Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2008:BG1685

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
24-10-2008
Datum publicatie
28-10-2008
Zaaknummer
317427 / HA RK 08-264
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Wraking van de wrakingskamer afgewezen. De beslissing om het verzoek tot aanhouding aan te houden tot de beraadslagingen omtrent het gehele wrakingsverzoek levert geen zwaarwegende aanwijzing voor (subjectieve dan wel objectieve) partijdigheid op.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Meervoudige kamer voor wrakingszaken

Zaaknummer: 317427

Rekestnummer : HA RK 08-264

Parketnummer: 10/750091-07

Uitspraak: 24 oktober 2008

Beslissing van de meervoudige kamer op het verzoek van:

[naam verzoeker],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres],

preventief gedetineerd in P.I. Rijnmond, locatie "De IJssel" te Krimpen aan den IJssel,

verzoeker,

strekkende tot wraking van [namen gewraakte rechters] (hierna: de rechters).

1. Het procesverloop en de processtukken

Ter zitting van 24 oktober 2008 is door de rechters behandeld het door verzoeker ter zitting van de meervoudige strafkamer van 3 oktober 2008 gedane verzoek tot wraking van de rechters [namen gewraakte strafrechters].

Bij de behandeling van dat verzoek heeft de raadsman om aanhouding verzocht totdat de geluidsopname beschikbaar is die gemaakt is van het verhandelde ter zitting van 3 oktober 2008. De raadsman heeft daarbij betoogd dat het afluisteren van die band noodzakelijk is om een juist beeld te krijgen van de feiten en omstandigheden die ten grondslag liggen aan de ter zitting van 3 oktober 2008 gedane wraking.

Na beraad heeft de wrakingskamer beslist dat zij eerst de verdere toelichting wilde horen bij het door de raadsman gedane wrakingsverzoek en dat zij nadien, bij de beraadslaging omtrent het wrakingsverzoek, zou beslissen over de vraag of het afluisteren van de geluidsband noodzakelijk is. Dat is aldus aan de raadsman van verzoeker en aan verzoeker medegedeeld, waarop de raadsman van verzoeker de zittende wrakingskamer heeft gewraakt.

Ter zitting van 24 oktober 2008, alwaar de gedane wraking is behandeld, zijn verschenen de rechters [namen gewraakte rechters] en de officier van justitie [naam ovj], die hun standpunt nader hebben toegelicht. Van de raadsman is per fax d.d. 24 oktober 2008 te 11:45 uur een verklaring ontvangen dat hij afziet van het recht te worden gehoord op het verzoek tot wraking van de wrakingskamer.

2. Het verzoek en het verweer daartegen

2.1

De rechters hebben niet in de wraking berust.

De rechters hebben te kennen gegeven dat niet sprake is van een omstandigheid die grond tot wraking van de rechter kan opleveren.

3. De beoordeling

3.1

Wraking is een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een partij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij deze partij dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

Aan de door verzoeker aangevoerde omstandigheden valt geen aanwijzing te ontlenen voor het oordeel dat de rechters - subjectief - niet onpartijdig waren. Ook overigens is voor zodanig oordeel bij het onderzoek ter terechtzitting geen houvast gevonden.

Te onderzoeken staat vervolgens of de aangevoerde en anderszins aannemelijk geworden omstandigheden niettemin een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat de - beweerdelijk - bij verzoeker bestaande vrees dat de rechters jegens verzoeker een vooringenomenheid koesteren - objectief - gerechtvaardigd is.

De enkele omstandigheid evenwel dat de wrakingskamer heeft besloten om de beslissing op het verzoek tot aanhouding aan te houden tot de beraadslagingen omtrent het gehele wrakingsverzoek levert geen zwaarwegende aanwijzing op als hiervoor bedoeld.

Het verzoek is mitsdien ongegrond.

4. De beslissing

wijst af het verzoek tot wraking van [namen gewraakte rechters].

Deze beslissing is gegeven op 24 oktober 2008 door mr. M.F.L.M. van der Grinten, voorzitter, mr. W.J.J. Wetzels en mr. L.A.C. Nifterick, rechters.

Deze beslissing is door de voorzitter uitgesproken ter openbare terechtzitting in tegenwoordigheid van mr. V.A. Versloot, griffier.

De voorzitter en de griffier zijn afwezig en derhalve buiten staat deze beslissing te ondertekenen, weshalve de beslissing namens de voorzitter en alleen door mr. W.J.J. Wetzels is getekend.