Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BI7331

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
10-06-2009
Datum publicatie
10-06-2009
Zaaknummer
10/765143-07
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0675, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Kinderporno. Verdachte wordt onder andere verweten miljoenen kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit te hebben en kinderpornografische afbeeldingen te vervaardigen. Rechtbank heropent zaak voor het horen van gedragsdeskundigen

Wetsverwijzingen
Wet wapens en munitie 26
Wetboek van Strafrecht 240b
Wetboek van Strafrecht 240b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/765143-07

Datum uitspraak: 10 juni 2009

Tegenspraak

TUSSENVONNIS

van de RECHTBANK ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1967 te [geboorteplaats],

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichtingen Rijnmond, Huis van Bewaring “De Schie” te Rotterdam,

raadsvrouw mr. E.A. Kool, advocaat te Rotterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 27 mei 2009.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting van 4 maart 2009 overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit tussenvonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit tussenvonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. Spoormaker heeft gerekwireerd tot:

- vrijspraak van het onder 4 ten laste gelegde;

- bewezenverklaring van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (VIER) jaar met aftrek van voorarrest, alsmede ter beschikkingstelling van de verdachte met bevel tot dwangverpleging ex. artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht.

HET STANDPUNT VAN DE RAADSVROUW

De raadsvrouw heeft -primair- verzocht de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de verdachte aan te houden. De raadsvrouw heeft hiertoe aangevoerd dat de deskundigen Eenhoorn en Gerritsen in hun rapportages omtrent de persoon en de geestvermogens van de verdachte niet dan wel onvoldoende hebben onderbouwd hoe zij tot hun respectieve inschattingen omtrent het recidiverisico en het advies tot oplegging van de maatregel terbeschikkingstelling met dwangverpleging zijn gekomen. De raadsvrouw heeft de rechtbank verzocht een contra-expertise te bevelen en hiertoe twee deskundigen te benoemen.

Subsidiair heeft de raadsvrouw vrijspraak bepleit ten aanzien van het onder 1

- onder gedachtestreepje 10 -, 2 en 4 ten laste gelegde en ten aanzien van de onder 3 ten laste gelegde “invoer”. Zij refereert zich aan het oordeel van de rechtbank ten aanzien van het overige onder 1 en 3 ten laste gelegde.

OVERWEGING

Na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting is de rechtbank tijdens haar beraadslaging in raadkamer tot de conclusie gekomen, dat het onderzoek ter terechtzitting niet volledig is geweest.

De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

Na bestudering van de rapporten Pro Justitia omtrent de persoon en de geestvermogens van verdachte, opgemaakt door respectievelijk drs. A.H. Eenhoorn, GZ-psycholoog, d.d. 4 december 2008 en drs. H.A. Gerritsen, forensisch psychiater, d.d. 8 december 2008, ziet de rechtbank aanleiding voornoemde rapporteurs nader te bevragen omtrent de inhoud van de door hen uitgebrachte rapportages, met name ten aanzien van hun bevindingen en conclusies ten aanzien van de inschatting van het recidiverisico - in het bijzonder ten aanzien van de conclusie van de psycholoog dat zij het niet ondenkbaar acht dat de verdachte op enig moment zijn fantasieën in praktijk zal brengen om zijn seksuele lusten te bevredigen - en het (daarmee gepaard gaande) advies tot oplegging van de maatregel terbeschikkingstelling met dwangverpleging.

Voorts heeft de rechtbank na bestudering van de door de officier van justitie ter terechtzitting overgelegde ‘groene ordner’ als stuk van overtuiging, bevattende de in de tenlastelegging genoemde afbeeldingen, geconstateerd dat deze afbeeldingen niet zijn voorzien van een nummering zoals in de tenlastelegging aangegeven, zodat onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de vraag welke in de tenlastelegging opgenomen nummering behoort bij welke afbeelding.

De rechtbank acht het op grond van het voorgaande noodzakelijk dat het onderzoek ter terechtzitting wordt heropend en dat de behandeling van de zaak wordt aangehouden, teneinde op een nader te bepalen terechtzitting drs. A.H. Eenhoorn en drs. H.A. Gerritsen als getuigen en deskundigen te horen en de officier van justitie in de gelegenheid te stellen de afbeeldingen in voornoemde ‘groene ordner’ nader aan te duiden met de nummering zoals die in de tenlastelegging is weergegeven.

