Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BL8100

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-03-2010
Datum publicatie
19-03-2010
Zaaknummer
10/611209-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Hoek van Holland-zaken: openlijk geweld tijdens strandrellen. LJN-nummers medeverdachten BL8098 en BL8099.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/611209-09

Datum uitspraak: 19 maart 2010

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1988 te [geboorteplaats],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres [adres],

raadslieden mrs. K.R. Verkaart en R.W. Koevoets, beiden advocaat te Rotterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 5 maart 2010.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officieren van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIEREN VAN JUSTITIE

De officieren van justitie mrs. Van Heemst en Klip hebben gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar met als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van Reclassering Nederland en dat de verdachte dient te voldoen aan een locatieverbod, een middelenverbod en een meldingsgebod;

- gevangenneming van de verdachte tegen de datum van de einduitspraak.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij

in de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, op de openbare weg, te weten

op/nabij het strand van Hoek van Holland, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen onbekend gebleven personen (bezoekers van het feest

"Veronica's Sunset Groove"),

welk geweld bestond uit het meermalen:

- zich opdringen aan/tegen die onbekend

gebleven personen en- vervolgens achtervolgen/achternalopen van die onbekend gebleven

personen en- duwen van/tegen die onbekend gebleven personen en

- dreigend opheffen van (een) arm(en) en/of vuist(en) en/of (daarbij) (luid)

scanderen en/of roepen van de woorden: "Rotterdam Hooligans" en/of

"Joden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- slaan en/of stompen in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/of

het lichaam van die onbekend gebleven personen.

2.

hij

in de periode van 22 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

op de openbare weg, op/nabij het strand van Hoek van Holland,

openlijk in vereniging geweld heeft

gepleegd tegen de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, welk geweld bestond uit het:

- hoorbaar voor die politieambtenaren schreeuwend aftellen en

(vervolgens)

- gooien van glazen en bekers bier en

met zand gevulde flessen en lampjes/lichtjes tegen en/of naar en/of

in de richting van die politieambtenaren en- schoppen van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtenaren en- zich opdringen aan/tegen en vervolgens achtervolgen/achternalopen van

die politieambtenaren en vervolgens die politieambtenaren

te dwingen achteruit naar en/of in de richting van dranghekken te lopen en

- omver trappen/schoppen en/of duwen van die/dat (drang)hek(ken) (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en vervolgens die

politieambtena(a)r(en) te dwingen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en- daarbij dreigend luid scanderen en roepen van de woorden:

"Rotterdam Hooligans" en/of "(Kanker)Joden" , althans woorden van gelijke aard en/of

strekking;

3.

hij

in de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

tezamen en in vereniging met anderen,

de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, heeft bedreigd met zware mishandeling, welke bedreiging bestond uit het

- gooien van glazen en bekersbier en

met zand gevuldeflessen en lampjes/lichtjes tegen en/of naar en/of

in de richting van die politieambtenaren en- schoppen van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtenaren en- zich opdringen aan/tegen envervolgens achtervolgen/achternalopen van

die politieambtenarenenvervolgensdie politieambtenaren

te dwingen achteruit naar en/of in de richting van dranghekken te lopen en

- omver trappen/schoppen en/of duwen van die/dat (drang)hek(ken) (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) envervolgens politieambtena(a)r(en) te dwingen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en- daarbij dreigendluid scanderen en roepen van de woorden:

"Rotterdam Hooligans" en/of "(Kanker)Joden" , althans woorden van gelijke aard en/of

strekking.

4.

hij

op 21 maart 2009 te Barendrecht,

op of aan de openbare weg, de Dorpsstraat-Oost, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1]

en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4], welk geweld bestond

uit het:

- dreigend naar die [slachtoffer 1]

en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4], toelopen en

- bij, die [slachtoffer 1]

en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4], gaan staan en naar die [slachtoffer 1]

en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4], roepen: "Waar is mijn neger" en: "Zijn dat ze", en

vervolgens stompen en/of slaan en/of

schoppen en/of trappen op/tegen het lichaam van die [slachtoffer 1] en/of van die

[slachtoffer 2] en/of van die [slachtoffer 3] en/of van die [slachtoffer 4].

