Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BL4553

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-02-2010
Datum publicatie
19-02-2010
Zaaknummer
10/611224-09
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2012:BY3545, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Hoek van Holland-zaken: openlijk geweld tijdens strandrellen. De verdachte is veroordeeld voor het plegen van openlijk geweld tegen en bedreiging van van politieagenten op het strandfeest Veronica's Sunset Grooves dat in de avond/nacht van 22 op 23 augustus 2009 plaatsvond in Hoek van Holland. Aan de verdachte is een gevangenisstraf opgelegd van 8 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Voorts is tenuitvoerlegging gelast van een eerder aan hem voorwaardelijk opgelegde jeugddetentie voor de duur van twee maanden.

Op vordering van het OM heeft de rechtbank een deels onvoorwaardelijk en deels voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd waaraan de bijzondere voorwaarde is verbonden dat de betrokkenen gedurende een jaar een aantal specifieke evenementen, vermeld op een daaroe door het OM vervaardigde lijst, niet mogen bezoeken. Deze evenementen zijn qua omvang danwel bezoekersaantal te vergelijken met het strandfeest in Hoek van Holland. Aldus is het evenementenverbod voldoende gespecificeerd en voor tenuitvoerlegging vatbaar. Genoemde lijst is door de rechtbank aan het vonnis gehecht en daarom voldoende kenbaar voor de betrokkene. De rechtbank heeft aldus, gezien de persoon van de verdachte en zijn gedrag - in heden en verleden - in dit opzicht voldoende aanleiding gezien de betreffende voorwaarde op te leggen. De rechtbank heeft de verdachte verder veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan de direct betrokken politieagenten.

LJN-nummers medeverdachten: BL 4549, BL4551, BL4552 en BL4554.

Eerdere veroordelingen in deze zaak zijn terug te vinden onder de LJN-nummers BL1680, BL1681, BL1682 en BL1683.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/611224-09

Datum uitspraak: 19 februari 2010

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte],

[geboortedatum en geboortedatum verdachte],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres [adres en woonplaats verdachte],

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Haaglanden, Huis van Bewaring locatie 'Zoetermeer' te Zoetermeer,

raadsvrouw mr. Y.M. Schrevelius, advocaat te Rotterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 5 februari 2010.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIEREN VAN JUSTITIE

De officieren van justitie mr. Van Heemst en mr. Klip hebben gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar en als bijzondere voorwaarde dat de verdachte dient te voldoen aan een locatieverbod, een middelenverbod en een meldingsgebod.

VORDERING TENUITVOERLEGGING VOORWAARDELIJKE VEROORDELING

De officieren van justitie hebben gevorderd dat de tenuitvoerlegging zal worden gelast van de jeugddetentie groot 2 (twee) maanden die aan de verdachte voorwaardelijk is opgelegd bij vonnis d.d. 23 augustus 2006 van de kinderrechter in deze rechtbank.

De officieren van justitie hebben op de terechtzitting gepersisteerd bij de vordering.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

hij

in de periode van 22 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

op de openbare weg, op/nabij het strand van Hoek van Holland,

openlijk in vereniging geweld heeft

gepleegd tegen politieambtenaren, [namen verbalisanten] welk geweld bestond uit het:

- gooien van glazen en bekers bier en

met zand gevulde flessen en lampjes/lichtjes tegen en/of naar en/of

in de richting van die politieambtenaren en- schoppen van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtenaren en- zich opdringen aan/tegen envervolgens achtervolgen/achternalopen van

die politieambtenaren en vervolgens die politieambtenaren

te dwingen achteruit naar en/of in de richting van dranghekken te lopen en

- omver trappen/schoppen en/of duwen van die/dat (drang)hek(ken) (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en vervolgens die

politieambtena(a)r(en) te dwingen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en- daarbij dreigendluid scanderen en roepen van de woorden:

"Rotterdam Hooligans" en/of "(Kanker)Joden", althans woorden van gelijke aard en/of

strekking;