De rechtbank zal het verzoek van de raadsvrouw tot het bevelen van een contra-expertise voorshands afwijzen. Naar het oordeel van de rechtbank is een contra-expertise niet noodzakelijk, nu de deskundigheid van de rapporteurs Eenhoorn en Gerritsen niet ter discussie staat. Middels het horen van voornoemde rapporteurs als getuigen en deskundigen kan een toelichting worden gevraagd op de door hen uitgebrachte rapportages en kunnen eventuele onduidelijkheden in die rapportages worden weggenomen.

Derhalve zal als volgt worden beslist.

BESLISSING

De rechtbank:

- heropent het onderzoek ter terechtzitting;

- wijst af het verzoek van de raadsvrouw tot het bevelen van een contra-expertise;

- schorst het onderzoek in het belang daarvan voor onbepaalde tijd, doch niet langer dan 3 maanden na heden;

- Het onderzoek wordt geschorst voor een termijn die langer is dan één maand, om de klemmende reden als bedoeld in artikel 282, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat niet te verwachten is dat het hiervoor bedoelde nadere onderzoek binnen één maand gereed zal zijn, terwijl voorts het zittingsrooster van de rechtbank behandeling binnen één maand niet toelaat;

- met bevel tot oproeping van de verdachte tegen een nader te bepalen terechtzitting en verstrekking van een afschrift van de oproeping van de verdachte aan de raadsvrouw;

- met bevel tot oproeping van de getuigen en deskundigen: A.H. Eenhoorn, GZ-psycholoog, en drs. H.A. Gerritsen, forensisch psychiater, tegen een nader te bepalen terechtzitting;

- stelt het dossier in handen van de officier van justitie, teneinde voornoemde personen op te roepen als getuigen en deskundigen en de afbeeldingen in de ‘groene ordner’ nader aan te duiden zoals in de tenlastelegging is weergegeven;

- verzoekt de officier van justitie deze zaak bij voorkeur bij deze kamer van de rechtbank aan te brengen;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit tussenvonnis is gewezen door:

mr. Van Boven, voorzitter,

en mrs. Reinds en De Vreede, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Schut, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 10 juni 2009.

Bijlage bij tussenvonnis van 10 juni 2009:

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij

in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 15 september 2008 te Sliedrecht, in elk geval in Nederland, één of meermalen een (groot) aantal (5.000.000 of daaromtrent, althans meerdere miljoenen) afbeelding(en) en/of filmfragment(en) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten één of meer computer(s) en/of (een) diskette(s) en/of (een) harddisk(s) en/of (een) cd-rom(s) en/of (een) DVD(s) (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad, terwij1 die afbeeldinge(n) en/of filmfragmenten en/of gegevensdrager(s) één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen bevatte(n), waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

-het met een dildo en/of vinger anaal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van (een) perso(o)n(en)die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (geschatte leeftijd 2 en 14 jaar) ( onder meer "[bestandsnaam 1]", "[bestandsnaam 2]”, "[bestandsnaam 3]”, “[bestandsnaam 4]" ) en/of

-het met de penis van een hond vaginaal (laten) penetreren van het lichaam van (een) perso(o)n(en)die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (geschatte leeftijd tussen 10 en 14 jaar) (onder meer "[bestandsnaam 5]”) en/of

- het met een penis penetreren van de vagina van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (geschatte leeftijd jonger dan 4 jaar) (onder meer "[bestandsnaam 6]", "[bestandsnaam 7]", "[bestandsnaam 8]” en/of”

- het betasten en/of likken van de vagina en/of het houden van een vinger tussen de schaamlippen en/of het drukken van een stijve penis in/tegen de vagina en/of de billen van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (geschatte leeftijd 0 tot 16 jaar oud) (onder meer "[bestandsnaam 9]", "[bestandsnaam 10]", "[bestandsnaam 11]", "[bestandsnaam 12]", "[bestandsnaam 13]", "[bestandsnaam 14]", "[bestandsnaam 15]”, “[bestandsnaam 16]”, “[bestandsnaam 17]" “[bestandsnaam 18]", "[bestandsnaam 19]") en/of

