Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BM0128

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
06-04-2010
Datum publicatie
06-04-2010
Zaaknummer
10/611198-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Hoek van Holland-zaken: openlijk geweld tijdens strandrellen. Vrijspraak voor alle ten laste gelegde feiten: de rechtbank heeft bij het bekijken van die beelden niet met volledige zekerheid kunnen vaststellen dat de verdachte voorkomt op die beelden. LJN-nummers medeverdachten: BM0127, BM0129, BM0130 en BM0131. Eerdere veroordelingen in deze zaak zijn terug te vinden onder de LJN-nummers BL1680, BL1681, BL1682, BL1683, BL4551, BL4552, BL4553, BL4554, BL8098, BL8099 en BL8100.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/611198-09

Datum uitspraak: 6 april 2010

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1990 te Leiderdorp,

wonende op het adres [adres],

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Midden-Holland, locatie Huis van Bewaring ‘De Geniepoort’, te Alphen aan den Rijn,

raadsman mr. P.C.M. Ouwens, advocaat te Spijkenisse.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 19 januari 2010 en 23 maart 2010.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting van 19 januari 2010 en op 23 maart 2010 overeenkomstig de vorderingen van de officieren van justitie zijn gewijzigd. De tekst van de gewijzigde tenlasteleggingen zijn als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIEREN VAN JUSTITIE

De officieren van justitie mrs. Van Heemst en Klip hebben gerekwireerd tot:

- vrijspraak van het onder 1 primair ten laste gelegde;

- bewezenverklaring van het onder 1 subsidiair, 2 en 3 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar met als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van Reclassering Nederland en dat de verdachte dient te voldoen aan een locatieverbod, een middelenverbod en een meldingsgebod.

HET STANDPUNT VAN DE RAADSMAN

De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte van alle hem ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken. De raadsman heeft daartoe – kort samengevat – aangevoerd dat uit de camerabeelden niet geconcludeerd kan worden dat de verdachte de persoon is die te zien is op die beelden. De herkenning van de verdachte op die beelden door verbalisant [verbalisant] kan niet worden gebezigd voor het bewijs, nu de verbalisant onbetrouwbaar heeft verklaard over zijn ambtshalve bekend zijn met de verdachte en dat bekend zijn niet gebaseerd is op contact met de verdachte. Bij gebreke van andersoortig (steun)bewijs dat het de verdachte is geweest die op de beelden te zien zou zijn dient de verdachte te worden vrijgesproken.

VRIJSPRAAK

De rechtbank acht de tenlastegelegde feiten niet wettig en overtuigend bewezen en overweegt daartoe het volgende.

Het volgende staat vast.

In de avond/nacht van zaterdag 22 augustus op zondag 23 augustus 2009 vond op het strand van Hoek van Holland een feest plaats, genaamd “Veronica’s Sunset Grooves”. Een grote groep personen schopt en slaat twee of drie mannen, die kennelijk niet tot die zelfde groep behoren. Deze mannen worden ingesloten en door de groep worden rake klappen uitgedeeld. Vervolgens baant de groep zich al vechtend een weg langs de bar. Tijdens de vechtpartij steken een hoop mensen uit de groep hun handen in de lucht en er worden leuzen gescandeerd.

Aan het einde van de avond, zo rond 23:45 uur, ontstaan er ongeregeldheden waarbij bezoekers hun agressie botvierden op de aanwezige politie. De politieagenten die zich belaagd zien door een grote groep mensen trekken zich, opgesteld in linie, terug richting nooduitgang. Op de zich in het dossier bevindende en ter terechtzitting getoonde videobeelden is te zien dat zij daarbij op korte afstand worden gevolgd door een grote groep die leuzen scandeert zoals ‘Rotterdam Hooligans’, ‘kankerjoden’ en ‘joden’. Ook is te zien dat er diverse voorwerpen naar de agenten worden gegooid. Het lukt de agenten om via de nooduitgang achter de hekken te komen. De hekken worden echter meteen besprongen en omver getrokken, waarna de menigte zich massaal naar voren beweegt en de politieagenten bekogelt met voorwerpen, waaronder met zand gevulde flessen.

In de zaak tegen de verdachte zijn geen voor verdachte belastende getuigenverklaringen afgelegd. Om te beoordelen of de verdachte bij eerdervermelde strandrellen betrokken is moet de rechtbank daarom afgaan op het beschikbare beeldmateriaal, dat zich in het dossier bevindt en ter terechtzitting is getoond, hetgeen de politieambtenaren daarover hebben verklaard en hetgeen de verdachte zelf heeft verklaard.

