Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ9310

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
01-10-2009
Datum publicatie
05-10-2009
Zaaknummer
10/610159-08 en 10/613132-
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2012:BX0319, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft onder meer samen met anderen zeven voltooide gewapende overvallen gepleegd, waarbij diverse goederen en geldbedragen zijn buitgemaakt. Bij deze overvallen hebben de verdachte en zijn medeverdachten in meerdere gevallen op uiterst koelbloedige wijze grof geweld gebruikt tegen de aanwezigen en steeds zijn de aanwezigen bedreigd met vuurwapens en in een enkel geval ook met een mes. Ook heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan de groepsverkrachting van een jonge vrouw. Het slachtoffer is met geweld en met bedreiging met geweld een woning ingesleurd. Vervolgens is het slachtoffer door de verdachte en zijn medeverdachten verkracht. Bij de verkrachting werden er diverse bedreigingen geuit jegens het slachtoffer en werd er een pistool op haar hoofd gericht en in haar mond gehouden. Bij het hele gebeuren, dat een aantal uren in beslag heeft genomen, heeft verdachte een leidende rol vervuld. De ernst van de feiten gebiedt oplegging van een langdurige gevangenisstraf. Bovendien moet de samenleving, gelet op de veelheid aan uiterst gewelddadige feiten gepleegd in een zeer korte periode, gedurende lange tijd beschermd worden tegen de aanwezigheid van de verdachte, die op geen enkele wijze spijt heeft betuigd van zijn daden en van wie ernstig te vrezen valt dat hij opnieuw strafbare feiten gaat plegen als hij op vrije voeten is.

Wetsverwijzingen
Wet wapens en munitie 31
Wet wapens en munitie 55
Wetboek van Strafrecht 242
Wetboek van Strafrecht 312
Wetboek van Strafrecht 317
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummers: 10/610159-08 en 10/613132-08

Datum uitspraak: 1 oktober 2009

Tegenspraak

Verkort vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaken tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres [adres],

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de PI Rijnmond, Huis van Bewaring Noordsingel te Rotterdam,

raadsman: mr. J.G.D. Rutten, advocaat te Amsterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

14 september 2009, 16 september 2009 en van 17 september 2009.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaardingen met de parketnummers 10/610159-08 en 10/613132-08, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie zijn gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlasteleggingen is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

De rechtbank heeft de feiten die in deze dagvaardingen zijn opgenomen van een doorlopende nummering voorzien. De rechtbank zal die nummering in dit vonnis en in de bijlage aanhouden.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. Rebel heeft gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 (zegge: ZESTIEN) jaar met aftrek van voorarrest.

MOTIVERING VRIJSPRAAK

Het onder 14 ten laste gelegde is niet wettig en overtuigend bewezen nu niet is komen vast te staan dat de verdachte en/of zijn medeverdachte(n) ten tijde van het verwerven ofwel ten tijde van het voorhanden krijgen van de bromfiets (merk/type Peugeot Fight) (met kenteken [kenteken 1]) wist(en) danwel redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen bromfiets betrof.

De verdachte zal dan ook van het onder 14 ten laste gelegde feit worden vrijgesproken.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij op 13 mei 2008 te Capelle aan den IJssel en Rotterdam, tezamen en in vereniging met anderen, ter voorbereiding van het te plegen misdrijf diefstal met geweld en/of afpersing, opzettelijk vuurwapens en daarbij behorende munitie en een auto (merk: Volkswagen, type: Golf, kenteken [kenteken 2]) en handschoenen, kennelijk bestemd tot het in vereniging begaan van dat misdrijf/die misdrijven, voorhanden heeft gehad.

2.

hij op 13 mei 2008 te Capelle aan den IJssel en Rotterdam, tezamen en in vereniging met anderen,

een wapen als bedoeld in artikel 2 lid 1 Categorie II, onder 3° en een wapen als bedoeld in artikel 2 lid 1 Categorie III, onder 1° en een wapen als bedoeld in artikel 2 lid 1 Categorie III onder 4° van de Wet wapens en munitie, te weten

- een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet, nl een vuurwapen dat zodanig is vervaardigd dat het dragen niet of minder zichtbaar is, te weten een verkort vuurwapen (een hagelgeweer van het merk SAVAGE, model 940 E) en

- een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet in de vorm van een pistool van het merk Tanfoglio, model Gt-28, kaliber 8 mm oorspronkelijk (gewijzigd in 6,35 mm) en

- een alarm- c.q. startpistool (merk KIMAR, model Lady K, 8 mm),

en

munitie in de zin van artikel 1 onder 4° van de Wet wapens en munitie, te weten munitie als bedoeld in artikel 2 lid 2 van die wet, van de Categorie III te weten

- vier hagelpatronen, kaliber 20 Gauge en

- zeventien kogelpatronen, kaliber .25 AUTO (gelijk aan 6,35 mm) en

- drie alarm- c.q. knalpatronen, kaliber 8 mm

voorhanden heeft gehad.

3.

hij op 24 april 2008 te Vlaardingen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld toebehorende

aan een ander of anderen dan aan verdachte en zijn mededaders,

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en andere in café [café 1] aanwezige personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken ,

en

met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot de afgifte van geld en een portemonnee (met inhoud), toebehorende aan die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] voornoemd

welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit

- het tonen van vuurwapens en/of van op vuurwapensgelijkende voorwerpen en

- het richten van die vuurwapens en/of die daarop gelijkende voorwerpen op genoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] en andere in café [café] aanwezige personen en

- het met een vuurwapen slaan tegen het hoofd van die [slachtoffer 3] en

- daarbij de woorden toevoegen "liggen en je geld" en "je portemonnee" en "alles afgeven" en "allemaal rustig blijven", "geld, geld, portemonnees erin" en "op de grond liggen".