-het vasthouden van de penis en/of balzak van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (geschatte leeftijden jonger dan 6 jaar en/of 6 tot 14 jaar

oud) (onder meer "[bestandsnaam 20]", "[bestandsnaam 21]", "[bestandsnaam 22]”) en/of

-het laten vasthouden van een (stijve) penis en/of balzak door een persoon die de leeftijd van 18 ,jaar nog niet heeft bereikt (geschatte leeftijden jonger dan 6, resp. 10 jaar) (onder meer [bestandsnaam 23]", "[bestandsnaam 24]”) en/of

- het in de mond (laten) nemen en/of tegen de mond drukken van een stijve penis door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(geschatte leeftijd jonger dan 6 jaar en/of 6 tot 12 jaar oud) (onder meer

"[bestandsnaam 25]", "[bestandsnaam 26]", "[bestandsnaam 27]", "[bestandsnaam 28]") en/of

- het in de mond (laten) nemen van de penis van een persoon die de leeftijd

van 18 jaar nog niet heeft bereikt (geschatte leeftijd jonger dan 6 jaar resp., 6 tot 10 jaar) door een (vermoedelijk) volwassen man (onder meer "[bestandsnaam 29]", "[bestandsnaam 30]") en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt en/of vastgebonden met riemen/touwen (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (geschatte leeftijden 2 tot 16 jaar), waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van die/de perso(o)n(en) en/of de (onnatuurlijke) (sadomasochistische) kleding nadrukkelijk de (al dan niet ontblote)

geslachtsdelen en/of billen en/of borsten in beeld gebracht worden (onder meer "[bestandsnaam 31]", "[bestandsnaam 32]", "[bestandsnaam 33]", "[bestandsnaam 34]",

"[bestandsnaam 35]", "[bestandsnaam 36]", "[bestandsnaam 37]", "[bestandsnaam 38]",

"[bestandsnaam 39]", "[bestandsnaam 40]", "[bestandsnaam 41]", "[bestandsnaam 42]", "[bestandsnaam 43]", "[bestandsnaam 44]", "[bestandsnaam 45]", "[bestandsnaam 46]", "[bestandsnaam 47]", "[bestandsnaam 48]", "[bestandsnaam 49]", "[bestandsnaam 50]", "[bestandsnaam 51]", "[bestandsnaam 52]", "[bestandsnaam 53]", "[bestandsnaam 54]", "[bestandsnaam 55]", "[bestandsnaam 56]", "[bestandsnaam 57]","[bestandsnaam 58]", "[bestandsnaam 59]", "[bestandsnaam 60]", "[bestandsnaam 61]", "[bestandsnaam 62]",

"[bestandsnaam 63]", "[bestandsnaam 64]", "[bestandsnaam 65]", "[bestandsnaam 66]", "[bestandsnaam 67]", "[bestandsnaam 68]", "[bestandsnaam 69]", "[bestandsnaam 70]", "[bestandsnaam 71]", "[bestandsnaam 72]", "[bestandsnaam 73]", "[bestandsnaam 74]", "[bestandsnaam 75]", "[bestandsnaam 76]", "[bestandsnaam 77]", "[bestandsnaam 78]", "[bestandsnaam 79]", "[bestandsnaam 80]", "[bestandsnaam 81]", "[bestandsnaam 82]") en/of

- het geheel of gedeeltelijk (in strings) en/of hotpants en/of soortgelijke kleding) (on)gekleed (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 laren nog niet heeft/hebben bereikt waarbij in de loop van de in (grote) serie’s genomen foto’s door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van die/de perso(n)n(en) en/of de kleding nadrukkelijk de (al dan niet ontblote) geslachtsdelen en/of billen en/of borsten in beeld gebracht worden en/of waarbij de (serie)- foto’s kennelijk is/zijn bedoeld om seksue1e prikkeling op te wekken (onder meer de foto ’s opgenomen in het proces-verbaal met documentcode [proces-verbaal] d.d. 6 oktober 2008, set 1 (foto’s blad 2, nrs 8 en 9; blad 3 foto’s 1, 8 en 9) en set 3 (foto’s blad 12 nrs 2, 4 t/m blad 13 nrs 2 t/m 5; blad 16 nrs 4 t/m 6)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

