Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2007:BC1338

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
07-06-2007
Datum publicatie
07-01-2008
Zaaknummer
748338
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De opposant in deze zaak is in verzet gekomen van een verstekvonnis. Hij stelt dat het vonnis niet aan hem is betekend. Nadat zijdens de opposant getuigen zijn gehoord is duidelijk dat het vonnis, en andere door de deurwaarders betekende/bezorgde stukken, niet aan opposant, maar in een andere woning zijn betekend/bezorgd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak: 7 juni 2007

VONNIS VAN DE RECHTBANK ROTTERDAM

sector kanton

I N Z A K E :

[opposant],

wonende te [woonplaats],

opposant bij exploot van dagvaarding van 18 augustus 2006,

gemachtigde: mr. G.J.Houweling, advocaat en procureur te Bleiswijk,

T E G E N

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Klok Containers B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam,

geopposeerde,

gemachtigde: Vesting Finance Incasso B.V.

1. HET VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE:

Hiervoor verwijst de kantonrechter naar het op 31 januari 2007 gewezen tussenvonnis. In dit tussenvonnis is [opposant] toegelaten tot het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat de grosse van het bestreden verstekvonnis op 6 juni 2005 niet aan hem, [opposant], in persoon is betekend.

Daartoe heeft [opposant] op 11 mei 2007 zichzelf, zijn echtgenote en de gerechtsdeurwaarders P.W.J. Doeksen en C.W. Bakhuis-van Kesteren als getuige doen horen. Bij de getuigenverhoren waren de beide gemachtigden aanwezig, waarbij Vesting Finance werd vertegenwoordigd door mevrouw W. Eizenga. Namens Klok Containers was de heer D. Hermsen aanwezig. Aansluitend op het horen van de getuigen heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden.

Vervolgens is de uitspraak van het vonnis door de kantonrechter bepaald op heden.

2. DE VERDERE BEOORDELING VAN HET GESCHIL:

2.1. [opposant] is er in geslaagd te bewijzen dat de grosse van het vonnis van 13 april 2005 niet op 6 juni 2005 aan hem in persoon is betekend. [opposant] en zijn echtgenote hebben verklaard dat zij op deze datum op vakantie waren in Hongarije. Daarom kan [opposant] de grosse van het vonnis niet zelf in ontvangst hebben genomen. Voorts is gebleken dat deurwaarder Doeksen de heer [opposant] niet eerder dan ter gelegenheid van het getuigenverhoor heeft ontmoet, nu de deurwaarder [opposant] ter zitting niet heeft herkend. Deurwaarder Doeksen heeft voorts verklaard dat hij weliswaar diverse malen op het adres van [opposant] exploten heeft betekend, maar dat hij dat slechts één keer in persoon heeft gedaan. De deurwaarder heeft verklaard dat hij bij het uitbrengen van exploten niet de persoonsgegevens controleert. Doorslaggevend is evenwel dat deurwaarder Doeksen heeft verklaard dat hij nooit verder is geweest dan bij de woning die langs de weg is gelegen en dat hij er niet van op de hoogte was dat zich beneden, achter loodsen, nog een tweede woning, de woning van [opposant], bevindt. Dat deze woning op het eerste gezicht niet gemakkelijk te vinden is, blijkt uit de verklaring van de deurwaarder Bakhuis-van Kesteren, die heeft verklaard aanvankelijk een betalingsregeling te hebben getroffen met de bewoonster van de woning langs de weg. Pas nadat de bewoner van de woning aan de weg haar heeft verteld dat zich beneden, achter de loodsen, de woning van haar broer, [opposant], bevindt heeft de deurwaarder begrepen dat er nog een andere woning is.

2.2. [opposant] heeft bewezen dat de grosse van het vonnis op 6 juni 2005 niet aan hem kan zijn betekend, zodat hij op dat moment geen kennis heeft kunnen nemen van dit vonnis. Nu geen andere verweren zijn gevoerd is het gevolg van deze vaststelling dat [opposant] tijdig in verzet is gekomen en daarin kan worden ontvangen.

2.3. De gemachtigde van Klok Containers heeft ter gelegenheid van de gehouden comparitie van partijen verklaard dat zij niet langer twijfelt aan de stellingen van [opposant], nu aannemelijk is geworden dat de deurwaarder de diverse exploten niet aan [opposant], maar aan de familie Gouweleeuw heeft betekend. De gemachtigde acht het bovendien geloofwaardig dat tussen [opposant] en de familie Gouweleeuw een familievete bestaat. Daarom is aannemelijk dat de familie Gouweleeuw post en niet in persoon betekende exploten achter heeft gehouden. De gemachtigde wordt in deze gedachte bevestigd door het feit dat het aan [opposant] toegeschreven telefoonnummer op de dag voor het getuigenverhoor bleek te worden opgenomen door de heer Piet Gouweleeuw.

De gemachtigde van Klok handhaaft de vorderingen niet, maar vraagt wel een vonnis in verband met de proceskosten.

2.4. Nu Klok de vorderingen niet langer handhaaft, worden deze vorderingen afgewezen. Het is komen vast te staan dat [opposant] nimmer de voor hem bestemde stukken heeft ontvangen, nu de deurwaarder zich er niet van heeft vergewist dat hij het exploot op 6 juni 2005 aan [opposant] in persoon heeft betekend en omdat voldoende aannemelijk is geworden dat de deurwaarder de niet in persoon betekende stukken ofwel verkeerd heeft bezorgd, ofwel dat deze stukken door de heer en mevrouw Gouweleeuw zijn achtergehouden. Als de in het ongelijk gestelde partij wordt Klok veroordeeld tot het betalen van de kosten van het geding. De buitengerechtelijke kosten zijn niet toewijsbaar, nu [opposant] niet op de hoogte kan zijn geweest van de incassoprocedure.

3. DE BESLISSING

de kantonrechter:

vernietigt het vonnis van de Rechtbank (sector kanton), op 13 april 2005 tussen partijen gewezen onder rolnummer 623706 CV EXPL 05-9883;

en opnieuw rechtdoende:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Klok tot betaling van de kosten van het geding, welke tot op heden zijn bepaald op € 84,87 aan dagvaardingskosten en op € 450,00 aan salaris voor de gemachtigde;

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. L.J. van Die en uitgesproken ter openbare terechtzitting in tegenwoordigheid van de griffier.