4.

hij in de periode van 24 april 2008 tot en met 25 april 2008 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld entelefoons en een horloge en een (gouden) bril, toebehorende aan [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] en [slachtoffer 8] en/of café [café 2], in elk geval aan een ander of anderen dan verdachte en zijn mededaders,

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 5] en/of die [slachtoffer 6] en/of die [slachtoffer 7] en andere in genoemd café aanwezige personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken

welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit

- het tonen van een mes en vuurwapens en/of op vuurwapens gelijkende voorwerpen en

- het richten van die vuurwapens en/of die op vuurwapens gelijkende voorwerpen op genoemde [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] en andere in genoemd café aanwezige personen en

- het aan de trui meetrekken van [slachtoffer 5] en

- daarbij de woorden toevoegen "dit is een overval" en "mond houden" en "kassa openmaken, geld geld".

5.

hij op 8 mei 2008 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld en een hoeveelheid softdrugs, toebehorende aan coffeeshop [coffeeshop], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en zijn mededaders, welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of andere in genoemde coffeeshop aanwezige personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken

en

met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 10] heeft gedwongen tot de afgifte van geld , toebehorende aan coffeeshop [coffeeshop], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en zijn mededaders,

welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit

- het tonen van vuurwapens en/of op vuurwapens gelijkende voorwerpen en

- het richten van die vuurwapens en/of die op vuurwapens gelijkende voorwerpen op genoemde [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] en andere in genoemde coffeeshop aanwezige personen en

- het geven van een klap op het hoofd van die [slachtoffer 9] en

- (daarbij) de woorden toevoegen "draai je om" en "waar is de wiet" en "blijf rustig, blijf liggen".

6.

hij op of omstreeks 21 april 2008 te Rotterdam tezamen en in vereniging met anderen, door geweld en andere feitelijkheden en door bedreiging met geweld iemand, te weten [slachtoffer 11], heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk;

- (telkens) brengen van zijn, verdachtes, penis en de penissen van zijn mededaders in de vagina van die [slachtoffer 11] en

- (telkens) brengen van zijn, verdachtes, penis en de penissen van zijn mededaders in de mond van die [slachtoffer 11],

waarbij het geweld en de andere feitelijkheden en de bedreiging met geweld hebben bestaan uit het ;

- die [slachtoffer 11] duwen en/of trekken in de richting van de portiek, althans de woning en

- het omsingelen van die [slachtoffer 11] en

- betasten van het lichaam van die [slachtoffer 11] en

- tonen/voorhouden van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en

- dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp richten op het hoofd van die [slachtoffer 11] en

- het houden van dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [slachtoffer 11] en

- die [slachtoffer 11] dreigend toespreken met de woorden: "doe je t-shirt uit, anders ga ik je slaan met het pistool" en "moet ik nu gaan schieten dan" en "ik kan je ook vermoorden, dan spat het zo helemaal op de muur, dat bloed vegen we wel weg" en "doe je kettingen af", althans woorden van een dergelijke (dreigende) aard en/of strekking en

- filmen van die [slachtoffer 11] en

- de broek, althans de kleding van die [slachtoffer 11] uittrekken en

- op het lichaam van die [slachtoffer 11] gaan zitten en

- dreigen met een riem te slaan in de richting van het lichaam van die [slachtoffer 11] en

- houden van een schroevendraaier in/op/tegen het gezicht van die [slachtoffer 11] en

- tezamen met een of meer van zijn, verdachtes, medeverdachten een dusdanig overwicht op die [slachtoffer 11] uitoefenen, dat zij werd belemmerd in haar mogelijkheden tot verzet.

7.

hij op 18 april 2008 te Rotterdam tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een (gouden) armband en een (gouden) ketting en een mobiele telefoon (Samsung E500) en een portemonnee en geld, toebehorende aan [slachtoffer 12] en/of [eethuis] en/of

[slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14], ,

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 12] en die [slachtoffer 13] en die

[slachtoffer 14], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,

welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- tonen van vuurwapens, althans op vuurwapens gelijkende voorwerpen en

- (hierbij) op dreigende toon de woorden toevoegen: "liggen, dit is een overval en

- (met kracht) met het vuurwapen, althans met het op een vuurwapen gelijkend voorwerp op het (achter)hoofd van die [slachtoffer 12] slaan en

- richten van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het hoofd van die [slachtoffer 14] en die [slachtoffer 13] en (vervolgens)

- op dreigende toon toevoegen van de woorden: "maak de kassa open" en "liggen, liggen" en "open de kassa, open de kassa", en

- (met kracht) rukken en/of trekken van een ketting en armband van het lichaam van die [slachtoffer 12] en een ring van een vinger en een armband van die [slachtoffer 14] en

- aftasten van het lichaam van die [slachtoffer 14].

8.

hij op 20 april 2008 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld (te weten een bedrag van 4500 EURO) en mobiele telefoons (Nokia, kleur zilver en/of een Nokia 8800, kleur chroom), toebehorende aan [slachtoffer 15] en/of café [café 3] en/of [slachtoffer 16],

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 15] en [slachtoffer 16], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken

welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- tonen van vuurwapens, althans op vuurwapens gelijkende voorwerpen en hierbij

- op dreigende toon toevoegen van de woorden: "overval, ga op de grond liggen", en

- (met kracht) met het vuurwapen, althans met het op een vuurwapen gelijkend voorwerp slaan op het (achter)hoofd van die [slachtoffer 15] en die [slachtoffer 16] en

- op dreigende toon toevoegen van de woorden:"maak je zakken leeg", .

9.

hij op of omstreeks 21 april 2008 te Rotterdam ter uitvoering van het door verdachte en zijn mededaders voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen geld en/of goederen van hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 17] en/of [avondwinkel] en/of [slachtoffer 18], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, welke poging tot diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld en gevolgd van geweld tegen die [slachtoffer 17] en/of die [slachtoffer 18], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) de vlucht mogelijk te maken, .

en/of

met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door met bedreiging met geweld [slachtoffer 17] en/of [slachtoffer 18] te dwingen tot afgifte van geld en/of goederen van hun gading, toebehorend aan [slachtoffer 17] en/of [avondwinkel] en/of [slachtoffer 18], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid,

welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- tonen van vuurwapens en (vervolgens)

- richten van die vuurwapens, op die [slachtoffer 17] en [slachtoffer 18] en hierbij

- dreigend de woorden toevoegen:"gaan jullie liggen, allemaal gaan liggen, anders ga ik schieten", en

- meermalen schieten op die [slachtoffer 17] en die [slachtoffer 18].

