Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2008:BF2076

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-08-2008
Datum publicatie
24-09-2008
Zaaknummer
307050 / HA ZA 08-1206
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onbevoegdverklaring, Raad voor Toeziicht en Discipline obv artikel 32 Wet tarieven in burgerlijke zaken bevoegd. Verweren obv artikel 128 lid 2 en lid 3 en 208 lid 1 Rv verworpen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 307050 / HA ZA 08-1206

Uitspraak: 27 augustus 2008

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de naamloze vennootschap BORSBOOM & HAMM N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

procureur mr. J.P.M. Borsboom,

- tegen -

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGROMAK B.V., h.o.d.n. Adviesbureau van Zanten,

gevestigd te Amsterdam

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEDPROM B.V.

gevestigd te Delft,

gedaagden in de hoofdzaak,

eiseressen in het incident,

procureur mr. G.C. Haulussy.

Partijen worden hierna aangeduid als "Borsboom & Hamm" respectievelijk "Agromak c.s.".

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

dagvaardingen d.d. 11 en 15 februari 2008 en de door Borsboom & Hamm overgelegde producties;

- akte (onbevoegdheid);

conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident, met producties.

2 Het geschil in incident

2.1

Agromak c.s. hebben gevorderd dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart.

2.2

Agromak c.s. hebben hieraan ten grondslag gelegd dat ingevolge artikel 32 Wet tarieven in burgerlijke zaken Borsboom & Hamm zich dient te wenden tot de Raad van Toezicht.

Dit omdat Agromak c.s. de juistheid van het door Borsboom & Hamm in rekening gebrachte salaris van de in de hoofdzaak ten grondslag liggende factuur betwisten.

2.3 Borsboom & Hamm heeft het opgeworpen incident gemotiveerd betwist.

3 De beoordeling in het incident

3.1

Borsboom & Hamm heeft primair gesteld dat conform artikel 128 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) Agromak c.s. op de eerste of op een door de rechter nader te bepalen roldatum haar conclusie van antwoord had dienen te nemen, dan wel een incidentele conclusie. Agromak c.s. hebben de rechtbank echter bij akte verzocht zich onbevoegd te verklaren terwijl het niet mogelijk is om een bevoegdheidsincident in te leiden door middel van een akte. Het verzoek van Agromak c.s. dient daarom te worden afgewezen, aldus Borsboom & Hamm.

De rechtbank oordeelt als volgt. Boven het schriftelijk stuk van Agromak c.s. dat zij ter rolle van 2 juli 2008 ingediend hebben, staat niet het woord conclusie, wel staat er akte (onbevoegdheid). Uit de combinatie van het woord akte met het woord onbevoegdheid blijkt voldoende dat Agromak c.s. een incidentele vordering als bedoeld in artikel 208 Rv hebben wensen in te stellen. De stelling van Borsboom & Hamm wordt derhalve gepasseerd.

3.2

Borsboom & Hamm heeft subsidiair gesteld dat de vordering van Agromak c.s. behoort te worden afgewezen omdat Agromak c.s. tardief verweer voert. Agromak c.s. hebben immers tot op heden hun verweer beperkt tot ontkenning van de overeenkomst en hebben nimmer het uurtarief betwist.

De rechtbank gaat aan deze stelling van Borsboom & Hamm voorbij nu volgens artikel 128 lid 3 Rv gedaagde tot aan zijn conclusie van antwoord de mogelijkheid heeft om excepties op te werpen. Bovendien hoort een inhoudelijke beoordeling van de stelling van Borsboom & Hamm plaats te vinden in de hoofdzaak.

3.3

Borsboom & Hamm heeft voorts aangevoerd dat de vordering van Agromak c.s. als onvoldoende gemotiveerd ter zijde dient te worden gelaten nu op geen enkele manier inzichtelijk is gemaakt waarin de betwisting is gelegen.

Artikel 208 lid 1 Rv bepaalt dat de vordering de feitelijke gronden moet vermelden waarop de vordering steunt. Agromak c.s. hebben aangevoerd dat zij de juistheid van het door Borsboom & Hamm in rekening gebrachte salaris van de in de hoofdzaak ten grondslag liggende factuur betwisten. Hiertoe stellen zij dat de in rekening gebrachte tijd niet is gerechtvaardigd gelet op de moeilijkheidsgraad en/of omvang van de verrichte werkzaamheden. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Agromak c.s. hiermee haar vordering in incident voldoende gemotiveerd.

3.4

Nu Borsboom & Hamm alleen formele verweren heeft gevoerd en niet rechtstreeks verweer heeft gevoerd tegen de vordering van Agromak c.s., oordeelt de rechtbank als volgt.

Niet in geschil is dat Borsboom & Hamm een factuur heeft verstuurd aan Agromak c.s. Artikel 32 Wet tarieven in burgerlijke zaken bepaalt dat in een geschil omtrent het salaris door een advocaat aan diens cliƫnt berekend, de begroting dient te geschieden door de Raad van Toezicht en Discipline. Slechts voor de gevallen zoals vermeld in artikel 31 lid 2 Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt een uitzondering gemaakt, doch een dergelijke geval doet zich in onderhavige procedure niet voor. De rechtbank zal zich daarom onbevoegd verklaren van de vordering in de hoofdzaak kennis te nemen.

2.5 Nu Agromak c.s. geen kostenveroordeling hebben gevorderd, ziet de rechtbank aanleiding om de proceskosten te compenseren, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3 De beslissing

De rechtbank,

in het incident

verklaart zich onbevoegd van de vordering van Borsboom & Hamm kennis te nemen;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. van Steenderen-Koornneef.

Uitgesproken in het openbaar.

1411/1917