Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:BW4217

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
22-09-2006
Datum publicatie
27-04-2012
Zaaknummer
256370 F2 RK 06-448 en 256369 F2 RK 06-447
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verwijderig van het adelijk predicaat uit de geboortenakten van de burgerlijke stand.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROITERDAM

vijfde kamer voor burgerlijke zaken

Datum uitspraak: 22 september 2006

Zaaknummer : 256370

Rekestnummer : F2 RK 06-448

OvJ kenmerk: AK 2005/643

Beschikking in de zaak van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam,

en

[belanghebbende]

hierna aan te duiden als: de belanghebbende,

wonende te [adres en plaats],

niet verschenen.

Het verdere verloop van de procedure

Bij beschikking van 19 mei 2006 heeft de rechtbank de behandeling van de zaak aangehouden.

Ter griffie is binnengekomen een brief, gedateerd 18 juli 2006, van de Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage.

Van de officier van justitie is een brief met bijlagen ingekomen, gedateerd 10 juli 2006.

De verdere beoordeling

De rechtbank verwijst naar en neemt over hetgeen is overwogen in de beschikking van 19 mei 2006.

Vooropgesteld dient te worden dat in het onderhavige geval geen sprake is van het opgenomen zijn van het predikaat "[adellijke titel]" in het Filiatieregister. Aan de orde is alleen de vraag of het predikaat "[adellijke titel]" ten onrechte is opgenomen in de betreffende geboorteakte.

Op grond van de bij het verzoekschrift overgelegde bewijsstukken is naar het oordeel van de rechtbank komen vast te staan dat de belanghebbende niet ingeschreven staat of heeft gestaan in het Filiatieregister van de Nederlandse Adel, dat ter secretarie van de Hoge Raad van Adel wordt bijgehouden.

Voorts is niet gebleken of aannemelijk geworden dat de belanghebbende behoort tot de leden van de tak van de [Familienaam], welke het nageslacht zijn van [persoon 1], die met zijn nageslacht bij besluit van de Soevereine Vorst van 28 augustus 1814, nr. 14, in de Nederlandse adel werd opgenomen.

Evenmin is gebleken of aannemelijk geworden dat één of meerdere andere voorouders van de belanghebbende reeds tot de adelstand behoorden voorafgaande aan genoemd besluit van de Soevereine Vorst.

Tenslotte is niet gesteld of gebleken dat aan de belanghebbende op enige andere wijze het hiervoor aangeduide predikaat werd verleend.

Op grond van het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat in de geboorteakte van de belanghebbende ten onrechte het predikaat "[adellijke titel]" is opgenomen.

De rechtbank heeft in deze zaak betrokken het in aanverwante zaken gevoerde verweer, inhoudende dat het predikaat [adellijke titel] dan wel [adellijke titel 2] reeds (meer dan) vier generaties in de hier ter discussie staande tak van de [Familienaam] wordt gevoerd. Onder die omstandigheden is het niet meer mogelijk of niet meer toegestaan het predikaat aan de belanghebbende (en de overige leden van die familietak) te ontnemen.

Dit verweer faalt alleen al op de grond dat het uit gaat van de gedachte dat foutieve vermelding van het predikaat in de geboorteakte en het daarop volgende tijdsverloop adeldom zou creëren, hetgeen niet het geval is. De wijze van verkrijging van adeldom zijn in de wet limitatief opgesomd en de hier geschetste wijze behoort daar niet toe.

Het mede in deze zaak betrokken verzoek te bepalen dat het predikaat thans niet meer aan de belanghebbende en/of zijn voorouders kan worden ontnomen, wordt afgewezen. Ook dit verzoek gaat uit van de zoëvenvermelde, foutieve gedachtengang. Daarenboven zou toewijzing van het verzoek ertoe leiden dat de rechter een adelijk predikaat verleent dan wel een foutief verleend predikaat bekrachtigt. De wet laat daartoe geen ruimte; het verlenen van adeldom is voorbehouden aan de Kroon.

Op grond van het vorenstaande moet het verzoek tot rectificatie van de geboorteakte worden toegewezen, met afwijzing van hetgeen meer of anders is verzocht.

De beslissing

Gelast de verbetering van de akte nummer 268 van het register van geboorten van het jaar 1959 van de gemeente Rotterdam in die zin, dat in die akte het predikaat "[adellijke titel]" wordt verwijderd.

Gelast de griffier een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Rotterdam op voet van het bepaalde in artikel 1:24, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr De Pauw Gerlings-Döhrn, rechter, in bijzijn van Faaij, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Van deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld door indiening van een beroepschrift door tussenkomst van een procureur ter griffie van het Gerechtshof te Den Haag.