10.

hij op 22 april 2008 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een (gouden) ketting en geld toebehorende aan [slachtoffer 19] en/of eetcafé [eetcafé] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 20] en [slachtoffer 21], gepleegd met het

oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken ,

en

met het oogmerk om zich en (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 21] heeft gedwongen tot afgifte van geld toebehorend aan [slachtoffer 21],

welke bedreiging met geweld bestond uit het

- tonen van vuurwapens, althans van op vuurwapens gelijkende voorwerpen en

- (hierbij) (dreigend) de woorden toevoegen: "kassa, kassa, lopen en openmaken"

11.

hij op 22 april 2008 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld, toebehorende aan supermarkt [supermarkt],

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 22], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken ,

welke bedreiging met geweld bestond uit het

- tonen van vuurwapens, althans van op vuurwapens gelijkende voorwerpen en (hierbij)

- richten van een vuurwapen, althans op een vuurwapen gelijkend voorwerp op die [slachtoffer 22] en

- (hierbij) (dreigend) de woorden toevoegen: "doe la open, doe la open".

12.

hij op 9 januari 2008 te Rotterdam, op de Saftlevenstraat, tezamen en in vereniging met een ander , met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een bromfiets (merk/type Gilera/C36) (met kenteken [kenteken 3]), toebehorende aan [slachtoffer 23],

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld

en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 23], gepleegd om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken ,

welk geweld en welke bedreiging met geweld bestonden uit het

- die [slachtoffer 23] beletten weg te rijden door voor hem te gaan staan en

- die [slachtoffer 23] (daarbij) (dreigend) de woorden toevoegen: "Laat me rijden" en

- de (contact)sleutel van die bromfiets uit het contact trekken en (hierbij)

- dreigend de woorden toevoegen: "en nu afstappen!" en "als je de politie erbij haalt, dan ben je de lul".

13.

hij in de periode van 1 april 2008 tot en met 30 april 2008 te Rotterdam een wapen als bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie III onder 1° van de Wet wapens en munitie, te weten een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet in de vorm van een revolver van het merk Smith & Wesson, kaliber .32 heeft overgedragen aan [medeverdachte 3].

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud dan wel de opgave van de bewijsmiddelen.

NADERE BEWIJSOVERWEGING TEN AANZIEN VAN DE FEITEN 1 EN 2

Op 13 mei 2008 zijn de verdachte, [getuige 1], [medeverdachte 1] (medeverdachte) en [medeverdachte 2] (medeverdachte) aangehouden terwijl zij in een door [getuige 1] bestuurde auto zaten. Verdachte zat als bijrijder in die auto met [medeverdachte 1] achter hem en [medeverdachte 2] achter de bestuurder. In de auto werden aangetroffen: drie vuurwapens (één in een roze tasje op de vloer voor de bijrijderstoel, één in een zwarte tas rechts achterin en één in een rode tas links achterin), bij die vuurwapens behorende munitie en handschoenen (zie proces-verbaal van bevindingen, nummer 08085132217.AMB, dossier Bilderdijkstraat 2, bladzijde 52 en proces-verbaal van bevindingen, nummer 2008160019-85, dossier Bilderdijkstraat 2, bladzijde 63).

Uit de bewezenverklaring van de feiten 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 en 11 blijkt dat de verdachte samen met anderen voor 13 mei 2008 meerdere gewapende overvallen heeft gepleegd. In enkele gevallen was dit samen met genoemde [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2]. Uit de verklaring van [getuige 1] van 15 mei 2008 (pagina 128) blijkt dat verdachte ten tijde van zijn aanhouding een klein tasje met een koord bij zich had, [medeverdachte 1] een zwarte tas en [medeverdachte 2] een rode tas. Gelet op het vorenstaande kan uit de opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken en het berichtenverkeer tussen de verdachte en zijn medeverdachten in samenhang met de observaties op 13 mei 2008 worden afgeleid dat zij op 13 mei 2008 bezig waren met het voorbereiden van een (gewapende) overval.

Zoals hierboven vermeld bevonden de drie vuurwapens zich in drie tassen. In twee tassen is tevens bijbehorende munitie aangetroffen. De bij het derde wapen behorende munitie is aangetroffen in een sok op de vloer van de auto.

Gelet op voormelde omstandigheden waaronder verdachte en zijn medeverdachten zijn aangehouden en op het feit dat zij gezamenlijk een (gewapende) overval aan het voorbereiden waren, is wettig en overtuigend bewezen dat zij de vuurwapens en bijbehorende munitie gezamenlijk voorhanden hebben gehad.

BESPREKING VAN DE VERWEREN

VERWEER TEN AANZIEN VAN HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK

De raadsman heeft primair gesteld dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van al hetgeen ten laste is gelegd. Hij heeft hiertoe aangevoerd dat de verklaring van [slachtoffer 11], zoals zij deze op 7 mei 2008 tegenover de politie heeft afgelegd, onvoldoende basis was om te kunnen spreken van een redelijk vermoeden van schuld zodat de machtigingen om de telefoons van de verdachte en zijn medeverdachten af te tappen onrechtmatig zijn verleend. Al het bewijs dat is verkregen naar aanleiding van de opgenomen en uitgeluisterde tapgesprekken tussen de verdachte en zijn medeverdachten dient derhalve van het bewijs te worden uitgesloten.

De rechtbank overweegt als volgt.