(artikel 240b lid 1/2 Wetboek van strafrecht)

2.

hij

in of omstreeks de periode van 28 april 2005 tot en met 5 juli 2008 te

Rotterdam en/of Hellevoetsluis en/of Sliedrecht en/of Delft, in elk geval in Nederland één of meermalen een (groot aantal) (in ieder geval 1145 of daaromtrent)

afbeeldingen en/of (een) gegevensdrager(s), te weten één of meer DVD(’s)

(telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd

en/of in bezit heeft gehad, terwij1 die afbeeldinge(n) en/of

gegevensdrager(s) één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen

bevatte(n), waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken (te weten [slachtoffer 1], geboren 3 op september 1991 en/of [slachtoffer 2], geboren op 28 december 1991 en/of [slachtoffer 3], geboren op 19 augustus

1989 en/of [slachtoffer 4], geboren op 18 oktober 1996) en/of [slachtoffer 5], geboren op 8 april 1991), welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

(ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], foto’s "[bestandsnaam 83]",

"[bestandsnaam 84]" t/m "[bestandsnaam 85]", "[bestandsnaam 86]", "[bestandsnaam 87]" t/m "[bestandsnaam 88]", "[bestandsnaam 89]", "[bestandsnaam 90]", "[bestandsnaam 91]", "[bestandsnaam 92]", "[bestandsnaam 93]", "[bestandsnaam 94]", "[bestandsnaam 95]", "[bestandsnaam 96]", "[bestandsnaam 97]", "[bestandsnaam 98]", "[bestandsnaam 99]", "[bestandsnaam 100]", "[bestandsnaam 101]":)

- (datum maken fotoopnames 28 mei 2008) het (laten) poseren van [slachtoffer 1] (ten tijde van het maken van de foto’s 16 jaar oud) in een houding/pose en/of in kleding die niet bij haar leeftijd past, te weten slechts in een bh en/of een rokje en/of een bikini, waarbij zij de bikinibandjes over haar schouders heeft geschoven, waardoor haar borsten beter zichtbaar zijn (foto’s op "Disk I") en/of

- (datum maken fotoopnames 28 mei 2008) het (laten) poseren van [slachtoffer 1] (ten tijde van het maken van de foto’s 16 jaar oud) in een

houding/pose en/of in kleding die niet bij haar leeftijd past, te weten

liggend op haar rug met haar linkerbeen iets opgetrokken en/of slechts gekleed in een kanten beha en/of een string en/of terwij1 [slachtoffer 1] op seksueel

getinte wijze haar wijsvinger bij haar half geopende mond houdt (foto’s op

"Disk 1") en/of

- (datum maken fotoopnames 28 mei 2008) het (laten) poseren van [slachtoffer 2] (ten tijde van het maken van de foto’s 16 jaar oud) in een houding/pose en/of in kleding die niet bij haar leeftijd past, te weten slechts in een witte en doorzichtige panty en/of (over die/een panty) een roze kanten onderbroekje en/of (over die/een panty) een rokje en/of een onder haar borsten geknoopt vest, terwij1 zij (tevens) dit rokje los in haar hand houdt (foto’s op "Disk 1") en/of

- (datum maken fotoopnames 28 mei 2008) het (laten) poseren van [slachtoffer 2] (ten tijde van het maken van de foto’s 16 jaar oud) en [slachtoffer 1] (ten tijde van het maken van de foto’s 16 jaar oud) in een houding/pose en/of in kleding die niet bij haar/hun leeftijd past, te weten door [slachtoffer 1] op haar rug op de grond te laten liggen en/of [slachtoffer 2] bovenop [slachtoffer 1] te laten liggen met haar benen over het linkerbeen van [slachtoffer 1], terwij1 [slachtoffer 1] op seksueel getinte wijze haar wijsvinger bij haar half geopende mond houdt (foto’s op "Disk 1") en/of