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud dan wel de opgave van de bewijsmiddelen.

NADERE BEWIJSMOTIVERINGEN

Feit 1.

Namens de verdachte is aangevoerd dat hij niet bewust deel uitmaakte van de groep die in de buurt van de bar feestgangers in elkaar sloeg. In zijn woede richtte de verdachte zich op één bepaald individu, die juist daarvoor zijn vriendin een duw had gegeven. De verdachte heeft (uitsluitend) die persoon opgezocht en hem vervolgens in de buurt van de bar geslagen. Daarna is hij dezelfde persoon achterna gelopen en heeft hij hem nogmaals geslagen. Dat de verdachte geen deel uitmaakte van de vechtende groep blijkt volgens de verdediging ook uit het feit dat de verdachte als een van de weinigen in deze groep niet zijn armen heeft opgeheven. Evenmin heeft hij leuzen gescandeerd. De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

In de avond/nacht van zaterdag 22 augustus op zondag 23 augustus 2009 vond op het strand van Hoek van Holland een feest plaats, genaamd “Veronica’s Sunset Grooves”. Op beelden, opgenomen vanaf een verhoging in de buurt van een bartent op dat feest, is te zien dat een grote groep personen twee of drie mannen, die kennelijk niet tot die zelfde groep behoren, schoppen en slaan. Te zien is dat deze mannen worden ingesloten en dat door de groep rake klappen worden uitgedeeld. Vervolgens baant de groep zich al vechtend een weg langs de bar. Tijdens de vechtpartij steken een hoop mensen uit de groep hun handen in de lucht en worden er leuzen gescandeerd.

Het aandeel van de verdachte gaat gezien deze beelden aanmerkelijk verder dan door de verdediging is betoogd. De verdachte is goed zichtbaar op de ter terechtzitting getoonde beelden met de code OPN.MOV.008.099. Te zien is dat in de buurt van de bar een man door meerdere personen wordt geslagen. Een tweede man probeert de vechtenden uit elkaar te halen. Dit lijkt in eerste instantie te lukken, maar al snel krijgt ook deze man klappen en trappen van meerdere personen. Op dat moment baant de verdachte, gekleed in een wit shirt met lange mouwen met de opdruk ‘Cock of the Year’, zich door de menigte naar voren. Hij benadert de tweede man van achteren en slaat hem vervolgens driemaal met kracht op het hoofd. Ondertussen wordt de man ook door andere personen geslagen De man ziet dan kans weg te lopen, maar een grote groep personen, onder wie de verdachte, achtervolgt hem. De verdachte weet zich door de groep heen een weg naar voren te banen en de inmiddels op de grond liggende man te bereiken. De man wordt op dat moment door meerdere personen uit de groep waar de verdachte zich in bevindt, geslagen en geschopt. De verdachte slaat de man nogmaals met de linkervuist. Hierna loopt hij met de hele groep achter de vluchtende man aan, terwijl de leus ‘Rotterdam Hooligans’ wordt gescandeerd. Onderweg geeft de verdachte een andere man, gekleed in een ruitjesoverhemd, zonder enige aanleiding, een vuistslag met zijn rechterarm.

Door zijn voortgezette aanwezigheid in een groep die geweld pleegde tegen diverse feestgangers, terwijl hij wel in gelegenheid was om weg te gaan, heeft de verdachte er bewust voor gekozen om onderdeel uit te maken van deze groep. Het verweer dat de man die door de verdachte als eerste werd geslagen, kort daarvoor de vriendin van de verdachte zou hebben geduwd, mist feitelijke grondslag en wordt reeds om die reden verworpen.

Door zelf een aantal feestgangers te slaan, heeft de verdachte voorts bijgedragen aan de sfeer van ontremming die heerste binnen de groep. Hierdoor heeft hij het door de groep geuite geweld welbewust bevorderd. Aldus heeft hij een voldoende wezenlijke bijdrage geleverd aan het door de groep gepleegde openlijke geweld, zodat hij dat geweld in vereniging heeft gepleegd.

Feiten 2 en 3.

