Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BI6123

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
20-05-2009
Datum publicatie
03-06-2009
Zaaknummer
309634 / HA ZA 08-1563
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bevoegdheidsincident (relatieve onbevoegdheid) dat pas door gedaagde is opgeworpen nadat deze eerder al een incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring had ingediend (waarop ook al was beslist). Tardief, gelet op art. 110 Rv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 309634 / HA ZA 08-1563

Uitspraak: 20 mei 2009

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZIEGLER NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. J.P.M. Borsboom,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASN CANNED + FROZEN FOODS B.V.,

gevestigd te Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. J. Kneppelhout.

Eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het incident wordt hierna aangeduid als "Ziegler", gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident als “ASN”.

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

dagvaarding d.d. 11 juni 2008, met elf producties;

- incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring, met één productie;

- incidentele conclusie van antwoord in het vrijwaringsincident;

- vonnis van 12 november 2008 in het incident waarbij de gevorderde oproeping in vrijwaring is toegestaan;

- incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid;

- incidentele antwoordconclusie terzake van de opgeworpen exceptie van onbevoegdheid.

2 De vordering in de hoofdzaak

Ziegler vordert in de hoofdzaak – samengevat weergegeven – dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad ASN zal veroordelen om aan haar te betalen € 8.251,47 met rente en kosten.

Ziegler heeft aan haar vordering onder meer ten grondslag gelegd dat zij uit hoofde van een expeditieovereenkomst in verband met een transport van Australië naar Nederland € 7.965,87 van ASN te vorderen heeft, dat op de rechtsverhouding tussen partijen de Fenex-voorwaarden van toepassing zijn, dat ASN haar betreffende factuur niet binnen vier weken bestreden heeft zodat ingevolge artikel 23.1 Fenex-voorwaarden de rechtbank Rotterdam als rechter van de vestigingsplaats van Ziegler bevoegd is, dat de latere betwisting van de vordering ongegrond is, alsmede dat haar naast de hoofdsom wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten toekomen.

3 De vordering en het verweer in het incident

3.1

ASN vordert – kort gezegd – dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren van de vordering van Ziegler kennis te nemen met veroordeling van Ziegler in de kosten.

ASN legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. ASN betwist dat de Fenex-voorwaarden op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing zijn. Bovendien heeft Ziegler haar geen redelijke mogelijkheid tot kennisneming van de Fenex-voorwaarden geboden. Daarom is de rechtbank Rotterdam niet bevoegd en dient de zaak verwezen te worden naar een wel bevoegde rechtbank.

3.2

De conclusie van Ziegler strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van ASN in de kosten.

Ziegler voert onder meer het volgende aan. Primair is ASN niet-ontvankelijk in haar vordering omdat een beroep op onbevoegdheid van de rechter voor alle weren en niet pas na het vrijwaringsincident kan worden gedaan. Subsidiair voert Ziegler aan dat zij bij de totstandkoming van de overeenkomst in haar aanbod de Fenex-voorwaarden van toepassing heeft verklaard en dat ASN dat aanbod heeft aanvaard en dat ASN als handelsonderneming veelvuldig onder verband van de Fenex-voorwaarden contracteert zodat zij met de inhoud daarvan bekend moet worden verondersteld.

4 De beoordeling

in het incident

4.1

Ziegler stelt dat deze rechtbank bevoegd is op grond van een daartoe strekkende forumclausule in artikel 23.1 van de volgens haar toepasselijke Fenex-voorwaarden.

ASN doet – zonder aan te geven welke gewone rechter wel bevoegd zou zijn – beroep op de relatieve onbevoegdheid van deze rechtbank.

4.2

Zodanig bevoegdheidsverweer dient ingevolge artikel 110 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering “op straffe van verval van het recht daartoe vóór alle weren" te worden gevoerd. Om daaraan te voldoen is noodzakelijk, maar ook voldoende dat de partij die de onbevoegdheid inroept dat in het eerste door haar ingediende processtuk doet (vgl.: HR 29 april 1994, NJ 1994, 488).

4.3

In het onderhavige geval was het eerste door ASN ingediende processtuk haar incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring welke heeft geleid tot het vonnis van 12 november 2008. Het beroep op onbevoegdheid van de rechtbank is daarom niet gedaan in het eerste door ASN ingediende processtuk, maar pas later in de procedure.

4.4

Om bovengenoemde redenen is ASN niet ontvankelijk in haar incidentele eis tot onbevoegdverklaring.

4.5

Als de in het ongelijk gestelde partij zal ASN in de proceskosten van dit incident worden veroordeeld.

in de hoofdzaak

4.6

ASN staat in de hoofdzaak voor het nemen van een conclusie van antwoord. Daarom zal de zaak worden verwezen naar de rol om haar tot het nemen van die conclusie in de gelegenheid te stellen.

5 De beslissing

De rechtbank,

in het incident

wijst de vordering af;

veroordeelt ASN in de aan de zijde van Ziegler gevallen proceskosten, hierbij bepaald op nihil aan verschotten en € 452,- aan salaris voor de advocaat;

in de hoofdzaak

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 17 juni 2009 voor het nemen van een conclusie van antwoord door ASN;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.N. van Zelm van Eldik.

Uitgesproken in het openbaar.

1928/010