Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2007:BB6051

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
14-09-2007
Datum publicatie
19-10-2007
Zaaknummer
284982 / F2 RK 07-1140
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot benoeming van een tweede curator.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 383
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2008/37 met annotatie van PVl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Enkelvoudige kamer

Datum uitspraak: 14 september 2007

Zaak- / Rekestnummer: 284982 / F2 RK 07-1140

Beschikking in de zaak van:

[verzoekster sub 1], wonende te [woonplaats], en

[verzoeker sub 2], wonende te [woonplaats], verzoekers,

procureur mr. W.H. Bernard.

Belanghebbende is:

[belanghebbende], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], curandus,

wonende te [woonplaats].

Het verloop van de procedure

De rechtbank heeft op 27 juli 2007 een tussenbeschikking gegeven waarbij de behandeling van het verzoek, strekkende tot de benoeming van [verzoeker sub 2] als tweede curator over [belanghebbende], is aangehouden.

Van de zijde van verzoekers is een brief met bijlage ingekomen, gedateerd

29 augustus 2007.

De beoordeling

De rechtbank verwijst naar en neemt over hetgeen is opgenomen in haar tussenbeschikking van 27 juli 2007.

Verzoekers hebben ter aanvulling op hun verzoekschrift gesteld dat [verzoekster sub 1] in beginsel alle taken van het curatorschap uitoefent en dat [verzoeker sub 2] op haar verzoek bijspringt. Met name waar het de financiƫle taken betreft, doet zij een beroep op hem. Deze samenwerking verloopt volgens verzoekers al sinds 1980. Verzoekers hebben daarnaast opgemerkt dat [verzoekster sub 1], thans 78 jaar oud, in haar testament heeft opgenomen dat [verzoeker sub 2] als opvolgend curator moet worden benoemd.

De rechtbank acht het in de onderhavige zaak voldoende aannemelijk geworden dat verzoekers feitelijk al jarenlang het curatorschap gezamenlijk uitoefenen. In het feit dat zij thans gezamenlijk een vaststelling in rechte daarvan verzoeken, ligt de aanname gelegen dat deze samenwerking harmonieus en zonder noemenswaardige problemen verloopt.

In zijn algemeenheid zou een gedeeld curatorschap tot conflicten kunnen leiden die de curandus duperen. Hoewel niet uitgesloten, acht de rechtbank dit risico in de gegeven situatie niet groot, althans weegt dit naar haar oordeel minder zwaar dan het belang dat de curandus heeft bij een zekere waarborg dat het curatorschap ook bij het overlijden van de huidige curator zonder onderbreking gecontinueerd zal worden.

De rechtbank zal het verzoek derhalve toewijzen.

De beslissing

Benoemt tot tweede curator over [belanghebbende], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats]:

[verzoeker sub 2], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats].

Bepaalt dat deze uitspraak binnen tien dagen nadat zij ten uitvoer kan worden gelegd vanwege verzoekers in de Nederlandse Staatscourant, het Algemeen Dagblad en de Telegraaf bekend zal worden gemaakt.

Deze beschikking is gegeven door mr. De Gruijl-van Benthem, rechter, in bijzijn van

mr. Ligthart, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Van deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld door indiening van een beroepschrift door tussenkomst van een procureur ter griffie van het Gerechtshof te Den Haag.

Door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden moet het hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van de beschikking; door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.