2.

hij

in de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

tezamen en in vereniging met anderen,

politieambtenaren [namen verbalisanten], heeft bedreigd met zware mishandeling, immers hebben verdachte

en zijn mededadersopzettelijk

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend aftellen en/of

(vervolgens)

- gooien van glazen en bekers bier en

met zand gevulde flessen en lampjes/lichtjes tegen en/of naar en/of

in de richting van die politieambtenaren en- schoppen van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtenaren en- zich opdringen aan/tegen envervolgens achtervolgen/achternalopen van

die politieambtenaren en vervolgens die politieambtenaren

te dwingen achteruit naar en/of in de richting van dranghekken te lopen en

- omver trappen/schoppen en/of duwen van die/dat (drang)hek(ken) (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) env ervolgens politieambtena(a)r(en) te dwingen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en- daarbij dreigendluid scanderen en roepen van de woorden:

"Rotterdam Hooligans" en/of "(Kanker)Joden" , althans woorden van gelijke aard en/of strekking

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud dan wel de opgave van de bewijsmiddelen.

NADERE BEWIJSMOTIVERING

Namens de verdachte is aangevoerd dat het eerste verhoor van het bewijs moet worden uitgesloten omdat hij voorafgaande aan het eerste verhoor niet door een raadsman/vrouw is bezocht.

Voorts is namens de verdachte aangevoerd dat op de bewegende beelden slechts een afbeelding van een trui te zien is. Volgens de raadsvrouw is een dergelijke trui geen unicum en worden in de jongerenscène deze truien veel gedragen. Op de beelden zijn geen specifieke persoonskenmerken te onderscheiden. Ook de medeverdachte [naam medeverdachte], die aanvankelijk bij de politie een belastende verklaring over de verdachte heeft afgelegd die hij bij het getuigenverhoor bij de rechter-commissaris weer heeft ingetrokken, heeft noch zichzelf noch de verdachte op de opname herkend. Nu wettig en overtuigend bewijs ontbreekt dat de verdachte een significante bijdrage aan het openlijk geweld heeft geleverd en ook van een nauwe en bewuste samenwerking geen sprake is geweest dient de verdachte te worden vrijgesproken van het hem ten laste gelegde.

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

In de avond/nacht van zaterdag 22 augustus op zondag 23 augustus 2009 vond op het strand van Hoek van Holland een feest plaats, genaamd “Veronica’s Sunset Grooves”. Na eerdere wanordelijkheden op dat feest, ontstonden er aan het einde van de avond ongeregeldheden waarbij bezoekers hun agressie botvierden op de aanwezige politie. De politieagenten die zich belaagd zien door een grote groep mensen trekken zich, opgesteld in linie, terug richting nooduitgang. Op de zich in het dossier bevindende videobeelden is te zien dat zij daarbij op korte afstand worden gevolgd door een grote groep die leuzen scandeert zoals Rotterdam Hooligans, kankerjoden en joden. Ook is te zien dat er diverse voorwerpen naar de agenten worden gegooid. Het lukt de agenten om via de nooduitgang achter de hekken te komen. De hekken worden echter meteen besprongen en omver getrokken, waarna de menigte massaal naar voren beweegt en de politieagenten bekogelt met voorwerpen.

Het verweer dat de verklaring van de verdachte in het eerste verhoor op 2 november 2009 van het bewijs moet worden uitgesloten op de grond dat hij voorafgaande aan het eerste verhoor niet door een raadsman/vrouw is bezocht, wordt verworpen.