[slachtoffer 11] heeft op 7 mei 2008 een getuigenverklaring afgelegd tegenover de politie, waarin zij heeft verklaard dat de verdachte en zijn medeverdachten meerdere overvallen hebben gepleegd. [slachtoffer 11] heeft in haar verklaring specifieke gegevens waaronder bijnamen, telefoonnummers, adresgegevens en signalementen van de verdachte en zijn medeverdachten genoemd. Op dat moment vond er bij de politie Rotterdam-Rijnmond reeds onderzoek plaats naar een reeks gepleegde overvallen. De verklaring van [slachtoffer 11], in combinatie met de op dat moment voorhanden zijnde informatie, deed de politie vermoeden dat het mogelijk dezelfde daders betrof. Hierop is nader onderzoek ingesteld naar de identiteit van de door [slachtoffer 11] genoemde personen en is de identiteit van deze personen vastgesteld, te weten die van de verdachte en zijn medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1].

Aldus waren er feiten en omstandigheden waaruit een redelijk vermoeden van schuld, zoals bedoeld in artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering, voortvloeide, zodat er voldoende verdenking was voor het verlenen van de machtigingen tot het opnemen van telecommunicatie door middel van een technisch hulpmiddel zoals bedoeld in artikel 126m van het Wetboek van Strafvordering. Van een vormverzuim in het voorbereidend onderzoek is geen sprake. Het verweer wordt verworpen.

VERWEER MET BETREKKING TOT DE FEITEN 3, 4 EN 5

De raadsman heeft gesteld dat de verdachte van het onder 3, 4 en 5 tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, nu er geen steunbewijs is voor de verklaringen van de getuige [getuige 2].

De rechtbank overweegt als volgt.

De verklaringen van de getuige [getuige 2] zijn consistent en worden geloofwaardig geacht. In zijn algemeenheid wordt de verklaring van [getuige 2] ondersteund door de zendmastgegevens van de telefoons van de verdachte en van [getuige 2]. Het gegeven dat de telefoon van [getuige 2] om 00.48 (kort na de overval op coffeeshop [coffeeshop], feit 5) wordt aangestraald door een zendmast op de Spartastraat en de telefoon van [medeverdachte 2] door een zendmast op de Mathenesserdijk (pagina 189 van het zaaksdossier Nieuwe Binnenweg) sluit de door [getuige 2] geschetste gang van zaken niet uit. Temeer nu deze zendmasten zich relatief dicht bij elkaar bevinden en niet uitgesloten is dat personen die zich op dezelfde plek bevinden verschillende zendmasten aanstralen.

Voorts doet het feit dat [getuige 2] niet heeft gezien dat [medeverdachte 1] in het gips zat niet af aan zijn geloofwaardigheid. Niet vast te stellen is immers in hoeverre het gips van [medeverdachte 1], die op 20 april 2008 een vingerkootje van zijn linkerwijsvinger heeft gebroken, op 24 april en 8 mei 2008 zichtbaar was. Kennelijk vergist [getuige 2] zich ten aanzien van een tijdstip nu hij op 27 mei 2008 (zijn eerste verklaring) verklaart dat hij op 8 mei 2008 om ongeveer 00.30 uur bij zijn moeder aankomt nadat hij verdachte en zijn medeverdachten heeft afgezet in de buurt van Marconiplein, terwijl de overval op coffeeshop [coffeeshop] volgens aangevers om 00.45 uur ’s nachts zou hebben plaatsgevonden.

Voorts worden de verklaringen van [getuige 2] ondersteund door de verklaringen van aangever(s) en/of getuige(n) van de onder 3, 4 en 5 tenlastegelegde overvallen, inhoudende dat zij drie overvallers hebben waargenomen.

Het verweer ter zake van het onder 3, 4 en 5 tenlastegelegde wordt dan ook verworpen.

VERWEER MET BETREKKING TOT DE FEITEN 7, 8, 9, 10 EN 11

De raadsman heeft gesteld dat de verdachte van het onder 7, 8, 9, 10 en 11 tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verklaringen van de getuige [getuige 3] zijn onbetrouwbaar, zodat deze buiten beschouwing dienen te worden gelaten, aldus de raadsman.

De rechtbank overweegt als volgt.

De verklaringen van de getuige [getuige 3] zijn voldoende betrouwbaar om tot het bewijs te worden gebezigd. De verklaringen van [getuige 3] worden ondersteund door de vastgestelde telefooncontacten tussen de verdachte en [getuige 3] en door de zendmastgegevens. Bovendien vinden de verklaringen van [getuige 3] ten aanzien van feit 9 en 11 steun in technisch bewijs. Na de poging tot overval op de avondwinkel aan de Nieuwe Binnenweg (feit 9) zijn er hulzen aangetroffen die blijkens het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut d.d. 9 september 2008 zeer waarschijnlijk afkomstig zijn uit het op 13 mei 2008 bij de aanhouding van de verdachte bij hem aangetroffen vuurwapen. Op de scooter die is gebruikt bij de overval op supermarkt [supermarkt] (feit 11), is een DNA-spoor aangetroffen, dat blijkens het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut d.d. 25 juli 2008 matcht met het DNA van de verdachte.

Het verweer ter zake van het onder 7, 8, 9, 10 en 11 tenlastegelegde wordt dan ook verworpen.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1.

Medeplegen van voorbereiding van diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld en/of afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

2.

Medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II

en

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie III, meermalen gepleegd

en

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie;

3.

De voortgezette handeling van

diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

en

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

4.

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

5.

De voortgezette handeling van

diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

en

afpersing, gepleegd door twee of meer verenigde personen;

6.

Medeplegen van verkrachting;

7.

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

8.

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

9.

De voortgezette handeling van

poging tot diefstal, voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen en gevolgd van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en andere deelnemers aan het misdrijf de vlucht mogelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

en/of

poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

10.

De voortgezette handeling van

diefstal, voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

en

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

11.

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

12.

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

13.

Handelen in strijd met artikel 31, eerste lid van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie III.