Namens de verdachte is aangevoerd dat de verdachte zich niet heeft schuldig gemaakt aan het openlijke geweld tegen en de bedreiging van de agenten. Hiertoe is gesteld dat de verdachte geen van de onder de respectievelijke gedachtenstreepjes opgenomen uitvoeringshandelingen heeft begaan. Volgens de raadslieden heeft hij zich wel nieuwsgierig opgesteld in de omgeving van de agenten, maar is niet te zien dat hij iets roept, gooit, schopt of hekken omver gooit. Nu wettig en overtuigend bewijs ontbreekt dat de verdachte een significante bijdrage aan het openlijk geweld heeft geleverd en ook van een nauwe en bewuste samenwerking met betrekking tot de bedreiging van de agenten geen sprake is geweest dient de verdachte te worden vrijgesproken van het hem onder 2 en 3 ten laste gelegde.

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

Na eerdere wanordelijkheden op het feest “Veronica’s Sunset Grooves”, ontstonden er aan het einde van de avond ongeregeldheden waarbij bezoekers hun agressie botvierden op de aanwezige politie. De politieagenten die zich belaagd zien door een grote groep mensen trekken zich, opgesteld in linie, terug richting nooduitgang. Op de zich in het dossier bevindende en ter terechtzitting getoonde videobeelden is te zien dat zij daarbij op korte afstand worden gevolgd door een grote groep die leuzen scandeert zoals ‘Rotterdam Hooligans’, ‘kankerjoden’ en ‘joden’. Ook is te zien dat er diverse voorwerpen naar de agenten worden gegooid. Het lukt de agenten om via de nooduitgang achter de hekken te komen. De hekken worden echter meteen besprongen en omver getrokken, waarna de menigte zich massaal naar voren beweegt en de politieagenten bekogelt met voorwerpen, waaronder met zand gevulde flessen.

Voor wat betreft de rol van de verdachte is op de beelden te zien dat de verdachte, die gekleed is in een wit shirt met lange mouwen met de opdruk ‘Cock of the Year’, meeloopt met de groep die zich op korte afstand van de agenten bevindt en die de agenten belaagt. Met name op de ter terechtzitting getoonde beelden met de code OPN.MOV.015.097, waarvan de verdachte ter terechtzitting verklaart dat hij zich op die beelden herkent, is duidelijk af te leiden dat op het moment dat de agenten zich in een linie – via de tenten waar de muntenverkoop plaatsvindt – terugtrekken, de verdachte zich met de groep in die richting mee beweegt. Op het ogenblik dat de groep zich even terugtrekt, is de verdachte zichtbaar in de voorste gelederen van die groep, op enkele meters van de politielinie. De verdachte kijkt in de richting van de agenten. Op de ter terechtzitting getoonde beelden van de ‘bodycam’ met de code OPN.MOV.032.001, is te zien en te horen dat de groep vervolgens ‘joden’ scandeert, en dat er met voorwerpen gegooid wordt in de richting van de agenten. In het gedeelte tussen 01:48 en 01:57 is de verdachte binnen die groep waar te nemen. De verdachte beweegt duidelijk in de richting van de agenten, waarvan sommigen inmiddels duidelijk zichtbaar hun wapenstok hadden getrokken.

Het aandeel van de verdachte gaat gezien deze beelden aanmerkelijk verder dan door de verdediging is betoogd. De verdachte staat, in ieder geval op enig moment, vooraan in de groep, op korte afstand tegenover agenten bij wie de paniek zichtbaar en hoorbaar is toegeslagen, terwijl die groep met geweld en bedreiging daarmee de agenten opjaagt richting de nooduitgang. In plaats van zich te distantiëren van dit geweld en de groep, loopt de verdachte mee met die groep in dezelfde richting als de politieagenten. Hij staat op een gegeven moment vooraan in de groep en beweegt in de richting van de agenten, waarbij hij een schoppende beweging maakt.

Door zijn voortgezette aanwezigheid in de groep die geweld pleegde tegen de agenten, terwijl hij wel de gelegenheid had om weg te gaan, heeft de verdachte er bewust voor gekozen deel uit te maken van deze groep.