- (datum maken fotoopnames 28 mei 2008) het (laten) poseren van [slachtoffer 2] (ten tijde van het maken van de foto’s 16 jaar oud) en [slachtoffer 1] (ten tijde van het maken van de foto’s 16 jaar oud) in een houding/pose en/of in kleding die niet bij haar/hun leeftijd past, te weten door [slachtoffer 1] op haar rug op de grond te laten liggen en/of [slachtoffer 2] bovenop [slachtoffer 1] te laten liggen met haar heupen op het onderlichaam van [slachtoffer 1], terwij1 [slachtoffer 1] op seksueel getinte wijze haar wijsvinger bij haar half geopende mond houdt en/of terwij1 [slachtoffer 2] slechts gekleed is in een (doorzichtige) panty en een beha (foto’s op "Disk 1") en/of

- (datum maken fotoopnames 28 mei 2008) het (laten) poseren van [slachtoffer 2] (ten tijde van het maken van de foto’s 16 jaar oud) en [slachtoffer 1] (ten tijde van het maken van de foto’s 16 jaar oud) in een houding/pose en/of in

kleding die niet bij haar/hun leeftijd past, te weten door [slachtoffer 1] zittend op de grond en/of slechts gekleed in een beha en een string en/of met

haar rechterbeen opgetrokken te laten poseren en/of (vervolgens) (in elkaar opvolgende foto’s) [slachtoffer 2] op handen en voeten naar [slachtoffer 1] toe te laten bewegen en/of (terwij1) [slachtoffer 2] (daarbij) met haar met een beha bedekte borsten over/naar de benen van [slachtoffer 1] beweegt/glijdt en/of (terwij1) [slachtoffer 2] (daarbij) aan/langs (de binnenkant van ) het been en/of de teen van [slachtoffer 1] likt (foto’s op "Disk 1") en/of

- (datum maken fotoopnames 28 mei 2008) het (laten) poseren van [slachtoffer 2] (ten tijde van het maken van de foto’s 16 jaar oud) en [slachtoffer 1] (ten tijde van het maken van de foto’s 16 jaar oud) in een houding/pose en/of in kleding die niet bij haar/hun leeftijd past. te weten door [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] staand (met de buiken tegen elkaar en/of achter elkaar staand) te laten poseren, terwij1 [slachtoffer 2] slechts gekleed is in rokje en/of panty en/of beha en/of (terwijl) [slachtoffer 2] (daarbij) de billen van [slachtoffer 1] vastpakt/vasthoudt en/of aan de blote schouder van [slachtoffer 1] likt en/of (schijnbaar) in de borst(en) van [slachtoffer 1] bijt en/of (terwijl) [slachtoffer 2] (daarbij) de (blote) borsten van [slachtoffer 1]

vasthoudt/vastpakt (foto’s op "Disk 1") en/of

(ten aanzien van [slachtoffer 3], foto’s "[bestandsnaam 102]" t/m ""[bestandsnaam 103]" en "[bestandsnaam 104]" t/m ""[bestandsnaam 105]":)

- (datum maken fotoopnames 7 mei 2006) het (laten) poseren van [slachtoffer 3] (ten tijde van het maken van de foto’s 16 jaar oud) in een

houding/pose en/of in kleding die niet bij haar leeftijd past en/of waarbij

door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden, te weten doordat [slachtoffer 3] geheel naakt en/of slechts gekleed in een rode string en/of zwarte hoge laarzen en/of zwarte

jarretelkousen en/of een roze veren boa en/of terwij1 zij de/een string tot halverwege haar billen naar beneden trekt poseert (foto’s op "Disk 2") en/of

(ten aanzien van [slachtoffer 4], foto’s ""[bestandsnaam 106]" t/m ""[bestandsnaam 107]", "[bestandsnaam 108]", ""[bestandsnaam 109]", ""[bestandsnaam 110]", ""[bestandsnaam 111]", ""[bestandsnaam 112]", ""[bestandsnaam 113]", ""[bestandsnaam 114]", "[bestandsnaam 115]" en "[bestandsnaam 116]":)