De feiten zijn strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft samen met een ander geprobeerd een avondwinkel te overvallen. Op het moment dat de eigenaar van de avondwinkel zich daartegen verzette en achter de verdachte en zijn medeverdachte aankwam, hebben de verdachte en diens medeverdachte met vuurwapens schoten gelost in de avondwinkel, waar zich op dat moment die eigenaar en een aantal klanten bevonden. Het is een gelukkig toeval geweest dat niemand is gedood of gewond is geraakt door de door de verdachte en zijn medeverdachte afgevuurde projectielen.

Verder heeft verdachte samen met anderen zeven voltooide gewapende overvallen gepleegd, waarbij diverse goederen en geldbedragen zijn buitgemaakt. Bij deze overvallen hebben de verdachte en zijn medeverdachten in meerdere gevallen op uiterst koelbloedige wijze grof geweld gebruikt tegen de aanwezigen en steeds zijn de aanwezigen bedreigd met vuurwapens en in een enkel geval ook met een mes. Ook heeft de verdachte samen met een ander een straatroof gepleegd waarbij een scooter is buitgemaakt.

Verdachte is op heterdaad door de politie aangehouden toen hij samen met anderen onderweg was om opnieuw een overval te plegen. In de auto waarin ze reden zijn drie vuurwapens en munitie aangetroffen.

Voorts is bewezen verklaard dat verdachte bij een andere gelegenheid een vuurwapen aan iemand heeft overgedragen.

De verdachte heeft zich bij het plegen van de hiervoor genoemde delicten uitsluitend laten leiden door zijn verlangen naar geldelijk gewin en heeft zich op geen enkele manier bekommerd om het grote aantal personen dat slachtoffer is geworden van zijn handelen. Deze feiten zijn voor de slachtoffers zeer schokkend en angstaanjagend geweest. Het is een feit van algemene bekendheid dat veel slachtoffers van dergelijke delicten nog langdurig de psychisch nadelige gevolgen daarvan ondervinden. Daarnaast worden door feiten als de onderhavige de algemene gevoelens van onveiligheid in de samenleving vergroot.

Ook heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan de groepsverkrachting van een jonge vrouw. Het slachtoffer is met geweld en met bedreiging met geweld een woning ingesleurd. Vervolgens is het slachtoffer door de verdachte en zijn medeverdachten vaginaal en oraal verkracht. Bij de verkrachting werden er diverse bedreigingen geuit jegens het slachtoffer en werd er een pistool op haar hoofd gericht en in haar mond gehouden. Tijdens de groepsverkrachting heeft een medeverdachte gedreigd het slachtoffer te slaan met een riem en een schroevendraaier tegen haar gezicht gehouden.

Bij het hele gebeuren, dat een aantal uren in beslag heeft genomen, heeft verdachte een leidende rol vervuld.

Met zijn handelen heeft de verdachte op buitengewoon brute wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Hij heeft zijn eigen lust- en machtsgevoelens gesteld boven het belang van het slachtoffer en zich daarbij volstrekt niet bekommerd om haar gevoelens. Voor het slachtoffer moeten de gebeurtenissen buitengewoon vernederend, kwetsend en beangstigend zijn geweest. Daarbij kan als feit van algemene bekendheid worden aangenomen, dat slachtoffers van dit soort delicten vaak langdurig te lijden hebben van de tengevolge van deze delicten opgelopen trauma's en de daardoor veroorzaakte emotionele schade, zoals ook blijkt uit het faxbericht d.d. 11 september 2009 van de psycholoog van het slachtoffer. Daarbij veroorzaken zedendelicten als de onderhavige gevoelens van angst en onveiligheid in de maatschappij in het algemeen.

De ernst van de feiten gebiedt oplegging van een langdurige gevangenisstraf. Bovendien moet de samenleving, gelet op de veelheid aan uiterst gewelddadige feiten gepleegd in een zeer korte periode, gedurende lange tijd beschermd worden tegen de aanwezigheid van de verdachte, die op geen enkele wijze spijt heeft betuigd van zijn daden en van wie ernstig te vrezen valt dat hij opnieuw strafbare feiten gaat plegen als hij op vrije voeten is.

Bij het bepalen van de duur van de op te leggen straf is in het nadeel van de verdachte in aanmerking genomen dat hij blijkens het op zijn naam gestelde uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 19 maart 2009 eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

Over de persoon van verdachte is op 24 juli 2008 gerapporteerd door L. Simons, reclasseringwerker bij Reclassering Nederland. In het rapport komt onder meer naar voren dat verdachte onvoldoende nadenkt over de consequenties die zijn gedrag teweegbrengen en dat hij weinig verantwoording lijkt te nemen.

De rechtbank legt een enigszins lagere straf op dan door de officier van justitie is gevorderd, aangezien verdachte van één feit wordt vrijgesproken en gelet op de betrekkelijk jonge leeftijd van de verdachte.

Alles afwegend wordt na te noemen gevangenisstraf passend en geboden geacht.

VORDERING BENADEELDE PARTIJ [SLACHTOFFER 11]/ SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [slachtoffer 11], domicilie kiezende ten kantore van haar advocaat, mr. D. Koeslan-van Walsum, Simon de la Valléestraat 15, 3067 XR Rotterdam, terzake van feit 6. De benadeelde partij vordert een vergoeding van immateriële schade tot een bedrag van € 10.000,-.

Vast is komen te staan dat aan de benadeelde partij als gevolg van het onder 6 bewezenverklaarde strafbare feit rechtstreeks immateriële schade is toegebracht door de verdachte en zijn mededaders. Die schade zal op dit moment naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op totaal € 5.250,-, waarbij het aandeel van de verdachte wordt vastgesteld op € 1.500,-, en de vordering in de strafzaak tegen de verdachte tot dit bedrag van € 1.500,- zal worden toegewezen.