Blijkens proces-verbaal van aanhouding is verdachte op 2 november 2009 aangehouden en is hij die dag om 07.45 uur op het politiebureau aangekomen. Daar werd de verdachte onverwijld voorgeleid aan de hulpofficier. Deze hulpofficier gaf op 2 november 2009 om 08.05uur het bevel de verdachte op te houden voor onderzoek en wees de verdachte er op om voorafgaand aan het eerste verhoor, overleg te plegen met een raadsman. De verdachte gaf aan hiervan gebruik te willen maken. Aldus is de verdachte gewezen op het recht om overleg te plegen met een raadsman alvorens te worden gehoord. Blijkens verklaring optreden piket heeft de toenmalige raadsman, mr. H. Vrijhof, de verdachte op 2 november 2009 daadwerkelijk bijgestaan. Vervolgens vindt op 2 november 2009 om 14.05 uur het eerste verhoor plaats. Bij dat verhoor heeft de verdachte niet verklaard dat hij, ondanks zijn geuite wens daartoe, niet door een advocaat is bezocht. Gelet hierop ziet de rechtbank geen aanleiding om aan te nemen dat de verdachte voorafgaande aan zijn eerste verhoor geen gelegenheid heeft gekregen zich bij te laten staan door een raadsman. Ondanks dat verdachte gewezen was op het recht op consult met een advocaat heeft hij desalniettemin besloten om toch een verklaring af te leggen. De rechtbank ziet gelet op het voorgaande geen termen om deze verklaring van de verdachte van het bewijs uit te sluiten.

Op de bewegende beelden is onder meer te zien een man met een trui, met daarop een afbeelding van pinguïns. Te zien is dat deze man met de trui vooraan in de groep staat. De verdachte erkent dat hij op het strandfeest “Veronica’s Sunset Grooves” is geweest en dat hij die avond een dergelijke trui heeft gedragen. Medeverdachte [naam medeverdachte] heeft tijdens zijn verhoor bij de politie verklaard dat hij in de groep naast de verdachte heeft gestaan. De verdachte heeft niet aannemelijk gemaakt dat een ander persoon met dezelfde trui in de nabijheid van die [naam medeverdachte] op deze plek heeft gestaan.

Gelet hierop moet de rechtbank het er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op houden dat het de verdachte is geweest die op de bewegende beelden vooraan in de groep staat/loopt. De verdachte heeft zich opgedrongen aan de politieagenten en die agenten zo gedwongen achteruit te gaan. Het aandeel van de verdachte gaat gezien deze beelden aanmerkelijk verder dan door de verdediging is betoogd. De verdachte loopt mee in een groep die met geweld en bedreiging daarmee, de inmiddels in linie opgestelde, agenten opjaagt richting nooduitgang. De verdachte loopt/staat in de uitzinnige groep, in ieder geval op enig moment, vooraan op korte afstand tegenover agenten bij wie de paniek hoorbaar is toegeslagen, terwijl die groep leuzen scandeert, armgebaren maakt en de politie bekogelt met voorwerpen. Voorts gaat de rechtbank ervan uit, gelet op de verklaring van de verdachte in zijn eerste verhoor, dat hij daarbij “Rotterdam” heeft gescandeerd en, gelet op de verklaring van [naam medeverdachte] bij de politie, ook met voorwerpen naar de politie heeft gegooid, toen de verdachte voor hem stond. Weliswaar komt de getuige op deze verklaring in zijn verhoor bij de rechter-commissaris terug, maar de rechtbank ziet geen reden om niet uit te gaan van de juistheid van die eerdere, concrete en gedetailleerde, verklaring. Daar komt bij dat de getuige bij de rechter-commissaris wel verklaart dat hij heeft gezien dat de verdachte een bekertje met zand van de grond heeft opgepakt.

Door het meedoen aan het achternalopen en het zich opdringen aan die agenten en die agenten zo te dwingen achteruit te gaan heeft de verdachte opzet gehad op het plegen van openlijk geweld en daaraan een voldoende significante bijdrage geleverd. Voor het in vereniging bedreigen van de politiemensen geldt hetzelfde. Die betrokkenheid gaat zelfs verder dan hiervoor genoemd nu de verdachte hierbij een leus heeft gescandeerd en een voorwerp richting de politie heeft gegooid.

