Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AZ1645

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
10-10-2006
Datum publicatie
07-11-2006
Zaaknummer
733510
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiser heeft bij gedaagde een vakantie geboekt. De afgesproken (vakantie)locatie -een tweepersoons appartement op de eerste verdieping- bleek bij aankomst van eiser te zijn vergeven aan andere toeristen. Als alternatief werd hem door de beheerster van de locatie een eenpersoons appartement op de zolder aangeboden, dat slechts met via een smalle trap bereikbaar was. Eiser heeft dit, mede gezien zijn lichamelijke beperkingen alsmede die van zijn echtgenote, geweigerd en heeft de nacht in een hotel doorgebracht. Eiser heeft de volgende dag telefonisch contact opgenomen en zijn ongenoegen geuit. Gedaagde heeft echter geen alternatief geboden. Eiser heeft gedurende heel zijn vakantie in een hotel moeten overnachten. Hij vordert nu vergoeding van de door hem geleden schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

VONNIS

in de zaak van

[eiser],

woonplaats: [woonplaats],

eiser bij exploot van dagvaarding van 23 juni 2006,

gemachtigde: mr. D. Kaptan te Apeldoorn,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Tsjecho Reizen B.V.,

gevestigd te: Rotterdam,

gedaagde,

die in rechte is vertegenwoordigd door haar directrice, mevrouw L.S. Vermeulen-Mulder.

Partijen worden hierna “[eiser]” en “Tsjecho” genoemd, tenzij anders is vermeld.

1. Het verloop van het proces

[eiser] heeft gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Tsjecho te veroordelen aan [eiser] te betalen € 1.152,62 met rente en kosten zoals in de dagvaarding omschreven. [eiser] heeft bij de dagvaarding producties overgelegd.

Tsjecho heeft, onder overlegging van producties, op de eis geantwoord.

[eiser] heeft voor repliek geconcludeerd.

Tsjecho heeft voor dupliek geconcludeerd.

De kantonrechter heeft de uitspraak van het vonnis bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

2.1 [eiser] heeft op 14 september 2005 bij Tsjecho een reis naar Tsjechië geboekt, met als vertrekdatum 19 september 2005 en voor de duur van 8 nachten. De reissom van € 447,33 is door [eiser] aan Tsjecho betaald. Op de detailinformatie die op de website van Tsjecho te vinden is, staat dat het geboekte appartement, “Dana” genaamd, op de eerste verdieping is gesitueerd en dat deze bestaat uit twee woon/slaapkamers elk voorzien van een tweepersoonsbed, eethoek, kleurentelevisie met satelliet en radio.

2.2 Op 20 september 2005 om 9:44 uur hebben [eiser] en Tsjecho telefonisch contact gehad. Daarin heeft [eiser] geklaagd over het feit dat het appartement op de eerste verdieping aan andere reizigers was verhuurd.

3. De stellingen van partijen

3.1 [eiser] heeft, voor zover thans van belang en zakelijk weergegeven, het volgende aan zijn vordering ten grondslag gelegd.

[eiser] heeft telefonisch bij Tsjecho een reis naar Tsjechië geboekt. Onderdeel van de geboekte reis was verblijf in het appartement “Dana”. Tijdens de telefonische boeking heeft [eiser] aan Tsjecho kenbaar gemaakt dat het voor hem van belang was dat het geboekte appartement op de begane grond dan wel op de eerste verdieping gesitueerd zou zijn, dit in verband met de lichamelijke beperkingen van zowel zichzelf alsmede van zijn partner. Tsjecho heeft in de detailinformatie van de reis aangegeven dat het appartement dat aan [eiser] was toebedeeld zich op de eerste verdieping bevond.

Ter plekke aangekomen op 19 september 2005 bleek dat het door [eiser] gehuurde appartement op de eerste verdieping aan andere reizigers was vergeven. [eiser] vernam van de accommodatieverschaffer, mevrouw Jurdova, dat hij een éénkamerappartement op de zolderverdieping kon betrekken. Er was geen lift in het appartement en de kamer op de zolderverdieping was slechts via een smalle trap te bereiken. Gezien de lichamelijke beperkingen van [eiser] en zijn partner was dit voor hen ondoenlijk. [eiser] heeft direct zijn ongenoegen bij mevrouw Jurdova kenbaar gemaakt, maar die kon [eiser] niet verder helpen. Toen hij direct daarna Tsjecho belde, kreeg hij geen gehoor waardoor hij die nacht in een hotel heeft doorgebracht.