Door vooraan in de groep te staan, in het volle zicht van de agenten en mee te doen aan het achterna lopen en het zich opdringen aan die agenten en hen zo te dwingen achteruit te gaan, heeft de verdachte voorts een voldoende wezenlijke bijdrage geleverd aan het door de groep gepleegde openlijke geweld tegen de agenten, zodat hij dat geweld in vereniging heeft gepleegd. Voor het in vereniging bedreigen van de politiemensen geldt hetzelfde.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1. openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen;

De eendaadse samenloop van

2. openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen

en

3. medeplegen van bedreiging met zware mishandeling;

4. openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.

De feiten zijn strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich in de avond/nacht van 22 augustus op 23 augustus 2009 op het strandfeest “Veronica’s Sunset Grooves” te Hoek van Holland schuldig gemaakt aan het plegen van openlijk geweld. Hij maakte deel uit van een groep die op die avond feestgangers in elkaar heeft geslagen. Personen uit die groep hebben daarbij krachtig met de vuist willekeurige slachtoffers tegen rug en achterhoofd geslagen. Tijdens de vechtpartij, werden leuzen gescandeerd als ‘Rotterdam Hooligans’ en ‘Joden’. De verdachte heeft daarbij zelf ook minstens twee personen, zonder aanleiding en zonder pardon, geslagen en gestompt.

Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan openlijk geweld tegen en bedreiging van politieagenten op datzelfde strandfeest door de agenten achterna te lopen en zo de agenten te dwingen achteruit te gaan. Hij maakte deel uit van een groep die naast het scanderen van leuzen en het opdrijven van de agenten, de agenten bekogelde met verschillende voorwerpen. De agenten hebben daarbij voor hun leven gevreesd. De bijlage bij hun respectievelijke vorderingen benadeelde partij beschrijft de angst en paniek die zich van hen meester maakte. Zij hadden het gevoel in een oorlog te zijn terechtgekomen en betwijfelden of zij hun gezinnen nog zouden zien. Het is mede door het handelen van de verdachte dat het die bewuste nacht zo uit de hand is gelopen. De rechtbank rekent hem dat zwaar aan. Voor velen is dat wat een plezierig feest had kunnen zijn, geëindigd in een vervelende en angstige ervaring. De verdachte heeft door zijn handelwijze hieraan bijgedragen. Bovendien heeft hij door die handelwijze het gezag van de politiefunctionarissen ernstig ondermijnd.

Enige maanden voorafgaand aan het bovenstaande heeft de verdachte zich eveneens schuldig gemaakt aan openlijk geweld. Een viertal fietsers werd door een groep van vijf personen, onder wie de verdachte, aangevallen. Een van de slachtoffers heeft hierbij een breuk in zijn oogkas en in een wand van de kaakbijholte opgelopen en een ander heeft een wond in zijn gezicht moeten laten hechten. Daarbij heeft de verdachte, uit het niets, een van de slachtoffers meermalen geschopt.

Openlijke geweldpleging en bedreiging zijn ernstige strafbare feiten die niet alleen gevoelens van onveiligheid en angst in het leven roepen bij de slachtoffers, maar ook bij degenen die er getuige van zijn.

Op dergelijke feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van enige duur.

Op 26 november 2009 is door Reclassering Nederland over de verdachte gerapporteerd. Als criminogene factoren worden het drugsgebruik en de denkpatronen, gedrag en vaardigheden van de verdachte aangemerkt. Hij lijkt zich tijdens een ruzie er moeilijk toe te kunnen zetten om gewoon weg te lopen en het erop lijkt dat hij voor zichzelf een kier open houdt om zonodig een misstap te kunnen begaan. Verdachte gaat dan verhaal halen, wat uitloopt op het uitdelen van klappen. Een inschatting van het recidiverisico is niet mogelijk gebleken, omdat de verdachte zich bij de Reclassering op zijn zwijgrecht heeft beroepen. De door de raadslieden gemaakte inschatting dat het recidiverisico van de verdachte laag zou zijn, mist dan ook feitelijke grondslag.

In een aanvullend adviesrapport van 15 februari 2010 heeft de reclassering aangegeven, om herhaling van het groepsgedrag te voorkomen, als bijzondere voorwaarden een locatieverbod, een meldingsgebod en een middelenverbod te adviseren.

