Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BK1007

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
22-10-2009
Datum publicatie
22-10-2009
Zaaknummer
10/765157-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De Rechtbank Rotterdam heeft een 51 jarige man wegens het (opzettelijk) in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 9 voorwaardelijk. Vastgesteld is dat verdachte zich in een periode van tenminste 16 maanden schuldig heeft gemaakt aan het bezitten van kinderpornografische afbeeldingen en films die hij downloadde van het internet en die hij gedeeltelijk op dvd's heeft gebrand. De rechtbank acht het niet aannemelijk dat verdachte de afbeeldingen niet gericht heeft gedownload. Bewust bezit van kinderpornografisch materiaal staat vast. De op te leggen straffen en maatregel zijn gegrond op de artikelen: 14a, 14b, 14c, 24, 33, 33a, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 10/765157-07

Datum uitspraak: 22 oktober 2009

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank Rotterdam heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]1958,

wonende [woonadres].

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 8 oktober 2009.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. M.J.C. Spoormaker en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. V.L. Koppe, advocaat te Amsterdam, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 21 juli 2006 tot en met 29 november 2007 te Rotterdam, in elk geval in Nederland, één of meermalen een groot aantal (in ieder geval 1572 of daaromtrent) afbeelding(en) (foto's en/of films) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer harddisk(s) en DVD(s) (telkens) in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldinge(n) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

- het anaal penetreren door een volwassen man van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer foto "[bestandsnaam].jpg") en/of

- het (laten) betasten/aanraken/strelen van de vagina van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt met onder meer een vibrator en/of (de steel van een) hamer (onder meer foto "[bestandsnaam].jpg", film "[bestandsnaam].avi") en/of

- het (laten) vasthouden van de (stijve) penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer foto('s) "[bestandsnaam].jpg", "[bestandsnaam].jpg", film "[bestandsnaam].wmv") en/of

- het in de mond (laten) nemen en/of (laten) pijpen van de (stijve) penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer film "[bestandsnaam].wmv") en/of

- het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam/gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ( onder meer film "[bestandsnaam].wmv") en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of (kennelijk) het opwekken van seksuele prikkeling wordt beoogd (onder meer foto('s) "[bestandsnamen]"),

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

(art. 240b Wetboek van Strafrecht)

3. Het bewijs

3.1 Vaststaande feiten

Op 21 juli 2006 kreeg de Duitse politie meldingen over een forum [naam forum] op het internet waarbinnen pedofielen actief waren. Kinderpornografisch beeldmateriaal werd verspreid door links op dit forum te plaatsen, zodat de gebruikers daarvan bestanden konden downloaden. Veel van de bestanden werden beveiligd door middel van versleuteling en wachtwoorden zodat alleen bezoekers van het forum de bestanden konden openen. De Duitse politie heeft twee bestanden die door één van de gebruikers van het forum beveiligd op een server van het Duitse bedrijf [bedrijfsnaam] waren geplaatst en waarvan een link op het forum was geplaatst, beoordeeld als kinderpornografie. Ook het Korps Landelijke Politiediensten, team pedoseksuele misdrijven en beheerder van de nationale database kinderpornografie dat de bestanden vervolgens heeft beoordeeld, heeft deze aangemerkt als kinderpornografie. Uit het op grond hiervan ingestelde onderzoek is gebleken dat vanaf meerdere IP-adressen vanuit Nederland is geprobeerd de bestanden te downloaden. Een van deze IP-adressen was in gebruik bij verdachte (1).

Op 29 november 2007 heeft een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van verdachte. Daarbij zijn twee computers(een desktop en een laptop) en zeven dvd's in beslag genomen. Daarop bleken 116.829 afbeeldingen en 1.971 films te staan (2). Deze zijn ter selectie (wel/geen kinderporno) en beoordeling aangeboden aan [naam verbalisant], gecertificeerd zedenrechercheur. [naam verbalisant] heeft vastgesteld dat op 1.571 fotografische afbeeldingen en 7 films kinderpornografisch materiaal stond. Hij heeft dat als volgt gekwalificeerd (3):

aard van de kinderpornografische afbeeldingen (seksuele gedragingen)

Voornamelijk:

- poseren (95%)

- ontuchtige handelingen (5%)

Leeftijd en sekse van de kinderen:

- 12 - 16 jaar (98%)

- jonger dan 12 jaar (2%)

Waarvan:

- jongens (1%)

- meisjes (99%)

3.2 Het standpunt van de officier van justitie

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in of omstreeks de periode van 21 juli 2006 tot en met 29 november 2007 te Rotterdam in het bezit is geweest van kinderpornografisch materiaal, van welk misdrijf hij een gewoonte heeft gemaakt.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan.