Op grond van het vorenstaande wordt bewezen geacht dat de verdachte een zodanige betrokkenheid heeft gehad bij het geweld tegen en de bedreiging van de politieagenten dat hij als medepleger van dat geweld tegen en die bedreiging van die politieagenten kan worden aangemerkt.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

De eendaadse samenloop van

1. Het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen

en

2.Medeplegen van bedreiging met zware mishandeling

De feiten zijn strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich in de avond/nacht van 22 augustus op 23 augustus 2009 op het strandfeest “Veronica’s Sunset Grooves” te Hoek van Holland schuldig gemaakt aan het plegen van openlijk geweld tegen en bedreiging van politieagenten door het vooraan lopen in de groep en zo de agenten te dwingen achteruit te gaan. Hij maakte deel uit van een groep die naast het scanderen van leuzen en het opdrijven van de agenten, de agenten bekogelde met verschillende voorwerpen.

De agenten hebben daarbij voor hun leven gevreesd. De slachtofferverklaring ter zitting beschrijft de angst en paniek die zich van hen meester maakte. Zij hadden het gevoel in een oorlog te zijn terechtgekomen en betwijfelden of zij hun gezinnen nog zouden zien. Het is mede door zijn handelen dat het die bewuste nacht zo uit de hand is gelopen. De rechtbank rekent hem dat zwaar aan.

Openlijke geweldpleging en bedreiging zijn ernstige strafbare feiten die niet alleen gevoelens van onveiligheid en angst in het leven roepen bij de slachtoffers, maar ook bij degenen die er getuige van zijn. Voor velen is dat wat een plezierig feest had kunnen zijn, geëindigd in een vervelende en angstige ervaring. De verdachte heeft door zijn handelwijze hieraan bijgedragen. Bovendien heeft hij door die handelwijze het gezag van de politiefunctionarissen ernstig ondermijnd.

Op dergelijke feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van enige duur.

Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister d.d. 20 januari 2010 is de verdachte eerder veroordeeld voor geweldsdelicten.

De officieren van justitie hebben in hun eis oplegging van deze bijzondere voorwaarden gevraagd en hebben aangegeven dat een strafrechtelijk evenementenverbod met meldingsgebod en middelenverbod een relevante toegevoegde waarde heeft. De officieren van justitie hebben in een bijlage bij het requisitoir aangeven om hoeveel en welke (risicovolle) evenementen het zou gaan.

De verdediging heeft zich daartegen gemotiveerd verzet.

De rechtbank acht het gedrag van verdachte indien hij zich bevindt in een groep zorgelijk, mede gelet op de verklaring van de verdachte bij de politie dat hij wel een keer “Rotterdam” heeft geroepen omdat hij zich liet meeslepen door de menigte, in de voorste geledingen van de gewelddadige groep richting politie is meegelopen, alsmede zijn getoonde gebrek aan inzicht in het verwerpelijke van zijn handelen.

De rechtbank is van oordeel dat het verzochte evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod in het kader van op te leggen bijzondere voorwaarden voldoende concreet en bepaald is, gelet op het in de door het Openbaar Ministerie ter zitting overgelegde en aan dit vonnis gevoegde bijlage genoemde aantal van de evenementen, alsmede de aard, tijdperiode, duur en omvang daarvan. Naar verwachting zal het evenementen betreffen die naar verwachting qua omvang en aantal bezoekers gelijk zullen zijn aan strandfeest “Veronica’s Sunset Grooves”. Een uitzondering hierop vormt Koninginnedag. Hiervoor geldt het verbod slechts indien het een georganiseerd evenement betreft op een plaats waarbij een menigte mensen wordt verwacht.

