Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AZ8972

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
13-07-2006
Datum publicatie
21-02-2007
Zaaknummer
703400
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Verzet
Inhoudsindicatie

Opposante komt in verzet tegen een verstekvonnis dat in 1992 tegen haar is gewezen. Zij stelt dat het verstekvonnis niet in persoon aan haar is betekend en dat zij voor het eerst een daad van bekendheid met de inhoud van het verstekvonnis heeft verricht op 7 december 2005, zodat de verzettermijn, volgens haar, niet eerder dan op die datum is aangevangen. Geopposeerde heeft dit niet betwist. De kantonrechter stelt geopposeerde in de gelegenheid om de inleidende dagvaarding in het geding te brengen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

VONNIS VAN DE RECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

inzake

[opposante],

wonende te [woonplaats],

opposante,

gemachtigde: mr. E.H.P. Dingenouts (Stichting Rechtshulp Rotterdam),

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IEBE LEASE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geopposeerde,

gemachtigde: R.P.A. Schuman te Ede.

Partijen worden verder aangeduid als [opposante] en Iebe Lease.

1. Het verloop van de procedure

Dit volgt uit de volgende processtukken waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

- exploot van verzetdagvaarding d.d. 15 december 2005;

- conclusie van antwoord in oppositie;

- conclusie van repliek in oppositie.

2. De beoordeling

2.1

Tussen [opposante] en Albank B.V. (thans genaamd Iebe Lease B.V.) is op 19 november 1992 door de kantonrechter van het toenmalige Kantongerecht te Rotterdam een verstekvonnis gewezen waarbij [opposante] is veroordeeld tot betaling van f 5.000, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van dagvaarding, onder veroordeling voorts van [opposante] in de proceskosten. Tegen dit vonnis komt [opposante] thans in verzet.

2.2

[opposante] heeft aangevoerd dat het verstekvonnis van 19 november 1992 niet aan haar in persoon is betekend en dat zij voor het eerst een daad van bekendheid met de inhoud van het verstekvonnis heeft verricht op 7 december 2005, zodat volgens [opposante] de verzettermijn niet eerder dan op die datum is aangevangen.

Iebe Lease heeft dit niet betwist. Uit de stukken noch stellingen van partijen kan worden opgemaakt dat het verstekvonnis c.q. een uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte is betekend aan [opposante] in persoon, terwijl evenmin is gebleken van enige vóór 7 december 2005 verrichte daad van bekendheid met het verstekvonnis door [opposante]. Thans moet er dan ook vanuit gegaan worden dat het verzet, dat gezien de overgangsbepaling artikel VII lid 2 van de Wet tot herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken moest worden ingesteld volgens de termijn van veertien dagen van het tot 1 januari 2002 geldende artikel artikel 81 Rv (oud), tijdig is gedaan.

2.2

Op grond van het bepaalde in artikel 147 Rv verloopt het geding in oppositie op dezelfde wijze als een direct contradictoire procedure. Het exploot van verzet geldt daarbij als conclusie van antwoord. Om de gegrondheid van de oorspronkelijke vordering van Iebe Lease te kunnen beoordelen, dient de kantonrechter te beschikken over de originele, de procedure inleidende dagvaarding van 6 oktober 1992. Dat processtuk is binnen de rechtbank niet meer voorhanden. Iebe Lease zal dit stuk allereerst in het geding moeten brengen, waartoe zij hierna in de gelegenheid wordt gesteld.

2.3

Alle overige beslissingen worden aangehouden.

3. De beslissing

De kantonrechter,

verwijst de zaak naar de rolzitting van donderdag 10 augustus 2006 teneinde Iebe Lease in de gelegenheid te stellen de oorspronkelijke dagvaarding van 6 oktober 1992, althans een afschrift daarvan, in het geding te brengen;

houdt alle overige beslissingen aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.L. van Zetten en uitgesproken ter openbare terechtzitting.