Voor het overige is de vordering van de benadeelde partij niet van zo eenvoudige aard, dat dit deel van die vordering zich leent voor behandeling in dit strafgeding. De benadeelde partij zal daarin in zoverre niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu de vordering van de benadeelde partij deels zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

VORDERING BENADEELDE PARTIJ [SLACHTOFFER 13]/ SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [slachtoffer 13], wonende te Rotterdam, terzake van feit 7. De benadeelde partij vordert vergoeding van materiële schade tot een bedrag van € 350,-.

Nu is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij als gevolg van het onder 7 bewezen verklaarde strafbare feit rechtstreeks schade is toegebracht en de gevorderde schadevergoeding de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal de vordering worden toegewezen.

Nu de vordering van de benadeelde partij zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

VORDERING BENADEELDE PARTIJ [SLACHTOFFER 20]/ SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [slachtoffer 20], domicilie kiezende aan de Schiedamseweg 223A, 3026 AN te Rotterdam, terzake van feit 10. De benadeelde partij vordert vergoeding van materiële schade tot een bedrag van € 40,- en immateriële schade tot een bedrag van € 1.653,-.

Vast is komen te staan dat aan de benadeelde partij als gevolg van het bewezen verklaarde strafbare feit rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. Die schade zal op dit moment naar maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 1.000,-, zodat de vordering tot dit bedrag zal worden toegewezen.

Voor het overige is de vordering van de benadeelde partij niet van zo eenvoudige aard, dat dit deel van die vordering zich leent voor behandeling in dit strafgeding. De benadeelde partij zal daarin in zoverre niet ontvankelijk worden verklaard. Dit deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu de vordering van de benadeelde partij zal worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 24c, 36f, 46, 47, 56, 57(oud) en 57, 242, 312, 317 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 1, 2, 26, 31 en 55 van de Wet wapens en munitie.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder 14 ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van 14 (zegge: VEERTIEN) jaar;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 11] toe tot een bedrag van € 1.500,- (zegge: VIJFTIENHONDERD EURO) en veroordeelt de verdachte dit bedrag tegen kwijting aan [slachtoffer 11], domicilie kiezende te Simon de la Valléestraat 15, 3067 XR Rotterdam, te betalen;

verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 11] voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partij [slachtoffer 11] gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten;

legt aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op, inhoudende de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 11] voornoemd te betalen € 1.500,- (zegge: VIJFTIENHONDERD EURO), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 25 (zegge: vijfentwintig) dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 11], tevens geldt als betaling aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd;

wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 13] toe tot een bedrag van € 350,- (zegge: DRIEHONDERDVIJFTIG EURO) en veroordeelt de verdachte dit bedrag tegen kwijting aan [slachtoffer 13], wonende te Watergeusstraat 125A, 3025 HN te Rotterdam, te betalen;

veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partij [slachtoffer 13] gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten;

legt aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op, inhoudende de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 13] voornoemd te betalen € 350,- (zegge: DRIEHONDERDVIJFTIG EURO), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 7 (zegge: zeven) dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 13], tevens geldt als betaling aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd;

wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 20] toe tot een bedrag van € 1.000,- (zegge: DUIZEND EURO) en veroordeelt de verdachte dit bedrag tegen kwijting aan [slachtoffer 20], domicilie kiezende aan de Schiedamseweg 223A, 3026 AN te Rotterdam, te betalen;

verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 20] voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partij [slachtoffer 20] gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten;

legt aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op, inhoudende de verplichting aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 20] voornoemd te betalen € 1.000,- (zegge: DUIZEND EURO), bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 20 (zegge: twintig) dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 20], tevens geldt als betaling aan de Staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Klein Wolterink, voorzitter,

en mrs. Reinds en Sikkel, rechters,

in tegenwoordigheid van mrs. Schut en Commandeur, griffiers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 1 oktober 2009.

Bijlage bij vonnis van 1 oktober 2009:

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

Dagvaarding 10/610159-08

1.

hij op of omstreeks 13 mei 2008 te Capelle aan den IJssel en/of Rotterdam, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter voorbereiding van het te plegen misdrijf diefstal met geweld en/of afpersing, opzettelijk één of meer vuurwapen(s) en/of (daarbij behorende) munitie en/of een (zak)mes en/of een auto (merk: Volkswagen, type: Golf, kenteken [kenteken 2]) en/of een pantykous en/of (een) handschoen(en) en/of dikke/verhullende kleding, (kennelijk) bestemd tot het (in vereniging) begaan van dat misdrijf/die misdrijven, heeft verworven en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of voorhanden heeft gehad;

[art. 46 jo 312/317 Wetboek van Strafrecht]

2.

hij op of omstreeks 13 mei 2008 te Capelle aan den IJssel en/of Rotterdam, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

(een) wapen(s) als bedoeld in artikel 2 lid 1 Categorie II, onder 3° en/of Categorie III, onder 1° en/of onder 4° van de Wet wapens en munitie, te weten

- een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet, nl een vuurwapen dat zodanig is vervaardigd dat het dragen niet of minder zichtbaar is, te weten een (verkort) vuurwapen (een (hagel)geweer van het merk SAVAGE, model 940 E) en/of

- een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet in de vorm van een pistool van het merk Tanfoglio, model Gt-2888, kaliber 8 mm (oorspronkelijk) (gewijzigd in 6,35 mm) en/of

- een alarm- c.q. startpistool (merk KIMAR, model Lady K, 8 mm),

en/of

munitie in de zin van artikel 1 onder 4° van de Wet wapens en munitie, te weten munitie als bedoeld in artikel 2 lid 2 van die wet, van de Categorie III te weten

- vier hagelpatronen, kaliber 20 Gauge en/of

- zeventien kogelpatronen, kaliber .25 AUTO (gelijk aan 6,35 mm) en/of

- drie alarm- c.q. knalpatronen, kaliber 8 mm

voorhanden heeft gehad;

[art. 26 jo 55 Wet wapens en munitie jo art. 57 Wetboek van Strafrecht]

3.

