Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2007:BB6072

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-09-2007
Datum publicatie
19-10-2007
Zaaknummer
249706/ HA ZA 05-3183 & 263129/ HA ZA 06-1677
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onttrekking procureur. Geen mededeling gevolgen. Zaak alsnog naar rol voor eventuele procureurstelling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2008, 10
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/ rolnummers: 249706/ HA ZA 05-3183 en

263129/ HA ZA 06-1677

Uitspraak: 19 september 2007

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak (249706/ HA ZA 05-3183) van:

1. [partij A],

2. [partij B],

beiden wonende te [woonplaats],

3. [partij C],

wonende te [woonplaats],

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

procureur mr. R.M. Prins,

- tegen -

[partij D],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur aanvankelijk mr. R.W.F. Heijmeriks,

thans niet langer ten processe vertegenwoordigd,

en in de zaak (263129/ HA ZA 06-1677) van:

[partij D],

wonende te [wonende te woonplaats],

eiseres in het incident in conventie,

gedaagde in het incident in reconventie,

procureur aanvankelijk mr. R.W.F. Heijmeriks,

thans niet langer ten processe vertegenwoordigd,

- tegen -

[Partij C],

wonende te [wonende te woonplaats],

gedaagde in het incident in conventie,

eiser in het incident in reconventie,

procureur mr. R.M. Prins.

Eisers in conventie onder 1 en 2 in de zaak 249706/ HA ZA 05-3183 worden hierna gezamenlijk – doch in enkelvoud – aangeduid als “[partij A]”. Voor zover eisers in conventie in de zaak 249706/ HA ZA 05-3183 onder 1,2 en 3 gezamenlijk worden bedoeld, worden zij aangeduid als “[partij A] c.s.”. Eiser in conventie onder 3 in de zaak 249706/ HA ZA 05-3183, tevens gedaagde in conventie in de zaak 263129/ HA ZA 06-1677, wordt hierna aangeduid als “[partij C]”. Gedaagde in conventie in de zaak 249706/ HA ZA 05-3183, tevens eiseres in conventie in de zaak 263129/ HA ZA 06-1677, wordt hierna aangeduid als “[partij D]”.

In de zaak 249706/ HA ZA 05-3183

1 Het verloop van het geding in de zaak 249706/ HA ZA 05-3183

1.1 De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 21 november 2005 en de door [partij A] c.s. overgelegde producties;

- incidentele conclusie tot vrijwaring zijdens [partij D], met producties;

- incidenteel antwoord zijdens [partij A] c.s., met producties;

- tussenvonnis van deze rechtbank d.d. 17 mei 2006, waarbij het [partij D] is toegestaan om [partij C] te dagvaarden teneinde op de eis in vrijwaring te antwoorden en voort te procederen;

- conclusie van antwoord in conventie tevens van eis in reconventie, met producties;

- tussenvonnis van deze rechtbank d.d. 4 oktober 2006, waarbij een comparitie van partijen is gelast;

- proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op 15 december 2006;

- konklusie van repliek in konventie en van antwoord in rekonventie tevens inhoudende akte vermeerdering van eis, met producties.

1.2 Voorts heeft de rechtbank een kopie ontvangen van de brief van mr. Heijmeriks aan [partij D] van 25 april 2007, waarin hij haar meedeelt dat hij niet verder voor haar kan procederen. Op de rolzitting van 2 mei 2007 heeft mr. Heijmeriks zich onttrokken als procureur. Op 27 juni 2007 hebben [partij A] c.s. vonnis gevraagd.

2 Het geschil in conventie

De gewijzigde vordering luidt - zakelijk weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [partij D] te veroordelen:

tot betaling van € 40.000,- aan [partij A], te vermeerderen met 10% contractuele rente vanaf 17 december 2004 tot de dag der algehele voldoening,

en

- tot betaling van € 47.500,- aan [partij C], te vermeerderen met 10% contractuele

rente vanaf 17 december 2004 tot de dag der algehele voldoening en

- tot betaling van € 24.344,78 aan [partij C].

[partij D] heeft de vorderingen van [partij A] c.s. gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing daarvan, met hoofdelijke veroordeling van [partij A] c.s. in de kosten van het geding.

3 Het geschil in reconventie

De vordering luidt - zakelijk weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

in de procedure tegen [partij A]:

Primair:

te verklaren voor recht dat de schuldbekentenis d.d. 17 december 2004 is nietig;

Subsidiair:

de schuldbekentenis d.d. 17 december 2004 te vernietigen, met hoofdelijke veroordeling van [partij A] tot betaling van alle schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet;

2. te verklaren voor recht dat [partij A] onrechtmatig jegens [partij D] heeft gehandeld, met hun veroordeling tot betaling van alle schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet;

in de procedure tegen [partij C]:

Primair:

te verklaren voor recht dat de schuldbekentenis d.d. 17 december 2004 is nietig;

Subsidiair:

de schuldbekentenis d.d. 17 december 2004 te vernietigen;

2. te verklaren voor recht dat [partij C] onrechtmatig jegens [partij D] heeft gehandeld, met veroordeling van [partij C] om aan [partij D] te betalen alle schade, voortvloeiend uit zijn onrechtmatig handelen, nader op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet;

3. te verklaren voor recht dat [partij C] onrechtmatig jegens [partij D] heeft gehandeld door aan de belastingdienst rekeningnummer 45.98.17.507 op te geven ter betaling van de aan [partij D] toebehorende omzetbelasting tot het bedrag van € 13.970,-, met veroordeling van [partij C] tot betaling van vorengenoemd bedrag van € 13.970,- aan [partij D], te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 september 2005 tot aan de datum der algehele voldoening;

in de procedures tegen [partij A] en [partij C]

met hoofdelijke veroordeling van [partij A] c.s. in de kosten van het geding in reconventie.