In de ochtend van 20 september 2005 heeft [eiser] nogmaals gebeld naar Tsjecho. Laatstgenoemde deelde hem mede dat zij op zoek zou gaan naar een alternatief en zij [eiser] hierover op zijn mobiele nummer zou terugbellen. Tsjecho heeft echter niet teruggebeld. Op 21 september 2005 heeft uiteindelijk [eiser] wederom naar Tsjecho gebeld. [eiser] vernam van Tsjecho dat zij vanwege de drukte er niet aan toe was gekomen om hem te bellen. Hoewel [eiser] Tsjecho om bijstand verzocht, heeft zij hem aan zijn lot overgelaten. [eiser] was genoodzaakt om de rest van zijn vakantie in hotels te overnachten.

De algemene voorwaarden van Tsjecho zijn niet van toepassing. Op grond van artikel 7A:507 BW dient Tsjecho de schade te vergoeden die [eiser] heeft geleden doordat Tsjecho hem aan zijn lot overliet. Deze schade bedraagt € 955,28.

3.2 Tsjecho heeft, voor zover thans van belang en zakelijk weergegeven, het volgende ten verwere aangevoerd.

[eiser] heeft via internet een reis bij Tsjecho geboekt. Daarbij is hij geconfronteerd met de algemene voorwaarden en is hij met deze voorwaarden akkoord gegaan. De voorwaarden zijn dan ook op onderliggende rechtsverhouding van toepassing.

Tsjecho heeft niet het appartement op de eerste verdieping beschikbaar gesteld aan [eiser], maar wel heeft zij hem een ander appartement in hetzelfde complex aangeboden.

[eiser] heeft voor het eerst pas op 20 september 2005 om 9:44 uur contact opgenomen met Tsjecho, terwijl hij al op 19 september 2005 bij het appartement “Dana” was aangekomen. Tijdens het telefonisch onderhoud van 20 september 2005 deelde [eiser] aan Tsjecho mede dat hij reeds een hotel had betrokken en hij verzocht Tsjecho het door hem betaalde bedrag aan hem te restitueren. [eiser] heeft Tsjecho nimmer verzocht een alternatieve overnachtingsplek voor hem te zoeken.

Tsjecho is niet schadeplichtig jegens [eiser] omdat laatstgenoemde niet conform de toepasselijke voorwaarden zijn klacht eerst aan Tsjecho kenbaar heeft gemaakt, maar in plaats daarvan zelf direct een alternatieve overnachtingsplek heeft gekozen. [eiser] heeft Tsjecho niet in de gelegenheid gesteld om hem een alternatief aan te bieden en derhalve om schadebeperkend op te treden. [eiser] heeft Tsjecho nooit medegedeeld dat hij en zijn partner slecht ter been zijn.

4. De beoordeling van de vordering

4.1 Ten aanzien van de stelling van Tsjecho dat weliswaar het appartement op de eerste verdieping niet aan [eiser] beschikbaar kon worden gesteld, maar dat zij hem wel een ander appartement heeft aangeboden, overweegt de kantonrechter het volgende. [eiser] heeft een afdruk van de detailinformatie in het geding gebracht welke hij, afgaande op de onderste regel van de print, op 12 september 2005 op internet heeft opgevraagd en heeft afgedrukt. Uit de detailinformatie volgt dat de accommodatie met de code PA232 een appartement betreft dat op de eerste verdieping gesitueerd is en dat bestaat uit, onder andere, twee woon/slaapkamers elk voorzien van een tweepersoonsbed, eethoek, kleurentelevisie met satelliet en radio. [eiser] heeft de reis op 14 september 2005 geboekt en op 15 september 2005 heeft hij van Tsjecho een factuur en een factuurbijlage ontvangen. Daarin is vermeld dat het een factuur betreft voor de accommodatie met de code PA232 betrekking hebbende op de periode 19 september 2005 tot 27 september 2005. [eiser] heeft deze factuur voldaan.

4.2 Uit deze gegevens volgt dat [eiser] en Tsjecho zijn overeengekomen dat [eiser] in de periode 19 september 2005 tot 27 september 2005 in het hiervoor beschreven appartement zou verblijven. Dit houdt dan ook in dat, ongeacht of [eiser] Tsjecho de lichamelijke beperkingen van zichzelf en van zijn partner heeft medegedeeld, Tsjecho de overeenkomst dient na te komen. Door het alternatieve aanbod van Tsjecho, komt zij echter de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na, aangezien zij een éénkamerappartement heeft aangeboden in plaats van het overeengekomen tweepersoonsappartement en het aangeboden appartement zich op de zolderverdieping bevond in plaats van op de eerste verdieping.

4.3 Wat betreft de gevolgen die ontstaan door deze non-conformiteit, is het meest verstrekkende verweer van Tsjecho dat zij op grond van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is geëxonereerd van vergoeding van enige schade aan [eiser] omdat laatstgenoemde zijn klacht niet direct aan haar kenbaar heeft gemaakt. Nu [eiser] echter betwist dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dient allereerst over de eventuele toepasselijkheid geoordeeld te worden.