De verdachte heeft ter terechtzitting ontkend op het strandfeest openlijk geweld te hebben gebruikt. Bij het tonen van de beelden ter terechtzitting heeft de verdachte verklaard dat hij zichzelf niet herkent. Hij heeft aangegeven dat hij geen zalmkleurig, maar een khaki-kleurig shirt droeg en dat hij het festivalterrein heeft verlaten op het moment dat de vechtpartijen begonnen.

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat verdachte bij de politie in zijn verhoor van 6 oktober 2009 een bekennende verklaring heeft afgelegd, in die zin dat hij daar heeft verklaard dat hij zichzelf op de beelden herkend als de man in het zalmkleurige overhemd.

Dat verhoor luidt letterlijk, voorzover van belang, als volgt:

V= verbalisanten

A= verdachte

V= je weet niet wie dit is?

A= nee

V= [voornaam verdachte], laten we even serieus doen. We zitten hier niet om een spelletje te spelen.

A= oh, ja nou, ik weet niet

V= is dat je antwoord

A= ja

V= […] Je gaat je daar een heleboel ellende mee op de hals halen he.

A= ja

V= Kijk, je ken... je moet ervoor zorgen [verdachte], dat je er zo goed mogelijk uitspringt hier hè. Als jij dit soort dingen al gaat verklaren. Dit gaat allemaal naar de rechter-commissaris. Dan zal de rechter-commissaris kunnen gaan denken, nou die jongen heeft gewoon wat te verbergen en die naait de boel een beetje. Laat ik het zo maar zeggen. Zo zal een officier het niet zeggen of een rechter-commissaris. Maar dit is op zich gewoon duidelijk. Daar hoeven we ook helemaal niet moeilijk om te doen. Dus ik snap ook niet waarom jij hierom moeilijk doet. Op dit moment, doe jij hier wat, nee (opm. wijzende naar de videobeelden). Je loopt mee met een groep. Je slaat niet, je schopt niet, je loopt mee. Zo lopen er een heleboel, alleen om nou te zeggen..van joh.. eh....kijk dat je op een gegeven moment over anderen ........ kijk er lopen er bij die je wel kent, daar ben ik van overtuigd, maar goed... dat is jouw verhaal of je daar over praat of niet. Maar als je nu over jezelf al moeilijk gaat doen

A= Ja, kijk, wat moet ik zeggen dan eh.... ik bedoel eh

[…]

V= je hebt aangegeven dat je op het feest geweest ben toch, met je vrienden. Nou we zijn zelf al een beetje achter die vrienden gekomen met de foto’s. Daar heb je ook niet moeilijk over gedaan. Op een gegeven moment heb je gewoon gezegd van, nou, die herken ik en die herken ik. Nou je hebt aangegeven dat je op het feest ben. Wat is nou.... Wat wat zou nou een reden zijn dat je zegt joh...ik zeg hier niks over.

A= Ja, ja dat ik wel een beetje zo ja. Ja, daar heb je gelijk in.

V= dus wie is dat (wijzend naar [verdachte] op de videobeelden)

A= ja, dat ben ik (lachend)

V= dat ben jij, nou oke. Zo moeilijk is dat niet, toch

[…]

A= je ziet mij niet uithalen hoor Kijk maar. Je ziet mij niets doen. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb niemand geslagen. Ik kijk alleen maar.’

De manier van bejegening door de verhorende verbalisanten, te weten door de verdachte veelvuldig en indringend te wijzen op de voor hem vermoedelijk nadelige consequenties van het afleggen van een verklaring (inhoudende dat hij zichzelf niet herkent) en door vervolgens de rol van de verdachte in de beelden af te zwakken door te zeggen dat verdachte niks deed, waardoor de verdachte er toe is gebracht te verklaren dat hij zichzelf herkent, leidt er naar het oordeel van de rechtbank toe dat niet gezegd kan worden dat de verdachte vrijwillig heeft verklaard zichzelf in de beelden te herkennen. Overigens heeft hij in dit verhoor ook niet bekend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van openlijk geweld op het strandfeest. Deze verklaring van verdachte kan derhalve niet voor het bewijs worden gebruikt. Daaraan doet niet af, dat verdachte ter terechtzitting een naar het oordeel van de rechtbank onaannemelijke verklaring heeft afgelegd over het tijdstip waarop hij die avond is thuisgekomen (rond 00.15 en 00.30 uur in Leiden).

