Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2008:BD0187

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
10-04-2008
Datum publicatie
23-04-2008
Zaaknummer
: 299273 / J2 RK 08-43 en 299276 / J2 RK 08-44
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De kinderrechter stelt vast dat de minderjarige al enige maanden in Het Poortje te Groningen verblijft. Naar het oordeel van de kinderrechter is het dan ook zeer wel mogelijk geweest de minderjarige met het oog op de door de stichting af te geven verklaring te onderzoeken.

Nu dat niet is gebeurd en de verklaring van de stichting derhalve geen instemming heeft van een gedragsdeskundige die de minderjarige kort daarvoor met het oog daarop heeft onderzocht, kan de machtiging niet worden verleend.

trefwoorden:

- Uithuisplaatsing

- Verklaring gedragsdeskundige

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Enkelvoudige kamer

Datum uitspraak: 10 april 2008

Zaak-/rekestnummers: 299273 / J2 RK 08-43 en 299276 / J2 RK 08-44

Beschikking in de zaak van:

de raad voor de kinderbescherming te Rotterdam, hierna: de raad,

met betrekking tot de minderjarige:

[minderjarige], geboren op [geboortedatum] te Rotterdam,

kind van [vader] en van de met het gezag belaste ouder

mw. [moeder], wonende te [woonplaats].

Het verloop van de procedure

Bij beschikking van 11 januari 2008 is de minderjarige voorlopig onder toezicht gesteld voor de duur van drie maanden.

Bij beschikking van 23 januari 2008 is machtiging verleend om de minderjarige in een instelling voor gesloten jeugdzorg te doen opnemen en te doen verblijven tot 11 april 2008.

De behandeling van de zaak is voor het overig verzochte aangehouden.

Van de zijde van de raad is een brief ingekomen, gedateerd 2 april 2008, waarin de raad zijn verzoek tot ondertoezichtstelling van de minderjarige handhaaft en tevens verzoekt om verlenging van de machtiging tot plaatsing van de minderjarige in een instelling voor gesloten jeugdzorg. Het raadsrapport d.d. 31 maart 2008 is daarbij gevoegd.

Aan de minderjarige is als advocaat toegevoegd mr. M. Verschoor.

De zaak is behandeld op 10 april 2008. De ouders zijn ter zitting bijgestaan door

mr. G.J. Schipper-de Bruijn.

De minderjarige is gehoord in het bijzijn van haar advocaat.

De beoordeling

Ter zitting is gebleken dat de betrokkenen onderkennen dat de in het verzoek omschreven problematiek aanwezig is.

Op grond van de overgelegde stukken en de afgelegde verklaringen is de kinderrechter van oordeel dat de gronden voor de ondertoezichtstelling, zoals gesteld in artikel 1:254, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, aanwezig zijn.

Ten aanzien van het verzoek om verlenging van de machtiging tot plaatsing van de minderjarige in een instelling voor gesloten jeugdzorg overweegt de kinderrechter het volgende.

Ingevolge artikel 29b, derde lid, van de Wet op de jeugdzorg, kan een machtiging slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter de jeugdige ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen heeft die zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren en die maken dat de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan de zorg die hij nodig heeft zal onttrekken of daaraan door anderen zal worden onttrokken. Ingevolge artikel 29b, vierde lid, van de Wet op de jeugdzorg, kan een machtiging voorts slechts worden verleend indien de stichting een indicatiebesluit heeft genomen en heeft verklaard dat zich een geval als bedoeld in het derde lid voordoet. De verklaring behoeft ingevolge het vijfde lid van dit artikel de instemming van een gedragswetenschapper die de jeugdige met het ook daarop kort tevoren heeft onderzocht.

De stichting heeft verklaard dat de minderjarige ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen heeft die haar ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren en die maken dat de opneming en het verblijf in een instelling voor gesloten jeugdzorg noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan de zorg die zij nodig heeft zal onttrekken of daaraan door anderen zal worden onttrokken. Bij faxbericht van 10 april 2008 heeft de stichting de kinderrechter voorts een indicatiebesluit doen toekomen.

De stichting heeft ter zitting een verklaring overgelegd, eveneens gedateerd 10 april 2008, waarin gedragswetenschapper [gedragswetenschapper] aangeeft het noodzakelijk te achten dat de minderjarige in een gesloten jeugdzorginstelling wordt geplaatst. Voorts geeft de gedragswetenschapper in deze verklaring aan dat het feitelijk onmogelijk was de minderjarige te onderzoeken omdat de minderjarige reeds in de JJI (bedoeld zal zijn: instelling voor gesloten jeugdzorg) verblijft.

De kinderrechter stelt vast dat de minderjarige al enige maanden in Het Poortje te Groningen verblijft. Naar het oordeel van de kinderrechter is het dan ook zeer wel mogelijk geweest de minderjarige met het oog op de door de stichting af te geven verklaring te onderzoeken.

Nu dat niet is gebeurd en de verklaring van de stichting derhalve geen instemming heeft van een gedragsdeskundige die de minderjarige kort daarvoor met het oog daarop heeft onderzocht, kan de machtiging niet worden verleend.

De beslissing

Stelt de minderjarige onder toezicht voor de duur van één jaar met benoeming van bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, tot stichting in de zin van de Wet op de jeugdzorg.

Verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het verzoek tot verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing.

Deze beschikking is gegeven door mr. Marseille, kinderrechter, in bijzijn van

Don-van Loopik, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Tegen deze beschikking staat hoger beroep open. Het hoger beroep kan slechts worden ingesteld door een advocaat.

Voor verzoeker en de verschenen belanghebbenden moet hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van deze beschikking. Voor andere belanghebbenden geldt een termijn van drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden voor het instellen van hoger beroep.