Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BH1999

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
14-01-2009
Datum publicatie
05-02-2009
Zaaknummer
309208 / HA ZA 08-1499
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bevoegdheidsincident. Arbitragebeding in algemene voorwaarden. Tussenvonnis met bewijsopdracht.

Het niet nader onderbouwde standpunt dat de verwijzing naar de algemene voorwaarden op de website in casu al een afdoende wijze van informatieverschaffing is, gezien de branche waarbinnen partijen werkzaam zijn en omdat het de branchevoorwaarden betreffen, is onvoldoende om te oordelen dat aan verplichting tot informatieverschaffing is voldaan.

De gebruiker dient de betwiste terhandstelling van de alg.vrwd. te bewijzen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 309208 / HA ZA 08-1499

Uitspraak: 14 januari 2009

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01!WWWMARKETING B.V.,

gevestigd te Deurne,

eiseres in hoofdzaak,

verweerster in incident,

advocaat mr. M.C. Bakker te Vught,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EPROJECTS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in hoofdzaak,

eiseres in incident,

advocaat mr. J.R. Maas te Rotterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als "01!wwwMarketing" respectievelijk "eProjects".

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 29 mei 2008 en de door 01!wwwMarketing overgelegde producties;

- incidentele conclusie d.d. 30 juli 2008, met productie;

- conclusie van antwoord in het incident d.d. 13 augustus 2008.

2 Het geschil in incident en de beoordeling daarvan

2.1 eProjects heeft gevorderd dat de rechtbank zich bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad onbevoegd verklaart van de vordering in de hoofdzaak kennis te nemen. eProjects heeft hieraan ten grondslag gelegd dat de FENIT-voorwaarden van toepassing zijn, die in art. 12 bepalen dat het geschil middels arbitrage dient te worden beslist.

2.2 01!www.Marketing heeft de vordering gemotiveerd betwist.

2.3 Niet in geschil is dat in artikel 2.3 van de tussen partijen gesloten overeenkomst, die aan de vordering in hoofdzaak ten grondslag ligt, is opgenomen:

De algemene voorwaarden op www.eprojects.nl zijn van toepassing worden bekend geacht. Wij verzoeken u vriendelijk deze te bekijken dan wel te downloaden dan wel aan te vragen via office@eprojects.nl.

Griphon IT Consultancy levert conform de FENIT-voorwaarden.

2.4 01!www.Marketing heeft aangevoerd dat de FENIT-voorwaarden niet van toepassing zijn, omdat eProjects bij het sluiten van de overeenkomst niet de FENIT-voorwaarden, maar andere voorwaarden gebruikte. Zij stelt dat dit ook direct uit de tekst van artikel 2.3 van de overeenkomst volgt. Mocht de rechtbank oordelen dat de FENIT-voorwaarden van toepassing zijn, dan beroept 01!www.Marketing zich op vernietiging van deze voorwaarden, op de grond dat niet voldaan is aan de eisen van artikel 6:234 Burgerlijk Wetboek, omdat de voorwaarden niet ter hand zijn gesteld.

2.5 De tekst van artikel 2.3 van de overeenkomst is - anders dan 01!wwwMarketing stelt - op zichzelf onvoldoende om te oordelen dat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn niet de FENIT-voorwaarden kunnen zijn. eProjects stelt immers dat de (destijds) op www. eprojects.nl toegankelijke voorwaarden de FENIT-voorwaarden waren, 01!www.Marketing heeft die stelling niet voldoende gemotiveerd betwist.

Uit haar stellingen vloeit voort dat zij louter uit de tekst van artikel 2.3 van de tussen partijen gesloten overeenkomst opmaakt dat eProjects ten tijde van het sluiten van de overeenkomst andere algemene voorwaarden dan de FENIT-voorwaarden hanteerde. Dit kan uit die tekst echter niet worden afgeleid. De FENIT-voorwaarden zijn derhalve in beginsel van toepassing.

2.6 Ingevolge artikel 6:233 aanhef en onder b is een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. In beginsel is in artikel 6:234 Burgerlijk Wetboek limitatief geregeld op welke wijze aan een wederpartij voldoende mogelijkheid wordt geboden om kennis te nemen van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. In het licht hiervan is het niet nader onderbouwde standpunt van eProjects dat de verwijzing naar de website in casu al een afdoende wijze van informatieverschaffing is, gezien de branche waarbinnen partijen werkzaam zijn en het in casu de branchevoorwaarden betreffen, onvoldoende om te oordelen dat eProjects aan haar verplichting heeft voldaan.

2.7 Op de gebruiker van de algemene voorwaarden rust de bewijslast omtrent de betwiste terhandstelling van de algemene voorwaarden vooraf bij het sluiten van de overeenkomst. Nu 01!www.Marketing de stelling van eProjects dat zij de algemene voorwaarden voorafgaand aan de overeenkomst ter hand heeft gesteld aan [persoon 1] heeft betwist zal eProjects worden opgedragen die stelling te bewijzen.

2.8 De rechtbank zal iedere verdere beslissing aanhouden.

3 De beslissing

De rechtbank,

in het incident

draagt eProjects op te bewijzen dat de FENIT-voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan 01!www.Marketing ([persoon 1]) ter hand zijn gesteld;

bepaalt dat indien eProjects dit bewijs wil leveren door het doen horen van getuigen, deze zullen worden gehoord in het gebouw van deze rechtbank voor de rechter mr. C. Bouwman;

bepaalt dat de advocaat van eProjects binnen twee weken na vonnisdatum aan de rechtbank – sector civiel recht, afdeling planningsadministratie, kamer E12.43, Postbus 50954, 3007 BR Rotterdam – opgave moet doen van de voor te brengen getuigen en de verhinderdata van de betrokkenen aan beide zijden in de maanden maart tot en met mei 2009, waarna dag en uur van de verhoren zullen worden bepaald;

bepaalt dat het aan de hand van de opgaven vastgestelde tijdstip, behoudens dringende redenen, niet zal worden gewijzigd;

houdt iedere verdere beslissing aan;

in de hoofdzaak

houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bouwman.

Uitgesproken in het openbaar.

1634/1729