- (datum maken fotoopnames 28 april 2005) het (laten) poseren van [slachtoffer 4] ( en tijde van het maken van de foto’s 8 jaar oud) in een houding/pose

en/of in kleding die niet bij haar leeftijd past en/of waarbij door het

camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van die/de perso(o)n(en)

nadrukkelijk de slechts met een turnpakje bedekte geslachtsdelen en/of billen in beeld gebracht worden, te weten doordat [slachtoffer 4] ligt met haar

benen wijd en/of met een been in de lucht gestoken en/of (terwij1) de stof van het turnpakje waarin [slachtoffer 4] gekleed is door de schaamlippen zijn getrokken (foto’s op "Disk 3"),

(ten aanzien van [slachtoffer 5], foto’s "[bestandsnaam 117]” t/m [bestandsnaam 118] en [bestandsnaam 119] t/m [bestandsnaam 120]", "[bestandsnaam 121] t/m [bestandsnaam 122]", "[bestandsnaam 123]” t/m [bestandsnaam 124]", "[bestandsnaam 125]” t/m “[bestandsnaam 126]", "[bestandsnaam 127]” t/m [bestandsnaam 128]" , "[bestandsnaam 129]", "[bestandsnaam 130]" t/m "[bestandsnaam 131]", "[bestandsnaam 132]" t/m "[bestandsnaam 133]", "[bestandsnaam 134]" t/m "[bestandsnaam 135]", "[bestandsnaam 136]” t/m [bestandsnaam 137]", "[bestandsnaam 138]” t/m “[bestandsnaam 139]", "[bestandsnaam 140]” t/m “[bestandsnaam 141]", "[bestandsnaam 142]” t/m “[bestandsnaam 143]", "[bestandsnaam 144]” t/m “[bestandsnaam 145]", "[bestandsnaam 146]” t/m “[bestandsnaam 147]", "[bestandsnaam 148]” t/m “[bestandsnaam 149]" en "[bestandsnaam 150]” t/m “[bestandsnaam 151]":)

- (datum maken fotoopnames 24 februari 2007 en/of 4 maart 2007 en/of 3 april 2007) het (laten) poseren van [slachtoffer 5] (ten tijde van het maken van de foto’s 15 en 16 jaar oud) een houding/pose en/of in kleding die niet bij haar leeftijd past en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke) pose van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de al dan niet bedekte geslachtsdelen en/of borsten en/of billen en/of (een) tepel(s) in beeld gebracht worden, te weten doordat [slachtoffer 5] poseert gekleed in een stringbadpak en/of beha en/of (kanten) string en/of schoenen met naaldhakken en/of een bustier en/of een korset en/of een body en/of een mini-jurkje en/of onder de douche en/of in een schuimbad en/of terwijl zij haar openstaande broek verder open en/of naar heneden duwt en/of haar borsten tegen elkaar en naar voren drukt en/of haar benen wijd spreidt ( foto’s op DVD’s “[DVD 1]" en/of "[DVD 2]" en/of "[DVD 3]")

3.

hij,

in of omstreeks de periode 01 januari 1990 tot en met 05 juli 2008, in elk geval op of omstreeks 05 juli 2008, te Sliedrecht, althans in Nederland,een wapen als bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie III onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een gaspistool (omgebouwd alarmpistool), van het merk BBM/BRUNI, model automatic, kaliber 8 mm (knal),

zijnde een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3 van die Wet, voorhanden heeft gehad en/of heeft doen binnenkomen;

(art 26 en/of artikel 14, jo 55 Wet wapens en munitie)

4.

hij,

in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 05 juli 2008, in elk geval op of omstreeks 05 juli 2008, te Sliedrecht, althans in Nederland,

een wapen als bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie III onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een (voorlader zwartkruid) revolver, merkloos en kaliber .44, zijnde een vuurwapen in de zin van artikel I, onder 3 van die Wet, en/of voor dat wapen geschikte munitie, voorhanden heeft gehad;

(art 26 en/of artikel 14, jo 55 Wet wapens en munitie)