Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BI0578

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
08-04-2009
Datum publicatie
09-04-2009
Zaaknummer
317255 / HA ZA 08-2580
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Toepasselijkheid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken in de bouw en het daarin opgenomen arbitragebeding. Eiseres in het incident heeft geen geschrift overgelegd waaruit blijkt dat door gedaagde in het incident een arbitragebeding is aanvaard. In de schriftelijke opdracht is geen deugdelijke verwijzing naar de UAV opgenomen, de UAV worden daarin ook niet genoemd en de stelling dat partijen arbitrage zijn overeengekomen is onvoldoende onderbouwd. Door eiseres in het incident is niet voldaan aan het vereiste van artikel 1021 Rv en is niet bewezen dat een overeenkomst tot arbitrage is overeengekomen. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat, nu niet is gebleken dat de algemene voorwaarden door de gebruiker ter hand zijn gesteld, het door gedaagde in het incident gedane beroep op - zo begrijpt de rechtbank - vernietiging van het arbitragebeding zou slagen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 317255 / HA ZA 08-2580

Uitspraak: 8 april 2009

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

[eiseres],

gevestigd te Houthalen-Helchteren, België,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. R. Janssen,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CAPELSE STREEKBOUW B.V.,

gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. J.G.M. Roijers.

Partijen worden hierna aangeduid als "[eiseres]" respectievelijk "Capelse Streekbouw".

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 17 oktober 2008 en de door [eiseres] overgelegde producties;

- conclusie van antwoord inhoudende de exceptie van onbevoegdheid;

- conclusie van antwoord in het incident van onbevoegdheid.

2 Het geschil in het incident en de beoordeling daarvan

2.1 Capelse Streekbouw heeft gevorderd dat deze rechtbank zich onbevoegd verklaart om van de vorderingen van [eiseres] kennis te nemen. Capelse Streekbouw heeft hieraan het volgende ten grondslag gelegd. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is het bestek van toepassing verklaard. Het bestek verklaart de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken in de bouw (hierna: UAV) van toepassing. Daarin is een arbitragebeding opgenomen. Derhalve dient het onderhavige geschil door middel van arbitrage te worden beslecht.

2.2 [eiseres] heeft de vordering gemotiveerd betwist.

2.3 De incidentele conclusie van onbevoegdheid is vóór alle weren en derhalve tijdig genomen. De rechtbank overweegt ten aanzien van haar bevoegdheid om van de vordering van [eiseres] kennis te nemen als volgt.

2.4 Artikel 1020 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) biedt partijen de mogelijkheid om arbitrage overeen te komen. Artikel 1021 Rv bepaalt dat een overeenkomst tot arbitrage wordt bewezen door een geschrift. Daarvoor is voldoende een geschrift dat in arbitrage voorziet of dat verwijst naar algemene voorwaarden welke in arbitrage voorzien én dat door of namens de wederpartij uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard.

2.5 Capelse Streekbouw heeft geen geschrift overgelegd waaruit blijkt dat door [eiseres] een arbitragebeding is aanvaard. In de schriftelijke opdracht d.d. 8 oktober 1998 van Capelse Streekbouw is geen deugdelijke verwijzing naar de UAV opgenomen. De UAV worden in de opdracht niet genoemd. De stelling dat partijen arbitrage zijn overeengekomen is door Capelse Streekbouw onvoldoende onderbouwd. Gelet op het vorenstaande is naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan het vereiste als bedoeld in artikel 1021 Rv en is niet bewezen dat tussen partijen een overeenkomst tot arbitrage is overeengekomen. De vordering moet daarom worden afgewezen.

2.6 Ten overvloede merkt de rechtbank het volgende op. Ingevolge artikel 6:233 sub b juncto artikel 6:234 sub a Burgerlijk Wetboek is een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar waneer deze algemene voorwaarden niet door de gebruiker aan de wederpartij ter hand zijn gesteld. Niet is gebleken dat de algemene voorwaarden aan [eiseres] ter hand zijn gesteld. Indien de algemene voorwaarden waarop Capelse Streekbouw zich beroept van toepassing zouden zijn, zou derhalve het door [eiseres] gedane beroep op – zo begrijpt de rechtbank – vernietiging van het arbitragebeding slagen.

2.7 De uitspraak over de kosten zal worden gereserveerd tot de einduitspraak in de hoofdzaak.

3 De beslissing

De rechtbank,

in het incident

wijst de vordering af;

reserveert de uitspraak over de kosten tot de einduitspraak in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 6 mei 2009 voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bouwman.

Uitgesproken in het openbaar.

1902/1729