Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2008:BC9380

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-03-2008
Datum publicatie
14-04-2008
Zaaknummer
239832 / HA ZA 05-1643
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2010:BO4989, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

transportgoederenverzekering; vracht; transportkosten; 612, 613, 615, 616 Wetboek van Koophandel

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 239832 / HA ZA 05-1643

Uitspraak: 12 maart 2008

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAAGLAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

procureur mr. O.E. Meijer,

- tegen -

de naamloze vennootschap HDI VERZEKERINGEN N.V. h.o.d.n. Hannover International Insurance (Nederland) N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

procureur mr. B.S. Janssen.

Partijen blijven hierna aangeduid als "Laagland" en "HDI".

1 Het verdere verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

vonnis van deze rechtbank d.d. 15 augustus 2007 en de daaraan ten grondslag liggende processtukken;

akte van Laagland;

antwoordakte van HDI.

2 De verdere beoordeling

2.1 Laagland heeft vergoeding gevorderd van de volgende posten:

1. de inkoopwaarde van de machine $ 113,420.00

2. 10% imaginaire winst $ 11,342.00

3. transportkosten (inclusief 10% imaginaire winst) € 13.975,58

4. buitengerechtelijke kosten € 9.988,46

5. extra kosten van uitpakken en controle van de machine € 5.410,00

Voornoemd vonnis is een deelvonnis waarbij is beslist over de onder 2.1 hiervoor genoemde posten 1, 2, 4 en 5. Ter zake van de transportkosten en de proceskosten heeft de rechtbank iedere verdere beslissing aangehouden. Laagland is in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten over - kort gezegd - de vraag of de transportkosten onder de dekking vallen.

Laagland wijst erop dat op het polisblad van de transportgoederenverzekering staat vermeld:

"Basis schadevergoeding: Inkomend:

Inkoopfaktuur plus bijkomende kosten voor zover niet in de factuur begrepen plus 10% imaginaire winst.

(…)"

Uit de passage "plus bijkomende kosten voor zover niet in de factuur begrepen" volgt in de visie van Laagland dat in de verzekerde waarde ook de vracht, invoerrechten en eventuele andere vanaf het moment van inlading gemaakte kosten begrepen worden. Met die passage is volgens Laagland voldaan aan de eisen die artikel 613 Wetboek van Koophandel (WvK) stelt. Laagland vraagt zich af waarom anders een dergelijke zinsnede zou worden opgenomen in de polis.

HDI wijst erop dat op grond van artikel 612 WvK goederen worden verzekerd voor hun waarde op de plaats van verzending. Op grond van de artikelen 615 en 616 WvK kunnen mede de imaginaire winst en/of de vracht verzekerd worden, mits dit (ingevolge artikel 613 WvK) uitdrukkelijk in de polis wordt bepaald. De vermelding over "bijkomende kosten" in de polis is naar het oordeel van HDI onvoldoende om aan te nemen dat de vracht is verzekerd.

De relevante artikelen uit het Wetboek van Koophandel luidden als volgt:

612 Goederen mogen verzekerd worden voor de volle waarde, welke dezelve hebben ten tijde en ter plaatse der verzending, met alle onkosten tot aan boord, de premie van verzekering daaronder begrepen, zonder dat eene afzonderlijke begrooting van ieder voorwerp kan gevorderd worden.

613 De werkelijke waarde der verzekerde goederen mag verhoogd worden met de vracht, inkomende regten en andere onkosten, welke bij de behoudende aankomst noodzakelijk moeten worden betaald, mits daarvan melding in de polis worde gemaakt.

615 lid 1 Verzekering op verwacht wordende winst moet afzonderlijk bij de polis begroot worden, met bijzondere opgave, op welke goederen dezelve wordt gedaan; bij gebreke hiervan, is de verzekering nietig.

616 Vrachtpenningen kunnen voor hun vol beloop worden verzekerd.

Uit artikel 612 WvK vloeit voort dat de goederen verzekerd mochten worden tot ten hoogste de waarde die zij ten tijde van verzending hadden, eventueel verhoogd met alle gemaakte kosten tot aan boord inclusief de verzekeringspremie.

Het ligt naar het oordeel van de rechtbank in de rede dat de vermelding op het polisblad over "bijkomende kosten" de strekking heeft buiten twijfel te stellen dat voor zover onder artikel 612 WvK begrepen kosten niet zijn vervat in de inkoopfactuur ook die "bijkomende kosten" verzekerd zijn.

De rechtbank is met HDI van oordeel dat de vermelding op het polisblad "plus bijkomende kosten voor zover niet in de factuur begrepen" niet de gevolgtrekking rechtvaardigt dat de vracht verzekerd is. Van het verzekerd zijn van "de vracht, inkomende regten en andere onkosten, welke bij de behoudende aankomst noodzakelijk moeten worden betaald", zou immers melding in de polis moeten zijn gemaakt.

Hetgeen hiervoor is overwogen, brengt mee dat de hiervoor onder 2.1 sub 3 genoemde post (transportkosten) zal worden afgewezen.

HDI zal als de in deze procedure grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

3 De beslissing

De rechtbank,

wijst af de vordering van Laagland ter zake van transportkosten;

veroordeelt HDI in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Laagland bepaald op € 2.770,00 aan vast recht, op € 71,93 aan overige verschotten en op € 2.842,00 aan salaris voor de procureur;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bouwman.

Uitgesproken in het openbaar.

1729