De rechtbank heeft daarbij in ogenschouw genomen dat het evenementenverbod met de daaraan gekoppelde meldingsplicht en het middelenverbod, aanmerkelijke gevolgen heeft voor de vrijheid van de verdachte om op de evenementdagen de door hem gewenste (privé-)activiteiten te ontplooien. Mede in verband daarmee heeft de rechtbank een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds de noodzaak om vanuit generaal preventief oogpunt een evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod op te leggen en anderzijds de in het geding zijnde belangen van de verdachte. De rechtbank is van oordeel dat de noodzaak vanuit het oogpunt van generale preventie zwaarder weegt dan de belangen van de verdachte.

De rechtbank is - alles afwegende - van oordeel dat er voldoende gronden zijn om de verdachte naast de na te vermelden straf nog een evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod in het kader van bijzondere voorwaarden op te leggen.

De op te leggen straf is lager dan door de officier van justitie is gevorderd, nu de rechtbank de rol van deze verdachte minder groot acht dan de officier van justitie.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

VORDERING BENADEELDE PARTIJEN / SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL

Als benadeelde partijen hebben zich in het geding gevoegd ter vordering van vergoeding van immateriële schade bij wijze van voorschot tot een bedrag van € 200,= ter zake van de feiten, als in onderstaande tabel opgenomen:

Volgnr. Naam Woonplaats Immaterieel

1 XX Rotterdam € 200,--

2 YY Rotterdam € 200,--

3 XX Rotterdam € 200,--

4 XX Rotterdam € 200,--

5 XX Rotterdam € 200,--

6 XX Rotterdam € 200,--

7 XX Rotterdam € 200,--

8 XX Rotterdam € 200,--

9 XX Rotterdam € 200,--

10 XX Rotterdam € 200,--

11 XX Rotterdam € 200,--

12 XX Rotterdam € 200,--

13 XX Rotterdam € 200,--

14 XX Rotterdam € 200,--

15 XX Rotterdam € 200,--

16 XX Rotterdam € 200,--

17 XX Rotterdam € 200,--

18 XX Rotterdam € 200,--

19 XX Rotterdam € 200,--

20 XX Rotterdam € 200,--

21 XX Rotterdam € 200,--

22 YY Rotterdam € 200,--

23 YY Rotterdam € 200,--

24 XX Rotterdam € 200,--

25 XX Rotterdam € 200,--

26 XX Rotterdam € 200,--

27 XX Rotterdam € 200,--

28 XX Rotterdam € 200,--

29 XX Rotterdam € 200,--

30 XX Rotterdam € 200,--

31 XX Rotterdam € 200,--

32 YY Rotterdam € 200,--

33 XX Rotterdam € 200,--

34 XX Rotterdam € 200,--

35 XX Rotterdam € 200,--

36 XX Rotterdam € 200,--

37 XX Rotterdam € 200,--

38 XX Rotterdam € 200,--

39 XX Rotterdam € 200,--

40 XX Rotterdam € 200,--

41 XX Rotterdam € 200,--

De benadeelde partij YY zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu er van hem geen aangifte in het dossier is aangetroffen en thans niet is komen vast te staan dat de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd rechtstreeks verband houdt met de onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten.

De benadeelde partijen YY, werkzaam bij de Bereden Brigade van de Politie-Rotterdam-Rijnmond zullen in hun vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu niet is komen vast te staan dat de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd rechtstreeks verband houdt met de onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten.

Nu de vorderingen van de benadeelde partijen YY niet-ontvankelijk zullen worden verklaard, zullen deze benadeelde partijen worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vorderingen gemaakt.

Nu is komen vast te staan dat aan de overige benadeelde partijen als gevolg van de bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks schade is toegebracht en de gevorderde schadevergoedingen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen zullen de vorderingen als voorschot worden toegewezen.

Nu de verdachte de strafbare feiten ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend samen met mededaders heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en voor zover de mededader(s) de benadeelde partijen betalen is de verdachte in zoverre jegens de benadeelde partijen van deze betalingsverplichting bevrijd.

