Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2008:BG6643

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
11-12-2008
Datum publicatie
12-12-2008
Zaaknummer
318282/KG ZA 08-1031 en 318292/KG ZA 08-1032
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Aanbesteding. Kort geding. Verkort vonnis. Niet-ontvankelijkheid. Rechtbeschermingrichtlijn. Artikel 3:303 BW. In de omstandigheden van dit geval hebben eiseressen, die niet hebben ingeschreven op de onderhavige aanbesteding inzake openbaar vervoer, geen voldoende belang in hun vorderingen, die strekken tot heraanbesteding, om hen in die vorderingen te ontvangen.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 3
Burgerlijk Wetboek Boek 3 303
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2008/132
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummers: 318282/KG ZA 08-1031 en 318292/KG ZA 08-1032

Uitspraak: 11 december 2008

VERKORT VONNIS in kort geding in de gevoegde zaken van:

318282/KG ZA 08-1031:

de naamloze vennootschap ARRIVA OPENBAAR VERVOER N.V.,

gevestigd te Heerenveen,

eiseres,

advocaat mr. M.J.J.M. Essers,

- tegen -

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon STADSREGIO ROTTERDAM,

zetelend te Rotterdam,

gedaagde,

advocaten mr. G. Verberne en mr. E.W.F. Schotanus;

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QBUZZ B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

gedaagde,

advocaten mr. P.F.C. Heemskerk en mr. J.M.M. van de Hel

en 318292/KG ZA 08-1032:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONNEXXION TAXI SERVI-CES B.V.,

gevestigd te Haarlem,

eiseres,

verweerster in het incident tot tussenkomst,

advocaten mr. J.F. van Nouhuys en mr. S. Verschuur

- tegen -

de publiekrechtelijke rechtspersoon STADSREGIO ROTTERDAM,

zetelend te Rotterdam,

gedaagde,

verweerster in het incident tot tussenkomst,

advocaten mr. G. Verberne en mr. E.W.F. Schotanus

- en tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QBUZZ B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

gedaagde,

eiseres in het incident tot tussenkomst,

advocaten mr. P.F.C. Heemskerk en mr. J.M.M. van de Hel.

Partijen worden hierna aangeduid als respectievelijk “Arriva”, “de Stadsregio”, “QBuzz” en “Connexxion”.

1. De beoordeling

1.1

QBuzz heeft verzocht te mogen tussenkomen in de zaak van Connexxion tegen de Stadsre-gio. Ter zitting van 9 december 2008 hebben Connexxion en de Stadsregio - na aanvankelij-ke bezwaren - verklaard geen bezwaar te hebben tegen de tussenkomst. De voorzieningen-rechter heeft daarop de tussenkomst toegestaan.

1.2

Arriva en Connexxion hebben weloverwogen en eigener beweging besloten niet in te schrij-ven op de aanbesteding. Daardoor hebben zij het risico genomen dat de opdracht aan een ander gegund zou worden. Dat betekent dat de aanbestedingsprocedure hen in beginsel niet aangaat.

1.3

Tegen de achtergrond van de Rechtsbeschermingsrichtlijn 89/665/EEG en gelet op de vor-deringen, die strekken tot heraanbesteding, is de voorzieningenrechter echter van oordeel dat uit de enkele omstandigheid dat Arriva en Connexxion niet hebben ingeschreven in dit geval niet zonder meer het ontbreken van een belang als door artikel 3:303 BW vereist voortvloeit, met name omdat, nu er maar één inschrijver is, er alsdan geen sprake is van an-deren (dan niet-inschrijvers) die kunnen klagen en om een heraanbesteding kunnen vragen. Voor het aanwezig achten van zodanig, rechtens te respecteren, belang bij de huidige vorde-ringen is echter meer nodig dan de huidige bezwaren van Arriva en Connexxion tegen de inschrijving van Qbuzz. Er is, naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter, geen sprake van een, ook voor Stadsregio evident, flagrant geval van verboden staatssteun dat de vrije mededinging in dit deel van de vervoerssector in de kern bedreigt. Voor het ove-rige leveren de door Arriva en Connexxion aangevoerde bezwaren onvoldoende uitzonder-lijke omstandigheden op, nog daargelaten dat niet vast staat dat die bezwaren ertoe zouden hebben moeten leiden dat een (her)aanbestedingsprocedure had moeten volgen waarin Arri-va en(/of) Connexxion had(den) kunnen meedingen naar deze opdracht.

1.4

Arriva en Connexxion worden dus niet ontvangen in hun vorderingen.

1.5

Als de in het ongelijk gestelde partijen worden Arriva en Connexxion veroordeeld in de proceskosten.

2. De beslissing

De voorzieningenrechter,

in de zaak met zaak/rolnummer 318282/KG ZA 08-1031

wijst de vordering van Arriva af in al haar onderdelen;

veroordeelt Arriva in de proceskosten, die aan de zijde van de Stadsregio zijn bepaald op

€ 254,-- aan verschotten en € 816,-- aan salaris voor de advocaat;

veroordeelt Arriva in de proceskosten, die aan de zijde van Qbuzz zijn bepaald op € 254,--aan verschotten en € 816,-- aan salaris voor de advocaat,

in de zaak met zaak/rolnummer 318292/KG ZA 08-1032

wijst de vordering van Connexxion af in al haar onderdelen;

veroordeelt Connexxion in de proceskosten, die aan de zijde van de Stadsregio zijn bepaald op € 254,-- aan verschotten en € 816,-- aan salaris voor de advocaat;

veroordeelt Connexxion in de proceskosten, die aan de zijde van Qbuzz zijn bepaald op

€ 254,-- aan verschotten € 816,-- en aan salaris voor de advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, voorzieningenrechter, in tegen-woordigheid van mr. J.F. de Heer, griffier.

Uitgesproken in het openbaar.

901/106