3.3 Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte stelt zich op het standpunt dat verdachte dient te worden vrijgesproken van hetgeen hem is tenlastegelegd. Hij heeft daartoe aangevoerd dat een substantieel deel van de in de tenlastelegging omschreven afbeeldingen niet kan worden gekenschetst als afbeeldingen van seksuele gedragingen waarbij de afgebeelde personen kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Als de tenlastegelegde afbeeldingen wel als strafbaar pornografisch materiaal kunnen worden bestempeld, is er onvoldoende bewijs dat verdachte (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op het bezit van die afbeeldingen en/of films.

3.4 De beoordeling van de tenlastelegging

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij gedurende acht jaar een buitenechtelijke relatie heeft gehad met een jonge vrouw uit Oost-Europa, die toen de relatie eindigde midden twintig was. Nadat die relatie was beëindigd, had verdachte, naar eigen zeggen, een leeg gevoel. Dit is de reden dat hij pornosites is gaan bezoeken. Zijn belangstelling ging uit naar jonge, maar meerderjarige meisjes afkomstig uit Oost-Europa. Bij zijn beoordeling of de meisjes op de gevonden afbeeldingen en films meerderjarig waren, fungeerde verdachtes toenmalige Oost-Europese vriendin voor hem als referentiekader. Naar eigen zeggen besteedde verdachte regelmatig meerdere uren achtereen aan zijn zoektocht op het internet. Omdat verdachte steeds langer achter de computer zat en steeds meer sites bezocht, heeft hij een deel van de gedownloade afbeeldingen en films op dvd's gebrand. Hij bekeek dan een aantal afbeeldingen en als daar geen minderjarigen op voorkwamen, ging hij er vanuit dat dat ook voor de overige afbeeldingen gold (4). Het was niet zijn bedoeling om pornografische afbeeldingen of films van minderjarige kinderen op te slaan.

De raadsman heeft betoogd dat met uitzondering van de eerste tenlastegelegde foto niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat de in de woning van verdachte aangetroffen digitale bestanden strafbaar zijn in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (5). Dit betoog faalt.

Ter toelichting op het door hem opgemaakte proces-verbaal heeft verbalisant [naam verbalisant] als getuige ter terechtzitting verklaard dat hij alle op genoemde gegevensdragers aangetroffen afbeeldingen en films heeft beoordeeld. Hij heeft de pornografische afbeeldingen verdeeld in afbeeldingen met minderjarigen en afbeeldingen met meerderjarigen. Desgevraagd heeft hij te kennen gegeven dat het moeilijk en erg subjectief is om de grensgevallen rond de achttien jaar te beoordelen, en dat op de afbeeldingen en films die door hem als kinderpornografisch zijn aangemerkt geen kinderen van rond de achttien zijn afgebeeld.

De rechtbank heeft ter terechtzitting kennis genomen van de 1.572 afbeeldingen die door [naam verbalisant] als kinderpornografisch zijn aangemerkt en van de stills van de filmpjes die in de tenlastelegging zijn opgenomen. Naar het oordeel van de rechtbank staat buiten enige twijfel dat de kinderen op deze afbeeldingen minderjarig zijn. Bij het merendeel van de meisjes is niet of nauwelijks sprake van borstontwikkeling of beharing van de schaamstreek. Mede gelet op de gelaatsuitdrukking kunnen de kinderen eerder worden aangemerkt als prepuberaal dan als postpuberaal. Bij geen van de afbeeldingen is bij de rechtbank de vraag gerezen of het kind/de kinderen meerderjarig zou(den) kunnen zijn. Hetgeen de raadsman heeft opgemerkt over Aziatische kinderen kan buiten beschouwing blijven nu niet één van de afgebeelde minderjarigen kennelijk van Aziatische herkomst is. De door de gefotografeerde minderjarigen aangenomen poses zijn voorts als onnatuurlijk aan te merken waarbij elke afzonderlijke foto onmiskenbaar is gemaakt met de bedoeling de geslachtsdelen nadrukkelijk in beeld te brengen.

Naar het oordeel van de rechtbank bevat de tenlastelegging een representatieve selectie uit de totale hoeveelheid afbeeldingen.

De raadsman heeft voorts betoogd dat verdachte geen opzet - al dan niet in voorwaardelijke zin - heeft gehad op het bezit van kinderpornografische afbeeldingen (6).

Dit verweer laat zich naar het oordeel van de rechtbank niet rijmen met de wijze waarop verdachte de afbeeldingen en films zowel op zijn computer als op de dvd’s heeft opgeslagen in combinatie met de logo’s die op een aanzienlijk aantal afbeeldingen zijn vermeld.

Verdachte heeft op zijn computer een map gemaakt met de naam "E\[verdachte]\Mijn documenten\mijn voorkeur\bakvissen".

