Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2007:BB6273

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-09-2007
Datum publicatie
24-10-2007
Zaaknummer
10/060070-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Beslissing ex artikel 77p Sr.

Gegrondverklaring van bezwaar tegen tenuitvoerlegging vervangende jeugddetentie i.p.v. werkstraf.

Geen wettelijke mogelijkheden om, zoals door OM gevorderd, te bepalen dat opgelegde werkstraf komt te vervallen dan wel wordt omgezet in schuldigverklaring zonder straf.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht 77p
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NBSTRAF 2007/404
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/060070-04

Raadkamernummer: 07/237

Beslissing van de meervoudige raadkamer in de rechtbank te Rotterdam op het op 16 februari 2007 ter griffie van deze rechtbank ingediende bezwaarschrift, als bedoeld in artikel 77p, derde lid van het Wetboek van Strafrecht van:

(naam verdachte),

geboren te (geboorteplaats, Marokko) op (geboortedatum, 1987),

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, thans gedetineerd in vreemdelingen bewaring in het Detentiecentrum Zeist, hierna te noemen: veroordeelde.

Het bezwaarschrift is gericht tegen de vanwege de officier van justitie in dit arrondissement uitgebrachte kennisgeving tenuitvoerlegging vervangende jeugddetentie als bedoeld in artikel 77p, tweede lid Wetboek van Strafrecht d.d. 7 juni 2006.

PROCEDURE

De rechtbank heeft, naast voormeld bezwaarschrift, kennisgenomen van het strafdossier met bovenstaand parketnummer, waaruit onder meer blijkt dat:

- de veroordeelde op 8 november 2005 door de meervoudige kamer in deze rechtbank is veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 240 uur, met bevel dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende jeugddetentie zal worden toegepast voor de duur van 120 dagen.

De rechtbank heeft voorts acht geslagen op de navolgende stukken:

- een faxbericht van de Reclassering Nederland van 11 januari 2007, opgemaakt door mevrouw H. Hassels, afdeling werkstrafunit reclassering Rotterdam-Dordrecht, waaruit blijkt dat de veroordeelde niet is uitgenodigd voor een gesprek voor de invulling van de werkstraf, aangezien hij al die tijd in detentie heeft gezeten.

- de brief van het Openbaar Ministerie van 2 februari 2007, waarbij aan de veroordeelde is meegedeeld dat de werkstraf die aan de veroordeelde is opgelegd is omgezet in 120 dagen vervangende jeugddetentie.

De meervoudige kamer heeft op de besloten terechtzitting van 19 september 2007 gehoord de officier van justitie, de veroordeelde en diens raadsvrouw mr. M. Molendijk, advocaat te Rotterdam.

INHOUD VAN HET BEZWAARSCHRIFT

Veroordeelde heeft bezwaar gemaakt tegen de hem uitgebrachte kennisgeving tenuitvoerlegging vervangende jeugddetentie. Hij stelt dat het voor hem in verband met zijn detentie sedert 5 december 2005 feitelijk onmogelijk was om de opgelegde taakstraf te verrichten. Hij is bereid om, zodra hij weer op vrije voeten is, de werkstraf alsnog uit te voeren.

BEVOEGDHEID

De rechtbank Rotterdam is bevoegd van het bezwaarschrift kennis te nemen, aangezien deze de taakstraf heeft opgelegd.

ONTVANKELIJKHEID

Veroordeelde is in zijn bezwaarschrift ontvankelijk aangezien dit binnen de in artikel 77p, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht genoemde termijn is ingediend.

BEOORDELING VAN HET BEZWAARSCHRIFT

Aangezien het Openbaar Ministerie dit niet heeft weersproken wordt er van uit gegaan dat de verdachte sedert 5 december 2005 in detentie zit, aanvankelijk in het kader van een inverzekeringstelling voor een andere strafzaak en daarna in vreemdelingenbewaring.

De periode tussen het vonnis van 8 november 2005, waarbij de veroordeelde tot de onderhavige taakstraf is veroordeeld, en de aanvang van de detentie ligt een periode van ongeveer een maand. Gedurende deze maand was er onvoldoende gelegenheid met de taakstraf aan te vangen. In de daaropvolgende periode stond de detentie van de veroordeelde aan de start met en verdere uitvoering van de taakstraf in de weg.

Mede gelet op het tijdsverloop sedert de datum van de veroordeling en de leeftijd van de veroordeelde, wordt het in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd geacht dat door het Openbaar Ministerie tot tenuitvoerlegging van de opgelegde vervangende jeugddetentie is besloten. Het bezwaarschrift zal daarom gegrond worden verklaard.

Door deze gegrondverklaring komt de door het Openbaar Ministerie genomen beslissing tot tenuitvoerlegging van de vervangende jeugddetentie te vervallen. Anders dan door de officier van justitie is gevorderd zal deze beslissing van de officier van justitie niet worden gewijzigd. Voor het in dit verband door de officier van justitie aan de rechtbank gedane verzoek te bepalen dat de opgelegde werkstraf komt te vervallen dan wel wordt omgezet in een schuldigverklaring zonder straf of maatregel is geen steun te vinden in de wet.

TOEPASSELIJKE WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft gelet op artikel 77p van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart het bezwaarschrift gegrond.

Deze beslissing is genomen door

mr. Asscheman-Versluis, voorzitter, tevens kinderrechter,

en mrs. Van der Laan-Kuijt en Frankruijter, rechters

in tegenwoordigheid van Grootendorst, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 september 2007.