4.4 Tsjecho heeft dienaangaande gesteld dat onderhavige reis via internet is geboekt en dat alvorens de boeking definitief is de klant op een knop dient te drukken door middel waarvan met de algemene voorwaarden wordt ingestemd. Ter onderbouwing daarvan heeft zij een schermprint in het geding gebracht van de mededeling waarmee de klant normaal gesproken dient in te stemmen. [eiser] heeft betwist dat de reis on-line is geboekt. De kantonrechter is van oordeel dat de wijze van boeking in het midden kan blijven nu Tsjecho (ongeacht de wijze waarop de reis is geboekt) niet heeft aangetoond dat [eiser] heeft ingestemd met haar algemene voorwaarden. Immers, de omstandigheid dat in het algemeen klanten van Tsjecho op een knop dienen te drukken alvorens de boeking definitief is, toont niet aan dat ook [eiser] dit bij deze boeking heeft gedaan. Tsjecho heeft geen bewijzen in het geding gebracht waaruit blijkt dat [eiser] in dit geval heeft ingestemd met de algemene voorwaarden en zij heeft voorts niet aangeboden om dit te doen. De kantonrechter passeert dan ook de stelling van Tsjecho dat haar algemene voorwaarden op onderliggende rechtsverhouding van toepassing zijn.

4.5 [eiser] vordert met een beroep op artikel 7A:507 BW de schade die hij heeft geleden doordat Tsjecho heeft nagelaten de benodigde bijstand te verlenen. Doordat de algemene voorwaarden van Tsjecho niet van toepassing zijn op onderliggende rechtsverhouding en voorts gesteld noch gebleken is dat daarnaast een termijn is afgesproken waarbinnen een klacht kenbaar gemaakt moet worden, dient beoordeeld te worden of de klacht binnen een redelijke termijn bij Tsjecho kenbaar is gemaakt.

4.6 Tussen partijen is vast komen te staan dat in ieder geval op 20 september 2006 telefonisch contact is geweest tussen [eiser] en Tsjecho en dat [eiser] Tsjecho kenbaar heeft gemaakt dat het aangeboden appartement niet conform de afspraak was. Nu 19 september 2005 een fatale termijn was, verkeerde Tsjecho direct vanaf het moment waarop zij non-conform heeft geleverd in verzuim. De kantonrechter is van mening dat de klacht, die in ieder geval de ochtend na aankomst aan Tsjecho kenbaar is gemaakt, binnen redelijke termijn is geuit.

4.7 [eiser] heeft door middel van zijn telefonische klachtuiting Tsjecho in de gelegenheid gesteld om schadebeperkende maatregelen te nemen. Tsjecho heeft geen actie ondernomen naar aanleiding van dit gesprek, terwijl zij verplicht was om deugdelijk na te komen. De stelling van Tsjecho dat [eiser] geen bijstand van haar wenste, kan Tsjecho niet baten. Tsjecho is immers de professionele partij in deze en van haar mag dan ook verwacht worden dat zij, direct nadat zij op de hoogte is gebracht van de non-conforme levering, actie onderneemt, ongeacht de stellingen die haar klant mogelijk geïrriteerd heeft geuit. Hoewel [eiser] de nacht van 19 september op 20 september reeds in een hotel had doorgebracht, was Tsjecho in de gelegenheid om in ieder geval voor de periode vanaf 20 september 2006 een alternatieve overnachtingsplek aan te bieden. De gevolgen die zijn ontstaan doordat Tsjecho geen actie heeft ondernomen, dienen voor haar rekening te komen. Zij dient dan ook de schade te vergoeden die [eiser] door dit nalaten heeft geleden.

4.7 Tsjecho heeft de hoogte van de door [eiser] gevorderde schade onweersproken gelaten. De kantonrechter zal dan ook van de juistheid daarvan uitgaan en de gevorderde schade toewijzen.

4.8 Tsjecho heeft geen verweer gevoerd tegen de gevorderde buitengerechtelijke kosten en rente. Deze nevenvorderingen worden ook toegewezen.

4.9 Tsjecho wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

5. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Tsjecho om aan [eiser] tegen kwijting te betalen € 1.152,62 (eenduizend eenhonderdtweeenvijftig euro en tweeënzestig cent), vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van art. 6:119 BW over € 955,28 vanaf 13 juni 2006 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt gedaagde in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres vastgesteld op € 280,87 aan verschotten en € 300,00 aan salaris voor de gemachtigde;

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.J. van Rijen en uitgesproken ter openbare terechtzitting.