25 XX Rotterdam € 200,--

26 XX Rotterdam € 200,--

27 XX Rotterdam € 200,--

28 YY Rotterdam € 200,--

29 XX Rotterdam € 200,--

30 XX Rotterdam € 200,--

31 YY Rotterdam € 200,--

32 YY Rotterdam € 200,--

33 XX Rotterdam € 200,--

34 XX Rotterdam € 200,--

35 XX Rotterdam € 200,--

36 XX Rotterdam € 200,--

37 YY Rotterdam € 200,--

38 XX Rotterdam € 200,--

39 XX Rotterdam € 200,--

40 XX Rotterdam € 200,--

41 XX Rotterdam € 200,--

42 XX Rotterdam € 200,--

43 ZZ Rotterdam € 200,--

44 ZZ Rotterdam € 200,--

De benadeelde partijen YY, werkzaam bij de Bereden Brigade van de Politie Rotterdam-Rijnmond en de benadeelde partijen ZZ zullen in hun vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu niet is komen vast te staan dat de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd rechtstreeks verband houdt met de onder 2 en 3 bewezen verklaarde feiten.

Nu de vorderingen van de benadeelde partijen YY en ZZ niet-ontvankelijk zullen worden verklaard, zullen deze benadeelde partijen worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vorderingen gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

Nu is komen vast te staan dat aan de overige benadeelde partijen als gevolg van de bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks schade is toegebracht en de gevorderde schadevergoedingen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen, zullen de vorderingen als voorschot worden toegewezen.

Nu de verdachte de strafbare feiten ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend samen met meerdere mededaders heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en voor zover de mededader(s) de benadeelde partijen betalen is de verdachte in zoverre jegens de benadeelde partijen van deze betalingsverplichting bevrijd.

Nu de vordering van de benadeelde partijen (in overwegende mate) zullen worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 24c, 36f, 47, 55, 57, 141 en 285 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van 5 (vijf) maanden;

bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten;

stelt daarbij een proeftijd vast van 2 (twee) jaren; de tenuit¬voerlegging kan worden gelast indien:

- de veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

- de veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft;

stelt als bijzondere voorwaarden:

- een locatieverbod, een meldingsgebod en een middelenverbod, inhoudende:

- het verbod dat de veroordeelde zich gedurende de periode van 30 april 2010 tot en met 31 december 2010 bevindt op de tien evenementen zoals genoemd in de bij dit vonnis behorende bijlage;

- het gebod dat de veroordeelde zich meldt op de dagen en tijdstippen waarop deze tien evenementen plaatsvinden, bij een politiebureau genoemd in de bij dit vonnis behorende bijlage;

- het verbod dat de veroordeelde in publiek toegankelijke ruimten op de dagen en de tijdstippen waarop de tien evenementen zoals genoemd in de bij dit vonnis behorende bijlage plaatsvinden alcohol en drugs gebruikt;

legt de verdachte een taakstraf op bestaande uit een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uur, waarbij de Stichting Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de werkstraf dient te bestaan;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde werkstraf in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf van twee uren per dag, zodat na deze aftrek 232 (tweehonderdtweeëndertig) uur te verrichten werkstraf resteert;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 116 (honderdzestien) dagen;

wijst de vorderingen van de benadeelde partijen als voorschot toe als opgenomen in onderstaande tabel en veroordeelt de verdachte deze bedragen tegen kwijting te betalen eveneens als opgenomen in onderstaande tabel, met dien verstande dat indien en voor zover zijn mededader(s) betalen de verdachte in zoverre van deze verplichting is bevrijd;

veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partijen voornoemd te betalen de bedragen zoals in onderstaande tabel opgenomen, bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van het aantal dagen zoals eveneens opgenomen in onderstaande tabel, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door zijn mededader(s), tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partijen en omgekeerd;

Nr. naam wonende bedrag zegge vervangende hechtenis

1 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

2 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

3 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

4 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

5 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

6 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

7 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

8 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

9 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

10 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

11 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

12 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

13 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

14 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

15 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

16 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

17 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

18 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

19 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

20 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

21 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

22 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

23 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

24 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

25 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

26 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

27 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

28 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

29 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

30 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

31 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

32 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

33 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

34 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

35 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

36 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

37 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

38 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

verklaart de benadeelde partijen YY en ZZ niet-ontvankelijk in de vordering; bepaalt dat de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de benadeelde partijen YY en ZZ in de kosten door de verdachte ter verdedi¬ging tegen de vordering gemaakt en begroot deze kosten op nihil;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte;

wijst af de vordering tot gevangenneming van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Leinarts, voorzitter,

en mrs. Van Dijke en Benaissa, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Balk, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 6 april 2010.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bij vonnis van 6 april 2010:

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

(Zaak Bar)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,, op of aan de openbare weg, te weten

op/nabij het strand van Hoek van Holland, in elk geval op of aan een openbare

weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meer

(vooralsnog) onbekend gebleven perso(o)n(en) (bezoekers van het feest

"Veronica's Sunset Groove"),

welk geweld bestond uit het meermalen, althans eenmaal, (telkens):

- zich opdringen aan/tegen en/of omsingelen/insluiten van die/dat onbekend

gebleven perso(o)n(en) en/of

- (vervolgens) achtervolgen/achternalopen van die onbekend gebleven

perso(o)n(en) en/of

- duwen van/tegen die onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of

- dreigend opheffen van (een) arm(en) en/of vuist(en) en/of (daarbij) (luid)

scanderen en/of roepen van de woorden: "Rotterdam Hooligans" en/of

"Joden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- trappen en/of schoppen in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd

en/of het lichaam van die/dat onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of

- slaan en/of stompen in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/of

het lichaam van die onbekend gebleven perso(o)n(en).

(artikel 141 Wetboek van Strafrecht)

2.

(Zaak Linie)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

op of aan de openbare weg, op/nabij het strand van Hoek van Holland,

in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft

gepleegd tegen één of meer politieambtena(a)r(en) en/of de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, welk geweld bestond uit het:

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend aftellen en/of

(vervolgens)

- gooien en/of werpen van één of meer glas/glazen en/of beker(s) bier en/of

(met zand gevulde) fles(sen) en/of lampje(s)/lichtje(s) en/of (een)

ste(e)n(en) en/of (een) hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of

(een) fiets(en) en/of (andere) (zware) voorwerp(en) tegen en/of naar en/of

in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of

- schoppen en/of gooien van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtena(a)r(en) en/of

- zich opdringen aan/tegen en/of (vervolgens) achtervolgen/achternalopen van

die politieambtena(a)r(en) en/of (vervolgens) die politieambtena(a)r(en)

te dwingen achteruit naar en/of in de richting van (gesloten) (een)

(drang)hek(ken) te lopen en/of (vervolgens)

- omver trappen/schoppen en/of duwen van die/dat (drang)hek(ken) (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) te dwingen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en/of

- (daarbij) (dreigend) (luid) scanderen en/of roepen van de woorden:

"Rotterdam Hooligans" en/of "(Kanker)Joden" en/of "Kutwouten" en/of "Ik maak

je af" en/of "Kankerlijers", althans woorden van gelijke aard en/of

strekking;

(artikel 141 Wetboek van Strafrecht)

3.

(Zaak Linie)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

één of meer politieambtena(a)r(en) en/of de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het

leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte

en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend afgeteld en/of

(vervolgens)

- één of meer glas/glazen en/of beker(s) bier en/of (met zand gevulde)

fles(sen) en/of lampje(s)/lichtje(s) en/of (een) ste(e)n(en) en/of (een)

hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of (een) fiets(en) en/of

(andere) (zware) voorwerp(en) gegooid tegen en/of naar en/of in de richting

van die politieambtena(a)r(en) en/of

- geschopt en/of gegooid van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtena(a)r(en) en/of

- zich opgedrongen aan/tegen en/of (vervolgens) achtervolgd/achternagelopen

van die politieambtena(a)r(en) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) gedwongen achteruit naar en/of in de richting van

(gesloten) (een) (drang) hek(ken) te lopen en/of (vervolgens)

- die/dat (drang)hek(ken) omver getrapt/geschopt en/of geduwd (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) gedwongen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en/of (daarbij) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, deze dreigend de woorden toegevoegd: "Rotterdam Hooligans"

en/of "(Kanker)Joden" en/of "Kutwouten" en/of "Ik maak je af" en/of

"Kankerlijers", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

(artikel 285/47 Wetboek van Strafrecht)

Bijlage bij vonnis van 6 april 2010:

RISICOVOLLE EVENEMENTEN

1. Koninginnedag (indien het een georganiseerd evenement betreft op een plaats waarbij een menigte mensen wordt verwacht)/Koninginnedance op 30 april 2010

2. Bevrijdingsfestival op 5 mei 2010

3. Opening strandseizoen op 13 mei 2010

4. Musica Republica op 4, 5 en 6 juni 2010

5. Paardenmarkt in IJsselmonde 20 of 26 t/m 2 juli 2010

6. Metropolis op 4 juli 2010

7. 100% NL (Hoek van Holland) op 14 augustus 2010

8. Nieuw dance-event in het Zuiderpark (indien doorgang)

9. Nightmare Ahoy Rotterdam (datum in 2010 nog onbekend)

10. Nieuwjaarsfeest op 31 december 2010.

Verdachte dient zich tijdens genoemde evenementen te melden op het politiebureau te Naaldwijk (Vierschaar 1 te Naaldwijk).

Bijlage bij vonnis van 6 april 2010:

OVERZICHT BENADEELDE PARTIJEN

Met de in de hierboven genoemde politieambtenaren in de onder 2 en 3 tenlastegelegde feiten worden bedoeld:

[namen]