Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BL0082

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
14-01-2010
Datum publicatie
21-01-2010
Zaaknummer
345117 / HA RK 09-236
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Wraking van kantonrechter niet-ontvankelijk; het verzoek is niet ingediend zodra de feiten en omstandigheden, waarop de wraking is gegrond, aan verzoekster bekend zijn geworden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Meervoudige kamer voor wrakingszaken

Uitspraak: 14 januari 2010

Zaaknummer: 345117

Rekestnummer: HA RK 09-236

Beslissing van de meervoudige kamer op het verzoek van:

[naam verzoekster],

wonende te [adres],

verzoekster,

advocaat mr. M. Birinci-Doganer,

strekkende tot wraking van [naam kantonrechter], kantonrechter in de rechtbank Rotterdam, sector kanton (hierna: de kantonrechter).

1. Het procesverloop en de processtukken

Bij de kantonrechter is in behandeling de door [naam eiseres] tegen verzoekster ingestelde civielrechtelijke vordering, welke procedure als kenmerk heeft: 1021129/CV EXPL 09-37487 en in welke procedure op 19 november 2009 ten overstaan van de kantonrechter een comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. Na afloop van deze comparitie heeft de kantonrechter de zaak verwezen naar de zitting van 24 december 2009 voor vonnis.

Bij brief van 16 december 2009, ter griffie ingekomen op 21 december 2009, heeft de advocaat van verzoekster de kantonrechter gewraakt.

De wrakingskamer heeft kennis genomen van het dossier van de hiervoor omschreven civielrechtelijke procedure, waarin zich onder meer bevindt het proces-verbaal van de hiervoor bedoelde comparitie van partijen.

Verzoekster, haar advocaat, alsmede de kantonrechter zijn verwittigd van de datum waarop het wrakingsverzoek zou worden behandeld en zijn voor de zitting uitgenodigd.

De kantonrechter is in de gelegenheid gesteld voorafgaande aan de zitting schriftelijk te reageren. De kantonrechter heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt.

Ter zitting van 14 januari 2010, alwaar de gedane wraking is behandeld, zijn verschenen: verzoekster en haar advocaat. Zij hebben hun standpunt nader toegelicht.

2. De ontvankelijkheid van het verzoek

2.1

Het verzoek tot wraking is gegrond op handelingen van de kantonrechter, welke volgens verzoekster door de kantonrechter zouden zijn verricht tijdens de comparitie van partijen, die is gehouden ter zitting van 19 november 2009. Het wrakingsverzoek is eerst ingediend op 21 december 2009.

2.2

Op grond van de hiervoor onder 3.1 geschetste omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden gezegd dat het wrakingsverzoek is ingediend zodra de feiten en omstandigheden, waarop de wraking is gegrond, aan verzoeker bekend zijn geworden. Het argument dat verzoekster grote moeite had en lange tijd heeft geworsteld met de beslissing om al dan niet een verzoek tot wraking van de kantonrechter te doen, doet daaraan niet af.

2.3

Het verzoek tot wraking van de rechter moet derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard.

3. De beslissing

Verklaart verzoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek tot wraking van kantonrechter

[naam kantonrechter].

Deze beslissing is gegeven op 14 januari 2010 door mr. M.F.L.M. van der Grinten, voorzitter, mr. P.H. Veling en mr. P. Vrolijk, rechters.

Deze beslissing is door de voorzitter uitgesproken ter openbare terechtzitting in tegenwoordigheid van J.A. Faaij, griffier.

De voorzitter is afwezig, om welke reden deze beschikking in zijn plaats door de oudste rechter met de griffier is ondertekend.