hij op of omstreeks 24 april 2008 te Vlaardingen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld en/of een of meerdere portemonnee(s) (met inhoud), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] voornoemd en/of (een) andere (in café [café 1] aanwezige) perso(o)n(en), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot de afgifte van geld en/of een of meerdere portemonnee(s) (met inhoud), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] voornoemd, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s)

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit

- het tonen van een of meerdere vuurwapen(s) en/of van (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) en/of

- het richten van dat/die vuurwapen(s) en/of dat/die daarop gelijkend(e) voorwerp(en) op genoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of (een) andere (in café [café 1] aanwezige) perso(o)n(en) en/of

- het (met een vuurwapen) slaan (tegen het hoofd en/of het lichaam) van die [slachtoffer 3] en/of

- (daarbij) de woorden toevoegen "liggen en je geld" en/of "je portemonnee" en/of "alles afgeven" en/of "allemaal rustig blijven", "geld, geld, portemonnees erin" en/of "op de grond liggen", althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking;

(art. 312 en/of 317 Wetboek van Strafrecht)

4.

hij in of omstreeks de periode van 24 april 2008 tot en met 25 april 2008 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld en/of een telefoon/telefoons en/of een horloge en/of een (gouden) bril, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of café [café 2], in elk geval aan een ander of anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 5] en/of die [slachtoffer 6] en/of die [slachtoffer 7] voornoemd en/of (een) andere (in genoemd café aanwezige) perso(o)n(en), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] heeft gedwongen tot de afgifte van geld en/of een telefoon/telefoons en/of een horloge en/of een (gouden) bril, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] voornoemd en/of [slachtoffer 8] en/of café [café 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit

- het tonen van een mes en/of een of meerdere vuurwapen(s) en/of (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) en/of

- het richten van dat/die vuurwapen(s) en/of die/dat op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) op genoemde [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of (een) andere (in genoemd café aanwezige) perso(o)n(en) en/of

- het aan de trui meetrekken van die [slachtoffer 5] en/of

- (daarbij) de woorden toevoegen "dit is een overval" en/of "mond houden" en/of kassa openmaken, geld geld", althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking;

(art. 312 en/of 317 Wetboek van Strafrecht)

5.

hij op of omstreeks 8 mei 2008 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld en/of een hoeveelheid softdrugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of coffeeshop [coffeeshop], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] voornoemd en/of (een) andere (in genoemde coffeeshop aanwezige) perso(o)n(en), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] heeft gedwongen tot de afgifte van geld en/of een hoeveelheid softdrugs, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] voornoemd en/of coffeeshop [coffeeshop], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit

- het tonen van een of meerdere vuurwapen(s) en/of (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) en/of

- het richten van dat/die vuurwapen(s) en/of die op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) op genoemde [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of (een) andere (in genoemde coffeeshop aanwezige) perso(o)n(en) en/of

- het geven van een klap op het hoofd van die [slachtoffer 9] en/of

- (daarbij) de woorden toevoegen "draai je om" en/of "waar is de wiet" en/of "blijf rustig, blijf liggen", althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking;

(art. 312 en/of 317 Wetboek van Strafrecht)

Dagvaarding 10/613132-08

6.

hij op of omstreeks 21 april 2008 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) iemand, te weten [slachtoffer 11], heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, namelijk;

- (telkens) brengen en/of houden van zijn, verdachtes, penis en/of de penis(sen) van zijn mededader(s) in de vagina van die [slachtoffer 11] en/of

- (telkens) brengen en/of houden van zijn, verdachtes, penis en/of de penis(sen) van zijn mededader(s) in de mond van die [slachtoffer 11],

waarbij het geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of de bedreiging met geweld en/of de bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) heeft/hebben bestaan uit het meermalen, althans eenmaal (telkens);

- die [slachtoffer 11] duwen en/of trekken in de richting van de portiek, althans de woning en/of

- omsingelen van die [slachtoffer 11] en/of

- betasten van het lichaam van die [slachtoffer 11] en/of

- tonen/voorhouden van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en/of

- dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp richten op het hoofd van die [slachtoffer 11] en/of

- het houden van dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [slachtoffer 11] en/of

- die [slachtoffer 11] dreigend toespreken met de woorden: "doe je t-shirt uit, anders ga ik je slaan met het pistool" en/of "moet ik nu gaan schieten dan" en/of "ik kan je ook vermoorden, dan spat het zo helemaal op de muur, dat bloed vegen we wel weg" en/of "doe je kettingen af", althans woorden van een dergelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- brengen en/of houden van zijn, verdachtes penis en/of de penissen van zijn mededader(s) voor/bij de mond van die [slachtoffer 11] en/of

- filmen van die [slachtoffer 11] en/of

- de broek, althans de kleding van die [slachtoffer 11] uittrekken en/of

- op het lichaam van die [slachtoffer 11] gaan zitten en/of

- (dreigen) met een riem (te) slaan in de richting van het lichaam van die [slachtoffer 11] en/of

- houden van een schroevendraaier in/op/tegen het gezicht van die [slachtoffer 11] en/of

- tezamen met een of meer van zijn, verdachtes, medeverdachte(n) een dusdanig overwicht op die [slachtoffer 11] uitoefenen, dat zij werd belemmerd in haar mogelijkheden tot verzet;

(art. 242 Wetboek van Strafrecht)

7.

hij op of omstreeks 18 april 2008 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een (gouden) armband en/of een (gouden) ketting en/of een mobiele telefoon (Samsung E500) en/of een portemonnee en/of geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 12] en/of [eethuis] en/of

[slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 12] en/of die [slachtoffer 13] en/of die

[slachtoffer 14], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] heeft gedwongen tot afgifte van een (gouden) armband en/of een (gouden) ketting en/of een mobiele telefoon (Samsung E500) en/of een portemonnee en/of geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorend aan [slachtoffer 12] en/of [eethuis] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het

- tonen van (een) vuurwapen(s), althans (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) en/of