Voorts is uit onderzoek naar de afbeeldingen gebleken dat op één dvd 1.553 afbeeldingen waren opgeslagen in submappen met onder meer de namen [namen]. Twee films waren opgeslagen in de map Nieuwe map (video 2) [bestandsnaam].avi en [bestandsnaam].avi (7). Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij deze mappen zelf heeft gemaakt en de afbeeldingen daarin heeft opgeslagen. Ook heeft hij verklaard dat de naam een aanduiding was van hetgeen in de map was opgeslagen. Bovendien staan op het merendeel van de ter terechtzitting getoonde afbeeldingen duidelijk zichtbare en leesbare logo's, waaronder "[website 1]", "[website 2]", "[website 3]", "[website 4]", "[website 5]", "[website 6]", "[website 7]", "[website 8]", "[website 9]", "[website 10]", "[website 11]", "[website 12]", "[website 13]","[website 14]", "[website 15]", "[website 16]"en "[website 17]" en "[website 18]".

Op de films waren de volgende logo's vermeld: "[website 19]", "[website 20]", "[website 21]" en "[website 22]". Ter zitting heeft de officier van justitie toegelicht dat deze logo's verwijzen naar de sites waar de afbeeldingen kunnen worden gedownload, of naar de studio(‘s) waar de afbeeldingen zijn gemaakt. De rechtbank heeft series afbeeldingen gezien zowel van hetzelfde meisje, steeds in een andere houding, als ook series van verschillende meisjes, in dezelfde studio opgenomen.

Gelet op de namen van de mappen waarin de afbeeldingen en de daarmee corresponderende logo’s zijn opgeslagen en de duidelijk ingevoerde systematiek van categoriseren en rubriceren, acht de rechtbank het niet aannemelijk dat verdachte de afbeeldingen niet gericht heeft gedownload. Bewust bezit van duidelijk kinderpornografisch materiaal staat daarmee vast. In het verlengde daarvan is het percentage van het aangetroffen kinderpornografisch materiaal ten opzichte van de in totaal op genoemde gegevensdragers aangetroffen afbeeldingen en films, anders dan door de raadsman betoogd, dan ook niet relevant.

Anders dan de raadsman heeft betoogd (8), staat, gelet op de verklaring van verdachte dat hij steeds vaker en steeds langer pornosites bezocht, alsmede gelet op de hoeveelheid afbeeldingen en de gestructureerde wijze waarop verdachte deze in verschillende mappen heeft opgeslagen, eveneens vast dat verdachte van dat bezit een gewoonte heeft gemaakt.

3.5 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, in dier voege dat:

hij in de periode van 21 juli 2006 tot en met 29 november 2007 te Rotterdam een groot aantal (in ieder geval 1572 of daaromtrent) afbeeldingen (foto's en films) en gegevensdragers bevattende afbeeldingen, te weten één of meer harddisks en DVD's in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

- het anaal penetreren door een volwassen man van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (foto "[bestandsnaam].jpg") en

- het (laten) betasten/aanraken/strelen van de vagina van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt met onder meer een vibrator en (de steel van een) hamer (onder meer foto "[bestandsnaam].jpg", film "[bestandsnaam].avi") en

- het (laten) vasthouden van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer foto's "[bestandsnamen]") en

- het in de mond (laten) nemen en/of (laten) pijpen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (film "[bestandsnaam].wmv") en

- het (door een volwassen man) masturberen boven en/of ejaculeren op het lichaam/gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (film "[bestandsnaam].wmv") en

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en de onnatuurlijke pose en de wijze van kleden van die personen nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden en kennelijk het opwekken van seksuele prikkeling wordt beoogd (onder meer foto's "[bestandsnamen]"),

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

4. De strafbaarheid van het feit

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.

5. De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat niet is gebleken van omstandigheden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6. De straf/maatregel

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft primair verzocht geen straf op te leggen aangezien hij heeft bepleit verdachte van het tenlastegelegde feit vrij te spreken. Subsidiair heeft hij verzocht om, indien de rechtbank wel wettig en overtuigend bewezen acht dat verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht toe te passen en verdachte derhalve geen straf en/of maatregel op te leggen.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