De officieren van justitie hebben in hun eis oplegging van een aantal bijzondere voorwaarden gevraagd om herhaling van het tijdens het evenement vertoonde (groeps)gedrag zo effectief mogelijk te voorkomen en hebben aangegeven dat een door hen voorgesteld strafrechtelijk evenementenverbod met meldingsgebod en middelenverbod een relevante toegevoegde waarde heeft. De officieren van justitie hebben in een bijlage bij het requisitoir aangegeven om hoeveel en welke (risicovolle) evenementen het zou gaan.

De raadslieden hebben hiertegen gemotiveerd verweer gevoerd.

De rechtbank is van oordeel dat het verzochte evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod in het kader van op te leggen bijzondere voorwaarden voldoende concreet en bepaald is, gelet op het in de door het Openbaar Ministerie ter zitting overgelegde en aan dit vonnis gevoegde bijlage genoemde aantal van de evenementen, alsmede de aard, tijdperiode, duur en omvang daarvan. Naar verwachting zal het evenementen betreffen die qua omvang en aantal bezoekers gelijk zullen zijn aan strandfeest “Veronica’s Sunset Grooves”. Een uitzondering hierop vormt Koninginnedag. Hiervoor geldt het verbod slechts indien het een georganiseerd evenement betreft op een plaats waarbij een menigte mensen wordt verwacht. De rechtbank heeft hierbij in ogenschouw genomen dat het evenementenverbod met de daaraan gekoppelde meldingsplicht en middelenverbod, aanmerkelijke gevolgen heeft voor de vrijheid van de verdachte om op de evenementdagen de door hem gewenste (privé-) activiteiten te ontplooien. Mede in verband daarmee heeft de rechtbank een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds de noodzaak om vanuit generaal preventief oogpunt een evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod op te leggen en anderzijds de in het geding zijnde belangen van de verdachte. De rechtbank is van oordeel dat de noodzaak vanuit het oogpunt van generale preventie zwaarder weegt dan de belangen van de verdachte.

De rechtbank is - alles afwegende - van oordeel dat er voldoende gronden zijn om de verdachte naast de na te vermelden straf en bijzondere voorwaarden, in het kader van de bijzondere voorwaarden ook een evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod op te leggen, alsmede de verplichting tot het volgen van een agressieregulatietraining bij het DOK of een vergelijkbare instantie.

Bij het bepalen van de duur van de op te leggen straf is in het nadeel van de verdachte in aanmerking genomen dat hij blijkens het op zijn naam gestelde uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 17 februari 2010 reeds eerder is veroordeeld voor een geweldsfeit. Daarbij wordt ook betrokken dat de delicten worden gekenmerkt door onverklaarbaar en onbeheerst geweld. De rechtbank tekent daarbij ook nog aan dat de verdachte ter terechtzitting geen oprecht teken van berouw getoond heeft.

De officier van justitie heeft de gevangenneming van de verdachte gevorderd. De vordering tot gevangenneming wordt toegewezen, omdat er vrees bestaat dat de verdachte opnieuw een feit begaat waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Dit bevel wordt apart geminuteerd.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

VORDERING BENADEELDE PARTIJ / SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL

Als benadeelde partijen hebben zich door tussenkomst van de raadsvrouwe mr. Van der Klauw, advocaat te Rotterdam, in het geding gevoegd ter vordering van vergoeding van immateriële schade bij wijze van voorschot tot een bedrag van € 200,= ter zake van de feiten 1 en 2, als in onderstaande tabel opgenomen:

Volgnr. Naam Woonplaats Immaterieel

1 XX Rotterdam € 200,--

2 XX Rotterdam € 200,--

3 XX Rotterdam € 200,--

4 XX Rotterdam € 200,--

5 XX Rotterdam € 200,--

6 XX Rotterdam € 200,--

7 XX Rotterdam € 200,--

8 XX Rotterdam € 200,--

9 XX Rotterdam € 200,--

10 XX Rotterdam € 200,--

11 XX Rotterdam € 200,--

12 XX Rotterdam € 200,--

13 XX Rotterdam € 200,--

14 XX Rotterdam € 200,--

15 XX Rotterdam € 200,--

16 XX Rotterdam € 200,--

17 XX Rotterdam € 200,--

18 XX Rotterdam € 200,--

19 XX Rotterdam € 200,--

20 XX Rotterdam € 200,--

21 XX Rotterdam € 200,--

22 XX Rotterdam € 200,--

23 XX Rotterdam € 200,--

24 XX Rotterdam € 200,--

25 XX Rotterdam € 200,--

26 XX Rotterdam € 200,--

27 XX Rotterdam € 200,--

28 XX Rotterdam € 200,--

29 YY Rotterdam € 200,--

30 XX Rotterdam € 200,--

31 XX Rotterdam € 200,--

32 YY Rotterdam € 200,--

33 YY Rotterdam € 200,--

34 XX Rotterdam € 200,--

35 XX Rotterdam € 200,--

36 XX Rotterdam € 200,--

37 XX Rotterdam € 200,--

38 YY Rotterdam € 200,--

39 XX Rotterdam € 200,--

40 XX Rotterdam € 200,--

41 XX Rotterdam € 200,--

42 XX Rotterdam € 200,--

43 XX Rotterdam € 200,--

44 XX Rotterdam € 200,--

45 XX Rotterdam € 200,--

De verdediging heeft betoogd dat een groot aantal van deze benadeelde partijen zich niet rechtsgeldig in het geding hebben gevoegd, omdat een handtekening ontbreekt onder de machtiging van mr. Van der Klauw.

De rechtbank stelt vast dat die raadsvrouwe ter terechtzitting heeft verklaard nadrukkelijk namens alle benadeelde partijen gevolmachtigd te zijn om de vordering in te dienen in het geding tegen de verdachte. De rechtbank zal daar hierna van uitgaan, nu er geen aanwijzingen zijn voor het tegendeel.

De verdediging heeft voorts betoogd dat de benadeelde partijen [nummers 44 en 45] niet ontvankelijk dienen te worden verklaard, omdat er geen aangifte van die personen in het dossier voorhanden is. Voor wat betreft de benadeelde partij De Jonge is betoogd dat er geen onderbouwing van zijn vordering is bijgevoegd.

De rechtbank overweegt dat er inderdaad geen aangiften van [nummers 44 en 45] in het dossier zitten, doch dat uit andere zich in het dossier bevindende processen-verbaal kan worden opgemaakt dat zij zich wel hebben bevonden in de groep agenten. Zij worden immers beiden bij naam genoemd door collega’s. Voor wat betreft de vordering van [nummer 11] merkt de rechtbank op dat op 4 maart is binnengekomen een schrijven van de raadsvrouwe Van der Klauw, inhoudende dat de onderbouwing van de schade voor al haar cliënten dezelfde is. Deze wordt dus ook geacht te gelden voor de vordering van [nummer 11].

De benadeelde partijen YY, werkzaam bij de Bereden Brigade van de Politie-Rotterdam-Rijnmond zullen in hun vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu niet is komen vast te staan dat de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd rechtstreeks verband houdt met de onder 2 en 3 bewezen verklaarde feiten.

Nu de vorderingen van de benadeelde partijen YY niet-ontvankelijk zullen worden verklaard, zullen deze benadeelde partijen worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vorderingen gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

Nu is komen vast te staan dat aan de overige benadeelde partijen als gevolg van de bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks schade is toegebracht en de gevorderde schadevergoedingen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen, zullen de vorderingen als voorschot worden toegewezen.

Nu de verdachte de strafbare feiten ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend samen met meerdere mededaders heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en voor zover de mededader(s) de benadeelde partijen betalen is de verdachte in zoverre jegens de benadeelde partijen van deze betalingsverplichting bevrijd.

