Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2545

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
13-03-2009
Datum publicatie
15-07-2009
Zaaknummer
AWB 08 / 3137 WET-T1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres heeft per fax beroep ingesteld op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het beroep is te laat en eiseres heeft niets aangevoerd op grond waarvan de termijnoverschrijding verschoonbaar zou moeten worden geacht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector Bestuursrecht

Meervoudige kamer

Reg.nr.: AWB 08/3137 WET-T1

Proces-verbaal mondelinge uitspraak

gedaan op 13 maart 2009 in het geding tussen

[naam], gevestigd te [plaats], eiseres,

vertegenwoordigd door G. de Vries,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernisse, verweerder.

Na de sluiting van het onderzoek ter zitting op 13 maart 2009 heeft de rechtbank onmiddellijk mondeling uitspraak gedaan. De beslissing en de gronden van de beslissing luiden als volgt.

Beslissing

De rechtbank,

rechtdoende:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Gronden

Bij besluit van 17 juni 2008 heeft verweerder het bezwaar van eiseres tegen drie besluiten inzake planschadevergoeding van 20 februari 2007 ongegrond verklaard.

Eiseres heeft bij fax van 1 augustus 2008 beroep ingesteld.

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken. Gelet op artikel 6:8, eerste lid, van de Awb vangt deze termijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Het besluit is door verzending bekend gemaakt op 19 juni 2008, zo blijkt uit de op het besluit aangebrachte stempel. Namens eiseres is ter zitting verklaard dat het stempel met de datum 20 juni 2008 dat ook op het door haar bij het beroepschrift meegestuurde exemplaar van het bestreden besluit staat, haar eigen ontvangststempel is. Uitgaande van een verzenddatum van 19 juni 2008 vangt de beroepstermijn aan op 20 juni 2008. Dit betekent dat de termijn eindigde op 31 juli 2008 en niet op 1 augustus 2008 zoals eiseres stelt. Bij het instellen van het beroep is de termijn overschreden.

Artikel 6:11 van de Awb bepaalt dat ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege blijft indien rede¬lij¬kerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

Eiseres heeft niets aangevoerd op grond waarvan geoordeeld zou moeten worden dat eiseres niet in verzuim is geweest. Het beroep is daarom niet-ontvankelijk, zodat voortzetting van het onderzoek niet nodig is.

Voor een veroordeling in de proceskosten ziet de rechtbank geen aanleiding.

Aldus gedaan door mr. P. Vrolijk, voorzitter, en mr. A.I. van Strien en mr. R.H.L. Dallinga, leden, in tegenwoordigheid van M.B. van Zantvoort, griffier.

De griffier: De voorzitter:

Een belanghebbende - onder wie in elk geval eiseres wordt begrepen - en verweerder kunnen tegen deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De termijn voor het indienen van het beroepschrift is zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het afschrift van deze uitspraak is verzonden.

Afschrift verzonden op: