Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BH8254

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
11-02-2009
Datum publicatie
27-03-2009
Zaaknummer
295886 / HA ZA 07-2865
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

bevoegdheidsincident; forumkeuze in algemene voorwaarden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 295886 / HA ZA 07-2865

Uitspraak: 11 februari 2009

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

[eiseres],

gevestigd te Rotterdam,

eiseres in hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. J.S. Pastink.

- tegen -

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AESCULAAP B.V.,

gevestigd te Boxtel,

2. [gedaagde 2],

gevestigd te Hapert,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ANIMAL BOX B.V.,

gevestigd te Boxtel,

gedaagden in hoofdzaak,

eiseressen in het incident,

advocaat mr. A.A.H.M. van der Wijst.

Partijen worden hierna aangeduid als "[eiseres]" respectievelijk "Aesculaap", "[gedaagde 2]" en "Animal Box", danwel "Aesculaap c.s." voor gedaagden in hoofdzaak en eiseressen in het incident gezamenlijk.

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 6 november 2007 en de door [eiseres] overgelegde producties;

- incidentele conclusie d.d. 13 februari 2008 van Aesculaap c.s.;

- conclusie van antwoord in het incident d.d. 16 april van [eiseres], inclusief productie;

- tussenvonnis in het incident d.d. 30 juli 2008;

- akte d.d. 24 september 2008 van Aesculaap c.s.

2 Het geschil in incident en de beoordeling daarvan

2.1 Aesculaap c.s. heeft gevorderd dat deze rechtbank zich onbevoegd verklaart van de

vorderingen van [eiseres] te nemen. Aesculaap c.s. heeft hieraan ten grondslag gelegd dat de algemene voorwaarden, op grond waarvan de rechtbank Rotterdam volgens [eiseres] bevoegd is, niet van toepassing zijn op de aan de hoofdzaak ten grondslag gelegde overeenkomst (hierna ook: de overeenkomst).

2.2 [eiseres] heeft de vordering gemotiveerd betwist.

2.3 De stelling van Aesculaap c.s. dat op de overeenkomst geen algemene voorwaarden van toepassing zijn, omdat Aesculaap c.s. hiermee niet akkoord is gegaan, kan haar niet baten.

Nu [eiseres] een door [persoon 1], namens Aesculaap B.V., ondertekende offerte heeft overgelegd, die de algemene voorwaarden van toepassing verklaren, had het op de weg van Aesculaap c.s. gelegen haar stelling nader te onderbouwen. Dit heeft Aesculaap c.s. niet gedaan.

De enkele stelling dat de voorwaarden niet zijn overhandigd voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst is hiervoor niet voldoende. Of de voorwaarden zijn overhandigd zou slechts relevant zijn indien Aesculaap c.s. een beroep zou hebben gedaan op de vernietigbaarheid van de voorwaarden, wat niet het geval is.

De rechtbank wijst er in dit verband nog op dat de offerte van 8 februari 2001 uitdrukkelijk verwijst naar “de in bijlage vermelde Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening”. Voorshands zou derhalve ook dienen te worden aangenomen dat Aesculaap c.s. die Algemene Voorwaarden heeft ontvangen.

2.4 Aesculaap c.s. is in haar akte d.d. 24 september 2008 niet nader ingegaan op het standpunt van [eiseres] dat de voorwaarden uit 1999 van toepassing zijn, en niet die uit 2006. Er kan vanuit worden gegaan dat, indien er voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn, dit de voorwaarden uit 1999 zijn.

2.5 Op grond van het bovenstaande kan geoordeeld worden dat de voorwaarden uit 1999 (hierna: de voorwaarden) van toepassing zijn op de overeenkomst.

2.6 Met artikel 15 lid 2 van de voorwaarden hebben partijen gebruik gemaakt van de aan hen toekomende bevoegdheid af te wijken van de gewone bevoegdheidsregels en een rechter aan te wijzen voor kennisneming van geschillen die verband houden met de tussen hen gesloten overeenkomst. Nu [eiseres] gevestigd is in Rotterdam, volgt uit dit artikel, in samenhang met artikel 1 leden 1 en 2, dat de rechtbank Rotterdam bevoegd is van het geschil in hoofdzaak kennis te nemen.

2.7 Dat de overeenkomst niet is gesloten met [gedaagde 2] kan niet leiden tot onbevoegdheid van deze rechtbank, nu tussen de vordering tegen [gedaagde 2] en de vordering tegen de andere gedaagden een zodanige samenhang bestaat, dat de rechtbank op grond van artikel 107 Rechtsvordering ook ten aanzien van [gedaagde 2] bevoegd is.

2.8 De rechtbank acht de in de akte van Aesculaap c.s. opgenomen stellingen over de woonplaats van [eiseres] ongegrond, nu artikel 1 van de voorwaarden bepaalt dat Rotterdam geldt als de vestigingsplaats van [eiseres]. Op deze grond dient te worden aangenomen dat alleen de rechtbank Rotterdam als bevoegde rechtbank is aangewezen.

3 De beslissing

De rechtbank,

in het incident

wijst de vordering af;

veroordeelt Aesculaap c.s. in de kosten van dit incident, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] begroot op € 452,00 aan salaris voor de procureur;

in de hoofdzaak

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 11 maart 2009 voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bouwman.

Uitgesproken in het openbaar.

1634/1729