De officier van justitie heeft aangegeven, dat de verklaring van verbalisant [verbalisant] als bewijs kan worden gebezigd. De rechtbank overweegt als volgt.

Verbalisant [verbalisant] heeft de verdachte op de beelden herkend als degene met het zalmkleurige overhemd. Deze persoon maakt deel uit van de groep die in de richting van de politie loopt, die een linie vormt, loopt in de groep naar voren en raapt iets op en gooit een voorwerp in de richting van de politie die op linie staat.

De rechtbank is met de raadsman van oordeel dat deze herkenning door verbalisant [verbalisant] niet voor het bewijs kan worden gebezigd, omdat deze verbalisant op 19 maart 2010 bij de rechter-commissaris heeft verklaard, dat hij zelf niet op het strandfeest aanwezig is geweest en verdachte, behalve eenmaal op afstand, nooit in persoon heeft ontmoet en hem slechts heeft herkend van niet door hemzelf gemaakte foto’s.

De rechtbank heeft ter terechtzitting en in raadkamer de beelden meerdere malen bekeken. De rechtbank heeft bij het bekijken van die beelden niet met volledige zekerheid kunnen vaststellen dat de verdachte voorkomt op die beelden. Zo is de persoon die op de beelden met het zalmkleurige overhemd te zien is duidelijk voller van postuur dan de verdachte op het moment van de terechtzittingen.

Op grond van het vorenoverwogene kan niet wettig en overtuigend worden bewezen, dat verdachte de aan hem tenlastegelegde feiten heeft begaan. De verdachte wordt daarom vrijgesproken van het aan hem ten onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde.

De rechtbank heeft ter terechtzitting van 23 maart 2010 de voorlopige hechtenis van verdachte geschorst. Het (geschorste) bevel tot voorlopige hechtenis zal worden opgeheven.

VORDERINGEN BENADEELDE PARTIJEN / SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL

Als benadeelde partijen hebben zich in het geding gevoegd ter vordering van vergoeding van immateriële schade bij wijze van voorschot tot een bedrag van € 200,= ter zake van de feiten 2 en 3, als in onderstaande tabel opgenomen:

Volgnr. Naam Woonplaats Immaterieel

1 XX Rotterdam € 200,--

2 XX Rotterdam € 200,--

3 XX Rotterdam € 200,--

4 XX Rotterdam € 200,--

5 XX Rotterdam € 200,--

6 XX Rotterdam € 200,--

7 XX Rotterdam € 200,--

8 XX Rotterdam € 200,--

9 XX Rotterdam € 200,--

10 XX Rotterdam € 200,--

11 XX Rotterdam € 200,--

12 XX Rotterdam € 200,--

13 XX Rotterdam € 200,--

14 XX Rotterdam € 200,--

15 XX Rotterdam € 200,--

16 XX Rotterdam € 200,--

17 XX Rotterdam € 200,--

18 XX Rotterdam € 200,--

19 XX Rotterdam € 200,--

20 XX Rotterdam € 200,--

21 XX Rotterdam € 200,--

22 XX Rotterdam € 200,--

23 XX Rotterdam € 200,--

24 XX Rotterdam € 200,--

25 XX Rotterdam € 200,--

26 XX Rotterdam € 200,--

27 XX Rotterdam € 200,--

28 YY Rotterdam € 200,--

29 XX Rotterdam € 200,--

30 XX Rotterdam € 200,--

31 YY Rotterdam € 200,--

32 YY Rotterdam € 200,--

33 XX Rotterdam € 200,--

34 XX Rotterdam € 200,--

35 XX Rotterdam € 200,--

36 XX Rotterdam € 200,--

37 YY Rotterdam € 200,--

38 XX Rotterdam € 200,--

39 XX Rotterdam € 200,--

40 XX Rotterdam € 200,--

41 XX Rotterdam € 200,--

42 XX Rotterdam € 200,--

43 ZZ Rotterdam € 200,--

44 ZZ Rotterdam € 200,--

De benadeelde partijen zullen in hun vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu aan de verdachte geen straf of maatregel is opgelegd en artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht geen toepassing heeft gevonden.