[partij A] c.s. hebben de vordering van [partij D] gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing daarvan, met veroordeling van [partij D] in de kosten van het geding.

In de zaak 263129/ HA ZA 06-1677

4 Het verloop van het geding in de zaak 263129/ HA ZA 06-1677

4.1 De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaarding in eenvoudige vrijwaring d.d. 9 juni 2006 en de door [partij D] overgelegde producties;

- konklusie van antwoord in konventie, tevens inhoudende eis in rekonventie inzake incidentele dagvaarding, met producties;

- proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op 15 december 2006;

- akte verantwoording geleende gelden aan de zijde van [partij C], met productie.

4.2 Voorts heeft de rechtbank een kopie ontvangen van de brief van mr. Heijmeriks aan [partij D] van 25 april 2007, waarin hij haar meedeelt dat hij niet verder voor haar kan procederen. Op de rolzitting van 2 mei 2007 heeft mr. Heijmeriks zich ontrokken als procureur. Op 27 juni 2007 heeft [partij C] vonnis gevraagd.

5 Het geschil in conventie

De vordering luidt – zakelijk weergegeven – om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [partij C] te veroordelen om aan [partij D] tegen kwijting te betalen al hetgeen waartoe [partij D] als gedaagde in de hoofdzaak bij vonnis, ten behoeve van [partij A], alsmede [partij C], mocht worden veroordeeld, met veroordeling van [partij C] in de kosten van het geding, die van de vrijwaring daarin begrepen.

[partij C] heeft de vordering van [partij D] betwist en geconcludeerd tot afwijzing daarvan, met veroordeling van [partij D] in de kosten van het geding.

6 Het geschil in reconventie

De vordering luidt - zakelijk weergegeven - om [partij D] te veroordelen tot betaling van

€ 14.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 augustus 2006 en de proceskosten.

7 De beoordeling

In de zaak 249706/ HA ZA 05-3183 in conventie en in reconventie

en in de zaak 263129/ HA ZA 06-1677 in conventie en in reconventie

7.1 Zoals onder 1.2 en 4.2 is aangegeven, heeft de procureur van [partij D] bij brief van 25 april 2007 laten weten zich als procureur te willen onttrekken. Op de rolzitting van 2 mei 2007 heeft de proceur van [partij D] zich in de zaken 249706/ HA ZA 05-3183 en 263129/ HA ZA 06-1677 als procureur onttrokken. Op 27 juni 2007 is namens [partij A] c.s. respectievelijk [partij C] in beide zaken vonnis gevraagd.

7.2 Volgens artikel 8.1 van het Landelijk Rolreglement voor de civiele rol bij de rechtbanken doet de procureur van een partij die zich op een roldatum aan een zaak wil onttrekken daarvan bericht aan de rechter en geeft hij in zijn bericht tevens aan dat hij zijn opdrachtgever over de gevolgen van een en ander heeft geïnformeerd. In de brief van 25 april 2007 heeft de procureur van [partij D] zijn (voormalig) cliënte weliswaar geschreven dat zij een andere advocaat dient te zoeken die haar belangen in deze procedure verder kan behartigen, maar daarbij is niet aangegeven wat de gevolgen (kunnen) zijn als zij dat niet doet. Dat is wel belangrijk. Het gevolg van de onttrekking kan immers zijn dat de rechtbank van de juistheid van de stellingen van [partij A]s c.s. respectievelijk [partij C] moet uitgaan omdat [partij D] die stellingen onvoldoende heeft weersproken en van nadere stukkenwisseling dan wel bewijslevering geen sprake kan zijn, bij gebrek aan een procureur. Dat zou met zich mee kunnen brengen dat de vorderingen in conventie van [partij A] c.s. (in de zaak 249706/ HA ZA 05-3183) respectievelijk de vordering in reconventie van [partij C] (in de zaak 263129/ HA ZA 06-1677) (al dan niet gedeeltelijk) worden toegewezen bij gebrek aan voldoende betwisting. Daarom zal de rechtbank de zaken nogmaals naar de rol verwijzen teneinde [partij D] in de gelegenheid te stellen opnieuw een procureur te doen stellen. De rechtbank gaat er daarbij vanuit dat de inmiddels onttrokken procureur dit vonnis in handen van [partij D] zal stellen.

7.3 Indien zich op de aangegeven rolzitting geen nieuwe procureur voor [partij D] stelt, zal de rechtbank, nu er in dat geval verder van haar geen proceshandelingen meer zijn te verwachten, in beide zaken (249706/ HA ZA 05-3183 en 263129/ HA ZA 06-1677) vonnis wijzen.

7.4 In het geval zich wel een nieuwe procureur stelt, zal een termijn van zes weken worden gesteld voor het nemen van een conclusie van dupliek in conventie, tevens repliek in reconventie, in de zaak 249706/ HA ZA 05-3183 respectievelijk een conclusie van repliek in conventie, tevens antwoord in reconventie (waarbij tevens gereageerd kan worden op de akte verantwoording geleende gelden zijdens [partij C] d.d. 14 maart 2007), in de zaak 263129/ HA ZA 06-1677.

8 De beslissing

De rechtbank,

in de zaak 249706/ HA ZA 05-3183 in conventie en in reconventie

en in de zaak 263129/ HA ZA 06-1677 in conventie en in reconventie

verwijst de zaken naar de rol van woensdag 17 oktober 2007 om [partij D] alsnog in de gelegenheid te stellen een procureur te doen stellen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Lablans.

Uitgesproken in het openbaar.

1488/106