Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2007:BA7839

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-06-2007
Datum publicatie
22-06-2007
Zaaknummer
284066 / FT RK 07-290
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 74 Fw. Verzoek tot het instellen van een voorlopige commissie van schuldeisers afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak- / rekestnummer: 284066 / FT RK 07-290

Insolventienummers: 06 / 871 F - 06-872 F – 06 / 873 F – 06 / 910 F

Datum uitspraak: 21 juni 2007

BESCHIKKING van de meervoudige kamer op het op 26 april 2007 ingekomen verzoek ex artikel 74 Fw. van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLLAND BOLROY MARKT B.V.,

gevestigd te Heiloo,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLLAND BLUMEN MARKT HOLLAND B.V.,

gevestigd te Heiloo,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLLAND BLUMEN MARKT HBM HOLDING B.V.,

gevestigd te Heiloo,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLLAND IRIS SELECT B.V.,

gevestigd te Heiloo,

5. [A],

wonende te [woonplaats],

verzoekers,

(hierna gezamenlijk aan te duiden als “HBM”),

advocaten mr. A. van Hees en mr. T.R.B. de Greve,

teneinde in de faillissementen van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NOVACAP AGRICOLA B.V.,

statutair gevestigd te Rotterdam,

en

de commanditaire vennootschap

NOVACAP FLORALIS TERMIJNFONDS 2004 C.V. in liquidatie

statutair gevestigd te Rotterdam,

en haar enig beherend vennoot

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NOVACAP FLORALIS TERMIJNFONDS BEHEER B.V.

statutair gevestigd te Rotterdam,

en

de stichting

STICHTING BEWAARDER NOVACAP FLORALIS TERMIJNFONDS

gevestigd te Rotterdam,

(hierna gezamenlijk aan te duiden als “Novacap c.s.”),

waarin mr. M.R.B. Gorsira en mr. F.H. Tiethoff tot curatoren zijn benoemd (hierna: “de curatoren”),

verweerders,

een voorlopige commissie van schuldeisers te benoemen.

1. Ontvangen documenten

• Bij brief d.d. 26 april 2007 heeft HBM de rechter-commissaris van Novacap c.s. (hierna: “de rechter-commissaris”) verzocht een crediteurencommissie te benoemen.

• Bij brief d.d. 4 mei 2007 hebben de curatoren aan de rechter-commissaris een reactie op dit verzoek gegeven.

• Op 10 mei 2007 heeft de rechter-commissaris bij beschikking aangegeven dat hij dit verzoekt heeft doorgeleid aan de rechtbank.

• Bij beroepschrift d.d. 23 mei 2007 heeft HBM het verzoek nader onderbouwd.

• De rechter-commissaris heeft op 22 mei 2007 een advies ex artikel 74 Fw. ingediend.

• Op 29 mei 2007 heeft de mondelinge behandeling van het verzoek plaatsgevonden. De raadslieden van HBM en de curatoren hebben ter gelegenheid van de mondelinge behandeling pleitaantekeningen overgelegd.

2. Het verzoek en de grondslag daarvan

HBM heeft verzocht een voorlopige commissie van schuldeisers te benoemen omdat de curatoren geen althans onvoldoende kennis hebben met betrekking tot de bloembollenhandel en -teelt. HBM is al dertig jaar in deze branche actief en bij uitstek deskundig en stelt zich beschikbaar voor deze commissie. Bovendien stelt HBM dat het bestuur van Novacap c.s. zich schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden en er een serieuze verdenking op dat bestuur rust dat het voor de faillissementen van Novacap c.s. verantwoordelijk is. Het risico bestaat dat de curatoren door het bestuur eenzijdig worden geïnformeerd en worden misleid. Benoeming van een voorlopige commissie van schuldeisers is daarom wenselijk zo niet noodzakelijk.

De curatoren hebben aangegeven dat er naar hun oordeel geen aanleiding en/of rechtsgrond is om over te gaan tot het benoemen van een voorlopige commissie van schuldeisers.

De rechter-commissaris heeft geadviseerd om het verzoek tot benoeming van een voorlopige commissie van schuldeisers ex 74 Fw. in één of meer van de Novacap-faillissementen af te wijzen.

3. De beoordeling

Bij beoordeling van de vraag of de rechtbank een voorlopige commissie van schuldeisers zal benoemen, dient te worden onderzocht of de belangrijkheid of de aard van de boedel daartoe aanleiding geeft.

De belangrijkheid van de boedel is op zichzelf zodanig dat er aanleiding zou kunnen zijn een voorlopige commissie van schuldeisers te benoemen, waarbij evenwel de kanttekening wordt geplaatst dat een dergelijke commissie vooral zinvol is wanneer een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten is, welke verwachting er volgens curatoren op dit moment niet is, hetgeen HBM niet heeft bestwist.

De curatoren hebben voorts aangegeven dat hun taak in onderhavige faillissementen is (beperkt tot) het nemen van beslissingen en het uitvoeren daarvan met betrekking tot:

• de circa 100 aanhangige procedures;

• de verkoop van de vorderingen op derden; en

• het eventueel aansprakelijk stellen van bestuur en/of adviseurs van Novacap c.s.

Naar de curatoren terecht stellen is de uitvoering van deze taken bij uitstek advocatenwerk. Van de curatoren (dan wel hun kantoorgenoten) mag verwacht worden dat zij op dit gebied gespecialiseerd zijn en op dit gebied geen advies van een voorlopige commissie van schuldeisers behoeven. Voor de veiling van de vorderingen lijkt geen specifiek advies nodig met betrekking tot de bloembollenhandel en -teelt, het gebied waarop HBM is gespecialiseerd. Er mag van de curatoren (en hun kantoorgenoten) voorts verwacht worden dat zij onafhankelijk en deskundig onderzoek doen naar de mogelijkheid om bestuur en/of adviseurs van Novacap c.s. aansprakelijk te stellen. De rechtbank gaat er van uit dat indien zij met betrekking tot de bloembollenhandel en -teelt nadere deskundigheid, advies of informatie behoeven, zij deskundigen en adviseurs zullen inhuren of om informatie zullen verzoeken. Daarnaast kunnen de curatoren zich voor informatie wenden tot HBM en andere schuldeisers. Mede gezien de hiervoor bedoelde juridische deskundigheid van de curatoren is er geen reden om te veronderstellen dat de curatoren het risico lopen dat zij worden misleid of eenzijdig worden geïnformeerd door de bestuurders van Novacap c.s.

Op grond van het voorgaande wordt verzoek van HBM afgewezen.

4. De beslissing

De rechtbank,

wijst af het verzoek van HBM;

bepaalt dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C.A.T. Frima, A.N. van Zelm van Eldik en

E.A. Vroom, rechters, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 juni 2007.

1659/1848/10/1554