Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AZ9050

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-04-2006
Datum publicatie
21-02-2007
Zaaknummer
704085
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Deze zaak betreft een verzoek tot wijziging van een inschrijving in het Handelsregister, m.b.t. van bestuursleden van een stichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

sector kanton

Proces-verbaal van de op 4 april 2006 gehouden mondeling behandeling in de zaak van

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker bij verzoekschrift van 17 februari 2006,

procederend in persoon,

t e g e n

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Nederlandse Vereniging van Kattevrienden,

gevestigd te Rotterdam, alsmede haar bestuurders:

2. [verzoeker twee],

wonende te [woonplaats],

3. [verzoeker drie],

wonende te [woonplaats],

4. [verzoeker vier],

wonende te [woonplaats],

5. [verzoeker vijf],

wonende te [woonplaats], en

6. [verzoeker zes],

wonende te [woonplaats],

gerequestreerden,

gemachtigde: mr. T. van der Heijden te Delft.

Na uitroeping van de zaak verschijnen verzoeker in persoon, vergezeld van mevrouw [naam], en voorts gerequestreerden sub 2 tot en met 6, mede namens gerequestreerde sub 1, vergezeld van de gemachtigde mr. T. van der Heijden.

De zaak wordt met partijen besproken.

Uiteindelijk vragen partijen de volgende vaststellingsovereenkomst in het proces-verbaal vast te leggen:

1. Voor de periode van heden tot en met de algemene ledenvergadering van mei 2007 zal [verzoeker] de concept notulen van elke bestuursvergadering binnen twee weken toegezonden krijgen. Hij ontvangt ook op hetzelfde tijdstip als de bestuursleden de agenda en de eventuele vergaderstukken.

2. Kennisneming van deze stukken geschiedt uitsluitend persoonlijk. [verzoeker] zal ten opzichte van één en ander strikte vertrouwelijkheid in acht nemen, ook jegens familieleden.

3. [verzoeker] stelt zich gedurende deze periode positief op jegens het bestuur en ook over het bestuur jegens leden of andere belangstellenden. Indien [verzoeker] kennis krijgt van een streven een nieuwe buitengewone algemene ledenvergadering samen te roepen, zal hij, indien men hem daarover benadert, dat sterk afraden vanuit de wens van beide partijen bij deze overeenkomst om de vereniging 14 maanden lang “rust te gunnen”.

4. Het huidige bestuur, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zal gedurende deze periode de vereniging leiden, en [verzoeker] erkent de bevoegdheid van dat bestuur onvoorwaardelijk en finaal.

5. Op de algemene ledenvergadering van mei 2007 is [verzoeker] vrij om ook zijnerzijds de balans op te maken en daarvan te getuigen.

6. [verzoeker] zal alle eigendommen van de vereniging op de volgende wijze aan de huidige bestuursleden overdragen:

- de door het bestuur op een lijst te vermelden eigendommen binnen één week na ontvangst van die lijst, op een door het bestuur aan te geven adres;

- binnen twee weken komt de heer [naam], samen met de twee leden van de kascommissie, op een door [verzoeker] aan te geven avond bij hem thuis, om alle financiële stukken op te halen, nadat zij deze in zijn bijzijn en zo nodig voorzien van een toelichting hebben gecontroleerd. Deze commissie zal binnen twee weken vervolgens rapport uitbrengen aan het bestuur en aan [verzoeker]. Dat rapport zal vervolgens onderdeel uitmaken van de vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering van mei 2006.

7. [verzoeker] trekt op grond van het voorgaande het verzoek in.

8. Partijen zullen ieder de eigen kosten dragen.

9. Partijen vragen royement van de procedure.

10. Gerequestreerden sub 2 tot en met sub 6 tekenen mede namens gerequestreerde sub 1.

voorgelezen volhard en getekend:

De kantonrechter royeert de procedure.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal dat door de kantonrechter en de griffier is ondertekend.