- (hierbij) op dreigende toon de woorden toevoegen: "liggen, dit is een overval", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- (met kracht) (met het vuurwapen, althans met het op een vuurwapen gelijkend voorwerp) op het (achter)hoofd van die [slachtoffer 12] slaan en/of

- richten van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het hoofd van die [slachtoffer 14] en/of die [slachtoffer 13] en/of (vervolgens)

- op dreigende toon toevoegen van de woorden: "maak de kassa open" en/of "liggen, liggen" en/of "open de kassa, open de kassa", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- (met kracht) rukken en/of trekken van een ketting en/of armband van het lichaam van die [slachtoffer 12] en/of een ring van een vinger en/of een armband van die [slachtoffer 14] en/of

- aftasten van het lichaam van die [slachtoffer 14];

(art. 312 en/of 317 Wetboek van Strafrecht)

8.

hij op of omstreeks 20 april 2008 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geld (te weten een bedrag van 4500 EURO) en/of (een) mobiele telefoon(s) (Nokia, kleur zilver en/of een Nokia 8800, kleur chroom), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 15] en/of café [café 3] en/of [slachtoffer 16], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16] heeft gedwongen tot afgifte van geld (te weten een bedrag van 4500 EURO) en/of (een) mobiele telefoon(s) (Nokia, kleur zilver en/of een Nokia 8800, kleur chroom), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorend aan [slachtoffer 15] en/of café [café 3] en/of [slachtoffer 16], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het

- tonen van (een) vuurwapen(s), althans (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend voorwerp(en) en/of hierbij

- op dreigende toon toevoegen van de woorden: "overval, ga op de grond liggen", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- (met kracht) (met het vuurwapen, althans met het op een vuurwapen gelijkend voorwerp) slaan op het (achter)hoofd van die [slachtoffer 15] en/of die [slachtoffer 16] en/of

- op dreigende toon toevoegen van de woorden:"maak je zakken leeg", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

(art. 312 en/of 317 Wetboek van Strafrecht)

9.

hij op of omstreeks 21 april 2008 te Rotterdam ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen geld en/of goederen (van zijn/hun gading), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 17] en/of [avondwinkel] en/of [slachtoffer 18], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, welke poging tot diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 17] en/of die [slachtoffer 18], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 17] en/of [slachtoffer 18] te dwingen tot afgifte van geld en/of goederen (van zijn/hun gading), geheel of ten dele toebehorend aan [slachtoffer 17] en/of [avondwinkel] en/of [slachtoffer 18], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het

- tonen van (een) vuurwapen(s), althans (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) en/of (vervolgens)

- richten van dat/die vuurwapen(s), althans dat/die op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) op die [slachtoffer 17] en/of [slachtoffer 18] en/of (hierbij)

- dreigend de woorden toevoegen:"gaan jullie liggen, allemaal gaan liggen, anders ga ik schieten", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- meermalen, althans eenmaal, schieten op die [slachtoffer 17] en/of die [slachtoffer 18];

(art. 312 en/of 317 jo 45 Wetboek van Strafrecht)

10.

hij op of omstreeks 22 april 2008 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een (gouden) ketting en/of geld en/of een mobiele telefoon, in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 19] en/of eetcafé [eetcafé] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] heeft gedwongen tot afgifte van een (gouden) ketting en/of geld en/of een mobiele telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorend aan [slachtoffer 19] en/of eetcafé [eetcafé] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het

- tonen van (een) vuurwapen(s), althans van (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) en/of

- (hierbij) (dreigend) de woorden toevoegen: "kassa, kassa, lopen en openmaken", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

(art. 312 en/of 317 Wetboek van Strafrecht)

11.

hij op of omstreeks 22 april 2008 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan supermarkt [supermarkt], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 22], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 22] heeft gedwongen tot afgifte van geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorend aan supermarkt [supermarkt], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het

- tonen van (een) vuurwapen(s), althans van (een) op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) en/of (hierbij)

- richten van dat/die vuurwapen(s), althans dat/die op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) op die [slachtoffer 22] en/of

- (hierbij) (dreigend) de woorden toevoegen: "doe la open, doe la open", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

(art. 312 en/of 317 Wetboek van Strafrecht)

12.

hij op of omstreeks 9 januari 2008 te Rotterdam, op de Saftlevenstraat, althans op de openbare weg, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een bromfiets (merk/type Gilera/C36) (met kenteken [kenteken 3]), in elk geval enig goed,geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 23], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 23], gepleegd om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door met geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 23] heeft gedwongen tot de afgifte van een bromfiets (merk/type Gilera/C36) (met kenteken [kenteken 3]), in elk geval enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 23], in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het meermalen, althans eenmaal

- die [slachtoffer 23] beletten weg te rijden door voor hem te gaan staan en/of

- die [slachtoffer 23] (daarbij) (dreigend) de woorden toevoegen: "Laat me rijden" en/of

- de (contact)sleutel van die bromfiets uit het contact trekken en/of (hierbij)

- dreigend de woorden toevoegen: "en nu afstappen!" en/of "als je de politie erbij haalt, dan ben je de lul", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

(art. 312/317 Wetboek van Strafrecht)

13.

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2008 tot en met 30 april 2008 te Rotterdam alleen, althans tezamen en in vereniging met (een) ander(en), (een) wapen(s) als bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie III onder 1° van de Wet wapens en munitie, te weten een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° van die wet in de vorm van een revolver van het merk Smith & Wesson, kaliber .32 voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen aan [medeverdachte 3];

(art. 26, 31 jo 55 WWM)

14.

hij in of omstreeks de periode van 11 mei 2008 tot en met 14 mei 2008 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (een) goed(eren), te weten een bromfiets (merk/type Peugeot Fight) (met kenteken [kenteken 1]), heeft verworven en/of heeft voorhanden gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dat goed/die goederen wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf, namelijk door diefstal, althans door enig (ander) misdrijf, verkregen goed(eren) betrof;

(art. 416 Wetboek van Strafrecht)