Nu de vorderingen van de benadeelde partijen niet-ontvankelijk zullen worden verklaard, zullen de benadeelde partijen worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte;

verklaart de benadeelde partijen [namen] niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partijen in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Leinarts, voorzitter,

en mrs. Van Dijke en Benaissa, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Balk, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 6 april 2010.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bij vonnis van 6 april 2010:

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

(Zaak Linie)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk één of meer

politieambtena(a)r(en) van het leven te beroven, althans opzettelijk zwaar

lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet

één of meer (met zand gevulde) fles(sen) en/of (een) ste(e)n(en) en/of (een)

hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of (een) fiets(en) en/of (andere)

(zware) voorwerp(en) naar en/of in de richting van die politieambtena(a)r(en)

heeft gegooid,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 287/47/45 Wetboek van Strafrecht)

(artikel 302/45 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

één of meer politieambtena(a)r(en) en/of de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het

leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte

en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend afgeteld en/of

(vervolgens)

- één of meer glas/glazen en/of beker(s) bier en/of (met zand gevulde)

fles(sen) en/of lampje(s)/lichtje(s) en/of (een) ste(e)n(en) en/of (een)

hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of (een) fiets(en) en/of

(andere) (zware) voorwerp(en) gegooid tegen en/of naar en/of in de richting

van die politieambtena(a)r(en) en/of

- geschopt en/of gegooid van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtena(a)r(en) en/of

- zich opgedrongen aan/tegen en/of (vervolgens) achtervolgd/achternagelopen

van die politieambtena(a)r(en) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) gedwongen achteruit naar en/of in de richting van

(gesloten) (een) (drang) hek(ken) te lopen en/of (vervolgens)

- die/dat (drang)hek(ken) omver getrapt/geschopt en/of geduwd (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) gedwongen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en/of (daarbij) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, deze dreigend de woorden toegevoegd: "Rotterdam Hooligans"

en/of "(Kanker)Joden" en/of "Kutwouten" en/of "Ik maak je af" en/of

"Kankerlijers", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

(artikel 285/47 Wetboek van Strafrecht)

2.

(Zaak Bar)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,, op of aan de openbare weg, te weten

op/nabij het strand van Hoek van Holland, in elk geval op of aan een openbare

weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meer

(vooralsnog) onbekend gebleven perso(o)n(en) (bezoekers van het feest

"Veronica's Sunset Groove"),

welk geweld bestond uit het meermalen, althans eenmaal, (telkens):

- zich opdringen aan/tegen en/of omsingelen/insluiten van die/dat onbekend

gebleven perso(o)n(en) en/of

- (vervolgens) achtervolgen/achternalopen van die onbekend gebleven

perso(o)n(en) en/of

- duwen van/tegen die onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of

- dreigend opheffen van (een) arm(en) en/of vuist(en) en/of (daarbij) (luid)

scanderen en/of roepen van de woorden: "Rotterdam Hooligans" en/of

"Joden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- trappen en/of schoppen in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd

en/of het lichaam van die/dat onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of

- slaan en/of stompen in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/of

het lichaam van die onbekend gebleven perso(o)n(en);

(artikel 141 Wetboek van Strafrecht)

3.

(Zaak Linie)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

op of aan de openbare weg, op/nabij het strand van Hoek van Holland,

in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft

gepleegd tegen één of meer politieambtena(a)r(en), en/of de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, welk geweld bestond uit het:

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend aftellen en/of

(vervolgens)

- gooien en/of werpen van één of meer glas/glazen en/of beker(s) bier en/of

(met zand gevulde) fles(sen) en/of lampje(s)/lichtje(s) en/of (een)

ste(e)n(en) en/of (een) hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of

(een) fiets(en) en/of (andere) (zware) voorwerp(en) tegen en/of naar en/of

in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of

- schoppen en/of gooien van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtena(a)r(en) en/of

- zich opdringen aan/tegen en/of (vervolgens) achtervolgen/achternalopen van

die politieambtena(a)r(en) en/of (vervolgens) die politieambtena(a)r(en)

te dwingen achteruit naar en/of in de richting van (gesloten) (een)

(drang)hek(ken) te lopen en/of (vervolgens)

- omver trappen/schoppen en/of duwen van die/dat (drang)hek(ken) (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) te dwingen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en/of

- (daarbij) (dreigend) (luid) scanderen en/of roepen van de woorden:

"Rotterdam Hooligans" en/of "(Kanker)Joden" en/of "Kutwouten" en/of "Ik maak

je af" en/of "Kankerlijers", althans woorden van gelijke aard en/of

strekking;

(artikel 141 Wetboek van Strafrecht)

Bijlage bij vonnis van 6 april 2010:

OVERZICHT BENADEELDE PARTIJEN

Met de in de hierboven genoemde politieambtenaren in de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten worden bedoeld:

[namen].