Door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden moet het hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van de beschikking;

door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.

RECHTBANK ROTTERDAM

vijfde kamer voor burgerlijke zaken

Datum uitspraak: 22 september 2006

Zaaknummer : 256369

Rekestnummer : F2 RK 06-447

OvJ kenmerk: AK 2005/643

Beschikking in de zaak van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam,

en

[belanghebbende],

hierna aan te duiden als: de belanghebbende,

wonende te [adres + plaats 2],

niet verschenen.

Het verdere verloop van de procedure

Bij beschikking van 19 mei 2006 heeft de rechtbank de behandeling van de zaak aangehouden.

Ter griffie is binnengekomen een brief, gedateerd 18 juli 2006, van de Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage.

Van de officier van justitie is een brief met bijlagen ingekomen, gedateerd 10 juli 2006.

De verdere beoordeling

De rechtbank verwijst naar en neemt over hetgeen is overwogen in de beschikking van 19 mei 2006.

Vooropgesteld dient te worden dat in het onderhavige geval geen sprake is van het opgenomen zijn van het predikaat "[adellijke titel]" in het Filiatieregister. Aan de orde is alleen de vraag of het predikaat "[adellijke titel]" ten onrechte is opgenomen in de betreffende geboorteakte.

Op grond van de bij het verzoekschrift overgelegde bewijsstukken is naar het oordeel van de rechtbank komen vast te staan dat de belanghebbende niet ingeschreven staat of heeft gestaan in het Filiatieregister van de Nederlandse Adel, dat ter secretarie van de Hoge Raad van Adel wordt bijgehouden.

Voorts is niet gebleken of aannemelijk geworden dat de belanghebbende behoort tot de leden van de tak van de [Familienaam], welke het nageslacht zijn van [persoon 1], die met zijn nageslacht bij besluit van de Soevereine Vorst van 28 augustus 1814, nr. 14, in de Nederlandse adel werd opgenomen.

Evenmin is gebleken of aannemelijk geworden dat één of meerdere andere voorouders van de belanghebbende reeds tot de adelstand behoorden voorafgaande aan genoemd besluit van de Soevereine Vorst.

Tenslotte is niet gesteld of gebleken dat aan de belanghebbende op enige andere wijze het hiervoor aangeduide predikaat werd verleend.

Op grond van het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat in de geboorteakte van de belanghebbende ten onrechte het predikaat "[adellijke titel]" is opgenomen.

De rechtbank heeft in deze zaak betrokken het in aanverwante zaken gevoerde verweer, inhoudende dat het predikaat [adellijke titel] dan wel [adellijke titel 2] reeds (meer dan) vier generaties in de hier ter discussie staande tak van de [Familienaam] wordt gevoerd. Onder die omstandigheden is het niet meer mogelijk of niet meer toegestaan het predikaat aan de belanghebbende (en de overige leden van die familietak) te ontnemen.

Dit verweer faalt alleen al op de grond dat het uit gaat van de gedachte dat foutieve vermelding van het predikaat in de geboorteakte en het daarop volgende tijdsverloop adeldom zou creëren, hetgeen niet het geval is. De wijze van verkrijging van adeldom zijn in de wet limitatief opgesomd en de hier geschetste wijze behoort daar niet toe.

Het mede in deze zaak betrokken verzoek te bepalen dat het predikaat thans niet meer aan de belanghebbende en/of zijn voorouders kan worden ontnomen, wordt afgewezen. Ook dit verzoek gaat uit van de zoëvenvermelde, foutieve gedachtengang. Daarenboven zou toewijzing van het verzoek ertoe leiden dat de rechter een adelijk predikaat verleent dan wel een foutief verleend predikaat bekrachtigt. De wet laat daartoe geen ruimte; het verlenen van adeldom is voorbehouden aan de Kroon.

Op grond van het vorenstaande moet het verzoek tot rectificatie van de geboorteakte worden toegewezen, met afwijzing van hetgeen meer of anders is verzocht.

De beslissing

Gelast de verbetering van de akte nummer 798 van het register van geboorten van het jaar 1932 van de gemeente Rotterdam in die zin, dat in die akte het predikaat "[adellijke titel]" wordt verwijderd.

Gelast de griffier een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Rotterdam op voet van het bepaalde in artikel 1:24, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr De Pauw Gerlings-Döhm, rechter, in bijzijn van Faaij, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Van deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld door indiening van een beroepschrift door tussenkomst van een procureur ter griffie van het Gerechtshof te Den Haag.

Door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden moet het hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van de beschikking;

door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de

beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.