Nu de vordering van de benadeelde partijen (in overwegende mate) zullen worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 36f, 47, 55, 57, 141 en 285 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het de onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de tijd van 15 (vijftien) maanden;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 4 (vier) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten;

stelt daarbij een proeftijd vast van 2 (twee) jaren; de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien:

- de veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

- de veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft;

stelt als bijzondere voorwaarden:

- dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen die zullen worden gegeven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, zolang deze instelling dit noodzakelijk vindt, welke aanwijzingen mede kunnen inhouden het volgen van een agressieregulatietraining bij Het DOK of een vergelijkbare instantie;

- een locatieverbod, een meldingsgebod en een middelenverbod, inhoudende:

- het verbod dat de veroordeelde zich gedurende de periode van 30 april 2010 tot en met 31 december 2010 bevindt op de tien evenementen zoals genoemd in de bij dit vonnis behorende bijlage;

- het gebod dat de veroordeelde zich meldt op de dagen en tijdstippen waarop deze tien evenementen plaatsvinden, bij een politiebureau genoemd in de bij dit vonnis behorende bijlage;

- het verbod dat de veroordeelde in publiek toegankelijke ruimten op de dagen en de tijdstippen waarop de tien evenementen zoals genoemd in de bij dit vonnis behorende bijlage plaatsvinden alcohol en drugs gebruikt;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

wijst de vorderingen van de benadeelde partijen als voorschot toe als opgenomen in onderstaande tabel en veroordeelt de verdachte deze bedragen tegen kwijting te betalen eveneens als opgenomen in onderstaande tabel, met dien verstande dat indien en voor zover zijn mededader(s) betalen de verdachte in zoverre van deze verplichting is bevrijd;

veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op, inhoudende de verplichting aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partijen voornoemd te betalen de bedragen zoals in onderstaande tabel opgenomen, bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van het aantal dagen zoals eveneens opgenomen in onderstaande tabel, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door zijn mededader(s), tevens geldt als betaling aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partijen en omgekeerd;

Nr. naam wonende bedrag zegge vervangende hechtenis

1 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

2 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

3 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

4 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

5 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

6 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

7 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

8 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

9 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

10 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

11 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

12 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

13 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

14 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

15 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

16 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

17 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

18 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

19 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

20 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

21 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

22 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

23 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

24 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

25 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

26 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

27 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

28 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

29 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

30 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

31 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

32 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

33 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

34 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

35 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

36 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

37 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

38 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

39 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

40 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

41 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 2 dagen

verklaart de benadeelde partijen YY niet-ontvankelijk in de vordering; bepaalt dat de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de benadeelde partijen YY in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt en begroot deze kosten op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Van der Groen, voorzitter,

en mrs. Van den Enden en Rapmund, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Balk, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 19 maart 2010.

Bijlage bij vonnis van 19 maart 2010:

RISICOVOLLE EVENEMENTEN

1. Koninginnedag (indien het een georganiseerd evenement betreft op een plaats waarbij een menigte mensen wordt verwacht)/Koninginnedance op 30 april 2010

2. Bevrijdingsfestival op 5 mei 2010

3. Opening strandseizoen op 13 mei 2010

4. Musica Republica op 4, 5 en 6 juni 2010

5. Paardenmarkt in IJsselmonde 20 of 26 t/m 2 juli 2010

6. Metropolis op 4 juli 2010

7. 100% NL (Hoek van Holland) op 14 augustus 2010

8. Nieuw dance-event in het Zuiderpark (indien doorgang)

9. Nightmare Ahoy Rotterdam datum in 2010 nog onbekend

10. Nieuwjaarsfeest op 31 december 2010

Verdachte dient zich tijdens genoemde evenementen te melden op het politiebureau te:

Capelle aan den IJssel (Slotlaan)

of

Spijkenisse.

Bijlage bij vonnis van 19 maart 2010:

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

(Zaak Bar)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,, op of aan de openbare weg, te weten

op/nabij het strand van Hoek van Holland, in elk geval op of aan een openbare

weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meer

(vooralsnog) onbekend gebleven perso(o)n(en) (bezoekers van het feest

"Veronica's Sunset Groove"),

welk geweld bestond uit het meermalen, althans eenmaal, (telkens):

- zich opdringen aan/tegen en/of omsingelen/insluiten van die/dat onbekend

gebleven perso(o)n(en) en/of

- (vervolgens) achtervolgen/achternalopen van die onbekend gebleven

perso(o)n(en) en/of

- duwen van/tegen die onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of

- dreigend opheffen van (een) arm(en) en/of vuist(en) en/of (daarbij) (luid)

scanderen en/of roepen van de woorden: "Rotterdam Hooligans" en/of

"Joden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- trappen en/of schoppen in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd

en/of het lichaam van die/dat onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of

- slaan en/of stompen in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/of

het lichaam van die onbekend gebleven perso(o)n(en);

(artikel 141 Wetboek van Strafrecht)

2.