Nu de vordering van de benadeelde partijen (in overwegende mate) zullen worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

VORDERING TENUITVOERLEGGING

Bij op tegenspraak gewezen vonnis d.d. 23 augustus 2006 van de kinderrechter in deze rechtbank is de verdachte ter zake van meermalen mishandeling en poging zware mishandeling veroordeeld - voor zover van belang - tot een voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van 2 (twee) maanden, met een proeftijd van twee jaar. De proeftijd is op grond van artikel 77y, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht ingegaan op 7 september 2006. De proeftijd is door de politierechter in deze rechtbank op 11 februari 2009 met één jaar verlengd. De hierboven bewezen verklaarde feiten zijn na het wijzen van dit vonnis en voor het einde van de proeftijd gepleegd.

Door het plegen van de bewezen feiten heeft de verdachte de aan het vonnis verbonden algemene voorwaarde, dat hij zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig zal maken aan nieuwe strafbare feiten, niet nageleefd.

Daarom zal de tenuitvoerlegging worden gelast van de bij dat vonnis aan de verdachte opgelegde voorwaardelijke jeugddetentie. Omdat verdachte inmiddels de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, zal de jeugddetentie worden vervangen door gevangenisstraf en als zodanig worden tenuitvoergelegd.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14g, 24c, 36f, 47, 55, 77k, 77dd, 141 en 285 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de tijd van 8 (acht) maanden;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 4 (vier) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten;

stelt daarbij een proeftijd vast van 2 (twee) jaren; de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien:

- de veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

stelt als bijzondere voorwaarden:

een locatieverbod, een meldingsgebod en een middelenverbod, inhoudende:

- het verbod dat de veroordeelde zich gedurende de periode van 30 april 2010 tot en met 31 december 2010 bevindt op de tien evenementen zoals genoemd in de bij dit vonnis behorende bijlage;

- het gebod dat de veroordeelde zich meldt op de dagen en tijdstippen waarop deze tien evenementen plaatsvinden, bij een politiebureau genoemd in de bij dit vonnis behorende bijlage;

- het verbod dat de veroordeelde in publiek toegankelijke ruimten op de dagen en de tijdstippen waarop de tien evenementen zoals genoemd in de bij dit vonnis behorende bijlage plaatsvinden alcohol en drugs gebruikt;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van de dag waarop de totale duur van de tot dan toe ondergane verzekering en voorlopige hechtenis gelijk zal zijn aan die van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf;

wijst de vorderingen van de benadeelde partijen als voorschot toe als opgenomen in onderstaande tabel en veroordeelt de verdachte deze bedragen tegen kwijting te betalen eveneens als opgenomen in onderstaande tabel, met dien verstande dat indien en voor zover zijn mededader(s) betalen de verdachte in zoverre van deze verplichting is bevrijd;

veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op, inhoudende de verplichting aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partijen voornoemd te betalen de bedragen zoals in onderstaande tabel opgenomen, bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van het aantal dagen zoals eveneens opgenomen in onderstaande tabel, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door zijn mededader(s), tevens geldt als betaling aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partijen en omgekeerd;

Nr. naam wonende bedrag zegge vervangende hechtenis

1 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

2 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

3 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

4 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

5 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

6 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

7 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

8 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

9 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

10 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

11 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

12 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

13 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

14 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

15 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

16 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

17 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

18 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

19 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

20 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

21 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

22 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

23 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

24 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

25 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

26 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

27 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

28 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

29 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

30 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

31 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

32 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

33 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

34 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

35 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

36 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

verklaart de benadeelde partijen YY niet-ontvankelijk in de vordering; bepaalt dat de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de benadeelde partijen YY in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil;

gelast de tenuitvoerlegging van de bij vonnis d.d. 23 augustus 2006 van de kinderrechter in deze rechtbank aan de veroordeelde opgelegde voorwaardelijke jeugddetentie voor de tijd van 2 (twee) maanden.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Van der Groen, voorzitter,

en mrs. Rapmund en Van der Stroom, rechters,

in tegenwoordigheid van Wilsing, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 19 februari 2010.

