Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BK3283

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
07-10-2009
Datum publicatie
13-11-2009
Zaaknummer
302062 / HA ZA 08-560
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

eiser niet-ontvankelijk, in de dagvaarding is niet gesteld dat hij als gemachtigde op treedt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 302062 / HA ZA 08-560

Uitspraak: 7 oktober 2009

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de naamloze vennootschap N.V. NUON NETWERK SERVICES,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. J. Kneppelhout,

- tegen -

[gedaagde],

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. P.H.Ch.M. van Swaaij.

Partijen worden hierna aangeduid als "Nuon Netwerk Services" respectievelijk "[gedaagde]".

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 31 januari 2008 met vijf producties;

- conclusie van antwoord, met zes producties;

- conclusie van repliek, met vijf producties;

- conclusie van dupliek.

2 De vordering

De vordering van Nuon luidt om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde] te veroordelen tot betaling van € 38.895,29, vermeerderd met rente en kosten.

Nuon heeft aan de vordering de volgende stellingen ten grondslag gelegd:

2.1

N.V. Nuon Warmte (hierna: Nuon Warmte) heeft over de periode juli 2004 tot en met december 2005 energie geleverd aan [gedaagde]. Op 8 maart 2007 heeft N.V. Nuon Customer Care Center (hierna: Nuon Customer Care) in opdracht van Nuon Warmte aan [gedaagde] een factuur met een herberekening van het warmteverbruik over die periode voor een bedrag van € 101.138,65 gestuurd. Op 25 april 2007 heeft Nuon Customer Care een creditfactuur voor een bedrag van € 65.974,25 gestuurd. [gedaagde] heeft het resterende bedrag van € 35.164,40 onbetaald gelaten en schiet daarmee tekort in haar verplichtingen.

2.2

Nuon Customer Care heeft [gedaagde] aanmaningen verstuurd waarvoor zij een bedrag van € 15,- aan aanmaankosten in rekening brengt. Bij brief van 4 oktober 2007 heeft Nuon Customer Care [gedaagde] ingebreke gesteld.

2.3

Nuon Netwerk Services is behept met de invordering van uitstaande bedragen aangaande overeenkomsten van cliënten van Nuon Warmte. Voorts is Nuon Netwerk Services gemachtigd tot vertegenwoordiging van Nuon Warmte.

2.4

Vanaf de vervaldatum van de factuur is [gedaagde] de wettelijke handelsrente verschuldigd, welke rente op 12 december 2007 € 2.715,89 bedroeg.

2.5

Op grond van artikel 6:96 BW is [gedaagde] de door Nuon Netwerk Services gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke op grond van het rapport Voorwerk II € 1.000,- bedragen.

3 Het verweer

Het verweer strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad van Nuon Netwerk Services in de kosten van het geding.

[gedaagde] heeft daartoe – verkort weergegeven – het volgende aangevoerd:

3.1

Nuon Netwerk Services heeft geen zelfstandige vordering op [gedaagde]. [gedaagde] heeft immers niet met Nuon Netwerk Services een overeenkomst tot levering van energie gesloten, maar met Nuon Warmte. Nuon Netwerk Services heeft niet in de dagvaarding gesteld dat zij als gevolmachtigde namens Nuon Warmte optreedt; bovendien ontbreekt een volmacht daartoe.

Mocht de rechtbank er van uitgaan dat er wel een volmacht is verleend dan kan deze machtiging de rechtshandelingen niet meer bekrachtigen. De machtiging is immers van een recenter tijdstip dan dat waarop Nuon Netwerk Services de rechtshandelingen heeft verricht. Bovendien heeft [gedaagde] reeds te kennen gegeven dat zij de betreffende rechtshandelingen ongeldig acht.

Daarnaast kan Nuon Netwerk Services niet tijdens de procedure haar proceshoedanigheid wijzigen.

3.2

[gedaagde] betwist de vordering van Nuon Netwerk Services voorts inhoudelijk.