(Zaak Linie)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

op of aan de openbare weg, op/nabij het strand van Hoek van Holland,

in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft

gepleegd tegen één of meer politieambtena(a)r(en) en of de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, welk geweld bestond uit het:

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend aftellen en/of

(vervolgens)

- gooien en/of werpen van één of meer glas/glazen en/of beker(s) bier en/of

(met zand gevulde) fles(sen) en/of lampje(s)/lichtje(s) en/of (een)

ste(e)n(en) en/of (een) hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of

(een) fiets(en) en/of (andere) (zware) voorwerp(en) tegen en/of naar en/of

in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of

- schoppen en/of gooien van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtena(a)r(en) en/of

- zich opdringen aan/tegen en/of (vervolgens) achtervolgen/achternalopen van

die politieambtena(a)r(en) en/of (vervolgens) die politieambtena(a)r(en)

te dwingen achteruit naar en/of in de richting van (gesloten) (een)

(drang)hek(ken) te lopen en/of (vervolgens)

- omver trappen/schoppen en/of duwen van die/dat (drang)hek(ken) (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) te dwingen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en/of

- (daarbij) (dreigend) (luid) scanderen en/of roepen van de woorden:

"Rotterdam Hooligans" en/of "(Kanker)Joden" en/of "Kutwouten" en/of "Ik maak

je af" en/of "Kankerlijers", althans woorden van gelijke aard en/of

strekking;

(artikel 141 Wetboek van Strafrecht)

3.

(Zaak Linie)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

één of meer politieambtena(a)r(en) en of de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het

leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte

en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend afgeteld en/of

(vervolgens)

- één of meer glas/glazen en/of beker(s) bier en/of (met zand gevulde)

fles(sen) en/of lampje(s)/lichtje(s) en/of (een) ste(e)n(en) en/of (een)

hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of (een) fiets(en) en/of

(andere) (zware) voorwerp(en) gegooid tegen en/of naar en/of in de richting

van die politieambtena(a)r(en) en/of

- geschopt en/of gegooid van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtena(a)r(en) en/of

- zich opgedrongen aan/tegen en/of (vervolgens) achtervolgd/achternagelopen

van die politieambtena(a)r(en) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) gedwongen achteruit naar en/of in de richting van

(gesloten) (een) (drang) hek(ken) te lopen en/of (vervolgens)

- die/dat (drang)hek(ken) omver getrapt/geschopt en/of geduwd (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) gedwongen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en/of (daarbij) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, deze dreigend de woorden toegevoegd: "Rotterdam Hooligans"

en/of "(Kanker)Joden" en/of "Kutwouten" en/of "Ik maak je af" en/of

"Kankerlijers", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

(artikel 285/47 Wetboek van Strafrecht)

4.

(parketnummer 10/702890/09)

hij

op of omstreeks 21 maart 2009

te Barendrecht,

op of aan de openbare weg, de Dorpsstraat-Oost, in elk geval op of aan een

openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], welk geweld bestond

uit het:

- met een auto naar die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

rijden en/of

- (vervolgens) uit die auto te stappen en/of

- (dreigend) naar die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

toelopen en/of

- bij, althans in de nabijheid van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] gaan staan en/of naar die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] roepen: "Waar is mijn neger" en/of: "Zijn dat ze", althans

woorden van een dergelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

(vervolgens) meermalen, althans éénmaal (telkens), stompen en/of slaan en/of

schoppen en/of trappen op/tegen het lichaam van die [slachtoffer 1] en/of van die

[slachtoffer 2] en/of van die [slachtoffer 3] en/of van die [slachtoffer 4];

(artikel 141 Wetboek van Strafrecht)

Bijlage bij vonnis van 19 maart 2010:

OVERZICHT BENADEELDE PARTIJEN

Met de in de hierboven genoemde politieambtenaren in de onder 2 en 3

tenlastegelegde feiten worden bedoeld:

[namen]