Bijlage bij vonnis van 19 februari 2010:

RISICOVOLLE EVENEMENTEN

1. Koninginnedag (indien het een georganiseerd evenement betreft op een plaats waarbij een menigte mensen wordt verwacht)/Koninginnedance op 30 april 2010

2. Bevrijdingsfestival op 5 mei 2010

3. Opening strandseizoen op 13 mei 2010

4. Musica Republica op 4, 5 en 6 juni 2010

5. Paardenmarkt in IJsselmonde 20 of 26 t/m 2 juli 2010

6. Metropolis op 4 juli 2010

7. 100% NL (Hoek van Holland) op 14 augustus 2010

8. Nieuw dance-event in het Zuiderpark

9. Nightmare Ahoy Rotterdam datum in 2010 nog onbekend

10. Nieuwjaarsfeest op 31december 2010

Verdachte dient zich tijdens genoemde evenementen te melden op het politiebureau te:

Capelle aan den IJssel (Slotlaan)

of

Spijkenisse.

Bijlage bij vonnis van 19 februari 2010:

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING .

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

(Zaak Linie)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

op of aan de openbare weg, op/nabij het strand van Hoek van Holland,

in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft

gepleegd tegen één of meer politieambtena(a)r(en) en/of [namen verbalisanten], welk geweld bestond uit het:

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend aftellen en/of

(vervolgens)

- gooien en/of werpen van één of meer glas/glazen en/of beker(s) bier en/of

(met zand gevulde) fles(sen) en/of lampje(s)/lichtje(s) en/of (een)

ste(e)n(en) en/of (een) hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of

(een) fiets(en) en/of (andere) (zware) voorwerp(en) tegen en/of naar en/of

in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of

- schoppen en/of gooien van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtena(a)r(en) en/of

- zich opdringen aan/tegen en/of (vervolgens) achtervolgen/achternalopen van

die politieambtena(a)r(en) en/of (vervolgens) die politieambtena(a)r(en)

te dwingen achteruit naar en/of in de richting van (gesloten) (een)

(drang)hek(ken) te lopen en/of (vervolgens)

- omver trappen/schoppen en/of duwen van die/dat (drang)hek(ken) (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) te dwingen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en/of

- (daarbij) (dreigend) (luid) scanderen en/of roepen van de woorden:

"Rotterdam Hooligans" en/of "(Kanker)Joden" en/of "Kutwouten" en/of "Ik maak

je af" en/of "Kankerlijers", althans woorden van gelijke aard en/of

strekking;

(artikel 141 Wetboek van Strafrecht)

2.

(Zaak Linie)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

één of meer politieambtena(a)r(en) en/of [namen verbalisanten], heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend afgeteld en/of

(vervolgens)

- één of meer glas/glazen en/of beker(s) bier en/of (met zand gevulde)

fles(sen) en/of lampje(s)/lichtje(s) en/of (een) ste(e)n(en) en/of (een)

hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of (een) fiets(en) en/of

(andere) (zware) voorwerp(en) gegooid tegen en/of naar en/of in de richting

van die politieambtena(a)r(en) en/of

- geschopt en/of gegooid van (los) zand naar en/of in de richting van die

- geschopt en/of gegooid van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtena(a)r(en) en/of

- zich opgedrongen aan/tegen en/of (vervolgens) achtervolgd/achternagelopen

van die politieambtena(a)r(en) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) gedwongen achteruit naar en/of in de richting van

(gesloten) (een) (drang) hek(ken) te lopen en/of (vervolgens)

- die/dat (drang)hek(ken) omver getrapt/geschopt en/of geduwd (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) gedwongen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en/of (daarbij) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, deze dreigend de woorden toegevoegd: "Rotterdam Hooligans"

en/of "(Kanker)Joden" en/of "Kutwouten" en/of "Ik maak je af" en/of

"Kankerlijers", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

(artikel 285/47 Wetboek van Strafrecht)