4 De beoordeling

4.1

Het meest vergaande verweer van [gedaagde] is dat Nuon Netwerk Services geen zelfstandige vordering heeft op [gedaagde] en dat zij in de dagvaarding niet heeft gesteld dat zij als gevolmachtigde van Nuon Warmte in deze procedure optreedt.

4.2

De rechtbank stelt vast dat Nuon Netwerk Services niet heeft bestreden dat zijzelf niets van [gedaagde] te vorderen heeft en daarom geen zelfstandige vordering heeft op [gedaagde]. Gesteld noch gebleken is dat Nuon Netwerk Services optreedt als lasthebber van Nuon Warmte. De conclusie is dat Nuon Netwerk Services niet kan worden ontvangen in een eigen vordering.

4.3

Vervolgens dient te worden onderzocht of Nuon Netwerk Services als gevolmachtigde van Nuon Warmte in deze procedure optreedt. In de dagvaarding heeft Nuon Netwerk Services niet gesteld als gemachtigde van Nuon Warmte op te treden. Bij conclusie van repliek stelt Nuon Netwerk Services: “Eiseres is behept met de invordering van uitstaande bedragen aangaande overeenkomsten van cliënten van Nuon Warmte. Een volmacht voor de vertegenwoordiging is bijgevoegd als productie 6”. De betreffende volmacht dateert van 23 oktober 2008 en strekt tot machtiging aan twee natuurlijke persoenen werkzaam bij Nuon Netwerk Services. Voor de vaststelling van de betekenis en inhoud van een eenzijdige gerichte verklaring (de aangehaalde stelling in de conclusie van repliek van Nuon Netwerk Services moet als zodanig worden aangemerkt) komt het niet uitsluitend aan op de bedoeling van degene die de verklaring heeft afgelegd, maar is uiteindelijk bepalend de betekenis die degene, tot wie de verklaring is gericht, daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze heeft toegekend en heeft mogen toekennen (artikel 3:33 BW). De rechtbank stelt vast dat [gedaagde] in de conclusie van dupliek (punten 2.1 tot en met 2.3 en 2.5) aan de verklaring van Nuon Netwerk Services de betekenis toekent dat Nuon Netwerk Services als gevolmachtigde van Nuon Warmte in deze procedure optreedt. Naar het oordeel van de rechtbank is deze lezing van het aangehaalde gedeelte van de conclusie van repliek door [gedaagde] begrijpelijk. Daarom zal ook de rechtbank deze lezing volgen.

Ingevolge de artikelen 45 lid 2 en 111 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) dient de inhoud van de dagvaarding aan bepaalde minimumeisen te voldoen. Eén van deze eisen is dat indien eiser in een bepaalde hoedanigheid, zoals die van gemachtigde, procedeert dit duidelijk in de dagvaarding vermeld dient te worden. Nu Nuon Netwerk Services in (de aanhef van) de dagvaarding niet heeft vermeld dat zij als gemachtigde van Nuon Warmte optreedt in onderhavige procedure, heeft zij niet voldaan aan de vereisten van artikel 45 lid 2 jo 111 lid 2 Rv voor het optreden in hoedanigheid. Daarom wordt zij geacht voor zichzelf te zijn opgetreden. Nuon Netwerk Services kan die positie niet in de loop van de procedure eenzijdig wijzigen. De conclusie is dat het beroep op volmacht Nuon Netwerk Services niet baat. De rechtbank zal haar daarom niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering.

4.4

Nuon Netwerk Services zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van [gedaagde].

5 De beslissing

De rechtbank,

verklaart Nuon Netwerk Services niet-ontvankelijk in haar vordering;

veroordeelt Nuon Netwerk Services in de aan de zijde van [gedaagde] gevallen proceskosten, tot aan deze uitspraak bepaalt op € 855,- aan vast recht en op € 1.158,- aan salaris voor de advocaat;

verklaart dit vonnis voorzover het de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. P. Sprenger.

Uitgesproken in het openbaar.

1411/1928