De wereld van de kinderpornografie is een keiharde industrie waarin minderjarigen, vaak afkomstig uit sociaal/economisch zwakke milieus, op schaamteloze wijze worden uitgebuit door de exploitanten van kinderpornosites en degenen die gebruik maken van deze sites. Het door kinderen meewerken aan dit soort sites is niet een kwestie van vrije wil of van vrije keuze; het is veelal een kwestie van in economische zin overleven. De prijs daarvoor is hoog; het leven van deze jongeren, hun lichaam, hun schaamte, hun naaktheid worden compromisloos gereduceerd tot plaatjes waaraan anderen zich kunnen verlustigen. De afbeeldingen zoals die bij verdachte zijn aangetroffen zijn het gevolg van het compromisloos reduceren van personen tot objecten, te weten lustobjecten. De foto’s en films verhullen in technische zin veel, maar wat uiteindelijk overblijft is een onthutsende naaktheid die de rechtsorde ernstig schokt. Verdachte heeft bewust en systematisch zijn weg gezocht in deze troebele wereld. Hij heeft honderden pornografische foto’s van minderjarigen bekeken, beoordeeld en systematisch opgeslagen. De rechtbank rekent hem zeer aan dat hij zulks gedaan heeft uit de behoefte aan sublimatie voor een verbroken relatie. Hij heeft er aldus voor gekozen aan zijn eigen behoeftebevrediging de vernedering en uitbuiting van vele anonieme minderjarigen op te offeren.

De rechtbank rekent het verdachte evenzeer aan dat hij niet bereid is in deze zijn verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen bagatelliseert hij ter terechtzitting de ernst van de feiten, maar vergoelijkt hij zijn handelen door ten opzichte van de hem verweten afbeeldingen zijn ex-vriendin als referentiekader naar voren te schuiven. Dit klemt te meer nu een eerste blik op de onder verdachte in beslag genomen afbeeldingen tot geen ander oordeel kan leiden dan dat de afgebeelde personen duidelijk minderjarig zijn. Evenmin heeft verdachte oog voor de gevolgen van zijn handelen voor zijn directe omgeving. Zo verklaarde hij ter terechtzitting dat zijn (bijna) meerderjarige kinderen van de onderhavige kwestie niet op de hoogte zijn, maar dat hij dat verder overlaat aan zijn vrouw.

De naar het oordeel van de rechtbank ernstig geschokte rechtsorde en de wijze waarop verdachte omgaat met hetgeen aan hem verweten wordt, rechtvaardigen naar het oordeel van de rechtbank een strafoplegging die gelijk is aan de eis van de officier van justitie.

7. De inbeslaggenomen goederen

7.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen

(beslaglijst, die als bijlage aan dit vonnis is gehecht) vermelde computer (desktop), merk Fujitsu Siemens, zal worden verbeurdverklaard, dat de daarop vermelde harddisks (2) uit de computer (desktop) en de dvd’s 1, 4, 5 en 6 zullen worden onttrokken aan het verkeer en dat de daarop vermelde computer (laptop), merk Sony Vayo, en de dvd’s 2, 3 en 7 zullen worden teruggegeven aan verdachte.

7.2 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de op de beslaglijst vermelde computer (desktop), merk Fujitsu Siemens, verbeurdverklaren. Dit voorwerp is voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien dit voorwerp aan verdachte toebehoort en met behulp van dit voorwerp het bewezenverklaarde feit is begaan.

De rechtbank zal de op de beslaglijst vermelde harddisks (2) uit de computer (desktop) en de dvd’s 1, 4, 5 en 6 onttrekken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien met betrekking tot deze voorwerpen het bewezenverklaarde feit is begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

De rechtbank zal, nu het belang van strafvordering zich daartegen niet meer verzet, de teruggave aan verdachte gelasten van de op de beslaglijst vermelde computer (laptop), merk Sony Vayo, en de dvd’s 2, 3 en 7.

8. De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straffen en maatregel zijn gegrond op de artikelen:

- 14a, 14b, 14c, 24, 33, 33a, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9. De beslissing

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

een afbeelding of een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezen verklaarde en verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) MAANDEN;

bepaalt dat een gedeelte van die straf, groot 9 (negen) MAANDEN, niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

verklaart verbeurd de op de beslaglijst vermelde computer (desktop), merk Fujitsu Siemens;

verklaart onttrokken aan het verkeer de op de beslaglijst vermelde harddisks (2) uit de computer (desktop) en de dvd’s 1, 4, 5 en 6;

gelast de teruggave aan verdachte van de op de beslaglijst vermelde computer (laptop), merk Sony Vayo, en de dvd’s 2, 3 en 7.

Dit vonnis is gewezen door

mrs. H.J. de Graaff, voorzitter,

B. Bastein en M.C. Bruining, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.A. Keuter, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 oktober 2009.

Voetnoten:

(1) Proces-verbaal KLPD, 14 november 2006

(2) Proces-verbaal Veiligstellen data, p. 39

(3) Proces-verbaal Veiligstellen data, p. 42

(4) Eigen verklaring verdachte ter terechtzitting

(5) Pleitnota, punt 32 t/m 43

(6) Pleitnota, punt 9 t/m 28

(7) Proces-verbaal p. 40 - 105.

(8) Pleitnota, punt 29.